Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Käytettävissä olevan verkon kaistanleveyden testaaminen iperf-apuohjelmalla

Summary: Tässä artikkelissa on tietoja käytettävissä olevan verkon kaistanleveyden testaamisesta.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Käytettävissä olevan verkon kaistanleveyden testaaminen

    1. Lataa iperf-apuohjelma  osoitteesta iperf.fr
    2. Avaa tietoja vastaanottavassa palvelimessa komentokehoteikkuna järjestelmänvalvojana ja suorita seuraava komento: iperf.exe –s –w 2m.
    3. Avaa tietoja lähettävässä palvelimessa komentokehoteikkuna järjestelmänvalvojana ja suorita seuraava komento: iperf –c x.x.x.x –w 2m –t 30s –i 1s.  Korvaa x.x.x.x vaiheen 2 palvelimen IP-osoitteella.
    4. Tarkista vaiheen 3 palvelimeen tulevat tiedot.  Tuloksen pitäisi olla seuraavanlainen:

 
C:\Users\some_user\Downloads>iperf -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
------------------------------------------------------------
Client connecting to xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2.00 MByte
------------------------------------------------------------
[156] local xx.xx.xx.xx port 53724 connected with xx.xx.xx.xx port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[156]  0.0- 1.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
[156]  1.0- 2.0 sec  112 MBytes  944 Mbits/sec
[156]  2.0- 3.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
.
.
.
[156] 28.0-29.0 sec  113 MBytes  945 Mbits/sec
[156] 29.0-30.0 sec  112 MBytes  944 Mbits/sec
[156]  0.0-30.3 sec   3.30 GBytes  945 Mbits/sec

 
Lisätietoja:

Iperf on yleisesti käytettävä verkon testaustyökalu, joka voi luoda TCP- ja UDP-tietovirtoja ja mitata verkon siirtonopeutta.

Iperfissä käyttäjä voi määrittää monenlaisia parametreja, joilla voi testata verkkoa tai optimoida tai virittää verkkoa. Iperfissä on työasema- ja palvelintoiminnot, ja sillä voi mitata työasemien ja palvelinten välistä siirtonopeutta joko yksi- tai kaksisuuntaisesti. Se on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka toimii useissa ympäristöissä, kuten Linuxissa, Unixissa ja Windowsissa.

Edellä olevilla esimerkkikomennoilla suoritetaan yksisuuntainen testi, jossa puskurin koko on kaksi megatavua.  Testi kestää 30 sekuntia ja näyttää tuloksia sekunnin välein.  Voit tarkistaa perusteellisemman testin koko syntaksin alta.
 

Yleiset asetukset:  


-f, --format
[kmKM] raportin muoto: kilobitti, megabitti, kilotavu, megatavu

-h, --help
ohjeyhteenvedon tulostus

-i, --interval n
n sekunnin tauko ajoittaisten kaistanleveysraporttien välillä

-l, --len n[KM]
pituuden luku-/kirjoituspuskurin asettaminen n:ksi (oletus 8 kt)

-m, --print_mss
tulosta suurin TCP-segmentin koko (MTU - TCP/IP-otsikko)

-o, --output <tiedostonimi>
tallenna raportti tai virheilmoitus tähän tiedostoon

-p, --port n
aseta palvelimen portti kuuntelemaan / muodostamaan yhteys n:ään (oletus 5001)

-u, --udp
käytä UDP:tä TCP:n sijasta

-w, --window n[KM]
TCP-ikkunan koko (vastakkeen puskurin koko)

-B, --bind <isäntä>
sidonta <isäntään>, liittymään tai monilähetysosoitteeseen

-C, --compatibility
käytetään vanhempien versioiden kanssa, ei lähetä ylimääräisiä viestejä

-M, --mss n
aseta suurin TCP-segmentin koko (MTU - 40 tavua)

-N, --nodelay
poista viive TCP:stä, poista käytöstä Naglen algoritmi

-v, --version
tulosta versiotiedot ja sulje

-V, --IPv6Version
aseta toimialueeksi IPv6

-x, --reportexclude
[CDMSV] sulje pois C (yhteys)-, D (tiedot)-, M (monilähetys)-, S (asetukset)-
ja V (palvelin) -raportit

-y, --reportstyle C|c
jos asetus on C tai c, ilmoita tulokset CSV-muodossa (pilkulla erotetut arvot)

Palvelinkohtaiset asetukset:  

-s, --server
suorita palvelintilassa

-U, --single_udp
suorita yksisäikeisessä UDP-tilassa

-D, --daemon
käytä palvelinta daemonina

Työasemakohtaiset asetukset: 

-b, --bandwidth n[KM]
aseta tavoitekaistanleveydeksi n bittiä/s (oletus 1 megabitti/s). Tähän
asetukseen tarvitaan UDP (-u).

-c, --client <host>
suorita työasematilassa, yhteys muodostetaan <isäntään>

-d, --dualtest
tee kaksisuuntainen testi samanaikaisesti

-n, --num n[KM]
lähetettävien tavujen määrä (-t:n sijasta)

-r, --tradeoff
tee kaksisuuntainen testi erikseen

-t, --time n
lähetysaika sekunteina (oletus 10 s)

-F, --fileinput <nimi>
anna tiedostosta lähetettävät tiedot

-I, --stdin
anna stdin:sta lähetettävät tiedot

-L, --listenport n
portti, joka vastaanottaa kaksisuuntaiset testit

-P, --parallel n
suoritettavien rinnakkaisten työasemasäikeiden määrä

-T, --ttl n
aika lähetykseen monilähetyksessä (oletus 1)

-Z, --linux-congestion <algoritmi>
aseta TCP-ruuhkan hallinta-algoritmi (vain Linux)


Lähteet: Wikipedia ja Manpagez

 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Servers, PowerEdge

Last Published Date

06 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution