Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Když najedete myší na ikonu baterie, zobrazí se zpráva „napájen ze sítě, nenabíjí se“

Summary: Tento článek obsahuje řešení zprávy „napájen ze sítě, nenabíjí se“, když najedete kurzorem myši na ikonu baterie.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Notebook Dell zobrazí zprávu „Napájen ze sítě, nenabíjí se“, když najedete myší na ikonu baterie (obrázek 1). Baterie se však nabíjí mimo operační systém (například v systému BIOS nebo jednorázové spouštěcí nabídce).

Chybová zpráva „napájen ze sítě, nenabíjí se“
Obrázek 1: Zpráva „napájen ze sítě, nenabíjí se“.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda váš počítač nemá klávesovou zkratku pro deaktivaci nabíjení baterie. Některé notebooky Dell mají volitelnou klávesovou zkratku, která nabíjení deaktivuje. Například Fn + F2. Pokud váš počítač má tuto funkci, nabíjení tímto způsobem zapněte. Více informací o klávesových zkratkách ve vašem notebooku Dell naleznete v dokumentaci k notebooku Dell.
 

Cause

Problémy související s baterií mohou být způsobeny stárnutím baterie, dosažením konce její životnosti, nesprávně fungujícím napájecím adaptérem atd.

Resolution

Rozbalte níže uvedené části, kde naleznete podrobnější pokyny k jednotlivým krokům odstraňování problémů. Před vytištěním tohoto dokumentu rozbalte veškeré požadované části.

Aby bylo zajištěno správné nabití baterie Dell, musí správně fungovat napájecí adaptér. Ověřte, zda notebook rozpozná napájecí adaptér.

POZNÁMKA: Společnost Dell Technologies doporučuje používat originální napájecí adaptér dodaný s notebookem.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že napájecí adaptér připojený k počítači splňuje minimální požadavky na příkon potřebný k nabití baterie počítače. Mnoho špičkových počítačů vyžaduje vysokokapacitní napájecí adaptéry, např. 150W, 180W nebo 210W adaptéry.
POZNÁMKA: Notebooky Dell připojené k dokovací stanici řady E-Port nebo jiným dokům musí používat napájecí adaptér dodaný s danou dokovací stanicí. Tyto napájecí adaptéry mají vyšší kapacitu, která je založena na dalších požadavcích na napájení dokovací stanice.

Postup ověření, zda notebook řádně rozpozná napájecí adaptér:

 1. Restartujte počítač.
 2. Na obrazovce s logem Dell několikrát stiskněte klávesu F2, dokud se nezobrazí zpráva Entering Setup.
 3. Ověřte položku AC Adapter Type v možnostech systému BIOS.
  • Pokud je pro položku AC Adapter Type uvedena možnost None – Ujistěte se, že je napájecí adaptér připojen k notebooku a elektrické zásuvce. To je často způsobeno tím, že napájecí adaptér nefunguje nebo jej notebook nedokáže detekovat.
  • Pokud je pro položku AC Adapter Type uvedena možnost Unknown – Přečtěte si článek znalostní databáze Dell Postup odstraňování problémů s napájecím adaptérem na notebooku Dell. To je často způsobeno tím, že je k notebooku připojen nesprávný nebo vadný napájecí adaptér.
  • Pokud je typ napájecího adaptéru rozpoznán správně, pokračujte dalším krokem.

V operačním systému je k dispozici několik nastavení, například řízení spotřeby nebo ovladače zařízení, které mohou ovlivňovat výkon baterie. Nabíjení baterie notebooku mimo operační systém (když je notebook vypnutý) může pomoci izolovat problémy související s hardwarem.

 1. Vypněte počítač.
 2. Zkuste jednu z následujících kombinací:
  • Když je notebook vypnutý, nechte baterii po určitou dobu nabíjet.
  • Nebo restartujte notebook a stisknutím klávesy F2 přejděte do systému BIOS nebo nastavení systému. Nechte baterii nabíjet.
 3. Ověřte, jestli se procento nabití baterie zvýšilo.
 4. Restartujte počítač, přejděte k následujícímu kroku a spusťte diagnostický test hardwaru.

Spuštění diagnostického testu hardwaru může pomoci rozpoznat možný problém a poskytnout kroky k jeho odstranění. Společnost Dell nabízí integrovanou i online diagnostiku. Aby bylo možné identifikovat, které zařízení problém způsobuje, je nutné na notebooku či baterii spustit test hardwaru.

Abyste mohli spustit online test baterie pomocí aplikace Dell SupportAssist, přejděte na stránku Diagnostika baterie.

POZNÁMKA: Spuštění online diagnostického testu hardwaru na notebooku vyžaduje stažení a instalaci aplikace Dell SupportAssist.

Postup spuštění diagnostického testu Dell PSA (Pre-Boot System Assessment):

 1. Zapněte počítač.
 2. Po zobrazení obrazovky s logem Dell opakovaným stisknutím klávesy F12 otevřete jednorázovou spouštěcí nabídku.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Diagnostics a stiskněte Enter.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete diagnostiku.
  1. Pokud je test úspěšný, přejděte k dalšímu kroku.
  2. Pokud se test nezdaří, poznamenejte si uvedený chybovýověřovací kód a kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

Kontrola stavu baterie může pomoci určit, jestli baterie funguje správně nebo jestli je potřeba ji vyměnit. Stav baterie je možné zkontrolovat v rámci operačního systému i mimo něj. Viz článek znalostní databáze Dell Jak zkontrolovat stav baterie v noteboocích Dell.

POZNÁMKA:
 • Životnost baterie se určuje počtem cyklů nabití a vybití a také na základě spotřebních součástí uvnitř baterie.
 • Kapacita baterie představuje dobu, po kterou notebook vydrží být spuštěný na zcela nabitou baterii. U všech typů baterií je normální, že v průběhu doby ztrácí kapacitu a životnost. Při každém nabití nebo vybití baterie ztrácí malou část své kapacity. To je považováno za normální vlastnost dobíjecí baterie, na kterou se nevztahuje záruka.
 • Více informací naleznete v článku znalostní databáze Dell Baterie notebooků Dell – Často kladené dotazy. Přečtěte si část Jaké jsou pokyny pro manipulaci s opotřebovanými a vyboulenými bateriemi a při následné výměně baterie notebooku Dell?
 • Další informace o vyboulené baterii naleznete v článku znalostní databáze Dell Vyboulená baterie – informace a pokyny.

Jestliže je stav baterie normální, pokračujte dalším krokem.

Systém BIOS je firmware, který je integrován v systémové desce (základní desce) počítače. Aktualizace systému BIOS na nejnovější verzi může počítači pomoci správně rozpoznat napájecí adaptér. Při aktualizaci systému BIOS na nejnovější verzi je třeba, aby byl počítač napájen napájecím adaptérem a baterií.

VÝSTRAHA: Před zahájením aktualizace systému BIOS musí být v notebooku Dell nainstalovaná baterie a notebook musí být připojen k napájecímu adaptéru. U některých notebooků Dell musí být baterie nabita alespoň z 10 %, aby bylo možné zahájit aktualizaci systému BIOS.

Postup aktualizace systému BIOS na nejnovější verzi naleznete v článku znalostní databáze Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.

Pokud počítač nerozpozná typ napájecího adaptéru, přečtěte si článek znalostní databáze Dell Vynucení aktualizace systému BIOS v notebooku Dell bez připojeného napájecího adaptéru. Před pokusem o vynucení aktualizace systému BIOS si přečtěte níže uvedené zřeknutí se odpovědnosti.

VAROVÁNÍ: Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 10 %, můžete vynutit aktualizaci systému BIOS z prostředí systému DOS. Selhání tohoto procesu může poškodit základní desku počítače. Uživatelé provádí postup na vlastní riziko. Společnost Dell nenese odpovědnost za žádnou ztrátu, zejména za ztrátu dat, zisku nebo příjmů, která může zákazníkům vzniknout v důsledku používání postupů nebo pokynů uvedených v tomto článku.

Dell Quickset

Dell QuickSet je sada softwarových aplikací, které vašemu počítači Dell zajišťují vylepšené funkce. Nástroj Dell QuickSet poskytuje přístup ke konfiguraci nastavení řízení spotřeby, měřiče stavu baterie a dalších funkcí u většiny notebooků Dell. Zajišťuje přístup k několika funkcím, které běžně vyžadují několik kroků. Toto jsou některé z funkcí, k nimž máte prostřednictvím nástroje Dell Quickset přístup:

 • Povolení nebo zakázání nabíjení baterie.
 • Změna chování funkční klávesy Fn.
 • Konfigurace klávesové zkratky bezdrátové sítě.

Instalace nebo aktualizace aplikace Dell Quickset může pomoci vyřešit problémy s nabíjením baterie. Stáhněte si a nainstalujte sadu Dell Quickset z webu Ovladače a soubory Dell ke stažení. Aplikaci Dell Quickset naleznete v kategorii Aplikace.

POZNÁMKA: Aplikace Dell Quickset je dostupná a podporovaná pouze u vybraných počítačů Dell. Pokud není aplikace Dell Quickset pro váš notebook Dell k dispozici, přejděte k dalšímu kroku.

Můžete spustit Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními, který je součástí systému Microsoft Windows. Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními je k dispozici v systémech Microsoft Windows 10, Windows 8 nebo 8.1 a Windows 7.

Postup pro spuštění Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními:

 1. Stiskněte klávesu Windows + R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz Control a stiskněte Enter.
 3. Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu okna Ovládací panely zadejte text Poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích.
 4. Pod položkou Systém a zabezpečení klikněte na možnost Napájení.
POZNÁMKA: Do systému Windows je nutné přihlásit se účtem s oprávněními správce. Pokud se při spouštění Poradce při potížích s hardwarem a zařízeními zobrazí jakékoli výzvy nástroje Řízení uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Ano.

Jestliže spuštění poradce při potížích v systému Windows problém nevyřeší, pokračujte dalším krokem.

 1. Stiskněte klávesu Windows + R.
 2. V dialogovém okně Spustit zadejte výraz devmgmt.msc a stiskněte Enter.
 3. Ve Správci zařízení klikněte na znaménko > nebo + vedle položky Baterie.
 4. Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Baterie pro kontrolní metodu kompatibilní se standardem ACPI společnosti Microsoft a poté klikněte na možnost Odinstalovat.
 5. Kliknutím na možnost OK potvrďte odinstalování ovladače.
 6. Restartujte počítač.

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Užitečná videa

Kontrola stavu baterie notebooku

Délka: 2:34
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.

Maximalizace výdrže baterie notebooku

Délka: 1:25
Pomocí ikony nastavení nebo CC v tomto přehrávači videa si můžete vybrat jazyk titulků, pokud jsou k dispozici.


Baterie Napájení Další zdroje a informace naleznete na naší stránce Baterie a napájení.
 

Article Properties


Affected Product

G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Retired Models

Last Published Date

28 Jul 2023

Version

7

Article Type

Solution