Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Åtgärda felet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) på en dator med SSD (Solid State Drive)

Summary: På den här sidan finns information om hur du åtgärdar felet Invalid Partition Table (ogiltig partitionstabell) på en dator med en SSD

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Invalid Partition Table error message while installing Windows on an SSD (Felmeddelandet ogiltig partitionstabell vid installation av Windows på en SSD)
 2. Lösning

1. Invalid Partition Table error message while installing Windows on an SSD (Felmeddelandet ogiltig partitionstabell vid installation av Windows på en SSD)

Ett fel meddelande "Ogiltig partitionstabell" tas emot när du installerar Windows på en solid state-enhet (SSD) antingen manuellt eller med en anpassad avbildning.

En BIOS-uppdatering löser problemet, men ett fungerande operativ system och en startbar USB flash-enhet krävs.

Stegen nedan visar hur du kan uppnå detta.

Överst på sidan


2. Lösning

Ett ogiltigt fel meddelande för partitionstabell tas emot när du installerar Windows manuellt på SSD-enheten eller med en anpassad installations avbildning. Uppdatera BIOS till den senaste versionen. Om ett fungerande operativ system inte är tillgängligt krävs åtkomst till ett annat system och en startbar USB flash-enhet.

Hämta BIOS på en fungerande dator till en startbar USB-enhet

 1. Anslut den startbara USB-enheten till USB-porten på en annan dator

 2. Gå till Dells webbsida för drivrutiner och hämta den senaste BIOS-versionen för din systemtyp.

 3. I kategorin BIOS ska du leta upp den senaste versionen för ditt system och klicka på Download File (hämta fil).

 4. Välj hämtningsalternativet Single-File (enstaka fil) och klicka på Continue (fortsätt).

 5. Spara filen på en startbar USB-enhet.

 6. Koppla loss den startbara USB-enheten från USB-porten och sätt den i måldatorn.

Installera BIOS från den startbara USB-enheten på din dator

 1. Anslut den startbara USB-enheten till en USB-port på din dator.

 2. Starta eller starta om datorn.

 3. Tryck på F12 vid start för att öppna menyn Boot Device (startenhet). (Du kanske måste trycka på F12 flera gånger tills du ser ”Preparing one-time boot menu” (förbereda en meny för engångsstart)

 4. Använd piltangenterna för att välja USB-enheten i listan över enheter och tryck på Enter.

 5. Om inte BIOS . exe -filen körs automatiskt måste du:

  • Skriv kommando tolken E:\XXXXXXXX.exe. E är namnet på den startbara USB enhets beteckningen och XXXXXXXX är namnet på filen som sparas på den startbara USB-enheten.
    Du kan till exempel skriva: E:\M6700A08.exe.

 6. Tryck på Enter för att köra filen och installera BIOS.

 7. När du har uppdaterat startas datorn om och du kan sedan fortsätta att installera operativsystemet.

Överst på sidan


SLN133635_en_US__2HDD  Läs ytterligare information om hård diskar och solid state-hårddiskar på vår support sida.

Cause

 

Kontakta vår tekniska support om du behöver mer hjälp.

 

  Kontakta oss  

Resolution


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till webbplatsen Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudanden är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en personlig dator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Laptops, Precision M6700

Last Published Date

03 Jun 2021

Version

6

Article Type

Solution