Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell PowerEdge: konfigurowanie kontrolera iDRAC i opcji zarządzania systemem na serwerach

Summary: iDRAC zapewnia interfejs internetowy oraz interfejs wiersza poleceń, umożliwiając administratorom wykonywanie zadań zdalnego zarządzania.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

W tym artykule wyjaśniono różne opcje zarządzania serwerami Dell PowerEdge.
Instrukcje instalacji i konfiguracja zaawansowana znajdują się w interaktywnych przewodnikach użytkownika.

Podstawowy poziom zarządzania jest zapewniany przez iDRAC — kartę kontrolera wbudowaną w płytę główną. Zaawansowane opcje zarządzania dostępne na poziomie systemu operacyjnego za pośrednictwem pakietu OpenManage. Ten pakiet zawiera zestaw oprogramowania, które umożliwia wykrywanie, monitorowanie, zarządzanie i wdrażanie serwerów firmy Dell.

 

Uwaga: informacje na temat ustalania generacji Dell PowerEdge można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak rozpoznać posiadaną generację serwera Dell PowerEdge.

 

Przegląd systemu zarządzania

Tabela ta zawiera opis trzech poziomów zarządzania. Kliknięcie menu spowoduje wyświetlenie dalszych informacji. 

 

Nazwa Wpisz Interfejs Obsługiwane systemy operacyjne
iDRAC Fizycznie zainstalowany.
Zarządzanie urządzeniem lokalnym.
Możliwy dostęp zdalny.
HTTPS Niezależnie od systemu operacyjnego.
OpenManage Server Administrator
(OMSA)

 
Instalacja oprogramowania.
Zarządzaj jednym serwerem
Możliwy dostęp zdalny.
HTTPS Systemu Windows.
Linux.
VMware.
OpenManage Enterprise
(OME)

 
Instalacja oprogramowania.
Konsola do zarządzania infrastrukturą.
Możliwy dostęp zdalny.
HTTPS Instalacja w systemie Windows.
Obsługiwane wszystkie urządzenia firmy Dell.
 

Dell Remote Access Controller (iDRAC)

Kontroler iDRAC to sprzęt znajdujący się na płycie głównej serwera, który umożliwia administratorom systemów aktualizowanie systemów firmy Dell i zarządzanie nimi nawet wtedy, gdy serwer jest wyłączony.

Kontroler iDRAC zapewnia także interfejs internetowy i interfejs wiersza poleceń, umożliwiając administratorom wykonywanie zadań zdalnego zarządzania. Prawie wszystkie serwery firmy Dell mogą być wyposażone opcjonalnie w kontroler iDRAC.
 

 

Uwaga: funkcje kontrolera iDRAC są zależne od poziomu licencji. Więcej informacji na temat licencjonowania można znaleźć w podręczniku użytkownika iDRAC. 

 

Uwaga: zaletą użycia kontrolera iDRAC jest możliwość uruchamiania sesji konsoli zdalnej (podobna do zdalnego pulpitu, ale działa nawet, gdy system operacyjny nie jest uruchomiony), zdalnego ponownego uruchamiania albo włączania/wyłączania zasilania systemu oraz mapowania dysku wirtualnego do zdalnego wdrożenia udostępniania plików lub systemu operacyjnego.

 

Konsola wirtualna to bardzo wszechstronne narzędzie wspierające wszelkie operacje konserwacyjne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Używanie funkcji nośnika wirtualnego w kontrolerach iDRAC6, iDRAC7, iDRAC8 i iDRAC9.

Kontroler cyklu eksploatacji firmy Dell, który jest elementem kontrolera iDRAC, jest innym przydatnym narzędziem umożliwiającym korzystanie z zaawansowanych funkcji związanych z aktualizacją, tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego na serwerze Dell za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika lub interfejsu wiersza poleceń.
Kontroler cyklu eksploatacji to narzędzie służące do wdrażania systemu operacyjnego; więcej informacji na temat wdrażania systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak zainstalować system operacyjny na serwerze Dell PowerEdge? (Wdrażanie systemu operacyjnego).

Instrukcje obsługi kontrolera iDRAC są dostępne w witrynie zarządzania systemami Remote Enterprise.

 

Uwaga: w przypadku kontrolera iDRAC 8 i starszych wersji domyślny login użytkownika to: root, a hasło: calvin. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Dell PowerEdge — Jaka jest domyślna nazwa użytkownika i hasło kontrolera iDRAC?.

 

 

SLN129295_en_US__1idrac sonole english
 


OpenManage Server Administrator (OMSA)


Narzędzie OpenManage Server Administrator (OMSA) stanowi wszechstronne, kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie systemem na dwa sposoby:
  • ze zintegrowanego, opartego na przeglądarce internetowej graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
  • z interfejsu wiersza poleceń (CLI) z poziomu systemu operacyjnego.

Program Server Administrator jest przeznaczony dla administratorów systemów do lokalnego i zdalnego zarządzania systemami w sieci.
Aby uzyskać najnowszą wersję, odwiedź stronę pobierania narzędzia OMSA. Narzędzie OMSA jest dostępne dla dwóch typów plików:
 
  • Węzeł zarządzany: instalowane są agenty i komponenty internetowe. (Windows, Linux)
  • VIB: agenty OMSA bez komponentów internetowych (VMware).


Po zainstalowaniu narzędzia OMSA bez komponentów internetowych należy uzyskać dostęp do tego narzędzia OMSA z innego urządzenia, na którym zainstalowano komponenty internetowe.
Podręczniki użytkownika są dostępne na stronie OpenManage Server Administrator i zawierają więcej informacji na temat procesu instalacji.

Po zainstalowaniu narzędzia OMSA wprowadź następujący adres URL w nawigatorze, aby uzyskać dostęp do interfejsu.
 

https://IPserwera:1311/

 

Uwaga: jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia, spróbuj połączenia lokalnego z użyciem adresu https://localhost:1311/. Wyeliminuje to większość problemów z zaporą.

 


Zostanie wyświetlona strona logowania z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło.  


 
Uwaga: należy użyć poświadczeń administratora systemu operacyjnego.


 

SLN129295_en_US__2OMSA small

OpenManage Enterprise

OpenManage Enterprise to intuicyjna konsola zarządzania infrastrukturą. OpenManage Enterprise to aplikacja do zarządzania systemami i monitorowania, która zapewnia kompleksowy widok serwerów Dell EMC, obudów, pamięci masowej i przełączników sieciowych w sieci firmowej.

Cause

 

Resolution

 

Article Properties


Affected Product

Servers, PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge T320Servers, PowerEdge, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720xd, PowerEdge R820, PowerEdge T320, PowerEdge T420, PowerEdge T620See more

Last Published Date

07 Sep 2022

Version

9

Article Type

Solution