Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC - Dell PERC H200 en 6GBPS SAS HBA-functies

Summary: Details van PERC H200 en 6GBPS SAS HBA-functies.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Dit artikel bevat informatie over de PERC H200 en 6GBPS SAS HBA-functies.
 

Inhoudsopgave:

 1. Selecteerbaar opstartapparaat
 2. Rapportage van niet-gecertificeerde schijven
 3. Achtergrondprocessen
 4. Ondersteuning voor RAID 10
 5. 6 GB/s-doorvoersnelheid, maximum verbindingssnelheid en vastgestelde verbindingsnelheid
 6. Solid State Drive (SSD) support
 7. Ondersteuning voor expanders
 8. Versiebeheer firmwarepakket
 


Selecteerbaar opstartapparaat

De PERC H200 controllers bieden de mogelijkheid voor de klant om een niet-geconfigureerde fysieke schijf of virtuele schijf als opstartapparaat op te geven, ongeacht de locatie van het slot ervan in het systeem.
In het venster SAS Topology in CTRL+C kan een gebruiker omlaag schuiven om de gewenste fysieke schijf of virtuele schijf te selecteren en dat apparaat als een Preferred Boot Device toe te wijzen door op ALT+B te drukken. Het Preferred Boot Device wordt dan als "Boot" gemarkeerd onder Device Information. ALT+B kan worden gebruikt om ook een eerder geselecteerd Preferred Boot Device te deselecteren. 
 
SLN156304_nl_NL__1icon Wanneer een niet-geconfigureerde fysieke schijf wordt geselecteerd als het Preferred Boot Device, wordt de selectie gekoppeld aan het slot waar het station zich bevindt. Als de schijf vervolgens naar een ander slot wordt verplaatst, kan het systeem niet meer opstarten vanaf dat apparaat en wordt een foutmelding weergegeven tijdens het opstarten.  
SLN156304_nl_NL__1icon Wanneer een virtuele schijf is geselecteerd als het Preferred Boot Device, wordt de selectie gekoppeld aan de device-handle. Als het volume vervolgens naar een andere locatie in het systeem wordt verplaatst, kan het systeem nog steeds opstarten vanaf dat apparaat

Wanneer een Preferred Boot Device ontbreekt, wordt er een foutmelding weergegeven bij POST, waarbij de gebruiker actie moet ondernemen om door te gaan. Het foutbericht ziet er als volgt uit:
 • ERROR: Preferred boot device is missing, reconfiguration is suggested!
De gebruiker moet dan CTRL+C gebruiken om het probleem te onderzoeken en indien nodig een ander standaard opstartapparaat selecteren.

Als er geen opstartapparaat is geselecteerd, zal de controller opstarten via het eerst gedetecteerde apparaat of het bijbehorende RAID-volume ervan. 
Het bericht zal er ongeveer als volgt uitzien:
 • Current Boot Device set to volume at handle 79  
SLN156304_nl_NL__1icon Omdat dit geen door de gebruiker geselecteerd standaard opstartapparaat is, wordt het niet gemarkeerd als "Boot" onder Device Information in CTRL+C. Als dit apparaat ontbreekt, wordt het eerstvolgende beschikbare apparaat in de INT 13 chain geselecteerd als het opstartapparaat en wordt een bericht weergegeven met de mededeling welk apparaat is toegewezen als het nieuwe opstartapparaat. 
 

Rapportage van niet-gecertificeerde schijven

De PERC H200 controllers ondersteunen alleen door Dell gecertificeerde SAS en SATA harde schijven (HDD) en Solid State Drives (SSD).
Niet-gecertificeerde schijven zullen worden gerapporteerd in CTRL+C en OpenManage Storage Service (OMSS), maar er is geen blokkering om te voorkomen dat gebruikers de schijven kunnen selecteren.

U kunt als volgt controleren of een bepaalde schijf is gecertificeerd in CTRL+C:
 1. Ga naar SAS Topology
 2. Selecteer om Device Properties te openen.
 Als het station niet gecertificeerd is, zal het duidelijk in dit scherm worden gemarkeerd.


Achtergrondprocessen

PERC H200 ondersteunt de mogelijkheid om een volledige achtergrondinitialisatie (BGI) en een consistentiecontrole (CC) uit te voeren, naast het opnieuw opbouwen van het proces. 
 • De prestaties van deze processen zijn aanzienlijk verschillend van het rebuildproces.
 • Achtergrondprocessen zijn serieel en er kan slechts één proces tegelijk plaatsvinden.
 • Elk achtergrondproces heeft een prioriteit ten opzichte van de andere.
Achtergrondinitialisatie
 • BGI wordt uitgevoerd na het maken van een redundant RAID-volume (RAID 1 of RAID 10).
 • BGI zorgt ervoor dat de data op de secundaire schijf overeenkomen met die op de primaire schijf.
 • Een volume wordt beschouwd als "volledig geïnitialiseerd" wanneer BGI is voltooid.
 • Checkpointing wordt ondersteund met BGI. Als een BGI wordt onderbroken, gaat deze door vanaf de laatst gecontroleerde locatie.
 • SAS 6 volumes die zijn gemigreerd naar PERC H200 worden gemarkeerd als "niet geïnitialiseerd" en een BGI zal worden gepland.
 • Tijdens BGI zullen de systeemprestaties suboptimaal zijn.
 • Als er al een rebuild of een BGI wordt uitgevoerd op een andere virtuele schijf wanneer er een nieuwe virtuele schijf wordt gemaakt, wordt de BGI voor de nieuwe virtuele schijf gepland en krijgt de virtuele schijf de status "BGI Pending". De in behandeling zijnde BGI wordt automatisch gestart wanneer de bestaande achtergrondprocessen zijn voltooid.
Consistentiecontrole
 • Een consistentiecontrole kan op elk gewenst moment worden opgeroepen op een optimale redundante RAID-schijf (RAID 1 of RAID 10) die al een volledige BGI heeft ondergaan.
 • De optie CC wordt grijs weergegeven als het volume een RAID 0 is, als het volume niet optimaal is of als het volume een BGI ondergaat.
 • Checkpointing wordt ondersteund met CC. Als een CC wordt onderbroken, gaat deze door vanaf de laatst gecontroleerde locatie.
 • Een CC kan ook automatisch worden geactiveerd bij volume-roaming na een unclean shutdown.
 • Als er al een BGI of CC wordt uitgevoerd op een andere virtuele schijf wanneer een CC-bewerking voor een virtuele schijf wordt opgeroepen, wordt de CC-bewerking gepland en krijgt de virtuele schijf de status "ConChk Pending" in CTRL+C.
 • Een CC wordt beëindigd wanneer een volledig volume wordt gevalideerd, als de toestand van het volume niet optimaal is of als de ‘bad block table’ volraakt.


Ondersteuning voor RAID 10

Naast RAID 0 en RAID 1 biedt PERC H200 nu ondersteuning voor RAID 10.
 • Een RAID 10 virtuele schijf biedt de mogelijkheid om data te stripen op gespiegelde schijven en biedt een hoge datadoorvoer en volledige redundantie.
 • RAID 10 is gedefinieerd als PR 11, RLQ 0 in de DDF-specificatie.
 • Een RAID 10 vereist minimaal 4 schijven en maximaal 10 schijven. Er moet een even aantal schijven worden geselecteerd voor een RAID 10-volume. 

6 GB/s doorvoersnelheid, maximum verbindingssnelheid en vastgestelde verbindingsnelheid

De PERC H200 en 6GBPS SAS HBA controller voldoen aan SAS 2.0 en bieden een doorvoersnelheid van 6 GB/s.
 • Voor een maximale ondersteunde doorvoersnelheid moet u ervoor zorgen dat de juiste hardware wordt gebruikt. Dit omvat harde schijven, backplanes, behuizingen en kabels.
 • De overeengekomen verbindingssnelheid voor alle apparaten wordt weergegeven in zowel CTRL+C als OMSS (3 GB/s of 6 GB/s).
 • In CTRL+C wordt de maximum verbindingssnelheid ook weergegeven.
 

Solid State Drive (SSD) support

Behalve ondersteuning van harde schijven (HDD) biedt de PERC H200 nu ondersteuning voor SSD's.
 • SSD-schijven zullen overeenkomstig worden gemarkeerd als SATA-SSD of SAS-SSD in de toetsencombinatie CTRL+C en OMSS.
 • PERC H200 biedt geen ondersteuning voor het mengen van SSD's en HDD's in een RAID-volume.

Ondersteuning voor expanders 

De PERC H200 biedt nu expander-support op bepaalde platforms.
 • Alleen 6 GB/s-expanders worden ondersteund. 3 GB/s-expanders worden niet ondersteund.
 • Met ondersteuning voor expanders kan de PERC H200 nu maximaal 16 schijven ondersteunen. 
SLN156304_nl_NL__1icon Alleen 14 geconfigureerde stations kunnen worden ondersteund. 
 

Versiebeheer firmwarepakket

Voor de SAS 6/IR werd de firmwareversie van de controller gecombineerd met de BIOS-versie.
Bijvoorbeeld: 00.25.47.00.06.22.03.00

Voor de PERC H200 omvat het firmwarepakket van de controller nu een 3e onderdeel - de UEFI Boot Services Driver. Er wordt nu een nieuwe versie van het firmwarepakket gebruikt.
Voorbeeld: pakket 07.01.09.00

Subcomponenten:
 • Firmware: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Wanneer een update van een firmwarepakket wordt toegepast, worden alle 3 onderdelen automatisch bijgewerkt.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution