Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

PERC – Řadič Dell PERC H200 a funkce 6Gb/s adaptéru SAS HBA

Summary: Podrobnosti o řadiči PERC H200 a funkcích 6Gb/s adaptéru SAS HBA.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Tento článek obsahuje informace o řadiči PERC H200 a funkcích 6Gb/s adaptéru SAS HBA.
 

Obsah:

 1. Výběr spouštěcího zařízení
 2. Hlášení o necertifikovaných jednotkách
 3. Procesy na pozadí
 4. Podpora pole RAID 10
 5. Propustnost 6 Gb/s, maximální rychlost připojení a vyjednaná rychlost připojení
 6. Podpora disků SSD (Solid State Drive)
 7. Podpora rozšíření
 8. Verze balíčku firmwaru
 


Výběr spouštěcího zařízení

Řadiče PERC H200 umožňují zákazníkovi určit jako spouštěcí zařízení jakýkoli nenakonfigurovaný fyzický disk nebo virtuální disk bez ohledu na umístění jeho slotu v systému.
Na stránce SAS Topology v nástroji CTRL+C si uživatel může stisknutím kombinace kláves ALT + B vybrat požadovaný fyzický nebo virtuální disk jako preferované spouštěcí zařízení. Preferované spouštěcí zařízení pak bude v části Device Information označeno jako „Boot“. Klávesovou zkratku Alt + B lze použít i pro zrušení výběru dříve zvoleného preferovaného spouštěcího zařízení. 
 
SLN156304_cs__1icon Pokud je jako preferované spouštěcí zařízení vybrán nenakonfigurovaný fyzický disk, je výběr spojen se slotem, ve kterém se disk nachází. Pokud je poté disk přesunut do jiného slotu, systém již nebude moci spustit systém a během spouštění se zobrazí chybová zpráva.  
SLN156304_cs__1icon Pokud je jako preferované spouštěcí zařízení vybrán virtuální disk, je výběr spojen s popisovačem zařízení. Pokud je svazek poté přesunut do jiného umístění, systém bude stále schopný se spustit.

Pokud preferované spouštěcí zařízení chybí, zobrazí se při testu POST chybová zpráva, která vyžaduje zásah uživatele. Chybová zpráva bude vypadat následovně:
 • ERROR: Preferred boot device is missing, reconfiguration is suggested!
Problém bude nutné prozkoumat v nástroji CTRL+C a v případě potřeby vybrat jiné preferované spouštěcí zařízení.

Není-li vybráno žádné spouštěcí zařízení, řadič spustí první nalezené zařízení nebo přiřazený svazek RAID. 
Zpráva bude podobná té následující, která se týká přiřazení virtuálního disku:
 • Current Boot Device set to volume at handle 79  
SLN156304_cs__1icon Jelikož se nejedná o uživatelem zvolené preferované spouštěcí zařízení, nebude v nástroji CTRL+C v části Device Information označeno jako „Boot“. Pokud toto zařízení chybí, bude jako spouštěcí zařízení vybráno další dostupné zařízení v řetězci INT 13. Poté se zobrazí zpráva s informací o tom, které zařízení bylo přiřazeno jako nové spouštěcí zařízení. 
 

Hlášení o necertifikovaných jednotkách

Řadiče PERC H200 podporují pouze pevné disky SAS a SATA vybrané společností Dell a disky SSD.
Necertifikované jednotky budou nahlášeny v nástroji CTRL+C a OpenManage Storage Service (OMSS), ale nedojde k blokování, které by uživatelům bránilo ve výběru jednotek.

Chcete-li ověřit, zda je určitá jednotka certifikována v nástroji CTRL+C:
 1. Přejděte na stránku SAS Topology.
 2. Stisknutím kláves otevřete okno Device Properties.
 Pokud není jednotka certifikována, bude na této obrazovce zřetelně označena.


Procesy na pozadí

Řadič PERC H200 podporuje kromě procesu obnovy také možnost provádět úplnou inicializaci na pozadí (BGI) a kontrolu konzistence (CC). 
 • Výkonnost těchto procesů se výrazně liší od procesu obnovy.
 • Procesy na pozadí jsou sériové a v jednom okamžiku může probíhat pouze jeden z nich.
 • Každý proces na pozadí má ve vztahu k ostatním prioritu.
Inicializace na pozadí
 • Inicializace na pozadí se provádí při vytvoření redundantního svazku RAID (RAID 1 nebo RAID 10).
 • Inicializace na pozadí zajistí, aby data na sekundárním disku odpovídala datům na tom primárním.
 • Svazek je po dokončení inicializace na pozadí označen jako „Fully Initialized“.
 • Inicializace na pozadí podporuje systém kontrolních bodů. Pokud je inicializace přerušena, bude pokračovat od posledního kontrolního bodu.
 • Svazky SAS 6 migrované do řadiče PERC H200 budou označeny jako „Not Initialized“ a bude naplánována inicializace na pozadí.
 • Během inicializace na pozadí nebude výkon systému zcela optimální.
 • Pokud po vytvoření nového virtuálního disku již na jiném virtuálním disku probíhá obnova nebo inicializace na pozadí, dojde k naplánování inicializace na pozadí nového virtuálního disku, který se bude nacházet ve stavu „BGI Pending“. Čekající inicializace na pozadí se automaticky spustí, jakmile se stávající procesy na pozadí dokončí.
Kontrola konzistence
 • Kontrolu konzistence lze provést kdykoli na optimálním redundantním svazku RAID (RAID 1 nebo RAID 10), který již prošel úplnou inicializací na pozadí.
 • Pokud je svazek RAID 0, není optimální nebo prochází inicializací na pozadí, možnost kontroly konzistence bude zašedlá.
 • Kontrola konzistence podporuje systém kontrolních bodů. Pokud je kontrola konzistence přerušena, bude pokračovat od posledního kontrolního bodu.
 • Kontrola konzistence může probíhat také automaticky, když po nesprávném vypnutí dojde k přesunu svazku.
 • Pokud při spuštění kontroly konzistence virtuálního disku již na jiném virtuálním disku probíhá inicializace na pozadí nebo kontrola konzistence, proces kontroly se naplánuje na jinou dobu a virtuální disk bude mít v nástroji CTRL+C stav „ConChk Pending“.
 • Pokud se stav svazku stane neoptimálním nebo pokud se tabulka chybných bloků zaplní, kontrola konzistence bude ukončena po ověření celého svazku.


Podpora pole RAID 10

Kromě podpory pole RAID 0 a RAID 1 nabízí řadič PERC H200 podporu pole RAID 10.
 • Virtuální disk pole RAID 10 umožňuje prokládat data napříč zrcadlenými disky a nabízí vysokou propustnost dat a úplnou redundanci.
 • Pole RAID 10 je ve specifikacích DDF definováno jako PR 11, RLQ 0.
 • Pole RAID 10 vyžaduje minimálně 4 disky a maximálně 10 disků. Pro libovolný svazek RAID 10 je třeba vybrat sudý počet disků. 

Propustnost 6 Gb/s, maximální rychlost připojení a vyjednaná rychlost připojení

Řadič PERC H200 a 6Gb/s adaptér SAS HBA splňují požadavky rozhraní SAS 2.0 a poskytují propustnost až 6 Gb/s.
 • Chcete-li dosáhnout maximální podporované propustnosti, ujistěte se, že používáte správný hardware. To zahrnuje pevné disky, backplany, skříně a kabely.
 • Rychlost vyjednaného připojení pro všechna zařízení se současně zobrazí v nástroji CTRL+C a OMSS (3 Gb/s nebo 6 Gb/s).
 • V nástroji CTRL+C se také zobrazí maximální rychlost připojení.
 

Podpora disků SSD (Solid State Drive)

Kromě pevných disků řadič PERC H200 podporuje také disky SSD.
 • Disky SSD budou v nástroji CTRL+C a OMSS příslušným způsobem označeny jako disky SATA-SSD nebo SAS-SSD.
 • Řadič PERC H200 nepodporuje ve svazku RAID kombinování disků SSD a pevných disků.

Podpora rozšíření 

Řadič PERC H200 nyní pro určité platformy nabízí podporu rozšíření.
 • Podporovány jsou pouze rozšíření s propustností 6 Gb/s. Rozšíření s propustností 3 Gb/s není podporováno.
 • Díky podpoře rozšíření může řadič PERC H200 nyní podporovat až 16 disků. 
SLN156304_cs__1icon Podporováno může být pouze 14 nakonfigurovaných jednotek. 
 

Verze balíčku firmwaru

Verze firmwaru řadiče SAS 6/IR odpovídá verzi firmwaru sloučené s verzí systému BIOS.
Příklad: 00.25.47.00.06.22.03.00

Balíček firmwaru řadiče PERC H200 nyní obsahuje 3. komponentu – ovladač spouštěcích služeb UEFI. Nyní se používá nová verze balíčku firmwaru.
Příklad: Balíček 07.01.09.00

Dílčí komponenty:
 • Firmware: 02.15.56.00-IR
 • BIOS: 07.01.06.00
 • UEFI BSD: 02.00.01.06
Po aktualizaci balíčku firmwaru se automaticky aktualizují všechny 3 komponenty.

Article Properties


Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution