Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så använder du DISM (Deployment Image Servicing and Management Tool) till att reparera Windows-systemlagret

Summary: Använda DISM (Deployment Image Servicing and Management Tool) till att reparera Windows-systemlagret.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Du kan använda verktyget DISM (Deployment Image Servicing and Management) till att söka efter och reparera eventuella problem med .wim-arkivet i Windows som kan påverka systemfiler. Den här artikeln innehåller information om DISM-verktyget och hur du använder det för att genomsöka och reparera. wim-arkivet.Information om DISM-verktyget (Deployment Image Servicing and Management Tool)

DISM (Deployment Image Servicing and Management) är ett verktyg på administratörsnivå som du kommer åt via kommandoraden i Windows och kan använda till att reparera Windows-avbildningen och ändra dina installationsmedier för Windows. Du kan montera Windows-avbildningar i .wim-, .vhd- eller vhdx-format och kan åtgärda problem i det Windows-operativsystem som är installerat.Använda DISM (Deployment Image Servicing and Management Tool) till att reparera Windows-systemlagret

Du kan använda verktyget System File Checker till att reparera skadade systemfiler. Mer information om hur du använder verktyget finns i följande Microsoft-artikel: Använda verktyget System File Checker till att reparera saknade eller skadade systemfilerHOW12097_sv__1iC_External_Link_BD_v1. I verktyget System File Checker jämförs filerna med .wim-arkivet som är sparat i systemet (blanda inte ihop det här med appen Windows Software Store där du kan köpa programvara för Windows). Om det här arkivet är skadat kanske reparationerna inte åtgärdar problemen i systemet. DISM-verktyget har några modifierare som kan söka efter och reparera .wim-arkivet utifrån de huvudkopior som lagras på Microsofts uppdateringsservrar, så det är bra att köra verktyget i samband med en systemfilskontroll. I tabellen nedan visas modifierarna för DISM-verktyget med tillhörande beskrivning (tabell 1):

Modifierare Beskrivning
/online Anger att du ändrar en onlineavbildning (innebär inte att sökningen körs över internet)
/cleanup-image Utlöser en mer omfattande kontroll som kan lösa problem med arkivet
/checkhealth Startar en enkel kontroll för att se om arkivet är skadat
/scanhealth Kör en mer omfattande kontroll av om arkivet är skadat
/restorehealth Kontrollerar om arkivet är skadat och reparerar även skadade filer
Tabell 1: DISM-modifierare och beskrivningar

Följande kommando skulle till exempel köra en skanning av en onlineavbildning och kontrollera Windows-arkivet, och reparera eventuella skador:

  • dism /online /cleanup-image /restorehealth

Kommandot kontrollerar inte alltid som standard filerna mot de huvudkopior som lagras på Windows Update-servrarna, och med modifieraren /online inaktiverad kan inte datorn hämta huvudkopior från servern. Om du inaktiverar onlinefunktionen och kör kommandot kan du få ett felmeddelande om att det inte gick att hitta källfilen. Med alternativet aktiverat kommer reparationen troligen att ta avsevärt längre tid beroende på din internetanslutning. Så här aktiverar du alternativet:

  1. Öppna Local Group Policy Editor (redigerare för lokala grupprinciper) genom att skriva gpedit.msc i sökfältet på startmenyn och trycka på Retur.
  2. Gå till Computer Configuration>Administrative Templates>System>Specify settings for optional component installation and component repair och dubbelklicka för att öppna inställningsfönstret.
  3. Ställ in processen som aktiverad och leta rätt på alternativet Contact Windows Update directly to download repair content instead of Windows Server Update Services (WSUS) och markera kryssrutan.

Under bra förhållanden tar det ungefär 10–20 minuter att köra kommandot, men beroende på omständigheterna kan det ta mer än en timme.Mer information:


Article Properties


Last Published Date

01 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To