Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Aktualizowanie systemu BIOS w systemach firmy Dell z włączoną funkcją BitLocker

Summary: Ten artykuł zawiera informacje na temat czynności do wykonania przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS w komputerach z włączoną funkcją szyfrowania BitLocker. Ponadto, coSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Aktualizowanie włączonej funkcji BitLocker systemu BIOS
 2. Aktualizacja systemu BIOS i funkcji BitLocker powoduje wyświetlenie błędu.
 3. Rozwiązanie

1. Aktualizowanie systemu BIOS za pomocą funkcji BitLocker

W przypadku aktualizowania systemu BIOS na komputerze z włączoną funkcją BitLocker < > należy pamiętać o poniższych.

Przestroga: Jeśli funkcja BitLocker nie zostanie zawieszona, klucz funkcji BitLocker nie zostanie rozpoznany przy następnym ponownym uruchomieniu systemu.
Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie klucza odzyskiwania w celu kontynuacji, a system będzie wymagał go przy każdym ponownym uruchomieniu.

Jeśli klucz odzyskiwania nie jest znany, może to spowodować utratę danych lub niepotrzebną ponowną instalację systemu operacyjnego.


Cause

2. Wersje systemu BIOS powodują problem z funkcją BitLocker

Wersje systemu BIOS wymienione poniżej powodują błąd funkcji BitLocker, którego nie można włączyć/wznowić, gdy moduł TPM znajduje się w trybie TPM 2.0.  Jeśli system BIOS został ostatnio zaktualizowany do poniższej wersji. Aby rozwiązać ten problem, ponownie zaktualizuj system do nowej wersji dostępnej w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

Uwaga: Zaleca się pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji systemu BIOS z witryny Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 

Platforma

Wersja systemu BIOS, której dotyczy problem

Latitude 7275

1.1.29

Latitude 5175 / 5179

1.0.22

Latitude 7370

1.11.4

Latitude E7270/E7470

1.14.3

Latitude E5270/E5470/E5570

1.13.3

Precision 3510

1.13.3

Precision 7510/7710

1.11.4

 
Przestroga: Zaleca się, aby klienci nie instalowali obniżonej wersji systemu BIOS z dowolnego powodu, nawet jeśli mają kopię lokalną. Zawsze należy się upewnić, że w przypadku przeprowadzania aktualizacji systemu BIOS używana jest jego najnowsza wersja.
 

Resolution

3. Rozwiązanie

Uwaga: Jeśli ikona funkcji BitLocker nie jest widoczna, może to wynikać z ograniczeń wprowadzonych przez administratorów systemu. Jeśli tak, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

Metoda pierwsza: Najprostszym rozwiązaniem jest wstrzymanie funkcji BitLocker przed aktualizacją systemu BIOS.

 1. Kliknij przycisk Start

 2. Otwórz Panel sterowania > System i zabezpieczenia >Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker

SLN153694_en_US__31368543642189.BitLock

 1. Wybierz opcję Wstrzymaj ochronę (może zostać wyświetlony monit o wybranie opcji Yes (Tak), aby potwierdzić tę opcję.

   

 2. Możesz teraz zaktualizować system BIOS (najnowszą wersję można pobrać z witryny pomocy technicznej firmy Dell).

 3. Zapoznaj się z tym przewodnikiem wideo, aby uzyskać pomoc dotyczącą aktualizacji systemu BIOS.

 4. Lub w artykule: Jak zaktualizować system BIOS na komputerze firmy Dell

 5. Po aktualizacji systemu BIOS można Wznowić ochronę

SLN153694_en_US__41368543722568.BitLock2

Metoda druga: Edytuj zasady grupy dla funkcji BitLocker.

 1. Kliknij Start. W polu wyszukiwania wpisz gpedit.msc i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Użytkownik systemu musi mieć prawo administratora do edytowania zasad grupy.
 2. Powinny zostać wyświetlone zasady komputera lokalnego oraz opcje dotyczące Konfiguracji komputera oraz konfiguracji użytkownika

 3. W sekcji Konfiguracja komputera kliknij Szablony administracyjne.

 4. Otwórz komponenty systemu Windows. Kliknij folder Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker.

 5. W oknie po prawej stronie kliknij Konfiguruj profil weryfikacji platformy TPM.

 6. Kliknij dwukrotnie zasadę Wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu. Ustaw zasadę w pozycji Wyłączone.

 7. Kliknij kolejno Zastosuj, OK. Uruchom ponownie system.

 8. Po zaktualizowaniu systemu BIOS powtórz te czynności i ponownie uruchom funkcję BitLocker.

SLN153694_en_US__6bitlocker_disable

 

Metoda trzecia: Edytuj zasady grupy dla funkcji BitLocker.

 1. Kliknij przycisk Start. W polu Wyszukaj wpisz usługi i naciśnij klawisz Enter

 2. Przewiń w dół i kliknij dwukrotnie pozycję Usługa szyfrowania dysków funkcją BitLocker.

 3. W sekcji General Tap on the popup window (Ogólne dotknij okna podręcznego) obok pozycji Start up type click on the drop-down box (manual) the select Disable (Wyłącz)

 4. W obszarze Stan usługkliknij przycisk Zatrzymaj.

  SLN153694_en_US__7services 01


Article Properties


Affected Product

Latitude, Vostro, Fixed Workstations

Last Published Date

11 Aug 2021

Version

5

Article Type

Solution