Czym jest Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP)?

Summary: Korzystanie z tego programu bezpieczeństwa wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi ustawień systemu Windows.

Article Content


Symptoms

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące funkcji „Zapobiegania wykonywaniu danych systemu Windows”


 

Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP) to funkcja bezpieczeństwa, która pomaga zapobiegać uszkodzeniom komputera przez wirusy i innym zagrożeniom bezpieczeństwa. Szkodliwe programy mogą próbować atakować system Windows, podejmując próbę uruchomienia (lub wykonania) kodu z lokalizacji pamięci systemowej zarezerwowanych dla systemu Windows i innych autoryzowanych programów. Te rodzaje ataków mogą uszkodzić programy i pliki.

Funkcja DEP może pomóc w ochronie komputera poprzez monitorowanie programów, aby zapewnić, że korzystają one z pamięci systemowej w bezpieczny sposób. Jeśli funkcja DEP wykryje, że program na komputerze korzysta z pamięci w sposób nieprawidłowy, zamknie go i powiadomi użytkownika.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję DEP dla zaufanego programu, przed zmianą ustawień funkcji sprawdź, czy wydawca oprogramowania wprowadził wersję programu zgodną z funkcją DEP lub czy udostępnił aktualizację. Jeśli dostępna jest aktualizacja lub wersja zgodna z funkcją DEP, zalecamy jej zainstalowanie i pozostawienie włączonej funkcji DEP, tak aby można było czerpać korzyści z zapewnianej przez nią ochrony. Jeśli jednak wydawca nie wydał zaktualizowanej wersji programu zgodnej z funkcją DEP, można wyłączyć funkcję DEP dla tego programu. Korzystanie z programu będzie możliwe, jednak może być on narażony na atak mogący rozprzestrzenić się na inne programy i pliki.

1.       Otwórz panel System, klikając przycisk Start, klikając prawym przyciskiem myszy Komputer, a następnie klikając Właściwości.

2.       Kliknij opcję Zaawansowane ustawienia systemu. W przypadku wyświetlenia monitu o hasło administratora lub potwierdzenie wprowadź hasło lub potwierdź.

3.       W obszarze Wydajność kliknij Ustawienia.

 

SLN288643_pl__11391152885822.prop

4.      Kliknij kartę Zapobieganie wykonywaniu danych, a następnie kliknij opcję Włącz funkcję DEP dla wszystkich programów i usług z wyjątkiem tych wybranych przeze mnie.

 

SLN288643_pl__21391152932516.DEP

5.      Aby wyłączyć funkcję DEP dla danego programu, zaznacz pole wyboru obok programu, dla którego chcesz wyłączyć funkcję DEP, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli programu nie ma na liście, kliknij przycisk Dodaj. Przejdź do folderu Program Files, znajdź plik wykonywalny programu (będzie on miał rozszerzenie .exe), a następnie kliknij przycisk Otwórz.

6.       Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Właściwości systemu, jeśli zostanie ono wyświetlone, a następnie ponownie kliknij przycisk OK. Aby zmiany zostały wprowadzone, może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Laptops

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters