Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Slik tester du tilgjengelig nettverksbåndbredde ved hjelp av iperf

Summary: Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du tester tilgjengelig nettverksbåndbredde.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Slik tester du tilgjengelig nettverksbåndbredde

1. Last ned iperf-verktøyet.  Du finner en kopi på iperf.fr
2. Åpne et hevet kommandovindu på serveren som mottar data, og kjør følgende kommando: «iperf.exe –s –w 2m».
    3. Åpne et hevet kommandovindu på serveren som skal sende data, og kjør følgende kommando: «iperf –c x.x.x.x –w 2m –t 30s –i 1s».  Bytt ut x.x.x.x med IP-adressen til serveren fra trinn 2.
    4. Se gjennom dataene som er returnert på serveren fra trinn 3.  Utdataene skal se omtrent ut som teksten nedenfor:

 
C:\Users\some_user\Downloads>iperf -c xx.xx.xx.xx -w 2m -t 30s -i 1s
------------------------------------------------------------
Client connecting to xx.xx.xx.xx, TCP port 5001
TCP window size: 2.00 MByte
------------------------------------------------------------
[156] lokal xx.xx.xx.xx-port 53724 koblet til med xx.xx.xx.xx-port 5001
[ ID] Båndbredde for
intervalloverføring [156] 0,0– 1,0 sek 1,0 sek 113 MByte 945 Mbit/sek
[156] 1,0– 2,0 sek 112 MByte 944 Mbit/sek
[156] 2,0–3,0 sek 113 MByte 945 Mbit/sek
. .

.
[156] 28,0–29,0 sek 113 MByte 945 Mbit/sek
[156] 29,0-30,0 sek 112 MBytes 944 Mbits/sek
[156] 0,0-30,3 sek 3,30 GByte 945 Mbit/sek

 
Tilleggsinformasjon:

Iperf er et vanlig brukt nettverkstestverktøy som kan opprette TCP- og UDP-datastrømmer og måle gjennomstrømningen til et nettverk som bærer dem.

Iperf gjør det mulig for brukeren å angi ulike parametere som kan brukes til å teste et nettverk, eller alternativt for å optimere eller justere et nettverk. Iperf har en klient- og serverfunksjonalitet og kan måle gjennomstrømningen mellom de to endene, enten enveis eller toveis. Det er programvare med åpen kilde og kjører på ulike plattformer, inkludert Linux, Unix og Windows.

Eksempelkommandoene ovenfor kjører en enveis test med en bufferstørrelse på to megabyte.  Testen kjører i 30 sekunder og viser resultater hvert sekund.  Hvis du vil ha en mer avansert test, kan du se hele syntaksen nedenfor.
 

Generelle alternativer:  


-f, --format
[kmKM]-format for å rapportere: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes

-h, --help
print a help synopsis

-i, --interval n
pause n seconds between periodic bandwidth reports

-l, --len n[KM]
set length read/write buffer to n (default 8 KB)

-m, --print_mss
print TCP maximum segment size (MTU - TCP/IP header)

-o, --output <filename>output
the report or error message to this specified file

-p, --port n
set server port to list on/connect to n (default 5001)

-u, --udp bruker
UDP i stedet for TCP

-w, --window n[KM]
TCP-vindusstørrelse (sokkelbufferstørrelse)

-B, --bind <host>bind
til <host>, et grensesnitt eller multicast-adresse

-C, --kompatibilitet
for bruk med eldre versjoner sender ikke ekstra msgs

-M, --mss n
set TCP maximum segment size (MTU - 40 bytes)

-N, --nodelay set TCP no
delay, deaktivere Nagles Algorithm

-v, --version
print version information og quit

-V, --IPv6Version Sett
domenet til IPv6

-x, --reportexclude
[CDMSV] exclude C(connection) D(data) M(multicast) S(settings)
V(server) reports

-y, --reportstyle C|c
if set to C or c report results as CSV (comma separated values)

Serve R-spesifikke alternativer:  

-s, --server
kjører i servermodus

-U, --single_udp
kjører i enkelttrådet UDP-modus

-D, --daemon
kjører serveren som et daemon-klientspesifikke

alternativer: 

-b, --bandwidth n[KM]
set target bandwidth to n bits/sec (standard 1 Mbit/sec). Denne
innstillingen krever UDP (-u).

-c, --client <host>run
in client mode, connecting to <host>-d,

--dualtest
Utfør en toveis test samtidig

-n, --num n[KM]
antall byte som skal overføres (i stedet for -t)

-r, --tradeoff
Gjør en toveis test individuelt

-t, --time n
time in seconds to transmit for (default 10 secs)

-F, --fileinput
<name>input the data to be transmitted from a file

-I, --stdin angir dataene som
skal overføres fra stdin

-L, --listenport n
port for å motta toveis tester tilbake på

-P, --parallelt n
antall parallelle klienttråder for å kjøre

-T, --ttl n
time-to-live, for multicast (standard 1)

-Z, --linux-congestion <algo>set
TCP congestion control algorithm (kun Linux)


kilder: Wikipedia og Manpagez

 

Cause

-

Resolution

-

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Servers, PowerEdge

Last Published Date

06 Oct 2021

Version

4

Article Type

Solution