Deaktivere eller aktivere pekeflaten på en bærbar Dell-PC

Summary: Du vil kanskje at pekeflaten skal være deaktivert når du skriver med det interne tastaturet på den bærbare PC-en. Denne artikkelen viser hvordan du kan deaktivere eller aktivereSee more

Article Content


Symptoms


Noen ganger kan det hende at du vil deaktivere pekeflaten, slik at den ikke forstyrrer deg når du bruker det interne tastaturet på den bærbare PC-en.

Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer innstillinger som hindrer at markøren beveger seg mens du skriver, og hvordan du aktiverer eller deaktiverer pekeflaten. Du finner også informasjon om hvordan du aktiverer pekeflaten uten en ekstern mus eller berøringsskjerm ved hjelp av tastaturet.


Resolution

Hvis du trenger veiledning, klikker du på den utvidbare delen som samsvarer med operativsystemet som er installert på datamaskinen.

Back (Tilbake)
SLN114937_no__1icon Merknader:
 • Dell anbefaler ikke å deaktivere styreplaten med mindre du har installert en ekstern USB-mus, trådløs USB-mus eller Bluetooth-mus, eller hvis datamaskinen har en berøringsskjerm.
 • Det finnes innstillinger som hindrer at markøren hopper rundt mens du skriver. Hvis du har dette problemet, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Markøren beveger seg uregelmessig ved skriving på tastaturet på den bærbare PC-en.
 1. Skriv pekeflate i søkefeltet.
 2. Trykk eller klikk på Innstillinger for Mus og pekeflate (Systeminnstillinger).
 3. Se etter en Pekeplate på/av-glidebryter.
  • Når det finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Pekeflate på/av-glidebryteren for å slå pekeflaten på eller av.
  • Når det ikke finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk eller klikk på Flere alternativer for musen nederst på skjermen.
   2. Trykk eller klikk på fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
    SLN114937_no__1icon Merknader:

    Hvis fanen Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det en av to ting:

    1. Verktøyet er ikke installert. Hvis dette er tilfelle, finner du mer informasjon om å laste ned drivere i følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell-pekeflaten står oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
     • Hvis ingen styreplatedrivere står oppført, er ingen Dell-drivere tilgjengelige for styreplaten.
     • Avhengig av produsenten og driverne for styreplaten, kan det hende at du kan deaktivere eller aktivere styreplaten.
    2. Datamaskinen din har en presisjonsstyreplate. Hvis du vil finne ut om dette gjelder datamaskinen din, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Bruke funksjonene for presisjonsstyreplate i Windows 8 (8.1) og 10.
   3. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.
   4. Trykk på Pekeflate på/av-glidebryteren for å slå pekeflaten på eller av.
   5. Trykk eller klikk på Lagre.
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.
Back (Tilbake)
 1. Trykk på Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. Skriv pekeflate i søkefeltet.
 3. Merk Innstillinger for mus og pekeflate (Systeminnstillinger) ved å bruke piltastene for opp og ned, og trykk deretter på Enter-tasten.
 4. Se etter en Pekeplate på/av-glidebryter.
  • Når det finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Tab-tasten til glidebryteren for styreplate av/på er merket (den skal ha en boks rundt seg), og trykk på mellomromstasten for å aktivere styreplaten.
  • Når det ikke finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Tab-tasten til Tilleggsalternativer for mus er merket, og trykk på mellomromstasten (et bilde av en styreplaten skal vises).
    SLN114937_no__1icon Merknader:
    • Hvis fanen som merkes, ikke er fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate), bruker du følgende fremgangsmåte:
     1. Trykk på Tab-tasten til en av fanene øverst er aktiv (den skal ha en boks rundt seg).
     2. Bruk venstre eller høyre piltast for å gjøre Dell Touchpad (Dell-pekeflate) til den aktive fanen (et bilde av en pekeflate skal vises).
    • Hvis fanen Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det en av to ting:
     • Verktøyet som aktiverer og deaktiverer pekeflaten er ikke er installert, og du kan ikke aktivere pekeflaten uten en ekstern mus. Hvis dette er tilfelle, kan du finne en ekstern mus og se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell for mer informasjon om hvordan du laster ned drivere: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell-pekeflaten står oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
     • At datamaskinen din har en presisjonsstyreplate. Hvis du vil finne ut om dette gjelder datamaskinen din, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Bruke funksjonene for presisjonsstyreplate i Windows 8 (8.1) og 10.
   2. Trykk på Tab-tasten én gang, og trykk deretter på mellomromstasten.
   3. Trykk på Tab-tasten én gang (minimeringsikonet skal ha en boks rundt seg).
    SLN114937_no__1icon Merk: Når du går utfører trinnene nedenfor, kan du når som helst begynne på nytt ved å trykke på Tab-tasten til minimeringsikonet har en boks rundt seg.
   4. Trykk på pil ned-tasten to ganger (Standard-knappen skal ha en boks rundt seg).
   5. Trykk på mellomromstasten (Pekeplate på/av-glidebryteren skal lyse).
   6. Trykk på pil ned-tasten én gang.
   7. Trykk på høyre piltast to ganger.
   8. Trykk på pil opp-tasten én gang.
   9. Trykk på venstre piltast én gang.
   10. Trykk på mellomromstasten (Lagre-knappen skal gå fra blå til svart, og pekeplaten skal nå være aktiv).
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.
Back (Tilbake)
 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4), og trykk deretter på q-tasten.
 2. Skriv pekeflate i søkefeltet.
 3. Merk Innstillinger for mus og pekeflate ved å bruke piltastene for opp og ned, og trykk deretter på Enter-tasten.
 4. Se etter en Pekeplate på/av-glidebryter.
  • Når det finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Tab-tasten til glidebryteren for styreplate av/på er merket (den skal ha en boks rundt seg), og trykk på mellomromstasten for å aktivere styreplaten.
  • Når det ikke finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Tab-tasten til Tilleggsalternativer for mus er merket, og trykk på mellomromstasten (et bilde av en styreplaten skal vises).
    SLN114937_no__1icon Merknader:
    • Hvis fanen som merkes, ikke er fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate), bruker du følgende fremgangsmåte:
     1. Trykk på Tab-tasten til en av fanene øverst er aktiv (den skal ha en boks rundt seg).
     2. Bruk venstre eller høyre piltast for å gjøre Dell Touchpad (Dell-pekeflate) til den aktive fanen (et bilde av en pekeflate skal vises).
    • Hvis fanen Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det en av to ting:
     • Verktøyet som aktiverer og deaktiverer pekeflaten er ikke er installert, og du kan ikke aktivere pekeflaten uten en ekstern mus. Hvis dette er tilfelle, kan du finne en ekstern mus og se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell for mer informasjon om hvordan du laster ned drivere: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell-pekeflaten står oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
     • At datamaskinen din har en presisjonsstyreplate. Hvis du vil finne ut om dette gjelder datamaskinen din, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Bruke funksjonene for presisjonsstyreplate i Windows 8 (8.1) og 10.
   2. Trykk på Tab-tasten én gang, og trykk deretter på mellomromstasten.
   3. Trykk på Tab-tasten én gang (minimeringsikonet skal ha en boks rundt seg).
    SLN114937_no__1icon Merk: Når du går utfører trinnene nedenfor, kan du når som helst begynne på nytt ved å trykke på Tab-tasten til minimeringsikonet har en boks rundt seg.
   4. Trykk på pil ned-tasten to ganger (Standard-knappen skal ha en boks rundt seg).
   5. Trykk på mellomromstasten (Pekeplate på/av-glidebryteren skal lyse).
   6. Trykk på pil ned-tasten én gang.
   7. Trykk på høyre piltast to ganger.
   8. Trykk på pil opp-tasten én gang.
   9. Trykk på venstre piltast én gang.
   10. Trykk på mellomromstasten (Lagre-knappen skal gå fra blå til svart, og pekeplaten skal nå være aktiv).
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.
Back (Tilbake)
SLN114937_no__1icon Merknader:
 • Dell anbefaler ikke å deaktivere styreplaten med mindre du har installert en ekstern USB-mus, trådløs USB-mus eller Bluetooth-mus, eller hvis datamaskinen har en berøringsskjerm.
 • Det finnes innstillinger som hindrer at markøren hopper rundt mens du skriver. Hvis du har dette problemet, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Markøren beveger seg uregelmessig ved skriving på tastaturet på den bærbare PC-en.
 1. Trykk på og hold nede Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4), og trykk deretter på q-tasten.
 2. Skriv pekeflate i søkefeltet.
 3. Trykk eller klikk på Innstillinger for mus og pekeflate.
 4. Se etter en Pekeplate på/av-glidebryter.
  • Når det finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk på Pekeflate på/av-glidebryteren for å slå pekeflaten på eller av.
  • Når det ikke finnes en Pekeflate på/av-glidebryter, gjør du følgende:
   1. Trykk eller klikk på Flere alternativer for musen nederst på skjermen.
   2. Trykk eller klikk på fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
    SLN114937_no__1icon Merknader:

    Hvis fanen Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det en av to ting:

    1. Verktøyet er ikke installert. Hvis dette er tilfelle, finner du mer informasjon om å laste ned drivere i følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell-pekeflaten står oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
     • Hvis ingen styreplatedrivere står oppført, er ingen Dell-drivere tilgjengelige for styreplaten.
     • Avhengig av produsenten og driverne for styreplaten, kan det hende at du kan deaktivere eller aktivere styreplaten.
    2. Datamaskinen din har en presisjonsstyreplate. Hvis du vil finne ut om dette gjelder datamaskinen din, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Bruke funksjonene for presisjonsstyreplate i Windows 8 (8.1) og 10.
   3. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.
   4. Trykk på Pekeflate på/av-glidebryteren for å slå pekeflaten på eller av.
   5. Trykk eller klikk på Lagre.
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.
Back (Tilbake)
 1. Trykk på Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. Skriv inn Dell Touchpad i søkeboksen.
  SLN114937_no__1icon Merk: Hvis Dell Touchpad ikke er oppført, betyr det én av to ting:
  • Verktøyet som aktiverer og deaktiverer pekeflaten er ikke kanskje er installert, og du kan ikke aktivere pekeflaten uten en ekstern mus. Hvis dette er tilfelle, kan du finne en ekstern mus og se Dell-kunnskapsbaseartikkelen Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger for mer informasjon om hvordan du laster ned drivere (driveren og verktøyet for Dell-pekeflaten er oppført under Mus, tastatur og inndataenheter).
  • Datamaskinen bruker et annet verktøy til å styre pekeflaten. Utfør følgende trinn for å finne ut om datamaskinen bruker et annet pekeflateverktøy:
   1. Trykk på Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4).
   2. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.
   3. Merk main.cpl ved å bruke piltastene for opp og ned, og trykk deretter på Enter-tasten.
   4. Finn fanen Dell Touchpad.
    • Hvis fanen som merkes, ikke er fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate), bruker du følgende fremgangsmåte:
     1. Trykk på Tab-tasten til en av fanene øverst er aktiv (den skal ha en boks rundt seg).
     2. Bruk venstre eller høyre piltast for å gjøre Dell Touchpad (Dell-pekeflate) til den aktive fanen (et bilde av en pekeflate skal vises).
    • Når kategorien Dell Touchpad ikke er oppført, er ikke verktøyet som aktiverer og deaktiverer pekeplaten installert, og du kan ikke aktivere pekeflaten uten en ekstern mus. Hvis dette er tilfelle, kan du finne en ekstern mus og se Dell-kunnskapsbaseartikkelen Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger for mer informasjon om hvordan du laster ned drivere (driveren og verktøyet for Dell-pekeflaten er oppført under Mus, tastatur og inndataenheter).
   5. Trykk på mellomromstasten.
   6. Trykk på d-tasten.
   7. Bruk Tab-tasten for å gå til hvert alternativ (det vil være en boks rundt det), og bruk pil opp eller pil ned for å aktivere eller deaktivere et alternativ.
   8. Trykk på Tab-tasten til OK merkes, og trykk deretter på mellomromstasten.
 3. Merk Dell Touchpad (Dell-pekeflate) ved å bruke piltastene for opp og ned, og trykk deretter på Enter-tasten.
 4. Trykk på Tab-tasten én gang (minimeringsikonet skal ha en boks rundt seg).
  SLN114937_no__1icon Merk: Når du går utfører trinnene nedenfor, kan du når som helst begynne på nytt ved å trykke på Tab-tasten til minimeringsikonet har en boks rundt seg.
 5. Trykk på pil ned-tasten to ganger (Standard-knappen skal ha en boks rundt seg).
 6. Trykk på mellomromstasten (Pekeplate på/av-glidebryteren skal lyse).
 7. Trykk på pil ned-tasten én gang.
 8. Trykk på høyre piltast to ganger.
 9. Trykk på pil opp-tasten én gang.
 10. Trykk på venstre piltast én gang.
 11. Trykk på mellomromstasten (Lagre-knappen skal gå fra blå til svart, og pekeplaten skal nå være aktiv).
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.
Back (Tilbake)
SLN114937_no__1icon Merknader:
 • Dell anbefaler ikke å deaktivere styreplaten med mindre du har installert en ekstern USB-mus, trådløs USB-mus eller Bluetooth-mus, eller hvis datamaskinen har en berøringsskjerm.
 • Det finnes innstillinger som hindrer at markøren hopper rundt mens du skriver. Hvis du har dette problemet, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Markøren beveger seg uregelmessig ved skriving på tastaturet på den bærbare PC-en.
 1. Trykk på Windows-tasten (SLN114937_no__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. Skriv inn main.cpl i søkeboksen.
 3. Trykk eller klikk på main.cpl i listen over programmer.
 4. Trykk eller klikk på fanen Dell Touchpad (Dell-pekeflate).
  SLN114937_no__1icon Merk: Når Dell Touchpad-fanen ikke er oppført, betyr det at verktøyet som aktiverer og deaktiverer pekeflaten, ikke er installert. Du finner mer informasjon om hvordan du laster ned drivere i følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Vanlige spørsmål – drivere og nedlastinger. Driveren/verktøyet for Dell-pekeflaten står oppført under Mus, tastatur og inndataenheter.
 5. Trykk eller klikk på bildet av pekeflaten.
 6. Trykk på Pekeflate på/av-glidebryteren for å slå pekeflaten på eller av.
  SLN114937_no__1icon Merk: Hvis Pekeflate på/av-glidebryteren ikke vises, kan det bety at datamaskinen bruker et annet verktøy for å styre pekeflaten.

  Utfør følgende trinn for å aktivere eller deaktivere pekeflaten.

  1. Trykk eller klikk på Enhetsvalg.
  2. Velg å aktivere eller deaktivere pekeflaten.
  3. Trykk eller klikk på OK.
 7. Trykk eller klikk på Lagre.
SLN114937_no__1icon Merk: Hvis du har fulgt trinnene ovenfor og pekeflaten fortsatt ikke fungerer som den skal, kan du se delen Diagnostikk for pekeflate nedenfor.

Hvis de foregående trinnene ikke har løst problemene med styreplaten, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Løse maskinvareproblemer med ePSA- eller PSA-diagnostikk og feilkodeveiledning.

 • Testen fastslår om pekeflaten registreres på et maskinvarenivå under operativsystemet. Hvis den blir registrert, betyr dette at operativsystemet eller en installert programvare hindrer pekeflaten i å fungere. Du kan bruke et gjenopprettingspunkt for å tilbakestille operativsystemet til et tidspunkt da pekeflaten fungerte (i Windows 10 kalles dette å oppdatere operativsystemet). Hvis dette ikke fungerer, må du kanskje installere operativsystemet på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i kunnskapsbasen til Dell: Gjenopprette eller reinstallere Microsoft Windows på en Dell-datamaskin.
 • Når det rapporteres om en feil under testen, bør du skrive ned feil- og valideringskoden. Gå deretter til SupportAssist systemytelsessjekk før oppstart på en annen enhet med Internett-tilkobling for å melde fra om problemet.

 


SLN114937_no__26image(13480)  Utløpt service? Ikke noe problem! Klikk her, skriv inn service-ID-en din og se tilbudene våre. 

 

SLN114937_no__1icon Tilbudene er for øyeblikket bare tilgjengelige for kunder i USA, Canada, Storbritannia og Frankrike. Server og lagring er ikke aktuelt.

 

Article Properties


Affected Product

Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3268See more

Last Published Date

07 Jun 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters