Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ręczne stosowanie opcji wiersza rozruchu jądra „nomodeset” przy rozruchu systemu Linux

Summary: Instrukcje ręcznego stosowania opcji „nomodeset” w wierszu rozruchu przy rozruchu systemu Linux.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Ręczne stosowanie opcji „nomodeset” sterownika Intel przy rozruchu systemu Linux

Ogólne nośniki Ubuntu firmy Canonical (niektóre nośniki OEM firmy Dell) lub inne nośniki z systemem Linux nie uruchamiają się w środowisku Live lub w instalatorze w typowy sposób, a zamiast tego system zawiesza się lub blokuje.

Pierwszym krokiem, który może rozwiązać problem z rozruchem i umożliwić instalację systemu Ubuntu, jest wyłączenie funkcji graficznych Intel poprzez zastosowanie przed rozruchem opcji „nomodeset”.

Można ją ustawić jednorazowo, jak pokazano w części I* lub na stałe, jak pokazano w części II**.

Uwagi:
* * Ten sposób sprawdza się w przypadku rozruchu z nośnika USB/instalacyjnego. **Ten sposób sprawdza się, jeśli system operacyjny ulega awarii lub zawiesza się po zainstalowaniu.
 

Rozwiązanie I i II

Rozwiązanie — część I

 1. Podłącz nośnik i włącz komputer.
 2. Poczekaj, aż wyświetli się ekran rozruchowy „GNU GRUB”.
 3. Gdy pojawi się opcja Ubuntu, jak na obrazku poniżej, naciśnij na klawiaturze klawisz E (Rysunek 1).

  SLN306327_en_US__2nomodeset_Linux_HC_ASM_01
  Rysunek 1
   
 4. Będąc w edytorze, użyj klawiszy strzałek, aby przejść na koniec wiersza zaczynającego się od linux/ boot/vmlinuz*** (każdy program ładujący może wyświetlać w tym wierszu trochę inną treść). (Rysunek 2). Rysunek 2:
   
 5. Wpisz polecenie nomodeset na końcu wiersza. (Rysunek 3). Rysunek 3:
   
 6. Teraz naciśnij klawisze CTRL + X — system powinien uruchomić się w normalnym instalatorze lub normalnie w środowisku Live.

Rozwiązanie — część II (włączenie opcji „nomodeset” na stałe)

 1. Otwórz Terminal i wpisz " sudo gedit /etc/default/grub "
 2. Wprowadź hasło, jeśli pojawi się monit.
 3. Przesuń kursor do wiersza, który wygląda następująco (Rysunek 4):
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

  SLN306327_en_US__5nomodeset_Linux_HC_ASM_04
  Rysunek 4
   
 4. Zmień treść wiersza na następującą (Rysunek 5):
  (Aby rozwiązać problem z rozruchem można również usunąć zmienną „quiet” i/lub „splash”).
   
 5. Wybierz przycisk Zapisz.
 6. Zamknij okno.
 7. W terminalu wpisz " sudo update-grub2 " i kliknij przycisk ENTER.
 8. Po zakończeniu tego procesu ponownie uruchom komputer z wprowadzoną zmianą.

Jeśli masz pytania na temat tego artykułu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.


Cause

 

Resolution


Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Przejdź do witryny Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Last Published Date

03 Jun 2021

Version

4

Article Type

Solution