Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Datorn startas om eller stängs av ibland, låser sig, slutar svara eller så uppstår ett fel.

Summary: Den här artikeln innehåller rekommendationer för hur du löser ett problem med att Dell-datorn startas om, stängs av, låser sig eller inte svarar och liknande problem med Windows.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Om datorn plötsligt slutar svara i Windows kan det bero på ett problem med att datorn låser sig. Låsningar kan se ut som många saker. För att notera några:

 • Låst eller fast skärm
 • Svart skärm eller blå skärm
 • En oplanerad omstart av Windows
 • Ett felmeddelande som inte tillåter att Windows fortsätter att fungera

Det finns steg du kan följa för att upptäcka orsaken till datorlåsningar.

Obs! Om problemet startade nyligen ska du notera om du har gjort några ändringar i maskinvara eller programvara nyligen. Om du återställer de ändringarna kan du snabbt identifiera problemet.

Resolution

Koppla bort enheter från datorn

En ändring av maskinvaran kan vara orsaken till systemlåsningen. Försök med att koppla bort alla enheter från datorn, inklusive:

 • Skrivare
 • Skannrar
 • Mediekortläsare
 • Dockningssystem för små medieenheter (iPod, handdator, MP3-spelare osv.)
 • Digitalkameror och videokameror
 • USB-lagringsenheter
 • Cd- eller dvd-skivor från alla optiska enheter
 • Dockningsstation eller portreplikator

Om du har en stationär dator är de enda enheter du bör låta vara anslutna till datorn bildskärmen, musen och tangentbordet.

När det är klart kopplar du bort datorn från vägguttaget och tar bort batteriet från den bärbara datorn (om tillämpligt) och håller strömknappen intryckt i cirka 15 sekunder. Koppla sedan in datorn till vägguttaget igen och kör en omstart.

Om musen eller tangentbordet orsakar låsningen går du till dells supportbibliotekssida för mus, tangentbord och pekplatta.

Om du inte kan identifiera problemet genom att återställa nyligen gjorda ändringar kan du utföra felsökningen genom att följa nedanstående steg.

Överst på sidan

Sök efter Windows-felkoder

Windows kan visa en felkod som är kopplad till avstängning, omstart, låsning eller fel. Använd önskad sökmotor för att söka efter ditt specifika problem, eftersom Microsoft har detaljerad information för varje:

Sök på Dell | Sök MicrosoftDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. | Sök på GoogleDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. | Sök Bing Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.

Allmän information om typer av felkoder finns i Följande artikel i Dells kunskapsbank: Error Codes on Dell Commercial and Consumer products (Felkoder för Dells kommersiella produkter och konsumentprodukter).

Åtgärda blå skärmar i Windows 10

Titta på den här YouTube-videon för att lära dig hur du åtgärdar blåskärms- eller stoppfel i Windows 10.

Längd: 00:02:59 (hh:mm:ss)
Undertext: Endast på engelska

Överst på sidan


Kör datordiagnostik

Ta reda på om det har uppstått maskinvaruproblem på datorn genom att köra Dells PSA-diagnostik (Preboot System Assessment). Information om hur du kör diagnostik och tar reda på problemet finns i Köra ett diagnostiktest före start på en Dell-dator.

Om den inbyggda diagnostiken och annan felsökning inte har identifierat grundorsaken bör du överväga att köra snabbtestet eller göra fullständig skanning i Dell Personal Computer Diagnostics. Du kan köra ett snabbtest med SupportAssist.

Överst på sidan


Kör rutinmässigt systemunderhåll

Var noga med att regelbundet köra underhållsaktiviteter på datorn för att hålla prestandan på topp. Windows 11 och Windows 10 har integrerade datorunderhålls- och prestandauppgifter och inga åtgärder behövs.

För Windows 8 skriver du maintenance på startskärmen och väljer Sedan Utför rekommenderade underhållsuppgifter automatiskt.

Du kan även använda systemfilsgranskaren för att kontrollera datorfilerna och -mapparna på datorn. Mer information om Systemfilsgranskaren finns i Köra systemfilsgranskaren i Microsoft Windows

Överst på sidan
 


Uppdatera drivrutiner och BIOS

Inaktuella drivrutiner eller BIOS-inställningar orsakar ofta låsning. Se till att uppdatera drivrutinerna regelbundet så att du får ut mesta möjliga av din maskinvara och programvara.

Du bör uppdatera drivrutinerna och BIOS i följande ordning:

 1. BIOS
 2. Drivrutin för kretsuppsättning
 3. Grafikdrivrutin
 4. Ljuddrivrutin
 5. Nätverksdrivrutin
 6. Övriga drivrutiner

Försök uppdatera var och en av dessa drivrutiner individuellt och testa sedan datorn på nytt för att se om problemet kvarstår. Lär dig hur du laddar ner och installerar Dell-drivrutiner.


Överst på sidan

Sök efter symtom i Felsäkert läge

Felsäkert läge förhindrar att program och drivrutiner som inte behövs läses in. Detta gör det möjligt för oss att eliminera programvaran som en möjlig grundorsak till låsningarna eller sluta svara.

Obs! När du använder felsäkert läge är videoupplösningen 800 x 600, vilket kan göra att ikonerna och texten ser större ut än normalt. Skrivbordsbakgrunden visas inte heller i det här läget. Det är normalt och kräver ingen felsökning för att reparera dem, eftersom de återgår till det normala läget när du loggar in i normalt läge igen.
Obs! När du loggar in i felsäkert läge inaktiveras antivirusprogrammet. Var försiktig när du är ansluten till ett nätverk eller internet medan antivirusprogrammet är avaktiverat.

Anvisningar om hur du startar i felsäkert läge finns i respektive länk för ditt operativsystem:

Öppna program och testa datorn i Felsäkert läge. Om symtomen uppvisas i Felsäkert läge fortsätter du med felsökningsstegen i den här artikeln. Om symptomen inte finns i felsäkert läge är problemet sannolikt relaterat till en drivrutin eller programvara.

Överst på sidan


Uppdatera Windows

Kontrollera att du har installerat de senaste uppdateringarna för Windows. Om du vill söka efter uppdateringar klickar du på Start, sedan inställningar och sedan på Uppdatering och säkerhet. Klicka sedan på Sök efter uppdateringar. Låt alla uppdateringar installeras och gör det möjligt för datorn att starta om vid behov. Om du har problem med Windows Update läser du Använda felsökaren för Windows Update för att identifiera och reparera problem med Windows Update

Överst på sidan


Avinstallera, ominstallera och uppdatera programvara

Om datorn låser sig eller slutar svara när du använder ett visst program kan du prova att avinstallera programmet helt från datorn. Installera sedan om den och gå till programvaruleverantörens webbplats för att uppdatera programvaran till den senaste versionen.

Obs! Obs! Innan du avinstallerar ett program ser du till att säkerhetskopiera kritiska data. Se även till att du har de medier och produktnyckeln som krävs för att installera om programvaran. Om du är osäker ska du kontakta programvaruleverantören innan du avinstallerar programmet.

Överst på sidan


Sök efter flera antivirusprogram

Om flera antivirusprogram används kan datorn låsa sig. Antivirusprogram levereras förinstallerade i de flesta av Dells datorer, så kunder installerar ibland andra antivirusprogram utan att inse att det redan finns ett installerat. Om du bestämmer dig för att installera ett alternativt antivirusprogram måste du först avinstallera andra antivirusprogram som körs på datorn.

Välj endast ett antivirusprogram och installera om det. Du bör inte ha fler än en antivirusprogramvara installerad i datorn. Flera antispionprogramspaket som inte innehåller någon antiviruskomponent står inte i konflikt och kan lämnas kvar på datorn.

Överst på sidan


Sök efter skadliga program

Skadliga program (virus, spionprogram eller annan skadlig programvara) kan orsaka att Windows-datorer låser sig eller inte svarar. För att söka efter skadliga program och se till att datorns säkerhetsprogramvara är aktuell, se Protect Your Computer or Remove Malware in Microsoft Windows

For anything virus, malware, and security related vi rekommenderar innehållet och videorna på vår sida för säkerhet och antivirus på Dells supportwebbplats.

Överst på sidan


Kontrollera luftintag

Blockerade luftintag kan orsaka prestandaproblem eftersom processorn kan överhettas om inte datorn får tillräckligt mycket luftflöde. Processorn saktar ner sig själv och dess prestanda minskar kan tolkas som en låsning. Detta görs för att skydda sig från överhettning. Gör så här för att säkerställa att det inte är grundorsaken till låsningsproblemet:

 1. Titta på datorns luftintag och se om de är täckta med damm, så att inte värme och luft kan passera. Se exemplet på bild 1 för luftintaget på en bärbar dator och exemplet på bild 2 för luftintaget på en stationär dator.

  Luftintag för bärbar dator
  Bild 1: Luftintag med damm på undersidan av den bärbara datorn.


  luftintag för stationär dator
  Bild 2: Luftintag med damm på framsidan av en stationär dator.
 2. Slå av systemet.
 3. Koppla bort alla strömkällor: Koppla bort nätadaptern och ta bort batteriet eller koppla bort strömsladden från den stationära datorn.
 4. Använd tryckluft för att blåsa bort dammet från luftintagen. Se till att hålla behållaren upprätt (nära 90 graders vinkel) och håll den 15–20 centimeter (6–8 tum) från målet.
Obs! Blås inte bort dammet från en bärbar dator med munnen. Fukten från din mun kan orsaka permanenta skador. När du använder en burk med tryckluft ska du använda det i enlighet med anvisningarna på sidan av burken. Du kan skada datorn om tryckluft används felaktigt.
Överst på sidan

Datorn återgår inte från strömsparläge eller viloläge

Om datorn inte aktiveras från strömsparläge eller viloläge, se Datorn aktiveras inte eller återupptas från vänte-/viloläge.

Överst på sidan


Använd Systemåterställning

Microsoft Windows innehåller en funktion som kallas systemåterställning för att återställa ändringar i datorn baserat på återställningspunkter som Windows ofta schemalägger. Mer information om den här funktionen finns i Använda systemåterställning i Microsoft Windows.

Överst på sidan


Fabriksåterställning eller ominstallation av Microsoft Windows

Om felsökningsstegen ovan inte har löst problemet finns det troligen ett underliggande problem med operativsystemet. Använd SupportAssist OS Recovery för att installera om Windows på datorn. 

Återställa datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery

Överst på sidan

Additional Information

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.


Windows
Mer information om och support för dina Windows-operativsystem hittar du på vår webbsida för Windows-support.

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem Gå till Dell.com/support webbplats och ange ditt Dell Service Tag-nummer så ser du våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Server och lagring berörs inte.

Article Properties


Affected Product
Chromebox, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, Chromebook, G Series, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations, Dell Dock WD15, Dell Thunderbolt Dock TB15 , Dell Thunderbolt Dock TB16, Dell Dock WD19, Dell Thunderbolt Dock - WD19TB, Dell Thunderbolt Dock – WD19TBS ...
Last Published Date

02 Jul 2024

Version

17

Article Type

Solution