Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med elektrisk udstyr

Summary: Denne artikel indeholder oplysninger om grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, som brugerne skal udføre, inden du får adgang til de interne enheder for en computer eller et elektrisk udstyr. Finde oplysninger om, hvordan du beskytter mod elektrostatisk afladning (ESD), forhindrer elektrostatisk skade på komponenterne og sikkerhedsforanstaltninger ved løft af elektronisk udstyr. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Brug de følgende sikkerhedsretningslinjer for at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte udstyret og arbejdsmiljøet mod potentiel beskadigelse.

Resolution

Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD)

Dell produkter, der har CE-mærkningen, er konstrueret og testet for immunitet for internationale elektrostatisk afladnings-(ESD) standarder. Mens disse produkter er designet og vurderet til at være kompatible med standardniveauer for ESD, kan der være situationer, som f. eks. lave fugtigheds niveauer, som kan Exacerbate ESD begivenheds forekomst.

ESD (elektrostatisk afladning) hændelser kan beskadige elektroniske komponenter i computeren. Under visse betingelser kan ESD bygge op til din brødtekst eller et objekt, f. eks. en ydre enhed, og derefter aflades i et andet objekt, f. eks. din computer. For at undgå ESD skader bør du afladninge statisk elektricitet fra din krop, inden du interagerer med computerens interne elektroniske komponenter, f. eks. et hukommelsesmodul.

Du kan beskytte mod ESD og afladnings statisk elektricitet fra din krop ved at røre ved et metal underlag (f. eks. en ikke-malet metaloverflade i computerens I/O-panel), inden du interagerer med noget elektronisk. Når du tilslutter en ekstern enhed (herunder håndholdte digital assistenter) til computeren, bør du altid jorde både dig selv og den eksterne enhed, før du tilslutter den til computeren. Når du arbejder inde i computeren, bør du med jævne mellemrum trykke på et metal jorded-objekt for at fjerne enhver statisk opladning, som din brødtekst kan have sammen.

Du kan også udføre følgende trin for at undgå skader på elektrostatisk afladning:

 • Når en statisk følsom komponent pakkes ud af emballagen, må komponenten ikke tages ud af den antistatiske emballage, før du er klar til at installere komponenten. Før udpakning af antistatisk emballage skal du sørge for at aflade statisk elektricitet fra kroppen.
 • Når du skal transportere en følsom komponent, skal du først placere den i en anti statisk beholder eller emballage.
 • Håndter alle statisk følsomme komponenter i et område, der er fri for statisk elektricitet. Brug om muligt antistatiske puder på gulvet og på arbejdsbordet.

ESD håndled
Figur 1: ESD håndled

Tilbage til toppen


Generelle sikkerhedsretningslinjer

Brug de følgende sikkerhedsretningslinjer for at beskytte computeren mod potentielle skader og for at sikre din egen sikkerhed. Medmindre andet er angivet, antager hver procedure i dette dokument, at du har læst sikkerhedsinformationen, som fulgte med computeren.

 1. Anbring udstyret på en hård, niveau overflade. Der anføres et 10,2 cm (4 ") minimum på alle sider af computeren for at tillade, at luft gennemstrømningen er nødvendig for korrekt ventilation. Begrænsning af luft gennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand.
 2. Stabl ikke udstyr eller Placer udstyr så tæt på, at det er udsat for recirkulerende eller varmebehandlet luft.
 3. Sørg for, at der ikke er nogen hvile på dit udstyrs kabler, og at kablerne ikke er placeret der, hvor de kan bevæges til eller deaktiveres.
 4. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet de relevante stik. Nogle stik har samme udseende og kan nemt forveksles (Tilslut f. eks. ikke et telefonkabel til netværksstikket).
 5. Placer ikke din enhed i en lukket væg-enhed, eller på en blød, overflade som f. eks. en seng, sofa, tæppe eller en rug.
 6. Hold din enhed væk fra køle legemer og varme kilder.
 7. Sørg for, at udstyret ikke er i den ekstremt varme eller køle temperatur, for at sikre, at det anvendes inden for det specificerede driftsområde.
 8. Skub ikke genstande ind i luft hullerne eller åbningerne af udstyret. Hvis du gør det, kan det medføre brand eller elektrisk stød ved at kortlægge indvendige komponenter.
 9. Brug ikke dit udstyr i et våd miljø, f. eks. i nærheden af en bad badekar, en vask eller en svømmende pulje eller i en våd kælder.
 10. Brug ikke AC-strøm udstyret under en elektrisk storm. Batteridrevet kan anvendes, hvis alle kabler er frakoblet.
 11. Undgå at spilde fødevarer eller væsker på dit udstyr.
 12. Før du renser udstyret, skal du frakoble det fra stikkontakten. Rengør enheden med en blød klud, der er dæmpet med vand. Brug ikke væsker eller aerosol rengøringsmidler, som kan indeholde brandfarlige stoffer.
 13. Rengør laptop LCD skærm-eller skærm skærm med en blød, ren klud og vand. Anvend vandet på kluden, og Optegn derefter kluden på tværs af skærmen i en retning, der bevæger sig fra toppen af skærmen til bunden. Fjern vand fra skærmen hurtigt og hold skærmen tør. Langtids eksponering for fugt kan beskadige skærmen. Brug ikke et kommercielt vindue til at rense din skærm.

Før du arbejder med computerens indvendige dele

 1. For at undgå den potentielle fare for elektrisk stød, må du ikke tilslutte eller frakoble kabler eller foretage vedligeholdelse eller rekonfiguration af udstyret under en elektrisk storm.
 2. Gem og Luk alle åbne filer, og Afslut alle åbne programmer.
 3. Sluk computeren. Klik på Start > strøm > Luk computeren.
  BEMÆRK: Hvis du bruger et andet operativsystem, skal du se i dokumentationen til operativsystemet for at få oplysninger om lukning.
 4. Frakobl computeren og alle tilsluttede enheder fra de stikkontakter, de er sluttet til.
 5. Frakobl alle tilsluttede netværksenheder og eksterne enheder som f. eks. tastatur, mus og skærm fra computeren.
 6. Fjern eventuelle mediekort og optiske diske fra computeren, hvis det er relevant.
BEMÆRK: Før du arbejder med computerens indvendige dele, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere bedste fremgangsmåder under overholdelse af regulatorens startside på www.dell.com/regulatory_compliance.
 
BEMÆRK: Alle strømkilder frakobles, inden computerens dæksel eller paneler åbnes. Når du er færdig med at arbejde med computerens indre dele, skal du genmontere alle dæksler, paneler og skruer, før strømkilden tilsluttes.
 
FORSIGTIG: Før du rører ved noget inde i computeren, skal du jorde dig selv ved hjælp af en håndleds frihøjde eller ved jævnligt at røre ved en ikke-malet metaloverflade, såsom metal på bagsiden af computeren. Mens du arbejder, skal du med jævne mellemrum trykke på en ikke-malet metaloverflade for at fjerne statisk elektricitet, der kan skade de interne komponenter.
FORSIGTIG: For at undgå at beskadige computeren skal du sørge for, at arbejds overfladen er flad og ren.
 
FORSIGTIG: Håndter komponenter og kort forsigtigt. Rør ikke ved komponenterne eller SIM-kortets kontaktområder. Hold et kort i dets kanter eller i dets metal monteringsbeslag. Hold en komponent som f. eks. en processor ved dens kanter og ikke ved dens ben.
 
FORSIGTIG: Når du frakobler et kabel, skal du trække på dets stik eller dets træk og ikke i selve kablet. Nogle kabler har stik med låse tapper eller tommel skruer, som du skal frakoble, før du frakobler kablet. Når du frakobler kabler, skal du sørge for, at de flugter for at undgå at bøje stikkets ben. Når du tilslutter kabler, skal du sørge for, at portene og stikkene er korrekt rettet og flugte.

Efter du har arbejdet inde i computeren

FORSIGTIG: Ved at lade vildfarne eller løse skruer i computeren beskadige computeren alvorligt.
 1. Genmonter alle skruer og sørg for, at der ikke er nogen vildfarne skruer tilbage i computeren.
 2. Tilslut eventuelle eksterne enheder, ydre enheder eller kabler, som du har fjernet, før du arbejdede med computeren.
 3. Genmonter alle mediekort, diske eller dele, som du fjernede, før du arbejdede med din computer.
 4. Tilslut computeren og alle tilsluttede enheder til deres stikkontakter.
 5. Tænd computeren.

Tilbage til toppen


Generelle retningslinjer for strøm sikkerhed

 • Kontroller spændings klassifikationen, før du tilslutter udstyret til en stikkontakt for at sikre, at den krævede spænding og frekvens svarer til den tilgængelige strømkilde.
 • Enheden er udstyret med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er din enhed udstyret med en af følgende:
  • Et spændings kredsløb med automatisk føler – enheder med et spændings kredsløb med automatisk føler har ikke en spændings omskifter på bagpanelet og finder automatisk den korrekte driftsspænding.
  • Eller en manuel spændings switch – enheder med en spændings omskifter på bagpanelet skal indstilles manuelt til at fungere ved den korrekte driftsspænding. Indstil kontakten til den position, der passer bedst til den spænding, der anvendes i din placering.
  FORSIGTIG: For at undgå at beskadige en computer med en manuel spændings switch, skal du indstille switchen for den spænding, der mest muligt svarer til den tilgængelige vekselstrøm i dit område.
 • Sørg for, at computeren, skærmen og de tilsluttede enheder er elektrisk vurderet til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm i din placering.
 • Tilslut ikke udstyrets strømkabel til en stikkontakt, hvis strømkablet er beskadiget.
 • For at undgå elektrisk stød skal du sætte udstyrets strømkabler i korrekt jordede stikkontakter. Hvis udstyret leveres med et 3-bens strømkabel, må du ikke bruge adapter-stik, der omgår Jordforbindelses funktionen, eller fjerne jord forbindelses funktionen fra stikket eller adapteren.
 • Hvis du bruger et forlænger strømkabel, skal du sørge for, at den totale ampere-klassificering for de produkter, der er sat i forlænger strømkablet, ikke overskrider ampere-klassificeringen for forlænger kablet.
 • Hvis du skal bruge et forlænger kabel eller en strøm skinne, skal du sørge for, at forlænger kablet eller strøm skinnen er tilsluttet en stikkontakt i væggen og ikke til et andet forlænger kabel eller en strøm skinne. Forlænger kablet eller strøm skinnen skal være designet til jord koblede stik og sat i en jordforbindelse i en stikkontakt.
 • Hvis du bruger en multi-Outlet-strøm stribe, skal du være forsigtig, når du tilslutter strømkablet til strøm skinnen. Nogle strøm skinner kan give dig mulighed for at indsætte en fejl forkert. Forkert indsætning af strømstikket kan medføre permanent beskadigelse af udstyret, såvel som risiko for elektrisk stød og/eller brand. Sørg for, at den jord bens, der er forbundet med strømstikket, er sat i Mating Jordforbindelses kontakt af strøm skinnen.
 • Sørg for at tag fat stikket, ikke kablet, når du frakobler udstyret fra en elektrisk sokkel.
 • Brug kun Dell leveret AC-adapter, der er godkendt til brug med denne enhed. Brug af en anden AC-adapter kan medføre brand eller eksplosion.
 • Placer AC-adapteren i et ventileret område, f. eks. et skrivebord øverst eller på gulvet, når du bruger den til at køre computeren eller oplade batteriet. Dæk ikke AC-adapteren med papir eller andre punkter, der reducerer køleanlægget. Brug heller ikke AC-adapteren inde i en bæretaske.
 • AC-adapteren kan blive varm under normal drift af computeren. Brug forsigtig, når du håndterer adapteren under eller umiddelbart efter brug.
 • Det anbefales, at du anbringer adapteren på gulvet eller skrivebordet, så den grønne lampe er synlig. Dette vil give dig besked, hvis adapteren ved et uheld kommer til at gå på grund af eksterne effekter. Hvis den grønne lampe slukkes, skal du frakoble VEKSELSTRØMs ledningen fra væggen i en periode på ti sekunder og derefter tilslutte strømledningen igen.
 • Brug aldrig en AC-adapter, der viser tegn på skader eller overdreven slitage.

Tilbage til toppen


Dell retningslinjer for skrivebords sikkerhed

Brug de følgende sikkerhedsretningslinjer som en hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte enheden (computer, portreplikator, mediebase, dockingstation og lignende enheder) og arbejdsmiljø fra potentiel beskadigelse.

 • Kontroller spændings klassificeringen, før du tilslutter pc'en til en stikkontakt for at sikre, at den krævede spænding og frekvens svarer til den tilgængelige strømkilde.
 • Din pc er udstyret med enten en intern strømkilde eller en ekstern adapter. For interne strømkilder er computeren udstyret med et spændings kredsløb med automatisk føler eller en manuel spændings kontakt.
 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strøm sikkerhed i denne artikel.
 • Sluk og frakobl den stationære computer, når den skal være ubenyttet i en længere periode.

Tilbage til toppen


Dell retningslinjer for laptop-sikkerhed

Brug følgende retningslinjer for laptop-sikkerhed for at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte din enhed (computer, portreplikator, mediebase, dockingstation og lignende enheder) og arbejdsmiljø fra potentiel beskadigelse.

 • Opbevar ikke din bærbare computer i et miljø med lav luftgennemstrømning, f. eks. en bæretaske eller en lukket Rejsetaske, mens computeren er tændt. Begrænsning af luft gennemstrømningen kan beskadige computeren eller forårsage brand.
 • Giv ikke din bærbare computer eller adapter mulighed for at arbejde med grundlæggende støtten direkte på det eksponerede tema for længere tid. Bundens overfladetemperatur vil stige under normal drift, især når der er strømforsyning. Det er muligt at skabe en vedvarende kontakt med eksponeret tema, eller du kan brænde.
 • Brug kun Dell leveret AC-adapter, der er godkendt til brug med denne enhed. Brug af en anden AC-adapter kan forårsage en sikkerhedsrisiko. Se brugervejledningen eller anmoderen for at få oplysninger om strømforsyning i AC-adapteren.
 • Hvis du vil fjerne alle strømkilder fra din bærbare pc, skal du slukke computeren, frakoble VEKSELSTRØMsadapteren fra stikkontakten og fjerne alle batterier, der er installeret i batteri båsen eller modul båsen. BEMÆRK: Visse Dell bærbare pc'er har et ikke-flytbart batteri.
 • Dell Auto adapter giver dig mulighed for at tænde og oplade din bærbare pc i bilen, båd eller i en fly. Adapteren tilslutter din computer til en strømkilde via et DC-strømkabel. DC-strømkablet tilsluttes via enten en mobil cigaret lysere adapter eller et stik til en it-type. Gennemgå Operations instruktionerne i brugervejledningen, før du opretter forbindelse og kører Auto-adapteren.
 • Brug ikke enheden i køretøjer med høj spænding (24 VDC) som f. eks. erhvervsmæssige transportmidler.
 • Sæt Auto-adapteren i computeren. derefter skal du, når bilengine eller anden DC-strømkilde er slukket, sætte adapteren i cigaret lysere eller DC-strømkilde.
 • Et beskadiget batteri kan udgøre en risiko for personlig skade. Skade kan omfatte påvirkning eller stød, der forrykker eller punkterede batteriet, belysningen over for en flamme eller en anden deformation. Undgå at bukke batteriet. Håndter en beskadiget eller lækaget batteri pakke med ekstrem omhu. Hvis batteriet er beskadiget, kan det medføre, at elektrolyt kan beskadiges fra cellerne eller brand, hvilket kan medføre personskade.
 • Hold batteriet væk fra børn.
 • Undlad at udsætte (gemme eller placere) din computer eller batteri pakke på en varmekilde som f. eks. et køle legeme, ildsted, komfur, elektrisk varme eller anden varme oprettelses enhed eller på anden måde udsætte det for temperaturer, der overstiger 65 º C (149 º F). Når det er opvarmet til overdreven temperaturer, kan batteri celler udluftes eller udfoldes, hvilket indebærer risiko for brand.
 • Du må ikke overføre en batteri pakke i lomme-, snurpenot-eller anden beholder, hvor metalgenstande (f. eks. taster) kan kortslutning af batteri terminalerne. Det resulterende omfattende strøm forløb kan føre til ekstremt høje temperaturer og kan forårsage skader på batteri pakken eller omgivende materialer eller til personskade, som f. eks. brænder.
 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strøm sikkerhed i denne artikel.
 • Sluk for den bærbare computer, og træk den ud, når den skal være ubenyttet i en længere periode.

Tilbage til toppen


Dell retningslinjer for skærm sikkerhed

Læs og Følg disse instruktioner, når du opretter forbindelse og bruger din computerskærm:

 • Følg de generelle sikkerhedsretningslinjer i denne artikel.
 • Følg de generelle retningslinjer for strøm sikkerhed i denne artikel.
 • Sørg altid for, at din skærm er elektrisk vurderet til at fungere med den tilgængelige vekselstrøm i din placering.
 • Anbring skærmen på en solid overflade og Opfat den forsigtigt. Skærmen er lavet af glas og kan beskadiges, hvis den slippes eller trykkes skarpt.
 • Hold fladskærmen i forhold til stuetemperatur. Overdreven kulde eller hot-forhold kan have en negativ effekt på skærmens Liquid Crystal.
 • Undgå at under lægge skærmen for alvorlige vibrationer eller høje effekt betingelser. Anbringer for eksempel ikke skærmen inde i en bil-Trunk.
 • For at undgå elektrisk stød må du ikke forsøge at fjerne dækslet eller berøre indersiden af skærmen.
 • Sluk for skærmen, og frakobl den, når den skal være ubenyttet i en længere periode.

Tilbage til toppen


Løfteudstyr

FORSIGTIG: Løft ikke mere end 50 pund (22,6 kilogram) uafhængigt. Få altid hjælp af en anden person, eller anvend mekanisk løfteudstyr.
 1. Brug tid på at tænke over situationen, planlæg, og følg sikkerhedstippene ved løft.
 2. Få et fast, afbalanceret fodfæste. Hold fødderne adskilt for at skabe en stabil stilling, og drej fødderne udad.
 3. Bøj i knæene. Undgå at bukke hoften.
 4. Spænd mavemusklerne. Bugmuskulaturen støtter rygsøjlen, når du løfter, og udligner kraften af byrden.
 5. Løft med benene, ikke med ryggen.
 6. Hold byrden tæt ind til kroppen. Jo tættere byrden er på rygsøjlen, jo mindre kraft udsætter den ryggen for.
 7. Hold ryggen ret, både når du løfter byrden op og sætter den ned. Overfør ikke kroppens vægt til byrden. Undgå at vride i krop og ryg.
 8. Anvend de samme teknikker i omvendt rækkefølge for at sætte byrden ned
 9. Hold hovedet oppe, når du bærer på udstyret
 10. Se altid fremad
 11. Forsøg at bevæge dig i en jævn bevægelse
 12. Håndter ikke mere, end du nemt kan styre det (i tvivlstilfælde søges assistance)

SLN288575_en_US__51390916018329. løft
Figur 2: Tag din tid, Tænk og plan.

SLN288575_en_US__41390923812101. fod
Figur 3: Sørg for at holde fødderne borte og pege din toes.

SLN288575_en_US__61390916116830. lift1
Figur 4: Bøj i knæene. Bøj ikke din taljen.

SLN288575_en_US__71390916255629. lift2
Figur 5: Hold tilbage i en stående position.

SLN288575_en_US__81390916328302. lift3
Figur 6: Opbevar hovedet, når du har udstyr.

Tilbage til toppen

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Electronics & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, Latitude, Servers, Tablets

Last Published Date

18 Mar 2021

Version

5

Article Type

Solution