Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC - Dell PERC H200 ja 6Gbps SAS HBA -ominaisuudet (englanninkielinen)

Summary: Tietoja PERC H200- ja 6Gbps SAS HBA -ominaisuuksista.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Tässä artikkelissa on tietoja PERC H200- ja 6Gbps SAS HBA -ominaisuuksista.
 

Sisällysluettelo:

 1. Käynnistyslaite valittavissa
 2. Sertifioimattomien asemien raportointi
 3. Taustaprosessit
 4. RAID 10 -tuki
 5. Siirtonopeus 6 Gb/s, suurin linkkinopeus ja neuvoteltu linkkinopeus
 6. SSD-tuki
 7. Laajennintuki
 8. Laiteohjelmistopaketin versiointi
 


Käynnistyslaite valittavissa

Asiakkaat voivat halutessaan määrittää PERC H200 -ohjaimissa minkä tahansa määrittämättömän fyysisen levyn tai virtuaalilevyn käynnistyslaitteeksi riippumatta siitä, mikä sen paikka on järjestelmässä.
Käyttäjät voivat valita CTRL+C-valinnan SAS Topology -näytössä sopivan fyysisen levyn tai virtuaalilevyn siirtymällä siihen vierittämällä. Sen jälkeen he voivat määrittää kyseisen laitteen ensisijaiseksi käynnistyslaitteeksi painamalla ALT+B-näppäinyhdistelmää. Ensisijaisessa käynnistyslaitteessa on tämän jälkeen Boot-merkintä Device Information -kohdassa. ALT+B-näppäinyhdistelmällä voi myös poistaa aiemmin valitun ensisijaisen käynnistyslaitteen valinnan. 
 
SLN156304_fi__1icon Kun ensisijaiseksi käynnistyslaitteeksi valitaan määrittämätön fyysinen levy, valinta liitetään paikkaan, jossa levy on. Jos asema siirretään sitten toiseen paikkaan, järjestelmä ei voi enää käynnistää laitetta ja käynnistyksen aikana avautuu virheilmoitus.  
SLN156304_fi__1icon Kun ensisijaiseksi käynnistyslaitteeksi valitaan virtuaalilevy, valinta liitetään laitekahvaan. Jos asema sitten siirretään järjestelmässä toiseen sijaintiin, järjestelmä ei voi käynnistää laitetta.

Jos ensisijainen käynnistyslaite häviää, POST-prosessin aikana tulee näkyviin virheilmoitus, jonka mukaan jatkaminen ei ole mahdollista ilman käyttäjän toimia. Kyse on seuraavasta virheilmoituksesta:
 • ERROR: Preferred boot device is missing, reconfiguration is suggested!
Käyttäjän on sitten siirryttävä selvittämään ongelmaa CTRL+C-valinnalla, ja tarvittaessa on valittava toinen ensisijainen käynnistyslevy.

Jos käynnistyslaitetta ei valita, ohjain käynnistyy ensimmäiseen havaittuun laitteeseen tai siihen liitettyyn RAID-taltioon. 
Virtuaalilevyyn liittyvä ilmoitus voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
 • Current Boot Device set to volume at handle 79  
SLN156304_fi__1icon Koska kyse ei ole käyttäjän valitsemasta ensisijaisesta käynnistyslaitteesta, laitteessa ei ole Boot-merkintää CTRL+C-valinnan Device Information -kohdassa. Jos tämä laite häviää, käynnistyslaitteeksi valitaan seuraava INT 13 -ketjussa oleva laite ja näkyviin tuleva ilmoitus ilmaisee, mikä laite on määritetty uudeksi käynnistyslaitteeksi. 
 

Sertifioimattomien asemien raportointi

PERC H200 -ohjaimet tukevat vain Dellin hyväksymiä SAS- ja SATA-kiintolevyjä ja SSD-asemia.
Sertifioimattomat asemat ilmoitetaan CTRL+C-valinnassa ja OpenManage Storage Servicessä (OMSS), mutta käyttäjiä ei kuitenkaan estetä valitsemasta asemia.

Tietyn aseman sertifioinnin voi tarkistaa seuraavasti CTRL+C-valinnalla:
 1. Siirry SAS Topology -kohtaan.
 2. Siirry Device Properties -kohtaan -näppäinyhdistelmällä.
 Jos asema on sertifioimaton, se ilmoitetaan selkeästi tässä näytössä.


Taustaprosessit

PERC H200 tukee täydellisen tausta-alustuksen (BGI) ja eheystarkistuksen (CC) suorittamista uudelleenmuodostusprosessin lisäksi. 
 • Näiden prosessien suorituskyky poikkeaa merkittävästi uudelleenmuodostusprosessista.
 • Taustaprosessit suoritetaan sarjoina, ja prosesseja voi olla samanaikaisesti vain yksi.
 • Kukin taustaprosessi priorisoidaan suhteessa muihin prosesseihin.
Tausta-alustus
 • Tausta-alustus suoritetaan kahdennetun RAID-taltion (RAID 1 tai RAID 10) luonnin yhteydessä.
 • Tausta-alustus varmistaa, että toissijaisen aseman tiedot vastaavat ensisijaisen aseman tietoja.
 • Taltion katsotaan olevan täysin alustettu, kun tausta-alustus on valmis.
 • Tausta-alustus tukee tarkistuspisteiden käyttöä. Jos tausta-alustus keskeytyy, se jatkuu viimeisimmästä tarkistuspisteestä.
 • PERC H200 -ohjaimeen siirretyissä SAS 6 -taltioissa on Not Initialized -merkintä, ja niille ajoitetaan tausta-alustus.
 • Järjestelmän suorituskyky ei ole optimaalinen tausta-alustuksen aikana.
 • Jos uudelleenmuodostus tai tausta-alustus on kesken toisessa virtuaalilevyssä, kun uutta virtuaalilevyä luodaan, uuden virtuaalilevyn tausta-alustus ajoitetaan ja sen tilaksi tulee BGI Pending. Odottava tausta-alustus käynnistyy automaattisesti, kun meneillään olevat taustaprosessit valmistuvat.
Eheystarkistus
 • Eheystarkistus voidaan käynnistää koska tahansa optimaalisessa kahdennetussa RAID-taltiossa (RAID 1 tai RAID 10), jossa on jo tehty täydellinen tausta-alustus.
 • Eheystarkistuksen vaihtoehto näkyy harmaana, jos taltio on RAID 0, jos taltio ei ole optimaalinen tai jos taltion tausta-alustus on kesken.
 • Eheystarkistus tukee tarkistuspisteiden käyttöä. Jos eheystarkistus keskeytyy, se jatkuu viimeisimmästä tarkistuspisteestä.
 • Eheystarkistus voidaan käynnistää automaattisesti myös silloin, kun palvelimessa olevaa taltiota käytetään epäpuhtaan sammutuksen jälkeen.
 • Jos tausta-alustus tai eheystarkistus on kesken toisessa virtuaalilevyssä, kun virtuaalilevyn eheystarkistus käynnistetään, eheystarkistusprosessi ajoitetaan ja virtuaalilevyn tilaksi tulee ConChk Pending CTRL+C-valinnassa.
 • Eheystarkistus päättyy, kun koko taltio on tarkistettu. Se päättyy myös silloin, jos taltion tila muuttuu ei-optimaaliseksi tai jos virheellisten lohkojen taulukko täyttyy.


RAID 10 -tuki

RAID 0- ja RAID 1 -tuen lisäksi PERC H200 -ohjaimessa on nyt myös RAID 10 -tuki.
 • RAID 10 -virtuaalilevy mahdollistaa tietojen lomituksen peilatuille levyille sekä suuren tiedonsiirtonopeuden ja täydellisen kahdennuksen.
 • RAID 10:n DDF-määritys on PR 11, RLQ 0.
 • RAID 10 -asemien vähimmäismäärä on 4 ja enimmäismäärä 10. Kaikkiin RAID 10 -taltioihin on aina valittava parillinen määrä taltioita. 

Siirtonopeus 6 Gb/s, suurin linkkinopeus ja neuvoteltu linkkinopeus

PERC H200- ja 6Gbps SAS HBA -ohjain ovat SAS 2.0 -yhteensopivia, ja niiden siirtonopeus voi olla 6 Gb/s.
 • Suurimman tuetun siirtonopeuden toteutuminen edellyttää oikeanlaisen laitteiston käyttöä. Tämä vaatimus koskee kiintolevyjä, taustalevyjä, koteloita ja kaapeleita.
 • Kaikkien laitteiden neuvoteltu linkkinopeus näkyy sekä CTRL+C-valinnalla että OMSS:ssä (3 Gb/s tai 6 Gb/s).
 • CTRL+C näyttää myös suurimman linkkinopeuden.
 

SSD-tuki

Kiintolevyn tuen lisäksi PERC H200 tukee nyt SSD-asemia.
 • SSD-asemien merkintänä CTRL+C-valinnassa ja OMSS:ssä on joko SATA-SSD- tai SAS-SSD.
 • PERC H200 ei tue SSD-asemien ja kiintolevyjen yhteiskäyttöä RAID-taltiossa.

Laajennintuki 

PERC H200 sisältää nyt laajennintuen tietyissä ympäristöissä.
 • Vain 6 Gb/s -laajentimia tuetaan. 3 Gb/s -laajentimia ei tueta.
 • Laajennintuen ansiosta PERC H200 voi nyt tukea enintään 16 asemaa. 
SLN156304_fi__1icon Vain 14 määritettyä asemaa tuetaan. 
 

Laiteohjelmistopaketin versiointi

SAS 6/IR: ohjaimen laiteohjelmistoversio vastaa BIOS-version kanssa yhdistettyä laiteohjelmistoversiota.
Esimerkki: 00.25.47.00.06.22.03.00

PERC H200: Ohjaimen laiteohjelmistopaketti sisältää nyt kolmannen osan, UEFI-käynnistyspalvelujen ohjaimen. Käytössä on nyt uusi laiteohjelmistopaketin versio.
Esimerkki: Package 07.01.09.00

Alikomponentint:
 • Laiteohjelmisto: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Kun laiteohjelmistopaketin päivitys otetaan käyttöön, kaikki kolme komponenttia päivitetään automaattisesti.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution