Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Korzystanie z narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) w celu naprawy magazynu systemu Windows

Summary: Korzystanie z narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) w celu naprawy magazynu systemu Windows.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Narzędzie Deployment Image Servicing and Management (DISM) może służyć do wyszukiwania i naprawiania potencjalnych problemów z magazynem .wim w systemie Windows, które mogą wpływać na pliki systemowe. Ten artykuł zawiera informacje o narzędziu DISM oraz jego stosowaniu do skanowania i naprawiania magazynu .wim.Informacje o narzędziu Deployment Image Servicing and Management (DISM)

Narzędzie Deployment Image Servicing and Management (DISM) to dostępny w systemie Windows program wykonywany z wiersza poleceń na poziomie administratora, umożliwiający naprawę obrazu systemu Windows lub zmodyfikowanie nośnika instalacyjnego systemu Windows. Pozwala on montować obrazy systemu Windows w formacie .wim, .vhd lub .vhdx i może być używany do rozwiązywania problemów w aktualnie zainstalowanym systemie operacyjnym Windows.Korzystanie z narzędzia Deployment Image Servicing and Management (DISM) w celu naprawy magazynu systemu Windows

Uszkodzone pliki systemowe można naprawić za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego narzędzia, zapoznaj się z następującym artykułem firmy Microsoft: Naprawianie uszkodzonych lub dodawanie brakujących plików systemowych za pomocą narzędzia Kontroler plików systemowychHOW12097_pl__1iC_External_Link_BD_v1. Narzędzie Kontroler plików systemowych porównuje pliki z magazynem .wim zapisanym w systemie (nie należy go mylić z aplikacją sklepu Windows Software Store, w której można kupować oprogramowanie dla systemu Windows). Jeśli ten magazyn jest uszkodzony, naprawy mogą nie rozwiązać problemów z systemem. Narzędzie DISM posiada kilka modyfikatorów, które mogą skanować i naprawiać magazyn .wim na podstawie kopii głównych przechowywanych na serwerach aktualizacji Microsoft, co jest przydatne w połączeniu z kontrolą plików systemowych. W poniższej tabeli przedstawiono listę i opis modyfikatorów narzędzia DISM (Tabela 1):

Modyfikator Opis
/online Oznacza, że modyfikowany jest obraz w trybie online (nie oznacza, że skanowanie będzie wykonywane przez Internet)
/cleanup-image Uruchamia bardziej szczegółową kontrolę, która może rozwiązać problemy z magazynem
/checkhealth Uruchamia podstawową kontrolę w celu sprawdzenia, czy w magazynie wykryto uszkodzenia
/scanhealth Przeprowadza bardziej zaawansowane skanowanie magazynu pod kątem uszkodzeń
/restorehealth Skanuje magazyn pod kątem uszkodzeń, a także naprawia uszkodzone pliki
Tabela 1: Modyfikatory narzędzia DISM z opisami

Na przykład następujące polecenie wyzwoli skanowanie obrazu w trybie online pod kątem uszkodzeń magazynu Windows i naprawę ewentualnie znalezionych problemów:

  • dism /online /cleanup-image /restorehealth

Polecenie nie zawsze sprawdza domyślnie pliki z kopiami głównymi przechowywanymi na serwerze aktualizacji systemu Windows, a dodanie modyfikatora /online nie pozwoli komputerowi na ich pobranie z serwera Windows Update, jeśli opcja ta jest wyłączona. Jeśli funkcja online jest wyłączona, po uruchomieniu polecenia może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można odnaleźć pliku źródłowego. Należy pamiętać, że jeśli ta opcja jest włączona, naprawa może potrwać znacznie dłużej w zależności od szybkości połączenia z Internetem. Aby włączyć tę opcję:

  1. Otwórz Edytor lokalnych zasad grupy, wpisując polecenie gpedit.msc na pasku wyszukiwania menu Start i naciskając klawisz Enter.
  2. Wybierz kolejno Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Określ ustawienia instalacji składników opcjonalnych i naprawy składników, a następnie kliknij tę pozycję dwukrotnie, aby otworzyć okno ustawień.
  3. Włącz proces, a w sekcji Opcje wyszukaj opcję oznaczoną etykietą Połącz się bezpośrednio z usługą Windows Update (a nie z programem Windows Server Update Services), aby pobrać zawartość naprawczą i zaznacz pole wyboru.

W sprzyjających warunkach wykonywanie polecenia potrwa około 10-20 minut, ale zależnie od okoliczności może potrwać nawet godzinę.Dodatkowe źródła:


Article Properties


Last Published Date

01 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To