Wyłączanie lub włączanie panelu dotykowego w notebooku firmy Dell

Summary: Podczas korzystania z wbudowanej klawiatury notebooka można wyłączyć panel dotykowy. Niniejszy artykuł przedstawia, jak wyłączyć panel dotykowy.

Article Content


Symptoms


Czasami panel dotykowy może przeszkadzać podczas pisania na wbudowanej klawiaturze notebooka i dlatego możesz chcieć go wyłączyć.

W tym artykule znajdują się informacje dotyczące zmiany ustawienia zapobiegającej przemieszczaniu się kursora po ekranie podczas pisania oraz umożliwiającej wyłączenie lub włączenie panelu dotykowego. Opisana została w nim również metoda włączania panelu dotykowego za pomocą klawiatury, bez użycia myszy zewnętrznej czy ekranu dotykowego.


Resolution

Aby uzyskać instrukcje, kliknij rozwijaną sekcję odpowiadająca systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

Wstecz
SLN114937_pl__1icon Uwagi:
 • Firma Dell nie zaleca wyłączania panelu dotykowego, chyba że podłączona jest zewnętrzna mysz USB, bezprzewodowa lub Bluetooth, bądź gdy komputer jest wyposażony w ekran dotykowy.
 • Istnieją ustawienia, które uniemożliwiają przeskakiwanie kursora podczas pisania. W przypadku wystąpienia tego problemu zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Podczas wpisywania przy użyciu klawiatury notebooka kursor porusza się chaotycznie.
 1. W polu Wyszukiwanie wpisz Panel dotykowy.
 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
 3. Poszukaj przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego.
  • Gdy jest dostępny przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
  • Gdy nie ma przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Dotknij lub kliknij Dodatkowe opcje myszy na dole ekranu.
   2. Dotknij lub kliknij kartę Panel dotykowy Dell.
    SLN114937_pl__1icon Uwagi:

    Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    1. Urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik i urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
     • Brak sterowników panelu dotykowego na liście oznacza, że żaden sterownik firmy Dell nie jest dostępny.
     • Dostępność opcji wyłączania lub włączania panelu dotykowego zależy od producenta i sterowników panelu.
    2. Komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision. Aby dowiedzieć się, czy dotyczy to danego komputera, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell pt. Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10.
   3. Dotknij lub kliknij obrazek płytki dotykowej.
   4. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
   5. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.
Wstecz
 1. Naciśnij klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz Panel dotykowy.
 3. Używając strzałek w górę i w dół, wybierz Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe), a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Poszukaj przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego.
  • Gdy jest dostępny przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wybrany przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego (powinien mieć obramowanie), a następnie naciśnij spację, aby włączyć panel dotykowy.
  • Gdy nie ma przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Naciskaj klawisz Tab, aż wybrana zostanie opcja Dodatkowe opcje myszy, a następnie naciśnij spację (powinien pojawić się obraz panelu dotykowego).
    SLN114937_pl__1icon Uwagi
    • Jeżeli karta Panel dotykowy Dell nie została wybrana, wykonaj następujące czynności:
     1. Naciskaj klawisz Tab tak długo, aż zostanie wybrania którakolwiek z kart na górze (wokół niej pojawi się obramowanie).
     2. Używając klawiszy strzałek w lewo i w prawo, wybierz kartę Panel dotykowy Dell (powinien pojawić się obraz panelu dotykowego).
    • Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:
     • Narzędzie włączające i wyłączające panel dotykowy nie jest zainstalowane, dlatego ponowne włączenie panelu dotykowego nie jest możliwe bez zewnętrznej myszy. W takim przypadku odszukaj mysz zewnętrzną i zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik i urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
     • Komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision. Aby dowiedzieć się, czy dotyczy to danego komputera, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell pt. Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10.
   2. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie naciśnij spację.
   3. Naciśnij klawisz Tab jeden raz (wokół ikony minimalizacji powinno być widoczne obramowanie).
    SLN114937_pl__1icon Uwaga: w przypadku utraty orientacji podczas wykonywania czynności poniżej, rozpocznij ją od nowa, naciskając klawisz Tab aż do wybrania ikony minimalizacji, wokół której pojawi się obramowanie.
   4. Naciśnij strzałkę w dół dwa razy (przycisk Domyślne powinien mieć obramowanie).
   5. Naciśnij spację (przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego powinien zostać podświetlony).
   6. Naciśnij strzałkę w dół jeden raz.
   7. Naciśnij strzałkę w prawo dwa razy.
   8. Naciśnij strzałkę w górę jeden raz.
   9. Naciśnij strzałkę w lewo jeden raz.
   10. Naciśnij spację (przycisk Zapisz powinien zmienić kolor z niebieskiego na czarny, a panel dotykowy powinien stać się teraz aktywny).
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.
Wstecz
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz Panel dotykowy.
 3. Używając strzałek w górę i w dół, wybierz Ustawienia myszy i panelu dotykowego, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Poszukaj przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego.
  • Gdy jest dostępny przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wybrany przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego (powinien mieć obramowanie), a następnie naciśnij spację, aby włączyć panel dotykowy.
  • Gdy nie ma przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Naciskaj klawisz Tab, aż wybrana zostanie opcja Dodatkowe opcje myszy, a następnie naciśnij spację (powinien pojawić się obraz panelu dotykowego).
    SLN114937_pl__1icon Uwagi
    • Jeżeli karta Panel dotykowy Dell nie została wybrana, wykonaj następujące czynności:
     1. Naciskaj klawisz Tab tak długo, aż zostanie wybrania którakolwiek z kart na górze (wokół niej pojawi się obramowanie).
     2. Używając klawiszy strzałek w lewo i w prawo, wybierz kartę Panel dotykowy Dell (powinien pojawić się obraz panelu dotykowego).
    • Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:
     • Narzędzie włączające i wyłączające panel dotykowy nie jest zainstalowane, dlatego ponowne włączenie panelu dotykowego nie jest możliwe bez zewnętrznej myszy. W takim przypadku odszukaj mysz zewnętrzną i zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik i urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
     • Komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision. Aby dowiedzieć się, czy dotyczy to danego komputera, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell pt. Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10.
   2. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie naciśnij spację.
   3. Naciśnij klawisz Tab jeden raz (wokół ikony minimalizacji powinno być widoczne obramowanie).
    SLN114937_pl__1icon Uwaga: w przypadku utraty orientacji podczas wykonywania czynności poniżej, rozpocznij ją od nowa, naciskając klawisz Tab aż do wybrania ikony minimalizacji, wokół której pojawi się obramowanie.
   4. Naciśnij strzałkę w dół dwa razy (przycisk Domyślne powinien mieć obramowanie).
   5. Naciśnij spację (przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego powinien zostać podświetlony).
   6. Naciśnij strzałkę w dół jeden raz.
   7. Naciśnij strzałkę w prawo dwa razy.
   8. Naciśnij strzałkę w górę jeden raz.
   9. Naciśnij strzałkę w lewo jeden raz.
   10. Naciśnij spację (przycisk Zapisz powinien zmienić kolor z niebieskiego na czarny, a panel dotykowy powinien stać się teraz aktywny).
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.
Wstecz
SLN114937_pl__1icon Uwagi:
 • Firma Dell nie zaleca wyłączania panelu dotykowego, chyba że podłączona jest zewnętrzna mysz USB, bezprzewodowa lub Bluetooth, bądź gdy komputer jest wyposażony w ekran dotykowy.
 • Istnieją ustawienia, które uniemożliwiają przeskakiwanie kursora podczas pisania. W przypadku wystąpienia tego problemu, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Podczas wpisywania przy użyciu klawiatury notebooka kursor porusza się chaotycznie.
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4), a następnie naciśnij klawisz q.
 2. W polu Wyszukiwanie wpisz Panel dotykowy.
 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego.
 4. Poszukaj przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego.
  • Gdy jest dostępny przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
  • Gdy nie ma przełącznika włączania/wyłączania panelu dotykowego:
   1. Dotknij lub kliknij Dodatkowe opcje myszy na dole ekranu.
   2. Dotknij lub kliknij kartę Panel dotykowy Dell.
    SLN114937_pl__1icon Uwagi:

    Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    1. Urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik i urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
     • Brak sterowników panelu dotykowego na liście oznacza, że żaden sterownik firmy Dell nie jest dostępny.
     • Dostępność opcji wyłączania lub włączania panelu dotykowego zależy od producenta i sterowników panelu.
    2. Komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy. Aby dowiedzieć się, czy dotyczy to danego komputera, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Jak korzystać z funkcji precyzyjnej panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10.
   3. Dotknij lub kliknij obrazek płytki dotykowej.
   4. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
   5. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.
Wstecz
 1. Naciśnij klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. W polu Szukaj wpisz Panel dotykowy Dell.
  SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:
  • Narzędzie włączające i wyłączające panel dotykowy nie jest zainstalowane, dlatego ponowne włączenie panelu dotykowego nie jest możliwe bez zewnętrznej myszy. W takim przypadku należy mieć mysz zewnętrzną. Więcej informacji na temat pobierania sterowników można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania (narzędzie i sterownik panelu dotykowego Dell znajdują się w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe).
  • Komputer jest wyposażony w inne narzędzie do sterowania panelem dotykowym. Aby ustalić, czy komputer wykorzystuje inne narzędzie do sterowania panelem dotykowym, wykonaj następujące czynności:
   1. Naciśnij klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4).
   2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   3. Używając strzałek w górę i w dół, zaznacz pozycję main.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
   4. Wyszukaj zakładkę Panel dotykowy Dell.
    • Jeżeli karta Panel dotykowy Dell nie została wybrana, wykonaj następujące czynności:
     1. Naciskaj klawisz Tab tak długo, aż zostanie wybrania którakolwiek z kart na górze (wokół niej pojawi się obramowanie).
     2. Używając klawiszy strzałek w lewo i w prawo, wybierz kartę Panel dotykowy Dell (powinien pojawić się obraz panelu dotykowego).
    • Jeżeli karta Panel dotykowy Dell nie znajduje się na liście, narzędzie włączające i wyłączające panel dotykowy nie jest zainstalowane, a włączenie panelu dotykowego nie jest możliwe bez zewnętrznej myszy. W takim przypadku należy mieć mysz zewnętrzną. Więcej informacji na temat pobierania sterowników można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania (narzędzie i sterownik panelu dotykowego Dell znajdują się w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe).
   5. Naciśnij klawisz spacji.
   6. Naciśnij klawisz d.
   7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do każdej opcji (pojawi się wokół niej obramowanie) i za pomocą strzałek w górę lub w dół wybierz opcję Wł. lub Wył. dla danej opcji.
   8. Naciśnij klawisz Tab do momentu podświetlenia opcji OK, a następnie naciśnij spację.
 3. Używając strzałek w górę i w dół, zaznacz Panel dotykowy Dell, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. Naciśnij klawisz Tab jeden raz (wokół ikony minimalizacji powinno być widoczne obramowanie).
  SLN114937_pl__1icon Uwaga: w przypadku utraty orientacji podczas wykonywania czynności poniżej, rozpocznij ją od nowa, naciskając klawisz Tab aż do wybrania ikony minimalizacji, wokół której pojawi się obramowanie.
 5. Naciśnij strzałkę w dół dwa razy (przycisk Domyślne powinien mieć obramowanie).
 6. Naciśnij spację (przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego powinien zostać podświetlony).
 7. Naciśnij strzałkę w dół jeden raz.
 8. Naciśnij strzałkę w prawo dwa razy.
 9. Naciśnij strzałkę w górę jeden raz.
 10. Naciśnij strzałkę w lewo jeden raz.
 11. Naciśnij spację (przycisk Zapisz powinien zmienić kolor z niebieskiego na czarny, a panel dotykowy powinien stać się teraz aktywny).
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.
Wstecz
SLN114937_pl__1icon Uwagi:
 • Firma Dell nie zaleca wyłączania panelu dotykowego, chyba że podłączona jest zewnętrzna mysz USB, bezprzewodowa lub Bluetooth, bądź gdy komputer jest wyposażony w ekran dotykowy.
 • Istnieją ustawienia, które uniemożliwiają przeskakiwanie kursora podczas pisania. W przypadku wystąpienia tego problemu zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Podczas wpisywania przy użyciu klawiatury notebooka kursor porusza się chaotycznie.
 1. Naciśnij klawisz Windows (SLN114937_pl__4iC_Windows_Key_BD_v4).
 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
 3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
 4. Dotknij lub kliknij kartę Panel dotykowy Dell.
  SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeżeli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że narzędzie włączające i wyłączające panel dotykowy nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik i urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
 5. Dotknij lub kliknij obrazek płytki dotykowej.
 6. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
  SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli przełącznik włączania/wyłączania panelu dotykowego jest niedostępny, może to oznaczać, że komputer jest wyposażony w inne narzędzie do sterowania panelem dotykowym.

  Aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy, wykonaj następujące czynności.

  1. Dotknij lub kliknij opcję Wybór urządzenia.
  2. Wybierz opcję włączenia lub wyłączenia panelu dotykowego.
  3. Dotknij lub kliknij opcję OK.
 7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
SLN114937_pl__1icon Uwaga: jeśli po wykonaniu poprzednich czynności panel dotykowy nadal nie działa lub działa nieprawidłowo, zapoznaj się z poniższą sekcją Diagnostyka panelu dotykowego.

Jeśli czynności opisane powyżej nie rozwiązały problemu z panelem dotykowym, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów ze sprzętem za pomocą diagnostyki ePSA lub PSA i przewodnik po kodach błędów.

 • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy panel dotykowy został wykryty na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę panelu dotykowego. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której panel dotykowy działał (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
 • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.

 


SLN114937_pl__26image(13480)Brak gwarancji? Żaden problem! Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami. 

 

SLN114937_pl__1icon Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. X serwerów i pamięci masowych.

 

Article Properties


Affected Product

Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1Laptops, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models, Inspiron 3452, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 3052, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 15 3568, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3268See more

Last Published Date

07 Jun 2021

Version

6

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters