Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Bezpečné vymazání dat ze zařízení před jeho vrácením nebo recyklováním

Summary: Před vrácením nebo recyklací zařízení z něj bezpečně vymažte data podle našich podrobných pokynů pro zařízení se systémem Windows, Android a Apple.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

O vašich datech

Společnost Dell nenese žádnou odpovědnost za data umístěná na pevných discích či zařízeních vrácených společnosti Dell. Společnost Dell se však obvykle snaží data přepsat nebo někdy pevný disk zlikvidovat.

Poznámka: Žádný proces odstranění dat nezajistí, že pevný disk nebo počítač nebude obsahovat zbytková data tak, jako je tomu u nového produktu. Společnost Dell nedoporučuje žádná bezpečnostní opatření pro uspokojení vašich potřeb ani nehodnotí účinnost jednotlivých metod odstranění dat oproti jiným metodám.
Poznámka: Za svá data odpovídáte vy sami. Před odesláním produktů do našich servisních středisek zálohujte data z pevných disků a všech ostatních úložných zařízení v produktech. Vymažte všechny důvěrné, vlastnické nebo osobní informace. Vyjměte všechna vyměnitelná úložná zařízení a média, například disky CD, karty počítače, úložná zařízení USB a ostatní vyměnitelná úložiště. Neodpovídáme za žádné vaše důvěrné, vlastnické nebo osobní informace, ztracená nebo poškozená data, ani poškozená nebo ztracená vyměnitelná média.

Vymazání dat z pevného disku

K vymazání dat je nutné je přepsat. To se obvykle označuje jako důkladné mazaní nebo skartace. Metodu použitou pro bezpečné vymazání dat je nutné posoudit s ohledem na citlivost dat a pravděpodobnost pokusu o jejich obnovu. Jakmile se rozhodnete, jakou úroveň ochrany potřebujete, můžete přistoupit k výběru aplikace pro důkladné vymazání. Pro tento účel existuje mnoho aplikací, které jsou k dispozici zdarma, jako shareware nebo komerční software. Společnost Dell nepodporuje žádnou konkrétní aplikaci ani nezaručuje žádné výsledky. Nezapomeňte porovnat funkce aplikace se svými požadavky.

Před využitím služby vrácení zařízení nebo recyklací je důležité zařízení vymazat, jelikož může obsahovat osobní a citlivé informace, ke kterým může získat přístup nebo je obnovit třetí strana. Pokud data nevymažete, může dojít ke snížení hodnoty kreditu za vrácení zařízení či recyklaci. Po přijetí zařízení v našem středisku pro vrácení či recyklaci zařízení z něj i ze souvisejících jednotek důkladně vymažeme všechna data. Společnost Dell neodpovídá za žádné vaše důvěrné, vlastnické nebo osobní informace, ztracená nebo poškozená data, ani poškozená nebo ztracená vyměnitelná média.


Obnovení počítače Dell pomocí funkce Obnovení systému Windows

Poznámka: Nejedná se o obnovení bitové kopie společnosti Dell z výroby. Tento proces přeinstaluje operační systém Windows, odstraní všechny vaše osobní soubory, vámi nainstalované aplikace a ovladače, veškeré změny v nastavení a všechny aplikace nainstalované z výroby. Před spuštěním tohoto procesu se ujistěte, že jste si zálohovali všechny soubory Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..
Varování: K dokončení procesu obnovení systému Windows byste se měli být schopni přihlásit k systému Windows.

Obnovení systému Windows 11 nebo Windows 10
 1. Klikněte na tlačítko Start tlačítko Start a zadejte výraz obnovit.
 2. Vyberte možnost Obnovit počítač do továrního nastavení (Nastavení systému).
 3. V části Obnovit počítač do továrního nastavení vyberte možnost Spustit.
 4. Vyberte možnost Odebrat všechno, která odebere všechny vaše osobní soubory, aplikace a nastavení.
 5. Vyberte možnost Odebrat soubory a smazat disk.
 6. Přečtěte si informace a pokračujte kliknutím na tlačítko Obnovit.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces obnovení. Tento proces bude určitou dobu trvat a počítač se v jeho průběhu restartuje. V závislosti na typu a velikosti disků a konfiguraci systému může proces trvat hodinu až několik hodin.
Obnovení systému Windows 8.1/8
 1. V režimu stolního počítače stiskněte kombinaci kláves „Windows“ a „i“.
 2. V nabídce na levé straně vyberte možnost Změnit nastavení počítače.
 3. Klikněte na možnost Aktualizace a obnovení a poté na možnost Obnovení.
 4. Poté vyberte možnost Spustit pod nadpisem Úplné smazání a přeinstalace Windows.
 5. Operační systém se nyní automaticky obnoví do továrního nastavení. V rámci tohoto procesu přijdete o veškerá data.
Telefony nebo tablety se systémem Android

Chcete-li z telefonu nebo tabletu se systémem Android odstranit veškerá data, můžete obnovit telefon do továrního nastavení. Obnovení továrního nastavení se také nazývá „formátování“ nebo „úplné resetování“. 3. Většinu telefonů můžete resetovat prostřednictvím aplikace Nastavení.

 • Obnovení továrního nastavení telefonu:
  1. Ujistěte se, že je baterie zařízení nabitá alespoň na 50 % – během obnovení se doporučuje připojit zařízení k elektrické síti.
  2. Před obnovením zařízení vyjměte všechny paměťové karty.
  3. Otevřete aplikaci Nastavení v telefonu.
  4. Vyberte možnost SystémUpřesnit.
  5. Vyberte možnost Vymazat veškerá data (obnovení továrního nastavení) > Obnovit telefon. Může být nutné zadat heslo nebo kód PIN.
  U většiny zařízení se systémem Android jsou možnosti resetování podobné. Doporučujeme zkontrolovat, zda web podpory výrobce Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies. neobsahuje pokyny k resetování pro konkrétní zařízení.
Telefony Apple a zařízení iPad
 • Vymazání veškerého obsahu a nastavení z iPhonu:
  1. Přejděte do nabídky Nastavení > Obecné > Resetovat.
   Pokud se zobrazí výzva k zadání přístupového kódu, který jste zapomněli, přečtěte si článek Resetování přístupového kódu Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla Apple ID, které jste zapomněli, přejděte na webovou stránku Obnovte své Apple ID Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..
  2. Klepněte na možnost Smazat data a nastavení.
  3. Jakmile se telefon iPhone restartuje, veškerý obsah a nastavení budou vymazána.

Additional Information

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops, Tablets

Last Published Date

31 Oct 2023

Version

7

Article Type

How To