Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Řešení chyby čipu TPM, ke které dochází během šifrování v nástroji BitLocker v počítači Dell

Summary: Tento článek obsahuje informace o řešení problému s chybou čipu TPM, k níž dochází během šifrování pomocí nástroje BitLocker. Ohlášená chyba zní: Požadované měření čipu TPM není k dispozici. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Cause

Nejsou k dispozici žádné informace o příčině.

Resolution

Úvod

Během spuštění šifrování pomocí nástroje BitLocker byla hlášena chyba čipu TPM. Ohlášená chyba zní: Požadované měření čipu TPM není k dispozici. Níže naleznete kroky, které jsou potřebné k vyřešení této konkrétní chyby. Pokud problém přetrvává, existuje další část odstraňování problémů, která by měla problém vyřešit.

Zpět na začátek

Zkontrolujte, že je čip TPM aktivován

Nejdříve zkontrolujte, že máte nainstalovanou nejnovější verzi systému BIOS pro váš konkrétní systém.

Ovladač nejnovější verze systému BIOS pro váš konkrétní počítač naleznete na stránce podpory společnosti Dell:

 1. Zadejte výrobní číslo nebo kód Express service code vašeho systému, nebo z poskytnutého seznamu vyberte typ systému.

 2. V nabídce stránky přejděte do části Ovladače.

  1. Na kartě po levé straně jsou uvedeny potřebné aktualizace podle poskytnutého výrobního čísla nebo kódu.

  2. Pokud jste vybrali pouze typ systému, na kartě po pravé straně můžete aktualizaci najít sami.

   1. Zkontrolujte, zda je v rozbalovacím seznamu vybrán váš operační systém.

   2. Přejděte na stránce dolů, až se dostanete k části BIOS. Vyberte ovladač, který je zde uveden.

   3. Verzi souboru můžete porovnat s verzí systému BIOS, která je zobrazena na úvodní straně systému BIOS.

 3. Chcete-li soubor spustit, zkontrolujte, že je počítač připojen k elektrické síti, a dvakrát na soubor klikněte.

 4. Počítač se restartuje. Po návratu do operačního systému bude aktualizace verze systému BIOS dokončena. Aktualizace proběhne díky souboru, který jste uložili a spustili.

POZNÁMKA: Poznámka: Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se dostat do systému BIOS v systému Dell:
 1. Jakmile se během spouštění systému zobrazí logo Dell, rychle opakovaně stiskněte klávesu <F2>.

 2. Ve stejné fázi můžete také rychle opakovaně stisknout klávesu <F12> a v zobrazené nabídce vybrat možnost BIOS/Startup.

Stav čipu TPM můžete zkontrolovat několika způsoby:

Kontrola v systému BIOS

Jakmile se dostanete do systému BIOS, je třeba potvrdit následující:

 1. Přejděte do nabídky Security > TPM Security.

 2. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Activate.

 3. Nastavení uložte a ukončete systém BIOS.

Kontrola v systému Windows

Stav čipu TPM můžete zjistit z operačního systému Windows:

 1. Stiskněte zároveň klávesy <Win+R>, čímž se ve většině operačních systémů Windows otevře okno pro spuštění.

 2. V okně spuštění zadejte příkaz TPM.msc a stiskněte klávesu <Enter>.

 3. Otevře se konzole pro správu.

 4. Na úvodní straně můžete zjistit, zda je čip TPM aktivován. Pokud ne, můžete jej odsud také aktivovat.

Zpět na začátek


Vymazání čipu TPM

POZNÁMKA: Poznámka: Během změny režimu čipu TPM vás nástroj pro aktualizaci firmwaru čipu TPM varuje, že data uložená v něm nebudou zachována a že by měl být vymazán vlastník čipu TPM.

Data, která mohou být při tomto procesu smazána:

 • Ochrana pomocí klíče BitLocker
  • Ochrana pomocí klíče BitLocker TPM může být dočasně pozastavena pomocí příkazu manage-bde.exe -disable, aniž by se dešifroval obsah na zašifrovaném disku.
  • Ochrana pomocí klíče BitLocker TPM může být znovu povolena po ruční změně režimu nebo stanovením počtu restartování předtím, než operační systém automaticky znovu povolí ochránce TPM.
 • Konfigurace virtuální karty SmartCard (enterprise Windows 8.x+)
  • Po změně režimu čipu TPM bude potřeba znovu zaregistrovat virtuální čipovou kartu.
 • Naměřené hodnoty vzdálené atestace ověřovaného spouštění (enterprise Windows 8.x+)
  • Po změně režimu čipu TPM může být potřeba znovu povolit nebo znovu zaregistrovat služby vzdálené atestace ověřovaného spouštění, v závislosti na poskytovateli služby vzdálené atestace.
 • Jiná tajemství uchovávaná softwarem s podporou TPM (například Dell Data Protection)

Dalším krokem je vymazání čipu TPM. Existuje několik způsobů:

Ze systému BIOS

 1. Restartujte počítač.

 2. Jakmile se během spouštění zobrazí logo Dell, rychle opakovaně stiskněte klávesu <F2>.

 3. Přejděte do nabídky Security > TPM Security.

 4. Kliknutím zaškrtněte pole Clear nebo Deactivate.

 5. Uložte nastavení a ukončete systém BIOS.

Z prostředí PowerShell

 1. V příkazovém řádku spusťte tento příkaz:

  powershell clear-TPM

Z operačního systému Windows

Stav čipu TPM můžete zjistit z operačního systému Windows:

 1. Stiskněte zároveň klávesy <Win+R>, čímž se ve většině operačních systémů Windows otevře okno pro spuštění.

 2. V okně spuštění zadejte příkaz TPM.msc a stiskněte klávesu <Enter>.

 3. Otevře se konzole pro správu.

 4. V části Actions (Akce) na pravé straně vyberte možnost Clear TPM (Vymazat obsah čipu TPM).

 5. V poli Vymazat zabezpečovací hardware TPM zaškrtněte možnost Nemám heslo vlastníka modulu TPM a klikněte na tlačítko OK.

 6. Zobrazí se výzva k restartování. Obrazovku testu POST společnosti Dell bude následovat výzva ke stisknutí klávesy (zpravidla F10) a vymazání čipu TPM. Stiskněte danou klávesu.

 7. Po opětovném spuštění systému budete vyzváni k restartování a podle pokynů aktivujte možnost TPM. Restartujte počítač.

 8. Obrazovku testu POST společnosti Dell bude následovat výzva ke stisknutí klávesy a povolení čipu TPM. Stiskněte danou klávesu (zpravidla F10).

 9. Na ploše se pak zobrazí průvodce TPM Setup Wizard s výzvou k zadání hesla vlastníka čipu TPM.

Po úspěšném vymazání čipu TPM zkontrolujte, zda problém přetrvává:

 1. V systému Windows otevřete konzoli pro správu čipu TPM. Ta by měla hlásit, že čip TPM je připraven k použití.

 2. Zapněte šifrování pomocí nástroje BitLocker. Dokončí se šifrování úspěšně nebo se nezdaří se stejnou chybou Požadované měření čipu TPM není k dispozici?

  1. Pokud se šifrování úspěšně dokončí, problém je vyřešen.

  2. Pokud dojde ke stejné chybě, pokračujte v odstraňování problému další částí.

Zpět na začátek


Zkontrolujte spouštěcí sektor pevného disku

Pokud chyba Požadované měření čipu TPM není k dispozici přetrvává, dalším krokem je pokus o obnovení spouštěcího sektoru pevného disku.

Operační systémy Windows 7, 8 a 8.1 bylo možné instalovat na starším systému BIOS pomocí MBR. Nicméně operační systémy Windows 8, 8.1 a 10 byly navrženy pro instalaci v rozhraní UEFI systému BIOS pomocí spouštěcího zavaděče EFI a GPT.

POZNÁMKA: V případě jakýchkoli oprav kořenu pevného disku existuje možnost, že se oprava nepovede. Znamená to, že přijdete o veškerá data na disku, která nebyla předtím zazálohována. Než začnete pracovat na disku nebo jeho operačním systému, doporučeným postupem je vždy nejdříve provést úplnou zálohu disku. Přepínač nt60 použije [novější] spouštěcí kód pro nástroj BOOTMGR. SYS aktualizuje hlavní spouštěcí kód v oddílu, který se používá ke spuštění systému Windows.

Pro pevné disky, které používají typ MBR

Kroky jsou podobné, nicméně existují rozdíly mezi typy operačních systémů.

Windows 10

Tento operační systém používá režim systému BIOS GPTUEFI, nikoliv MBRLegacy.

Zkuste opět použít šifrování pomocí nástroje BitLocker. Pokud problém se stejnou chybou čipu TPM přetrvává, obraťte se na technickou podporu.

POZNÁMKA: Poznámka: Pro režim GPT není k dispozici žádný příkaz Bootsect. Se strukturou GPT souvisí řada problémů, k jejichž odstranění byl vytvořen příkaz Bootsect. Pro použití tohoto příkazu tedy neexistují žádné pokyny. Pokud však najdete potřebné pokyny k opravě zaváděcího programu EFI, můžete postupovat podle pokynů v článku Jak opravit zaváděcí nástroj EFI na disku GPT pro systém Windows 7, 8, 8,1 a 10 na počítači Dell.

Windows 8 a Windows 8.1

Pokud máte instalační médium:

 1. Vložte médium (DVD/USB) do počítače a restartujte.

 2. Spusťte systém z média.

 3. Vyberte položku Opravit tento počítač.

 4. Vyberte možnost Odstranit potíže.

 5. V nabídce zvolte možnost Příkazový řádek:

 6. Zadejte a spusťte příkaz:

  bootsect /nt60 sys

Pokud máte k dispozici instalační médium:

 1. Restartujte počítač

 2. Než se po zapnutí počítače zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, pohotově stiskněte klávesu <F8>.

  Upozorňujeme, že tato operace může vyžadovat několik pokusů. V porovnání se systémem Windows 7 byl interval této možnosti značně zkrácen.

 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Opravit tento počítač.

 4. Na obrazovce Odstranit potíže vyberte možnost Příkazový řádek.

 5. Zadejte a spusťte příkaz:

  bootsect /nt60 sys

Windows 7

Pokud máte instalační médium:

 1. Vložte médium (DVD/USB) do počítače a restartujte.

 2. Spusťte systém z média.

 3. Vyberte položku Opravit tento počítač.

 4. Vyberte operační systém a klikněte na tlačítko další.

 5. V nabídce zvolte možnost Příkazový řádek:

 6. Zadejte a spusťte příkaz:

  bootsect /nt60 sys

Pokud máte k dispozici instalační médium:

 1. Restartujte počítač

 2. Než se po zapnutí počítače zobrazí úvodní obrazovka systému Windows, pohotově stiskněte klávesu <F8>.

 3. V zobrazené nabídce vyberte možnost Opravit tento počítač.

 4. V části Možnosti obnovy vyberte položku Příkazový řádek:

 5. Zadejte a spusťte příkaz:

  bootsect /nt60 sys

Zpět na začátek

Article Properties


Affected Product

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

Last Published Date

19 Dec 2023

Version

9

Article Type

Solution