Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Vypnutí, režim spánku, hibernace nebo změna schématu napájení v systému Windows 11 a Windows 10

Summary: Tento článek obsahuje informace o tom, jak vypnout počítač, změnit nastavení režimu spánku, hibernace, změnit schéma napájení nebo jak zabránit počítači v jeho zapnutí v režimu hibernace v počítači se systémem Windows 11 a Windows 10. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah

 1. Vypnutí
 2. Spánek
 3. Hibernace
 4. Změna schématu napájení
 5. Jak zabránit počítači, aby se zapnul, když je v režimu hibernace

Shut Down - Jak vypnout počítač v systému Windows

Úplné vypnutí počítače:

 1. Klikněte na tlačítko Start Ikona tlačítka Start systému Windows a vyberte možnost ikona tlačítka napájení > Vypnout.

Zpět na začátek


Režim spánku – Jak přepnout počítač do režimu spánku v systému Windows

Režim spánku spotřebovává jen málo energie. Váš počítač technicky zůstává zapnutý, ale všechny akce na něm jsou zastaveny a všechny otevřené dokumenty a aplikace jsou uloženy do paměti. Normální provoz můžete rychle obnovit během několika sekund. Režim spánku používejte, když se od počítače vzdálíte na krátkou dobu.

Přechod počítače do režimu spánku:

 1. Klikněte na tlačítko Start Ikona tlačítka Start systému Windows a vyberte možnost ikona tlačítka napájení > Režim spánku.
 2. Nebo klikněte na tlačítko Start Ikona tlačítka Start systému Windowsa poté vyberte možnost Nastavení > Systém > Napájení a režim spánku > Další nastavení napájení.
 3. Proveďte jeden z těchto kroků:
  1. Pokud používáte stolní počítač, tablet nebo notebook, vyberte možnost Nastavení tlačítek napájení. Vedle položky Po stisknutí tlačítka napájení vyberte možnost Režim spánku a poté možnost Uložit změny.
  2. Pokud používáte notebook, zvolte možnost Nastavení pro zavření víka. Vedle položky Při zavření víka vyberte možnost Režim spánku a poté možnost Uložit změny.
 4. Stisknutím tlačítka napájení na stolním počítači, tabletu nebo notebooku nebo zavřením víka notebooku uveďte počítač do režimu spánku.
POZNÁMKA: V práci můžete pokračovat stisknutím tlačítka napájení počítače, stisknutím libovolné klávesy na klávesnici, kliknutím tlačítkem myši nebo otevřením víka notebooku. Další informace pro svůj počítač Dell najdete v uživatelské příručce na webu www.dell.com/support.

Zpět na začátek


Hibernace – Jak přepnout počítač do režimu hibernace v systému Windows

Režim hibernace využívá méně energie než režim spánku a je dostupný u notebooků. Obnovení trvá o něco déle než u režimu spánku, ale po opětovném zapnutí počítače se obnoví vše do stavu, v jakém jste skončili. Režim hibernace použijte v případě, že počítač nebudete používat delší dobu.

Přechod počítače do režimu hibernace:

 1. Klikněte na tlačítko Start Ikona tlačítka Start systému Windows a poté vyberte možnost Nastavení > Systém > Napájení a režim spánku > Další nastavení napájení.
 2. Vyberte možnost Nastavení tlačítek napájení a poté možnost Změnit nastavení, které nyní není k dispozici. V části Nastavení vypnutí zaškrtněte políčko Přepnout do režimu hibernace (pokud je k dispozici) a poté vyberte možnost Uložit změny.
 3. Počítač můžete přepnout do režimu spánku kliknutím na tlačítko Start a výběrem možnosti Napájení > Režim hibernace.
POZNÁMKA: Další informace o přestavení moderního úsporného režimu naleznete v tomto dokumentu společnosti Microsoft o tématu a změnách chování v úsporném režimu.

Zpět na začátek


Změna schématu napájení v systému Windows

Chcete-li změnit schéma napájení v systému Windows 11 a Windows 10, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Start Ikona tlačítka Start systému Windows a zadejte výraz „spánku“.
 2. Vyberte možnost Nastavení napájení a režimu spánku a poté Další nastavení napájení v dolní části obrazovky. Zobrazí se okno Power Options (Možnosti napájení).
 3. Vyberte možnost Rovnováha (doporučeno), Úsporný režim nebo v levé části obrazovky zvolte možnost Vytvořit schéma napájení.
 4. Upravte nastavení schématu dle požadavků.

Zpět na začátek


Jak zabránit počítači, aby se zapnul, když je v režimu hibernace

 1. Aktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi.
  POZNÁMKA: Přečtěte si další informace o aktualizacích systému Dell BIOS.
 2. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme do počítače nainstalovat nejnovější ovladače.
  POZNÁMKA: Používáním aplikace SupportAssist budete mít zajištěny automatické aktualizace počítače. Další informace o aplikaci SupportAssist naleznete na stránce SupportAssist pro počítače a tablety.
 3. Přesvědčte se, zda v počítači běží systém Windows s nejnovějšími aktualizacemi. Přejděte na webovou stránku Windows Update a ujistěte se, zda je počítač plně aktualizován. Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies.
 4. Můžete zabránit automatickému probuzení počítače přes síťový adaptér. Chcete-li změnit nastavení sítě, proveďte následující kroky:
  1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Ikona tlačítka Start systému Windows) a stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz správce zařízení.
  3. Klikněte nebo klepněte na položku Správce zařízení (Ovládací panel) v seznamu programů.
  4. Klikněte na symbol plus (+) vlevo od položky Režim spánku.
  5. Klikněte na šipku vlevo od položky Síťové adaptéry.
  6. Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Bezdrátová síť nebo Ethernet a vyberte možnost Vlastnosti.
  7. Klikněte na kartu Řízení spotřeby a zkontrolujte, že není zaškrtnuto políčko „Povolit zařízení probouzet počítač“.
   POZNÁMKA: Proveďte tento postup pro adaptéry bezdrátové sítě i sítě Ethernet.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Zavřete okno Správce zařízení.
 5. Můžete zabránit tomu, aby jakýkoli program automaticky probouzel počítač, nebo můžete povolit pouze hlavní systémové události systému Windows změnou časovačů probuzení. Chcete-li změnit nastavení časovačů probuzení, proveďte následující kroky:
  1. Podržte stisknutou klávesu Windows (Ikona tlačítka Start systému Windows) a stiskněte klávesu q.
  2. Do pole pro vyhledávání zadejte výraz nastavení napájení.
  3. Klikněte nebo klepněte na položku Nastavení napájení a režimu spánku (Nastavení systému) v seznamu programů.
  4. Klikněte na Další nastavení napájení.
  5. Klikněte na položku Změnit nastavení schématu.
  6. Klikněte na možnost Změnit pokročilé nastavení napájení.
  7. Klikněte na symbol plus (+) vlevo od položky Režim spánku.
  8. Klikněte na symbol plus (+) vlevo od položky Povolit časovače pro probuzení.
  9. Klikněte na možnost Baterie a pomocí rozevírací nabídky vyberte požadované nastavení.
  10. Klikněte na možnost Napájen ze sítě a pomocí rozevírací nabídky vyberte požadované nastavení.
   POZNÁMKA: V systému Windows 11 a Windows 10 možnost „Jenom důležitá probuzení“ probudí počítač pouze při závažných událostech systému Windows. Zkuste nastavit časovače probuzení na možnost „Jenom důležitá probuzení“, abyste zjistili, zda se problém vyřeší. Pokud se počítač stále probouzí častěji, než je požadováno, můžete časovače pro probuzení kdykoli nastavit na hodnotu Zakázat.
  11. Klikněte na tlačítko OK.

Zpět na začátek

Additional Information

Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, Německa, ČínyJaponska. Neplatí pro servery ani úložiště.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Last Published Date

02 Jul 2024

Version

14

Article Type

How To