Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Flashuppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart

Summary: Lär dig hur du uppdaterar BIOS på datorn med hjälp av den körbara BIOS-filen som kopieras till en USB-enhet från menyn för engångsstart.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Innehållsförteckning:

 1. BIOS-uppdateringsinformation
 2. Hämta BIOS-uppdateringsfilen och kopiera filen till ett USB-flashminne
 3. Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart
 4. Uppdatera datorer med AgS (vit bakgrund) BIOS (2020 och senare)

Läs mer om hur du får tillgång till, använder och uppdaterar BIOS på en Dell-dator.

Om datorn inte har något operativsystem installerat eller om datorn inte kan starta operativsystemet väljer du Stöd för Dell-datorer genom att uppdatera BIOS eller UEFI-uppdatering via menyn för engångsstart.

BIOS-uppdateringsinformation

BIOS-uppdateringen kan startas från Windows. Om en Dell-dator inte kan starta operativsystemet kan BIOS-uppdateringen initieras med hjälp av F12-menyn för engångsstart. De flesta Dell-datorer som är tillverkade efter 2012 har den här funktionen och du kan bekräfta genom att starta datorn via F12-menyn för engångsstart. Om du ser BIOS FLASH UPDATE listad som ett startalternativ har Dell-datorn stöd för den här metoden för att uppdatera BIOS via menyn för engångsstart.

Varning! BitLocker bör inaktiveras innan du uppdaterar BIOS, annars behövs BitLocker-återställningsnyckeln efter uppdateringen. Mer information: Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows
Obs! Endast Dell-datorer med alternativet Flashuppdatering av BIOS i F12-menyn för engångsstart kan använda den här funktionen.

Överst på sidan


Hämta BIOS-uppdateringsfilen och kopiera filen till ett USB-flashminne

 1. Gå till Dell-webbplatsen Drivrutiner och hämtningsbara filer.
 2. Identifiera din Dell-produkt.
  1. Klicka på Ladda ner och installera SupportAssist för att identifiera din Dell-produkt automatiskt.
   Om SupportAssist inte är tillgängligt på datorn följer du anvisningarna på skärmen för att installera Dell SupportAssist.
  2. Ange annars Service Tag-numret, expresstjänstkoden eller serienumret för Dell-produkten och klicka på Sök.
  3. Du kan även klicka på Bläddra bland alla produkter för att välja Dell-produkten från katalogen manuellt.
 3. Välj det operativsystem som är installerat i datorn.
 4. Under Kategori väljer du BIOS.
 5. Sök reda på den senaste BIOS-versionen för ditt system.
 6. Klicka på Hämta och spara filen på datorn.
 7. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 8. Öppna Utforskaren (Windows).
 9. Högerklicka på ikonen för USB-flashminnet och välj Formatera.
  Varning! Säkerhetskopiera alla viktiga data från USB-flashminnet. Formatering av USB-flashminnet raderar permanent innehållet i minnet.
 10. Under Filsystem väljer du FAT32.
  Obs! Alternativet FAT32 är inte tillgängligt när du använder en USB-enhet som är större än 32 GB. En USB-enhet på 32 GB eller mindre rekommenderas. Om en USB-enhet på 32 GB eller mindre inte är tillgänglig använder du följande steg:
 11. Klicka på Start.
 12. När formateringen är klar klickar du på OK.
 13. Bläddra till den plats där den hämtade BIOS-uppdateringsfilen sparats.
 14. Kopiera BIOS-uppdateringsfilen till USB-flashminnet.
 15. När filen har kopierats går du vidare till nästa steg.

Överst på sidan


Uppdatera BIOS från menyn för engångsstart

Följ stegen nedan för att uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart:

Varning! Dell Technologies rekommenderar att du kopplar bort alla enheter, till exempel externa hårddiskar, skrivare, skannrar osv. (förutom tangentbord och mus) innan du uppdaterar BIOS på en Dell-dator.
Varning! Dells bärbara datorer måste ha batteriet installerat och kräver en batterinivå på minst 10 % innan BIOS-uppdateringen kan starta. Dell Technologies rekommenderar att du ansluter den bärbara datorn till nätaggregatet innan du fortsätter med uppdateringsprocessen.
Varning! STÄNG INTE AV DATORN MEDAN UPPDATERINGEN AV BIOS PÅGÅR. Om du stänger av datorn under BIOS-uppdateringen orsakar det irreparabla skador på datorns moderkort (moderkort). Information om hur du uppdaterar BIOS på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsdatabas: Dell BIOS-uppdateringar.
 1. Stäng av datorn.
 2. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 3. Slå på datorn och tryck på F12-tangenten flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. Använd piltangenterna till att markera BIOS Flash Update (Bild 1).
  Menyn för engångsstart
  Bild 1: Välj BIOS-alternativet för flashuppdatering på F12-menyn för engångsstart.
 5. Du måste välja FS1 (filsystem för USB-flashminne) (bild 2)
  Ladda fil
  Bild 2: Läs in fil.
 6. I BIOS-flashmenyn klickar du på knappen Browse (Bläddra) (bild 3).
  knappen browse
  Bild 3: Bläddra och välj via BIOS-menyn för flashuppdatering som öppnas via F12-menyn.
 7. I det öppna fönstret väljer du den körbara BIOS-flashfilen som du kopierade till USB-enheten. Till exempel E5450A14.exe. Filnamnet varierar (bild 4).
  välj bios-uppdateringsfilen från usb-flashminnet
  Bild 4: Välja BIOS-flashen i menyn.
 8. Klicka på OK (bild 5).
  klicka på ok för att bekräfta.
  Bild 5: När du har valt BIOS-flashfilen klickar du på OK.
 9. Klicka på Påbörja flashuppdatering (bild 6).
  klicka på knappen begin flash update
  Bild 6: Klicka på knappen Begin Flash Update
 10. När varningsmeddelandet visas läser du meddelandet och klickar på Ja för att påbörja BIOS-uppdateringen (bild 7).
  alternativet vill du fortsätta
  Bild 7: Klicka på Yes i rutan Do You Want to Proceed.
 11. Förloppsindikatorn kan gå från 0 till 100 flera gånger. BIOS-uppdateringen kan ta upp till tio minuter, men i allmänhet tar den två till tre minuter (bild 8).
  Förloppsindikator för BIOS-uppdatering
  Bild 8: Förloppsindikator för BIOS Flash
 12. När BIOS-uppdateringen är klar startar du om datorn.

Överst på sidan


Uppdatera datorer med AgS (vit bakgrund) BIOS (2020 och senare)

Följ stegen nedan för att uppdatera BIOS från F12-menyn för engångsstart:

 
OBS! Vissa USB-flashminnen kan behöva sättas in i USB-porten innan du öppnar F12-menyn för engångsstart.
 
 1. Stäng av datorn.
 2. Anslut USB-flashminnet till datorn.
 3. Slå på datorn och tryck på F12-tangenten flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. Klicka på BIOS-uppdatering (bild 9).
  AGS BIOS (2020 eller senare)
  Bild 9: BIOS-uppdatering
 5. Klicka på Flash-uppdatera från fil (bild 10).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 10: Flasha från fil
 6. I Utforskaren väljer du den enhet där exe-filen för BIOS sparats (bild 11).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Utforskaren
  Bild 11: Välj den enhet där BIOS-filen sparas
 7. Välj den BIOS-uppdatering du förberett (exempel: Latitude_3410_3510.exe in (bild 12) och klicka på Submit.
  AGS BIOS (2020 eller senare) Utforskaren
  Bild 12: Bekräfta valet av den enhet där BIOS-filen är sparad
 8. Du kommer tillbaka till föregående flash-BIOS-skärm . Här kan du kontrollera versionsinformationen för den BIOS som du försöker uppdatera. Om du är säker på versionen klickar du på Uppdatera BIOS (bild 13).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 13: Uppdatera BIOS-val
 9. Klicka på Confirm Update BIOS (bild 14).
  AGS BIOS (2020 eller senare) Flash BIOS
  Bild 14: Bekräfta uppdatering av BIOS
 10. Uppdateringen sker efter omstart. När uppdateringen är klar startar datorn om, så stäng inte av strömmen och vänta tills uppdateringen är klar (bild 15).
  BIOS-uppdatering pågår
  Bild 15: Skärm för BIOS-uppdatering

Överst på sidan

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

27 May 2024

Version

13

Article Type

How To