Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Radera data på enheten på ett säkert sätt innan du byter in eller återvinner data

Summary: Radera data säkert från din enhet innan du byter in eller återvinn dem genom att följa våra steg-för-steg-instruktioner för Windows-, Android- och Apple-enheter.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Om dina data

Dell ansvarar inte för data som du placerar på en hårddisk eller enhet som du returnerar till Dell; Dell strävar dock efter att skriva över data eller ibland förstöra hårddisken.

Obs! Ingen databorttagningsprocess lämnar en hårddisk eller dator så fri från restdata som en ny produkt. Dell gör inga rekommendationer angående dina säkerhetsbehov eller uttalanden om effektiviteten hos en metod för databorttagning jämfört med en annan.
Obs! Du ansvarar för dina data. Säkerhetskopiera data på hårddiskarna och andra lagringsenheter i produkterna innan du skickar produkter till oss. Ta bort all konfidentiell, patentskyddad eller personlig information. Ta bort alla flyttbara lagringsenheter och medier, som CD-skivor, personliga datorkort, USB-lagringsenheter och andra löstagbara lagringsenheter. Vi ansvarar inte för någon av dina konfidentiella, patentskyddade eller personliga uppgifter; förlorade eller skadade data; eller skadade eller förlorade löstagbara medier.

Radera data från hårddisken

För att radera data måste de skrivas över. Detta kallas vanligtvis för radering eller utplåning av data. Metoden som används för att radera data på ett säkert sätt måste vägas mot hur känsliga de är och hur stor sannolikheten är att någon försöker återställa förlorad information. När du bestämt hur mycket skydd du behöver kan du välja ett program för att utföra raderingen. Många program finns och är tillgängliga som gratisprogram, delningsprogram eller kommersiellt tillgängliga program. Dell rekommenderar inte något särskilt program och garanterar inte några resultat. Se till att jämföra funktionerna med dina behov.

Det är viktigt att radera enheten innan du byter till eller återvinner den eftersom enheten kan innehålla personlig och känslig information som kan nås eller återställas av tredje part. Om data inte raderas kan värdet för varuutbyte eller återvinning minska. När enheten har tagits emot på vårt trade-in- eller återvinningscenter rensas enheten och de associerade enheterna noggrant från alla data. Dell ansvarar inte för någon av dina konfidentiella, egenproducerade eller personliga uppgifter; förlorade eller skadade data; eller skadade eller förlorade löstagbara medier.


Återställa din Dell-dator med windowsåterställning

Obs! Det här är inte en återställning till Dells fabriksavbildning, den här processen installerar om operativsystemet Windows, tar bort alla dina personliga filer, tar bort appar och drivrutiner som du installerat, tar bort alla ändringar som gjorts i inställningarna och tar bort alla appar som är installerade. Se till att du har säkerhetskopierat dina filer Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. innan du påbörjar den här uppgiften.
Varning! Du bör kunna logga in på Windows för att slutföra windowsåterställningen.

Återställning av Windows 11 eller Windows 10
 1. Klicka på Start Start-knappenoch skriv återställ.
 2. Välj Reset this personal computer (systeminställning) (återställ den här datorn).
 3. Välj Get Started (kom igång) underReset this personal computer (återställ den här datorn).
 4. Välj alternativet Ta bort allt för att ta bort alla dina personliga filer, appar och inställningar.
 5. Välj Remove files (ta bort filer) och rensa enheten.
 6. Granska informationen på sidan och klicka på Återställ för att gå vidare.
 7. Följ anvisningarna på skärmen och utför proceduren för återställning. Detta tar lite tid och datorn startas om. Beroende på typ, storlek på diskar och konfiguration av systemet kan processen ta från en timme till några timmar.
Återställning av Windows 8.1/8
 1. I skrivbordsläget trycker du på tangentkombinationen Windows och i.
 2. Välj alternativet Ändra datorinställningar från menyn till vänster.
 3. Klicka på Uppdatering och återställning och sedan på Återställning.
 4. Välj sedan Kom igång under rubriken Ta bort allt och installera om Windows.
 5. Operativsystemet kommer nu att återställas automatiskt till fabriksinställningarna. Alla dina data kommer att gå förlorade under processen.
Android-telefoner och Android-surfplattor

Om du vill ta bort alla data från din Android-telefon eller -surfplatta kan du återställa din telefon till fabriksinställningarna. Fabriksåterställningar kallas även för formatering eller hårda återställningar. 3. På de flesta telefoner kan du återställa din telefon via appen Inställningar.

 • Fabriksåterställning av telefon:
  1. Se till att enhetens batteri är laddat till minst 50 % – vi rekommenderar att du håller enheten ansluten medan du utför återställningen.
  2. Ta bort eventuella minneskort innan du återställer enheten.
  3. Öppna appen Inställningar på telefonen.
  4. Sök efter alternativet System, välj alternativet Advanced (avancerat).
  5. Välj Erase All Data (Factory Reset) > Reset Phone. Du kan behöva ange ett lösenord eller en PIN-kod.
  Återställningsalternativen liknar varandra för de flesta Android-enheter. Vi rekommenderar att du söker efter enhetsspecifika anvisningar på tillverkarens supportwebbplatsDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies. för att återställa enheten.
Apple-telefoner och iPad
 • Radera allt innehåll och alla inställningar från iPhone:
  1. Gå till Settings (inställningar ) > General > Reset (allmän återställning av inställningarna).
   Om du ombeds ange din lösenkod och du har glömt den läser du Återställ lösenkodenDen här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.. Om du ombeds ange ditt Apple-ID-lösenord och du har glömt det går du till webbplatsen Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.för att återställa Ditt Apple-ID.
  2. Tryck på Erase All Content and Settings (radera allt innehåll och alla inställningar).
  3. När iPhone startas om raderas allt innehåll och alla inställningar.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Tablets

Last Published Date

31 Oct 2023

Version

7

Article Type

How To