Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här aktiverar eller avaktiverar du BitLocker med TPM i Windows

Summary: Windows BitLocker har blivit en lösning för Windows-användare att kryptera och skydda sina data. Så här gör du för att aktivera och avaktivera BitLocker med standardmetoderna. Den här artikeln tar inte upp hur ett USB-minne kan ersätta TPM eller grupprincipändringar för avancerade funktioner. Grupprincipändringar på domännivå och nätverkshanterade BitLocker-konfigurationer utförs på bästa sätt och omfattas inte av supporten. Konfigurationer som stöds är begränsade till enskilda datorer och lokalt hanterade BitLocker-konfigurationer. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Aktivera TPM
 2. Aktivera BitLocker i operativsystemet
 3. Kontrollera BitLocker-status (hantera BitLocker-konsol)
 4. Kontrollera BitLocker-status (kommandorad)
 5. Pausa BitLocker
 6. Avaktivera BitLocker
 7. BitLocker-krypteringsvideor

Aktivera och avaktivera BitLocker i Windows 7, Windows 8, Windows 10 och Windows 11

Windows BitLocker har blivit en lösning för användare som vill skydda sina data. Så här aktiverar och inaktiverar du BitLocker med standardmetoderna.

I den här artikeln diskuteras inte användningen av USB som ett TPM-byte och det diskuteras inte grupprincipändringar för avancerade funktioner. Grupprincipändringar på domännivå och nätverkshanterade BitLocker-konfigurationer utförs på bästa sätt och omfattas inte av supporten. Konfigurationer som stöds är begränsade till enskilda datorer och lokalt hanterade BitLocker-konfigurationer.

Obs! System med Skylake-kretsuppsättningar behöver en specifik konfiguration för att BitLocker ska fungera korrekt. Om en Skylake-dator ber om återställningsnyckeln även med följande inställningar kontrollerar du att BIOS är uppdaterat. 
 
 • Alla operativsystem som konfigureras i äldre startläge måste använda TPM 1.2. Vi rekommenderar att DU uppdaterar BIOS till den senaste versionen.
 • Alla operativsystem som konfigureras i UEFI-startläge kan använda antingen TPM 1.2 eller TPM 2.0. Vi rekommenderar att DU uppdaterar BIOS till den senaste versionen.
 • Om en Windows 7-dator har konfigurerats för UEFI-startläge måste den här korrigeringsfilen tillämpas för att du ska kunna använda TPM 2.0: Microsoft TPM 2.0-korrigering Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
 • Undantagen är Latitude 5175 och Latitude 7275 som båda endast har TPM 2.0 och inte kan nedgraderas till 1.2.
 
Obs! Fullständiga och aktuella krav finns i Microsofts BitLocker-krav här: https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd835565 (WS.10).aspx  Den här hyperlänken tar dig till en webbplats utanför Dell Technologies.
 

 


1. Aktivera TPM

Obs! Se till att TPM är aktiverad eller aktiverad när du har slagit på den, om alternativet finns. Att slå på TPM gör inte automatiskt att den kan kommunicera med operativsystemet. Du måste aktivera TPM för att operativsystemet ska bli ägare till TPM-chippet och lagra krypteringsnycklar.
 1. Slå på datorn.
 2. Medan datorn utför självtest trycker du på snabbtangenten (vanligtvis F2 eller Delete) för att öppna BIOS.
 3. I BIOS letar du upp avsnittet som konfigurerar säkerhet.
 4. I avsnittet Security (säkerhet) letar du reda på alternativet TPM.
 5. Välj avsnittet TPM 2.0 eller 1.2 till vänster.

  Välj TPM 2.0 eller 1.2  
  Bild 1: (Endast på engelska) Välj TPM 2.0 eller 1.2

 6. Markera TPM-rutan till höger för att slå på TPM.
 7. När du har slagit på TPM väljer du alternativet Activate (aktivera) eller Enable (aktivera TPM)

  Välj alternativet aktivera eller aktivera TPM
  Bild 2: (Endast på engelska) Välj alternativet aktivera eller aktivera TPM

 8.  När TPM har aktiverats klickar du på Spara ändringar och avslutar BIOS.


Överst på sidan


2. Aktivera BitLocker i operativsystemet

 1. Starta datorn .
 2. Logga in på operativsystemet som vanligt.
 3. Gå till avsnittet för BitLocker-hantering på något av följande sätt:

   

  Windows 7


  Windows 8


  Windows 10 och Windows 11

  Aktivera och avaktivera Windows BitLocker

  Längd: 01:39
  Undertext: Endast på engelska

   

  1. Sökväg till Start-menyn.
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. I sökrutan skriver du "Hantera BitLocker".
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan. 
  2. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på System och säkerhet.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering. 
  3. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
    • Du kan också klicka på ikonen i Utforskaren och välja datorn.
   2. Välj Encryption:\ (eller Windows-datorn).
   3. Högerklicka på den enhet som du har valt.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
  4. Sökväg till appskärmen
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. Öppna sökrutan och skriv "Hantera BitLocker".
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  5. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. Öppna sökrutan och skriv Kontrollpanelen.
   3. Klicka på System och säkerhet eller sök efter BitLocker i kontrollpanelen.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering.
  6. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
    • Du kan också klicka på ikonen i Utforskaren och välja datorn.
   2. Välj C:\ (eller Windows-datorn).
   3. Högerklicka på den enhet som du har valt.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
  7. Sökväg till Start-menyn.
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. Windows 10: I sökrutan skriver du "Hantera BitLocker".
    Windows 11: I sökrutan skriver du "Enhetskryptering".
   3. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  8. Sökväg till Kontrollpanelen
   1. Högerklicka på Windows startmenyknapp .
   2. Klicka på Kontrollpanelen.
   3. Klicka på System och säkerhet.
   4. Klicka på valfritt alternativ under BitLocker-diskkryptering.
  9. Sökväg till Inställningar
   1. Klicka på Start-menyn i Windows .
   2. Klicka på ikonen Inställningar.
   3. I sökrutan skriver du "Hantera BitLocker".
   4. Tryck på Retur eller klicka på ikonen Hantera BitLocker i listan.
  10. Sökväg för hårddisk
   1. Öppna Datorn eller Den här datorn.
   2. Välj C:\ (eller Windows-datorn).
   3. Högerklicka på den enhet som du har valt.
   4. Klicka på Aktivera BitLocker.
    Obs! Då hoppar du över den första BitLocker-skärmen.
 4. På skärmen Hantera BitLocker klickar du på Aktivera BitLocker.

  Klicka på Aktivera BitLocker
  Bild 3: (Endast på engelska) Klicka på Aktivera BitLocker

 5. BitLocker genomgår en kort initieringsprocess.

  Starta BitLocker
  Bild 4: (Endast på engelska) Starta BitLocker

 6. Välj ett av tre alternativ för att spara återställningsnyckeln.

  Spara återställningsnyckeln
  Bild 5: (Endast på engelska) Spara återställningsnyckeln

Viktigt! Den här nyckeln måste sparas på en säker plats. Om du behöver åtkomst till enheten är det här återställningsnyckeln som används för att komma åt enheten. Om nyckeln försvinner finns det inget alternativ för att återställa data från en låst enhet och operativsystemet måste installeras om. Den här nyckeln är unik för varje dator och fungerar endast på den dator som den skapades för.

Spara nyckeln på en säker plats
Bild 6: (Endast på engelska) Spara nyckeln på en säker plats

 1. När du har sparat lösenordsfilen klickar du på Nästa.
 2. Välj ett av volymkrypteringsalternativen.
  1. Kryptera hela hårddisken.
   • Krypterar allt utrymme på hårddisken oberoende av om det används. Det tar längre tid att bearbeta krypteringen.
  2. Kryptera använt utrymme.
   • Detta krypterar endast utrymme på hårddisken eftersom den är full med data och lämnar det lediga utrymmet okrypterat. Det här är att föredra vid grundläggande kryptering eftersom det går snabbare.
     

    Välj hur mycket av enheten som ska krypteras
    Bild 7: (Endast på engelska) Välj hur mycket av enheten som ska krypteras

 3. När du har valt krypteringsalternativ klickar du på Nästa.
 4. Välj vilken typ av kryptering som ska användas om du väljer krypteringstyp.
   
  • Nytt läge är den metod som föredras för kryptering för nya datorer.
    

   Välj vilken typ av kryptering som ska användas
   Bild 8: (Endast på engelska) Välj vilken typ av kryptering som ska användas

 5. Klicka på Next (nästa)
 6. Markera rutan Kör BitLocker-systemkontroll.

  Kontrollera Kör BitLocker-systemkontroll
  Bild 9: (Endast på engelska) Kontrollera Kör BitLocker-systemkontroll

 7. Klicka på Continue (fortsätt)
 8. Starta om datorn när du har kontrollerat inställningarna för att påbörja krypteringen.
   
  Obs! Krypteringen kan ta allt från 20 minuter till ett par timmar beroende på hur mycket data som har krypterats, datorns hastighet och om processen avbryts av att datorn stängs av eller går in i strömsparläge. BitLocker-krypteringen startar inte förrän datorn startas om. Om arbetet måste slutföras är det säkert att slutföra arbetet och spara det innan du startar om.

  Starta om datorn för att påbörja krypteringen.
  Bild 10: (Endast på engelska) Starta om datorn för att påbörja krypteringen.

 


Överst på sidan


3. Kontrollera BitLocker-status (hantera BitLocker-konsol)

 1. Öppna konsolen Hantera BitLocker med någon av metoderna ovan.
 2. Visa statusen som rapporteras i konsolen.
   
  • Om kryptering sker visar statusen att BitLocker krypterar.
  • Om den är krypterad visar statusen att BitLocker är aktiverat och en låsikon visas.

   Kontrollera BitLocker-status med BitLocker-konsolen
   Bild 11: (Endast på engelska) Kontrollera BitLocker-status med BitLocker-konsolen

 

Överst på sidan


4. Kontrollera BitLocker-status (kommandorad)

 1. Öppna ett kommandotolksfönster.
 2. Klicka på Start-knappen i Windows och skriv cmd och trycker på Retur.
 3. Tryck och håll in Windows-knappen på tangentbordet och RTyp cmd och trycker på Retur.
 4. Högerklicka på Kommandotolken och välj Kör som administratör.
 5. I kommandotolken skriver du manage-bde -status och trycker på Retur.
 6. Visa status för BitLocker på enheterna i datorn.

  Kontrollera BitLocker-status via kommandoraden
  Bild 12: (Endast på engelska) Kontrollera BitLocker-status via kommandoraden

 

Överst på sidan


5. Pausa BitLocker

Obs! Tillfällig pausning av BitLocker kan krävas för vissa datorunderhåll och -uppdateringar. När du uppdaterar BIOS ska du alltid pausa BitLocker innan du kör uppdateringen. Om BitLocker är aktivt under uppdateringen försvinner alla lagrade nycklar i TPM.

 

 1. Starta datorn.
 2. Starta Windows-operativsystemet.
 3. Öppna fönstret Hantera BitLocker med någon av metoderna ovan.
 4. Klicka på Inaktivera skydd för den önskade enheten.

  Pausa BitLocker
  Bild 13: (Endast på engelska) Pausa BitLocker

 5. Granska varningsmeddelandet och klicka på Ja för att pausa BitLocker.

  Granska varningen och klicka på Ja för att pausa BitLocker
  Bild 14: (Endast på engelska) Granska varningen och klicka på Ja för att pausa BitLocker

 6. Återgå till fönstret Hantera BitLocker för att återuppta skyddet.

  Klicka på Resume protection för att återuppta BitLocker-skyddet
  Bild 15: (Endast på engelska) Klicka på Resume protection (återuppta skydd) för att återuppta BitLocker-skyddet

 

Överst på sidan


6. Avaktivera BitLocker

Obs! Dekryptering kan ta allt från 20 minuter till ett par timmar. Tiden beror på mängden data som har krypterats, datorns hastighet och om processen avbryts. Avbrotten kan vara att datorn stängs av eller går in i strömsparläge. Du kan när som helst kontrollera framsteg med någon av de tidigare metoderna för att kontrollera BitLocker-status.
 1. Starta datorn.
 2. Starta i Windows operativsystem
 3. Öppna fönstret Hantera BitLocker med någon av metoderna ovan.
 4. Klicka på Stäng av BitLocker.

  Klicka på Stäng av BitLocker för att avaktivera BitLocker
  Bild 16: (Endast på engelska) Klicka på Stäng av BitLocker för att avaktivera BitLocker

 5. Bekräfta beslutet att stänga av BitLocker.

  Bekräfta beslutet att stänga av BitLocker
  Bild 17: (Endast på engelska) Bekräfta beslutet att stänga av BitLocker

 6. Låt datorn dekryptera.
   
  Överst på sidan

7. BitLocker-krypteringsvideor

Kryptera hårddisken med BitLocker.

 

Lösa uppmaningar om BitLocker-återställningsnyckel

 

  Överst på sidan

Cause

Ingen orsak associerad

Resolution

Additional Information

Windows
Mer information om och support för dina Windows-operativsystem hittar du på vår webbsida för Windows-support.

Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Kina och Japan som köper en persondator. Det här gäller inte servrar och lagring.

Article Properties


Affected Product

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS

Last Published Date

04 Jan 2024

Version

18

Article Type

Solution