Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Wczytanie sterownika Intel Rapid Storage Technology 17.5 w celu zainstalowania systemu operacyjnego w pamięci NVMe

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat wczytania sterownika IRST w celu zainstalowania systemu operacyjnego w pamięci NVMe.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms


Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat sposobu wczytania sterownika IRST (Intel Rapid Storage Technology) w wersji 17.5 lub nowszej w celu zainstalowania systemu operacyjnego w pamięci NVMe (Non-Volatile Memory express).


 

Procedura wczytywania sterownika Intel Rapid Storage Technology w celu zainstalowania systemu operacyjnego w pamięci NVMe


 

 1. Odwiedź stronę Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell w celu znalezienia i skopiowania sterownika IRST (wersja programu: x64) w wersji 17.5 lub nowszej do pamięci USB.

 • Podłącz rozruchową pamięć USB zawierającą obraz odzyskiwania systemu operacyjnego do komputera i rozpocznij wdrażanie systemu operacyjnego przez uruchomienie rozruchu z pamięci USB

 • Na stronie konfiguracji systemu Windows, na której znajduje się lista sterowników pamięci masowej, wybierz opcję Wczytaj sterownik.

 • Podłącz drugą pamięć USB do drugiego portu USB, jeśli jest obecny. Jeśli w komputerze nie ma drugiego portu USB, wyjmij pamięć USB podłączoną wcześniej i podłącz drugą pamięć USB do tego samego portu.

  SLN319735_pl__1windows setup screen1
  (Rysunek 1. Ekran konfiguracji systemu Windows)

 • W oknie Wczytaj sterownik kliknij przycisk Przeglądaj.

  SLN319735_pl__2load driver screen
  (Rysunek 2. Ekran wczytywania sterownika)

 • W oknie Przejdź do folderu wybierz pamięć USB i wybierz folder, w którym jest dostępny sterownik IRST. Następnie kliknij przycisk OK.

  SLN319735_pl__3browse for folder screen
  (Rysunek 3. Ekran przechodzenia do folderu)

 • W oknie konfiguracji systemu Windows zostanie wyświetlona lista dostępnych plików sterownika (iaStorAC.inf). Kliknij przycisk Dalej, aby zainstalować sterownik znajdujący się na liście.

  SLN319735_pl__4windows setup screen2
  (Rysunek 4. Ekran konfiguracji systemu Windows)

 • Po zainstalowaniu sterownika pamięć masowa NVMe pojawi się na liście sterowników do wdrożenia systemu operacyjnego.

  SLN319735_pl__5windows setup screen3
  (Rysunek 5. Ekran konfiguracji systemu Windows)

 • Na powyższym zrzucie ekranu przedstawiono wykrycie sterownika nr 2, którego nie widać na pierwszym zrzucie ekranu.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację przez wybranie systemu operacyjnego na stronie portalu.
   


  Powrót do góry


Article Properties


Last Published Date

07 Apr 2022

Version

5

Article Type

Solution