Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik bruker du DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) til å reparere Windows-systemlageret

Summary: Bruke DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) til å reparere Windows-systemlageret.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) kan brukes til å skanne og reparere potensielle problemer med .wim-lageret i Windows som kan påvirke systemfiler. Denne artikkelen inneholder informasjon om DISM-verktøyet og hvordan du bruker det til å skanne og reparere. wim-lageret.Informasjon om DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management)

DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) er en kjørbar kommandolinje på administratornivå som er tilgjengelig i Windows, og som du kan bruke til å reparere Windows-imageet ditt eller endre Windows-installasjonsmedier. Det kan montere Windows-imageer i .wim- .vhd- eller .vhdx-format, og kan brukes til å løse problemer i det installerte Windows-operativsystemet.Bruke DISM-verktøyet (Deployment Image Servicing and Management) til å reparere Windows-systemlageret

Systemfilkontroll-verktøyet kan brukes til å reparere skadede systemfiler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet, kan du se følgende Microsoft-artikkel: Bruke Systemfilkontroll-verktøyet til å reparere manglende eller skadede systemfiler (på engelsk)HOW12097_no__1iC_External_Link_BD_v1. Systemfilkontroll-verktøyet sammenligner disse filene med .wim-lageret som er lagret i systemet (må ikke forveksles med Windows Software Store-appen der du kan kjøpe programvare for Windows). Hvis dette lageret er skadet, er det ikke sikkert at reparasjonene løser problemene til systemet. DISM-verktøyet har noen modifikatorer som kan skanne og reparere. wim-lageret basert på hovedkopier som er lagret på Microsofts oppdateringsservere, og er derfor nyttig å kjøre i forbindelse med en systemfilkontroll. Tabellen nedenfor viser en liste over og beskrivelse av modifikatorer i DISM-verktøyet (tabell 1):

Modifikator Beskrivelse
/online Indikerer at du endrer et image på Internett (indikerer ikke at en skanning vil kjøres over Internett)
/cleanup-image Starter en mer omfattende kontroll som kan løse problemer med lageret
/checkhealth Starter en grunnleggende kontroll for å se om det er oppdaget skade i lageret
/scanhealth Utfører en mer omfattende skanning av lageret for å se etter skader
/restorehealth Skanner lageret for skader og reparerer skadede filer
Tabell 1: DISM-modifikator og beskrivelse

For eksempel vil følgende kommando starte en skanning av et image på Internett for å se etter og reparere eventuelle skadede filer i Windows-lageret:

  • dism /online /cleanup-image/restorehealth

Kommandoen kontrollerer ikke alltid filene med hovedkopiene som er lagret på Windows Update-servere som standard, og hvis du legger til /online-modifikatoren, kan ikke datamaskinen hente fra Windows Update-serveren når den er deaktivert. Hvis online-funksjonen er deaktivert, kan du kjøre kommandoen og få en feilmelding som sier at den ikke fant kildefilen. Vær oppmerksom på at når dette alternativet er aktivert, vil reparasjonen trolig ta betydelig lenger tid avhengig av hastigheten på Internett-tilkoblingen. Slik aktiverer du alternativet:

  1. Åpne redigeringsprogrammet for lokal gruppepolicy ved å skrive inn gpedit.msc i søkefeltet på startmenyen og trykke på Enter.
  2. Gå til Datamaskinkonfigurasjon > Administrative maler > System > Angi innstillinger for valgfri komponentinstallasjon og komponentreparasjon, og dobbeltklikk på den for å åpne vinduet for innstillinger.
  3. Sett prosessen til aktivert, se gjennom Alternativ-delen for å finne alternativet som er merket Kontakt Windows Update direkte for å laste ned reparasjonsinnhold i stedet for Windows Server Update Services (WSUS), og merk av i boksen.

Under gode forhold tar det ca. 10–20 minutter å kjøre kommandoen, men avhengig av forholdene kan det ta over en time.Ytterligere referanse:


Article Properties


Last Published Date

01 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To