Ondersteuning voor Dell EMC iDRAC Service Module

Summary: iDRAC Service Module (iSM) is een lichtgewicht software OS-service die de functies van het besturingssysteem (OS) beter integreert met iDRAC en kan worden geïnstalleerd op de 12thSee more

Article Content


Symptoms

Dell EMC iDRAC Service Module

Integrated Dell Remote Access Controller Service Module

 • Breidt iDRAC-beheer uit in ondersteunde host-besturingssystemen
 • Biedt OS-gerelateerde informatie aan de iDRAC
 • Lichtgewicht softwareservice met minimale footprint van de host

De integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Service Module (iSM) is een lichtgewicht optionele softwareapplicatie die op PowerEdge servers kan worden geïnstalleerd. De iDRAC Service Module vormt een aanvulling op iDRAC interfaces: grafische gebruikersinterface (GUI), RACADM CLI, Redfish en Web Service Management (WSMan) met extra bewakingsdata. De iDRAC Service Module architectuur gebruikt IP-socket-communicatie en biedt extra systeembeheerdata (besturingssysteem/apparaatdriver) aan iDRAC en geeft een-op-veel consoles weer met toegang tot systeembeheerdata via standaardinterfaces van het besturingssysteem.
Functies van iDRAC Service Module

Informatie over het besturingssysteem

Momenteel deelt Server Administrator informatie over het besturingssysteem en de hostnaam met iDRAC. De iSM levert soortgelijke informatie aan iDRAC, zoals de naam van het hostbesturingssysteem, IP-adresinformatie van de server-host, versie van het besturingssysteem en de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN). De netwerkinterfaces op het hostbesturingssysteem worden ook weergegeven. Deze bewakingsfunctie is standaard ingeschakeld. Deze functie is zelfs beschikbaar als Server Administrator op het hostbesturingssysteem is geïnstalleerd.

Replicatie van het Lifecycle Controller-logboek in het besturingssysteem

Repliceert de Lifecycle Controller (LC)-logboeken naar de logboeken van het besturingssysteem. Alle gebeurtenissen die de OS Log-optie hebben als doel (op de pagina met waarschuwingen of in de equivalente RACADM- of WSMAN-interfaces) worden gerepliceerd in het besturingssysteem-logboek met behulp van iSM. Dit proces is vergelijkbaar met de systeemgebeurtenislogboek (SEL)-replicatie die door Server Administrator wordt uitgevoerd.

De standaard verzameling logboeken die moeten worden opgenomen in de logboeken van het besturingssysteem, is hetzelfde als de logboeken die zijn geconfigureerd voor SNMP-traps/waarschuwingen. Alleen de gebeurtenissen die worden vastgelegd in het LC-logboek nadat de iSM is geïnstalleerd, worden gerepliceerd naar het logboek van het besturingssysteem. Als Server Administrator is geïnstalleerd, wordt de controlefunctie uitgeschakeld om dubbele SEL-vermeldingen te voorkomen in het logboek van het besturingssysteem.

Na het starten van iSM 2.1 kunt u de locatie aanpassen voor het repliceren van de LC-logboeken. De LC-logboeken worden standaard gerepliceerd in de Systeemgroep van de Windows-logboekenmap in de Windows-logboekenviewer. U kunt de LC-logboeken naar een bestaande groep repliceren of een nieuwe map maken in de map Logboeken Toepassingen en Services in de Logboeken-viewer van Windows

Functie voor automatisch systeemherstel

De functie automatisch systeemherstel is een hardware-timer, die wordt gebruikt om de server opnieuw in te stellen in het geval van een hardwarestoring. De functie kan automatische systeemherstelbewerkingen uitvoeren, zoals opnieuw opstarten, uit- en aanzetten, of uitzetten na een opgegeven tijdsinterval. Deze functie is alleen ingeschakeld wanneer de watchdog-timer van het besturingssysteem is uitgeschakeld. Als Server Administrator is geïnstalleerd, wordt de bewakingsfunctie uitgeschakeld om dubbele watchdog-timers te voorkomen.

Windows Management Instrumentation-providers

Windows Management Instrumentation-providers die beschikbaar zijn met iSM tonen hardwaredata via Windows Management Instrumentation (WMI). WMI is een reeks uitbreidingen op het Windows Driver Model die een besturingssysteem-interface biedt waarmee geïnstrumenteerde componenten kunnen voorzien in informatie en kennisgeving. WMI is Microsofts implementatie van Web-Based Enterprise Management (WBEM) en Common Information Model (CIM)-standaarden van de Distributed Management Task Force (DMTF) om serverhardware, besturingssystemen en applicaties te beheren. WMI-providers helpen bij het integreren met systeembeheerconsoles, zoals Microsoft System Center en het uitvoeren van scripts voor het beheren van Microsoft Windows-servers.

SupportAssist-verzameling

De functie van SupportAssist-verzameling in iDRAC verzamelt informatie over de hardware, het besturingssysteem en relevante applicatiedata en comprimeert deze informatie. Met iSM 2.0 of een latere versie verzamelt het hulpprogramma OS Collector automatisch relevante informatie over besturingssystemen en hardware. Automatische Support Log-verzameling, inclusief verzameling van informatie over besturingssystemen en applicaties door TSR.

Met behulp van iSM vermindert u het aantal handmatige stappen voor het verzamelen van de technische supportrapportering omdat het verzamelingsproces geautomatiseerd is.

Deze functie is standaard beschikbaar vanaf iDRAC Service Module 2.0 op systemen waar ondersteunde Microsoft- of Linux-besturingssystemen worden uitgevoerd.
De functie voor het verzamelen van besturingssysteeminformatie van Automatic Technical Support Report wordt niet ondersteund op CentOS.

Ondersteuning voor het verwijderen van een NVMe PCIe SSD-apparaat

U kunt een Non-Volatile Memory Express (NVMe) Peripheral Component Interconnect Express (PCIE) Solid State Device (SSD) verwijderen zonder het systeem af te sluiten of opnieuw op te starten. Wanneer u een apparaat verwijdert, moeten alle activiteiten die aan het apparaat zijn gekoppeld, worden gestopt om dataverlies te voorkomen. Om te voorkomen dat data verloren gaat, gebruikt u de optie 'Prepare to Remove', die alle achtergrondactiviteiten van gekoppelde apparaten beëindigt, waarna u de NVMe PCIe SSD fysiek kunt verwijderen.

Op afstand hard resetten van iDRAC

Met behulp van iDRAC kunt u de ondersteunde servers bewaken op essentiële systeemhardware-, firmware- of softwareproblemen. Heel soms reageert een iDRAC niet meer. Voorheen moest een klant de server uitschakelen door de stroomvoorziening van de server te ontkoppelen. Nu, als een iDRAC niet meer reageert, kunt u de iDRAC op afstand hard resetten zonder de server uit te zetten. Administratorbevoegheden op het hostbesturingssysteem zijn vereist om deze functie te gebruiken. De functie voor het op afstand hard resetten van iDRAC is standaard ingeschakeld.

iDRAC toegang via het hostbesturingssysteem

Met behulp van Dell PowerEdge servers kunt u de hardware of de firmware van een apparaat beheren via iDRAC door een specifiek iDRAC-netwerk te configureren. Via de speciale netwerkpoort kunt u toegang krijgen tot de iDRAC-interfaces, zoals GUI, WSMAN, RACADM en Redfish client.

De vereiste voor het beheer van de hardware of de firmware is om een specifieke verbinding te hebben tussen een apparaat en de ondersteunde iDRAC interface. Met behulp van de functie iDRAC-toegang via het hostbesturingssysteem kunt u verbinding maken met een iDRAC-interface vanaf een besturingssysteem-IP of host, ongeacht de verbinding tussen een apparaat en een specifiek iDRAC-netwerk. Met deze functie kunt u de hardware of firmware bewaken, zelfs als de iDRAC niet op de servers is aangesloten.

In-band ondersteuning voor iDRAC SNMP-waarschuwingen

Met behulp van iDRAC, een out-of-band serverbeheer- en bewakingsprogramma, kunnen de SNMP-traps/waarschuwingen in het logboek worden geregistreerd. Vanuit het perspectief van hostbesturingssysteembeheer met behulp van in-band hulpmiddel, gaat de voorkeur echter meer uit naar de SNMP-waarschuwingen die worden ontvangen van het hostbesturingssysteem dan de traps die worden ontvangen van iDRAC. Wanneer een SNMP-waarschuwing wordt ontvangen van iDRAC, zou het moeilijk zijn om de bron van de waarschuwing te achterhalen omdat deze afkomstig is van een iDRAC IP en niet van het systeem-IP.

Na het starten van iSM 2.3 kunt u SNMP-waarschuwingen ontvangen van het hostbesturingssysteem die vergelijkbaar zijn met de waarschuwingen die worden gegenereerd door iDRAC.

WSMAN op afstand inschakelen

Op dit moment kunt u met de functie voor WMI-informatie verbinding maken met de host Microsoft Windows WMI naamruimte om de systeemhardware te bewaken. De WMI-interface op de host is standaard ingeschakeld en u kunt deze op afstand openen. Als u echter toegang wilt krijgen tot de WMI-interfaces met behulp van de WMI-adapter van WINRM, moet u deze handmatig inschakelen, omdat deze standaard niet is ingeschakeld. Met behulp van deze functie kunt u de WINRM WMI naamruimten op afstand openen door deze in te schakelen tijdens de installatie.

iDRAC Service Module fabrieksinstallatie voor Microsoft Windows (klant opt-in)

iSM kan nu in de fabriek worden geïnstalleerd voor het Microsoft Windows-besturingssysteem. Als u iSM al hebt geïnstalleerd, kunt u snel toegang krijgen tot cruciale logboeken en supportdocumenten. Wanneer u een installatie van het Microsoft Windows-besturingssysteem hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen om de iSM uit de beschikbare opties te installeren.

 • iSM – ingeschakeld – biedt fabrieksinstallatie van iSM in het Windows-besturingssysteem
 • iSM – uitgeschakeld – klanten die iSM niet in het besturingssysteem geïnstalleerd willen hebben, moeten deze optie selecteren

S.M.A.R.T bewaking

De S.M.A.R.T bewakingsfunctie ondersteunt harde schijven die zijn ingeschakeld met SATA in AHCI-modus. Het is voorzien van ingebouwde mogelijkheden voor het bewaken van S.M.A.R.T waarschuwingen via door iDRAC ondersteunde controlemethoden voor harde schijven onder de SATA-chipsetcontroller. Voorheen werden de waarschuwingen gevolgd door een open-source-hulpprogramma om de harde schijven in de RAID-modus te bewaken.

FullPowerCycle

De FullPowerCycle-functie biedt u de mogelijkheid om de hulpvoeding van de server te resetten. Een toenemende hoeveelheid serverhardware werkt op hulpvoeding van de server; en voor het oplossen van sommige serverproblemen moet u de servervoedingskabel fysiek loskoppelen om de hardware op hulpvoeding te resetten. Dit leidt ertoe dat iemand de stroomkabels fysiek moet loskoppelen / aansluiten, wat leidt tot aanzienlijke kosten en gedoe voor klanten en ondersteunend personeel. Met de FullPowerCycle-functie kan de beheerder de hulpvoeding op afstand verbinden of loskoppelen zonder het datacenter te bezoeken. Deze functie wordt ondersteund op iDRAC9.

SupportAssist in de praktijk

SupportAssist bespaart u tijd en stroomlijnt de technische supportaanvragen. Een collectie op basis van een gebeurtenis creëert een openstaand serviceverzoek met SupportAssist. Met behulp van geplande collecties kunt u uw omgeving bewaken en onderhouden. Deze collecties omvatten de hardwaredata, RAID-controllerlogboeken, OS en applicatiedata. De ondersteunde functies zijn:

 • SupportAssist Registration — iSM ondersteunt de SupportAssist registratie. Dit is een eenmalige activiteit. U kunt de vereiste informatie invoeren, zoals naam, e-mail, adres en nummer om de registratie te voltooien.
 • SupportAssist Collection — De functie SupportAssist Collection in iDRAC verzamelt informatie over de hardware, het besturingssysteem en relevante applicatiedata en comprimeert deze informatie.
 • SupportAssist biedt ook:
  • Proactieve probleemidentificatie
  • Automatisch aanmaken van serviceverzoeken
  • Supportcontact geïnitieerd door een technische supportmedewerker van Dell

Correlatie tussen softwaregebeurtenissen en hardwarefouten voor Microsoft S2D

De gebeurtenislogboeken voor waarschuwingen of gebeurtenissen voor hardwarestoragepools worden bewaakt door iSM met de correlatiefunctie voor Server Storage. Momenteel wordt het subsysteem van serverstorage bewaakt wanneer Dell EMC storagecontrollers worden gebruikt in de RAID-modus. Maar in Storage Spaces (SS) of Storage Space Direct (S2D) wordt het serverstoragesubsysteem bewaakt in een pass-thru-modus of wordt de SATA-chipset gebruikt om de storagepool te maken. Met deze functie worden de door de hardware gedefinieerde waarschuwingen gedekt door het LifeCycle-logboek en door de software gedefinieerde waarschuwingen gedekt door de OS-logboeken en worden de waarschuwingen geregistreerd in de iDRAC Lifecycle-logboeken. Deze functie wordt geïnstalleerd met het iDRAC Service Module-pakket en wordt standaard ingeschakeld. De gebruiker kan de voorkeuren wijzigen in de iDRAC-instellingen. Als onderdeel van de bewaking zal iSM de logboeken controleren op mogelijke fouten en waarschuwingen. iSM zal de SS-correlatiegebeurtenissen op de host opnemen in een gelijkwaardige LC-gebeurtenis.

iSM SupportAssist Disk Auto Dispatch

Als onderdeel van voorspellende waarschuwingen, als de server een van de volgende SNMP-gebeurtenissen aantreft: PDR16 en PDR63, wordt een aanbeveling verzonden vanuit Dell EMC Support via e-mail met betrekking tot de voorspellende storing of een beschadigd schijfblok in bijvoorbeeld SSD's, afhankelijk van de heersende algemene licentievoorwaarden. Voor het verzenden van onderdelen is een serviceadres voor Dell EMC Support vereist. Deze functie is alleen beschikbaar op Windows- en Linux-besturingssystemen.

iDRAC GUI Launcher

Start iDRAC GUI vanaf het lokale systeem door te dubbelklikken op het pictogram iDRAC GUI Launcher. De aanmeldingspagina van iDRAC GUI wordt in de standaardbrowser geopend en iDRAC-referenties kunnen worden gebruikt om u aan te melden bij de iDRAC-startpagina. Dit wordt alleen ondersteund op het Microsoft Windows-besturingssystemen.

Eenmalige aanmelding (SSO - Single Sign-On) naar iDRAC GUI vanaf het bureaublad van Host OS-beheerders

Vanaf iSM 3.4 vindt de datacommunicatie tussen iSM en iDRAC plaats via TLS-beveiligde USBNIC INET-sockets. Dit zorgt voor bescherming van alle data die via USBNIC van iDRAC naar iSM worden getransporteerd. iSM en iDRAC gebruiken zelfondertekende certificaten om authenticatie te regelen. De zelfondertekende certificaten zijn 10 jaar geldig. Verse zelfondertekende certificaten worden gegenereerd tijdens de installatie van iSM.

Verbeterde beveiliging tussen iSM- en iDRAC-communicatie met behulp van het TLS-protocol

Vanaf iSM 3.4 vindt de datacommunicatie tussen iSM en iDRAC plaats via TLS-beveiligde USBNIC INET-sockets. Dit zorgt voor bescherming van alle data die via USBNIC van iDRAC naar iSM worden getransporteerd. iSM en iDRAC gebruiken zelfondertekende certificaten om authenticatie te regelen. De zelfondertekende certificaten zijn 10 jaar geldig. Verse zelfondertekende certificaten worden gegenereerd tijdens de installatie van iSM.
iDRAC9 dashboard

Verbeteringen aan Dell EMC iDRAC Service Module

Dell EMC is voortdurend bezig de Dell EMC iDRAC Service Module te verbeteren.

Nieuwe functies in Dell EMC iDRAC Service Module 3.6

 • Recent ondersteunde besturingssystemen
  • Red Hat Enterprise Linux 8.3
  • Red Hat Enterprise Linux 7.9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Nieuwe en verbeterde functies
  • Het veilig laden van bibliotheken om vooraf laden op Linux en VMware ESXi te voorkomen.
  • Bewaking van S.M.A.R.T-attributen van chipset SATA-apparaten onder softwarematige RAID-controller.
  • Opname van de historische S.M.A.R.T.-logboekbestanden van apparaten met een SATA-chipset in de SupportAssist collectie.
  • SupportAssist Auto Dispatch voor schijven voor twee gebeurtenissen voor VMware ESXi:
   • Voorspellende fout gemeld voor fysieke schijf.
   • Een beschadigd schijfblok op <apparaat> kan niet opnieuw worden toegewezen tijdens een schrijfbewerking.
  • Verbeterde NVMe Prepare to Remove-functie in Linux-besturingssysteem: NVMe voorbereiden op verwijderen is niet toegestaan als een NVMe-station in gebruik is of als een ruwe lees-schrijfbewerking op het NVMe-station actief is.
  • Verbeterde iDRACHardReset- en FullPowerCycle-functies: de iDRACHardReset- en FullPowerCycle-bewerkingen worden ondersteund wanneer de optie voor beveiligd opstarten is ingeschakeld in het BIOS. De minimaal vereiste BIOS-versie is 1.5.3 voor yx5x AMD-server.

Raadpleeg de Dell EMC iDRAC Service Module releaseopmerkingen (in het Engels) voor de volledige lijst met verbeteringen en beperkingen, opgeloste problemen en bekende problemen.

Raadpleeg Dell EMC iDRAC Service Module (in het Engels) voor de volledige lijst met alle versies van iSM.
iDRAC9-instellingen

Dell EMC iDRAC Service Module downloaden en installeren

Dell EMC iDRAC Service Module wordt ondersteund op de meeste versies van Microsoft Windows-, Linux- en ESXi-besturingssystemen voor PowerEdge servers met iDRAC7, iDRAC8 en iDRAC9. Raadpleeg de Ondersteunde platforms (in het Engels) voor meer informatie over de ondersteunde platforms en besturingssystemen.

De specifieke versie van iSM voor uw systeem hangt af van het servermodel en het geïnstalleerde besturingssysteem. U kunt als volgt de nieuwste versie van iSM downloaden:

 • Ga naar Dell.com/support en selecteer uw model of voer de servicetag in.
 • Selecteer Drivers en downloads
 • Selecteer het besturingssysteem voor uw systeem
 • Trefwoord iSM
 • Download de nieuwste revisie verstrekt voor Dell EMC iDRAC Service Module

Raadpleeg installatie iDRAC Service Module (in het Engels) voor informatie over de softwarevereisten, systeemvereisten en de stappen voor het installeren, upgraden en verwijderen van iSM.
Hulpbronnen voor Dell EMC iDRAC Service Module

Community

Ga naar de Systems Management community om het volgende te vinden:

 • borden voor het plaatsen van vragen en antwoorden
 • blogs om te lezen en commentaar te leveren over artikelen
 • ideeën uitwisselen voor het verbeteren van producten en stemmen voor ideeën die andere community-leden hebben gepost
 • en meer...

Documentatie

Raadpleeg de Dell EMC iDRAC Service Module documentatie voor de nieuwste documentatie.

Whitepapers

iDRAC Service Module - Op besturingssysteem gebaseerde mogelijkheden voor out-of-band-beheer met iDRAC9


Mei 2021
Whitepaper van 12 pagina's

Overzicht van de nieuwste verbeteringen die iDRAC Service Module (iSM) biedt voor out-of-band-beheer met iDRAC9 voor de klanten in de PowerEdge-servers van de Dell EMC 14e en 15e generatie.

Lees de whitepaper

iDRAC Service Module - iDRAC-toegang via hostbesturingssysteem (in het Engels)


Januari 2017
Whitepaper van 17 pagina’s

Deze whitepaper bevat informatie over het gebruik en de probleemoplossing van iDRAC-toegang via de functie Host Operating System in iDRAC Service Module v2.3 of hoger.

Lees de whitepaper

iDRAC Service Module - In-Band iDRAC SNMP-waarschuwingen inschakelen (in het Engels)


Januari 2017
Whitepaper van 13 pagina’s

Deze whitepaper bevat informatie over het gebruik, de configuratie en probleemoplossing van in-Band-iDRAC SNMP-waarschuwingen in iDRAC Service Module v2.3 of hoger.

Lees de whitepaper

iDRAC Service Module - Procedure voor het uitvoeren van een harde reset van de iDRAC CPU (in het Engels)


Juli 2016
Whitepaper van 8 pagina’s

Deze whitepaper bevat informatie over het gebruik en de probleemoplossing van de iDRAC CPU harde reset-functie in iDRAC Service Module v2.3 of hoger.

Lees de whitepaper

iDRAC Service Module 2.1 of later op Ubuntu- en Debian Linux-besturingssystemen (in het Engels)


September 2015
Whitepaper van 19 pagina's

Deze whitepaper bevat informatie over het gebruik en de probleemoplossing van iDRAC Service Module v2.1 of later op Ubuntu en Debian Linux besturingssystemen.

Lees de whitepaper

iDRAC Service Module - Windows Management Instrumentation (in het Engels)


April 2015
Whitepaper van 17 pagina's

Deze whitepaper gaat over het gebruik van iDRAC Service Module om de verschillende hardwareprofielen te bewaken via de Windows Management Instrumentation (WMI)-clientinterfaces, zoals Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation-opdrachtregel, Windows Remote Management-client (WINRM), WBEMTEST.

Lees de whitepaper

Video's

De iDRAC Service Module installeren via iDRAC GUI (in het Engels)


Informatie over het installeren van iDRAC Service Module vanaf de iDRAC GUI.

November 2017

Een SupportAssist-verzameling uitvoeren in iDRAC Service Module 3.0.1 (in het Engels)


Informatie over het uitvoeren van SupportAssist-verzameling via iDRAC Service Module 3.0.1.

November 2017

IDRAC-toegang inschakelen via Host-OS op Microsoft Windows in iSM 2.4 (in het Engels)


Informatie over het inschakelen en configureren van de iDRAC-toegang via de host OS-functie op Microsoft Windows.

Juli 2017

iDRAC Service Module installeren op Microsoft Windows Nano-OS (in het Engels)


Informatie over het installeren van iDRAC Service Module op Microsoft Windows Nano-besturingssystemen.

Juli 2017

IDRAC-toegang via de host OS-functie inschakelen op Linux in iSM 2.4 (in het Engels)


Informatie over het inschakelen van de in-band iDRAC-toegang voor Linux-systemen.

Juli 2017

Het weergeven van iDRAC SNMP-traps die zijn ontvangen van het hostbesturingssysteem op Linux in iSM 2.4 (in het Engels)


Informatie over het weergeven van de iDRAC SNMP-traps die worden ontvangen van het hostbesturingssysteem op Linux-besturingssystemen.

Juli 2017

Dell servers bewaken via iDRAC Service Module met behulp van WMI (in het Engels)


Omvat het proces van het bewaken van Dell servers via iDRAC Service Module (iSM) met behulp van Windows Management Instrumentation (WMI) voor Dell Server Management Pack Suite versie 6.3 in een Microsoft System Center Operations Manager of SCOM-omgeving.

Juli 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters