Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Naprawianie błędu nieprawidłowej tabeli partycji w komputerze z dyskiem półprzewodnikowym (SSD)

Summary: Ta strona zawiera informacje o tym, jak naprawić błąd nieprawidłowej tabeli partycji w komputerze z dyskiem SSD.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Komunikat o błędzie dotyczącym nieprawidłowej tabeli partycji podczas instalacji systemu Windows na dysku SSD
 2. Rozwiązanie

1. Komunikat o błędzie dotyczącym nieprawidłowej tabeli partycji podczas instalacji systemu Windows na dysku SSD

Podczas instalowania systemu Windows na dysku półprzewodnikowym (SSD) ręcznie lub przy użyciu obrazu niestandardowego wyświetlany jest komunikat o błędzie „Invalid Partition Table”.

Aktualizacja systemu BIOS rozwiązuje ten problem, ale wymagany jest sprawny system operacyjny i rozruchowy dysk flash USB.

Poniżej opisano procedurę pokazującą, jak można to wykonać.

Powrót do góry


2. Rozwiązanie

Podczas ręcznej instalacji systemu Windows na dysku SSD lub za pomocą niestandardowego obrazu instalacji wyświetlany jest komunikat o błędzie dotyczącym nieprawidłowej tabeli partycji. Zaktualizuj system BIOS do najnowszej wersji. Jeśli sprawny system operacyjny nie jest dostępny, wymagany jest dostęp do innego systemu i rozruchowego dysku flash USB.

UWAGA: w celu uzyskania pomocy dotyczącej tworzenia rozruchowej pamięci USB zapoznaj się z następującym artykułem:

Pobierz system BIOS ze sprawnego komputera na rozruchowy dysk USB.

 1. Na innym komputerze podłącz rozruchowy dysk USB do portu USB

 2. Przejdź do strony głównej sterowników Dell i pobierz najnowszą wersję systemu BIOS dla swojego typu systemu.

 3. W kategorii BIOS znajdź najnowszą wersję i kliknij przycisk Download File (Pobierz plik).

 4. Wybierz opcję pobierania Single-File (Pojedynczy plik) i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 5. Zapisz plik na rozruchowy dysk USB.

 6. Odłącz rozruchowy dysk USB z portu USB i umieść go w docelowym komputerze.

Zainstaluj nowy system BIOS z tego rozruchowego dysku USB na komputerze.

 1. Podłącz rozruchowy dysk USB do portu USB w komputerze.

 2. Uruchom lub ponowne uruchom komputer.

 3. Naciśnij klawisz F12 podczas uruchamiania, aby otworzyć menu Boot Device (Urządzenie rozruchowe). (Może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie klawisza F12 do momentu wyświetlenia komunikatu „Preparing one time boot menu” (Przygotowywanie menu jednorazowego rozruchu).

 4. Użyj klawiszy strzałek, aby wybrać urządzenie USB z listy urządzeń, i naciśnij klawisz Enter.

 5. Jeżeli plik .exe systemu BIOS nie uruchamia się automatycznie, wykonaj następujące czynności:

  • Wpisz w wierszu poleceń frazę E:\XXXXXXXX.exe. E to nazwa rozruchowego dysku USB, a XXXXXXXX to nazwa pliku zapisanego na rozruchowym dysku USB.
    Na przykład można wpisać: E:\M6700A08.exe.

 6. Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić plik i zainstalować system BIOS.

 7. Po aktualizacji komputer uruchamia się ponownie, a następnie będzie można kontynuować instalację systemu operacyjnego.

Powrót do góry


SLN133635_en_US__2HDD  Dodatkowe informacje na temat dysków twardych i dysków półprzewodnikowych znajdują się na naszej stronie pomocy technicznej.

Cause

 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

  Skontaktuj się z nami  

Resolution


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec i Chin. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Article Properties


Affected Product

Laptops, Precision M6700

Last Published Date

03 Jun 2021

Version

6

Article Type

Solution