Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC - Dell PERC H200 ve 6 GB/sn SAS HBA Özellikleri (İngilizce)

Summary: PERC H200 ve 6 GB/sn SAS HBA özelliklerinin ayrıntıları.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Bu makalede PERC H200 ve 6 GB/sn SAS HBA özellikleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
 

İçindekiler:

 1. Seçilebilir Önyükleme Aygıtı
 2. Onaysız Sürücüleri Raporlama
 3. Arka Plan İşlemleri
 4. RAID 10 Desteği
 5. 6 GB/sn Veri Çıkışı, Maksimum Bağlantı Hızı ve Anlaşmalı Bağlantı Hızı
 6. Katı Hal Sürücüsü (SSD) Desteği
 7. Genişletici Desteği
 8. Bellenim Paketi Sürümünü Belirleme
 


Seçilebilir Önyükleme Aygıtı

PERC H200 denetleyicileri, müşterilerin herhangi bir yapılandırılmamış Fiziksel Diski veya Sanal Diski sistemdeki yuva konumundan bağımsız olarak Önyükleme Aygıtı olarak belirlemesine olanak tanır.
CTRL+C'deki SAS Topology (SAS Topolojisi) ekranında kullanıcı, sayfayı aşağı kaydırarak istediği Fiziksel Diski veya Sanal Diski seçebilir ve ALT+B tuşlarına basarak bu aygıtı Preferred Boot Device (Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı) olarak atayabilir. Bu durumda Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı, Device Information (Aygıt Bilgileri) bölümünde "Boot" (Önyükleme) olarak işaretlenir. ALT+B, aynı zamanda önceden seçilmiş olan Tercih Edilen Önyükleme Aygıtının seçimini kaldırmak için de kullanılabilir. 
 
SLN156304_tr__1icon Yapılandırılmamış bir Fiziksel Disk, Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı olarak seçildiğinde bu seçim, sürücünün bulunduğu yuva ile ilişkilendirilir. Sürücü daha sonra farklı bir yuvaya taşınırsa sistem, artık aygıta önyükleme gerçekleştiremez ve önyükleme sırasında bir hata mesajı görünür.  
SLN156304_tr__1icon Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı olarak bir Sanal Disk seçildiğinde bu seçim, aygıt işleyici ile ilişkilendirilir. Birim, daha sonra sistemdeki farklı bir konuma taşınırsa sistem yine de aygıta önyükleme yapabilecektir

Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı bulunamadığında POST sırasında devam etmek için kullanıcı eylemi gerektiren bir hata mesajı görüntülenir. Hata mesajı aşağıdakine benzer olacaktır:
 • ERROR: Preferred boot device is missing, reconfiguration is suggested! (HATA: Tercih edilen önyükleme aygıtı bulunamıyor. Yeniden yapılandırma önerilir!)
Kullanıcının sorunu araştırmak ve gerekirse başka bir Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı seçmek için CTRL+C'ye girmesi gerekir.

Herhangi bir Önyükleme Aygıtı seçilmemişse denetleyici, keşfedilen ilk aygıta veya onunla ilişkili RAID birimine önyükleme yapar. 
Sanal disk ataması için mesaj aşağıdakine benzer olacaktır:
 • Current Boot Device set to volume at handle 79 (Geçerli Önyükleme Aygıtı, 79 işleyicisinde birime ayarlandı)  
SLN156304_tr__1icon Bu, kullanıcı tarafından seçilmiş Tercih Edilen Önyükleme Aygıtı olmadığı için CTRL+C'deki Device Information (Aygıt Bilgileri) altında "Boot" (Önyükleme) olarak işaretlenmeyecektir. Bu aygıt bulunamadığında Önyükleme Aygıtı olarak INT 13 zincirindeki bir sonraki kullanılabilir aygıt seçilir ve hangi aygıtın yeni Önyükleme Aygıtı olarak atandığını belirten bir mesaj görüntülenir. 
 

Onaysız Sürücüleri Raporlama

PERC H200 denetleyicileri yalnızca Dell onaylı SAS ve SATA sabit disk sürücülerini (HDD) ve katı hal sürücülerini (SSD) destekler.
Onaysız sürücüler CTRL+C ve OpenManage Storage Service'de (OMSS) bildirilir ancak kullanıcıların sürücüleri seçmesini önlemek için herhangi bir engelleme bulunmaz.

CTRL+C'de belirli bir sürücünün sertifikalı olup olmadığını doğrulamak için:
 1. SAS Topology'ye (SAS Topolojisi) gidin
 2. Device Properties (Aygıt Özellikleri) bölümüne girmek için tuşlarına basın.
 Sürücü onaysızsa bu ekranda açıkça işaretlenir.


Arka Plan İşlemleri

PERC H200, yeniden derleme işlemine ek olarak, tam Arka Planda Başlatma (BGI) ve Tutarlılık Denetimi (CC) gerçekleştirme özelliklerini destekler. 
 • Bu süreçlerin performansları, yeniden derleme işleminden önemli ölçüde farklıdır.
 • Arka plan işlemleri seri olarak gerçekleştirilir ve aynı anda yalnızca bir işlem yapılabilir.
 • Her bir arka plan işleminin, diğerlerine göre bir önceliği vardır.
Arka Planda Başlatma
 • BGI, yedekli bir RAID biriminin (RAID 1 veya RAID 10) oluşturulması üzerine çalıştırılır.
 • BGI, ikincil sürücüdeki verilerin birincil sürücüdekilerle eşleşmesini sağlar.
 • Bir birim, BGI tamamlandığında "tamamen başlatılmış" olarak kabul edilir.
 • BGI, denetim noktası oluşturma özelliğini destekler. BGI kesintiye uğrarsa son denetim noktası konumundan devam eder.
 • PERC H200'e geçirilen SAS 6 birimleri "Not Initialized" (Başlatılmamış) olarak işaretlenir ve bir BGI planlanır.
 • BGI sırasında sistem, standardın altında performans gösterir.
 • Yeni bir sanal disk oluşturulurken başka bir sanal diskte devam eden yeniden derleme veya BGI işlemi varsa yeni sanal disk için BGI planlanır ve sanal diskin durumu "BGI Pending" (BGI Bekliyor) olarak ayarlanır. Mevcut arka plan işlemleri tamamlandığında, bekleyen BGI otomatik olarak başlar.
Tutarlılık Denetimi (CC)
 • Tutarlılık denetimi, halihazırda tam bir BGI sürecinden geçmiş optimum durumdaki yedek bir RAID biriminde (RAID 1 veya RAID 10) her zaman çalıştırılabilir.
 • Birim RAID 0 ise, birim optimum durumda değilse veya birim BGI sürecinden geçiyorsa CC seçeneği kullanılamaz (gri renkte gösterilir).
 • CC, denetim noktası oluşturma özelliğini destekler. CC kesintiye uğrarsa son denetim noktası konumundan devam eder.
 • Bir birim temiz olmayan kapatmanın ardından dolaşıma çıkarılırsa CC otomatik olarak da çalıştırılabilir.
 • Bir sanal disk için CC işlemi çalıştırıldığında başka bir sanal diskte devam eden BGI veya CC işlemi varsa CC işlemi planlanır ve CTRL+C'de sanal diskin durumu "ConChk Pending" (Tutarlılık Denetimi Bekleniyor) olarak ayarlanır.
 • CC işlemi, birimin tamamı doğrulandığında, birimin durumu optimum dışında bir durum olduğunda veya bozuk blok tablosu dolduğunda sonlandırılır.


RAID 10 Desteği

RAID 0 ve RAID 1'in yanı sıra PERC H200 artık RAID 10 desteği de sunmaktadır.
 • RAID 10 sanal diski, yansıtılmış diskler arasında verileri şeritleyebilir ve yüksek veri hacmi ile tam yedeklilik sunar.
 • RAID 10, DDF Teknik Özelliklerinde PR 11, RLQ 0 olarak tanımlanır.
 • RAID 10, en az 4 sürücü ve maksimum 10 sürücü gerektirir. RAID 10 birimleri için çift sayıda sürücünün seçilmesi gerekir. 

6 GB/sn Veri Çıkışı, Maksimum Bağlantı Hızı ve Anlaşmalı Bağlantı Hızı

PERC H200 ve 6 GB/sn SAS HBA denetleyicisi, SAS 2.0 ile uyumludur ve 6 GB/sn'ye kadar veri çıkışı sağlar.
 • Desteklenen maksimum veri çıkışı için doğru donanımın kullanıldığından emin olun. Bu; sabit sürücüleri, arka panelleri, muhafazaları ve kabloları içerir.
 • Tüm aygıtlar için anlaşmalı bağlantı hızı, hem CTRL+C'de hem de OMSS'de (3 GB/sn veya 6 GB/sn) görüntülenir.
 • CTRL+C'de maksimum bağlantı hızı da görüntülenir.
 

Katı Hal Sürücüsü (SSD) Desteği

Sabit Disk Sürücüsü (HDD) desteğine ek olarak PERC H200, artık SSD'leri de desteklemektedir.
 • SSD sürücüleri, CTRL+C ve OMSS'de uygun şekilde SATA-SSD veya SAS-SSD olarak işaretlenir.
 • PERC H200, bir RAID biriminde SSD ve HDD'lerin karıştırılmasını desteklemez.

Genişletici Desteği 

PERC H200 artık belirli platformlarda genişletici desteği sunmaktadır.
 • Yalnızca 6 GB/sn genişleticiler desteklenir. 3 GB/sn genişleticiler desteklenmez.
 • Genişletici desteğiyle PERC H200 artık 16 adede kadar sürücüyü destekleyebilir. 
SLN156304_tr__1icon Yalnızca 14 yapılandırılmış sürücü desteklenebilir. 
 

Bellenim Paketi Sürümünü Belirleme

SAS 6/IR'de, denetleyicinin Bellenim sürümü, BIOS sürümüyle bitişik yazılan Bellenim sürümünü yansıtıyordu.
Örnek: 00.25.47.00.06.22.03.00

PERC H200'de ise denetleyicinin bellenim paketi artık 3. bir bileşeni de kapsamaktadır (UEFI Önyükleme Hizmetleri Sürücüsü). Artık yeni bir Bellenim Paketi sürümü kullanılmaktadır.
Örnek: Paket 07.01.09.00

Alt Bileşenler:
 • Bellenim: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Bir Bellenim Paketi güncelleştirmesi uygulandığında, 3 bileşenin tümü otomatik olarak güncelleştirilecektir.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution