Podpora nástroje Dell EMC iDRAC Service Module

Summary: iDRAC Service Module (iSM) je lehká softwarová služba pro operační systémy, která lépe integruje funkce operačního systémuSee more

Article Content


Symptoms

Nástroj Dell EMC iDRAC Service Module

Integrated Dell Remote Access Controller Service Module

 • Rozšiřuje správu řadiče iDRAC do podporovaných hostitelských operačních systémů.
 • Poskytuje řadiči iDRAC informace týkající se operačního systému.
 • Lehká softwarová služba s minimálním využitím paměti hostitele.

Integrated Dell Remote Access Controller (iDRAC) Service Module (iSM) je lehká volitelná softwarová aplikace, kterou lze nainstalovat na servery PowerEdge. Nástroj iDRAC Service Module doplňuje rozhraní iDRAC: Grafické uživatelské rozhraní (GUI), rozhraní příkazového řádku RACADM, správa rozhraní Redfish a Web Service Management (WSMan) o další data monitorování. Nástroj iSM řadiče iDRAC používá komunikaci IP, poskytuje řadiči iDRAC další data správy systému (operační systém/ovladač zařízení) a prostřednictvím standardních rozhraní operačního systému nabízí konzole typu „jeden na více“ s přístupem k datům správy systému.
Funkce nástroje iDRAC Service Module

Informace o operačním systému

Nástroj Server Administrator v současné době sdílí informace o operačním systému a název hostitele s řadičem iDRAC. Nástroj iSM poskytuje podobné informace, např. název hostitelského operačního systému, informace o IP adrese hostitele serveru, verzi operačního systému nebo plně kvalifikovaný název domény (FQDN) prostřednictvím řadiče iDRAC. Zobrazí se také síťová rozhraní v hostitelském operačním systému. Ve výchozím nastavení je tato funkce monitorování aktivována. Tato funkce je k dispozici, i když je v hostitelském operačním systému nainstalován nástroj Server Administrator.

Replikace protokolu nástroje Lifecycle Controller do operačního systému

Replikuje protokoly nástroje Lifecycle Controller (LC) do protokolů operačního systému. Všechny události, které mají jako cíl možnost protokol operačního systému (na stránce Alerts nebo v ekvivalentním rozhraní RACADM nebo WSMAN), jsou replikovány v protokolu operačního systému pomocí nástroje iSM. Tento proces je podobný replikaci protokolu systémových událostí (SEL) prováděné nástrojem Server Administrator.

Výchozí sada protokolů, které mají být zahrnuty do protokolů operačního systému, je stejná jako protokoly nakonfigurované pro depeše/výstrahy SNMP. Do protokolu operačního systému se replikují pouze události zaznamenané v protokolu LC po instalaci nástroje iSM. Pokud je nainstalován nástroj Server Administrator, je funkce monitorování zakázána, aby se v protokolu operačního systému nezobrazovaly duplicitní položky SEL.

Při spuštění nástroje iSM 2.1 můžete upravit umístění pro replikaci protokolů LC. Ve výchozím nastavení se protokoly LC replikují ve skupině Systém složky protokolů Windows v Prohlížeči událostí systému Windows. Protokoly LC můžete replikovat do stávající skupiny nebo můžete vytvořit novou složku ve složce Protokoly aplikací a služeb v Prohlížeči událostí systému Windows.

Funkce automatického obnovení systému

Funkce automatického obnovení systému je hardwarový časovač, který slouží k resetování serveru v případě selhání hardwaru. Po zadaném časovém intervalu může funkce provádět automatické operace obnovení systému, jako je restartování, vypnutí a zapnutí. Tato funkce je aktivní pouze v případě, že je časovač sledovacího zařízení operačního systému deaktivován. Pokud je nainstalován nástroj Server Administrator, je funkce monitorování zakázána, aby se předešlo duplicitním časovačům sledovacího zařízení.

Poskytovatelé rozhraní Windows Management Instrumentation

Poskytovatelé rozhraní Windows Management Instrumentation, kteří jsou k dispozici v rámci nástroje iSM, předávají hardwarová data prostřednictvím rozhraní WMI (Windows Management Instrumentation). Rozhraní WMI představuje sadu rozšíření pro ovladač Windows Driver Model, která zajišťuje rozhraní operačního systému, pomocí kterého řízené komponenty poskytují informace a upozornění. Rozhraní WMI představuje implementaci standardů Microsoft Web-Based Enterprise Management (WBEM) a Common Information Model (CIM) společnosti Distributed Management Task Force (DMTF) pro správu hardwaru, operačních systémů a aplikací serverů. Poskytovatelé rozhraní WMI pomáhají integrovat konzole pro správu systémů, jako je například Microsoft System Center, a umožňují skriptování pro správu systémů Microsoft Windows Server.

Sada SupportAssist Collection

Funkce sady SupportAssist Collection v řadiči iDRAC shromažďuje informace o hardwaru, operačním systému a datech příslušných aplikací a komprimuje tyto informace. Pomocí nástroje iSM verze 2.0 nebo novější bude nástroj OS Collector automaticky shromažďovat příslušné informace o operačním systému a hardwaru. Shromažďování protokolů automatické podpory včetně shromažďování informací o operačním systému a aplikacích pomocí TSR.

Použitím nástroje iSM snížíte počet ručních kroků pro shromažďování hlášení technické podpory, jelikož proces shromažďování je automatizovaný.

Tato funkce je k dispozici ve výchozím nastavení, pokud nástroj iDRAC Service Module 2.0 používáte v systémech s podporovanými operačními systémy Microsoft nebo Linux.
Funkce shromažďování protokolů operačního systému služby Automatic Technical Support Report není v systému CentOS podporována.

Podpora odebrání zařízení NVMe PCIe SSD

Odebrání zařízení Solid State Drive (SSD) se sběrnicí Peripheral Component Interconnect Express (PCIE) a pamětí Non-Volatile Memory Express (NVMe), aniž by bylo nutné systém vypnout nebo restartovat. Aby při odebrání zařízení nedošlo ke ztrátě dat, musí být ukončeny všechny aktivity související se zařízením. Chcete-li zabránit ztrátě dat, použijte možnost Prepare to Remove, která zastaví všechny činnosti na pozadí související se zařízením. Poté můžete vyjmout disk NVMe PCIe SSD.

Vzdálený hard reset řadiče iDRAC

Prostřednictvím řadiče iDRAC můžete monitorovat podporované servery a kontrolovat, jestli nedochází k závažným problémům se systémovým hardwarem, firmwarem nebo softwarem. Řadič iDRAC velmi často nereaguje. Dříve musel zákazník server vypnout odpojením od zdroje napájení. Nyní můžete pomocí funkce vzdáleného hard resetu řadiče iDRAC v případě, že řadič iDRAC přestane reagovat, provést vzdálený reset řadiče iDRAC, aniž by bylo nutné server vypnout. K použití této funkce jsou vyžadována oprávnění správce hostitelského operačního systému. Ve výchozím nastavení je funkce vzdáleného hard resetu řadiče iDRAC zapnutá.

Přístup k řadiči iDRAC prostřednictvím hostitelského operačního systému

Pomocí serverů Dell PowerEdge můžete spravovat hardware nebo firmware zařízení prostřednictvím řadiče iDRAC konfigurací vyhrazené sítě řadiče iDRAC. Prostřednictvím vyhrazeného síťového portu máte přístup k rozhraním iDRAC, jako je grafické uživatelské rozhraní, WSMAN, RACADM a klient Redfish.

Nezbytným předpokladem pro správu hardwaru a firmwaru je vyhrazené spojení mezi zařízením a podporovaným rozhraním řadiče iDRAC. Pomocí přístupu k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému se můžete připojit k rozhraní iDRAC prostřednictvím IP adresy operačního systému nebo hostitele bez ohledu na spojení mezi zařízením a vyhrazenou sítí řadiče iDRAC. Tato funkce sleduje hardware nebo firmware, i když není řadič iDRAC připojen k serverům.

Podpora v pásmu pro výstrahy SNMP řadiče iDRAC

Pomocí řadiče iDRAC, nástroje pro správu a monitorování serveru mimo pásmo, lze do protokolu zaznamenat depeše/výstrahy SNMP. Z pohledu správy hostitelských operačních systémů využívající agenta v pásmu je však preferováno přijímání výstrah SNMP z hostitelského operačního systému než depeší přijímaných z řadiče iDRAC. Při přijetí výstrahy SNMP z řadiče iDRAC by bylo obtížné určit zdroj výstrahy, protože výstraha pochází z IP adresy řadiče iDRAC a nikoli z IP adresy systému.

Po spuštění nástroje iSM 2.3 můžete přijímat výstrahy SNMP z hostitelského operačního systému, které jsou podobné výstrahám generovaným řadičem iDRAC.

Vzdálené povolení služby WSMAN

V současné době se pomocí informační funkce WMI můžete připojit k hostitelskému oboru názvů WMI systému Microsoft Windows a monitorovat tak hardware systému. Rozhraní WMI na hostiteli je ve výchozím nastavení povoleno a umožňuje vzdálený přístup. Pokud však chcete získat přístup k rozhraním WMI pomocí adaptéru WMI systému WINRM, musíte jej povolit ručně, protože ve výchozím nastavení povolen není. Tato funkce umožňuje vzdálený přístup k oborům názvů WINRM WMI, pokud ji během instalace povolíte.

Instalace nástroje iDRAC Service Module z výroby pro systém Microsoft Windows (zákazník se rozhodne)

Nástroj iSM lze nyní nainstalovat ve výrobě pro operační systém Microsoft Windows. Předinstalovaný nástroj iSM vám poskytne rychlý přístup k důležitým protokolům a dokumentům podpory. Pokud je vybrána předinstalace operačního systému Microsoft Windows, můžete si vybrat instalaci nástroje iSM z dostupných možností.

 • iSM – Povoleno – Umožňuje instalaci nástroje iSM ve výrobě v operačním systému Windows
 • iSM – Zakázáno – Tato možnost je určena zákazníkům, kteří nechtějí mít v operačním systému nainstalovaný nástroj iSM

Sledování S.M.A.R.T

Funkce sledování S.M.A.R.T podporuje pevné disky s rozhraním SATA v režimu AHCI. Je vybavena vestavěnou funkci pro sledování výstrah S.M.A.R.T pomocí metod kontroly pevných disků podporovaných řadičem iDRAC čipové sady SATA. Dříve byla upozornění sledována jakýmkoli nástrojem open-source pro sledování pevných disků nastavených v režimu RAID.

Úplný cyklus napájení

Funkce Úplného cyklu napájení poskytuje způsob resetování pomocného napájení serveru. Rostoucí množství serverového hardwaru využívá pomocné napájení serveru a odstraňování některých problémů serveru vyžaduje, abyste fyzicky odpojili napájecí kabel serveru a resetovali hardware spuštěný díky pomocnému napájení. To znamená, že někdo musí napájecí kabely fyzicky odpojit/připojit, což zákazníkům a pracovníkům podpory způsobuje významné náklady a nepříjemnosti. Funkce Úplného cyklu napájení umožňuje správci vzdáleně připojit nebo odpojit pomocné napájení bez nutnosti fyzické přítomnosti v datovém centru. Tato funkce je podporována v řadiči iDRAC9.

SupportAssist OTB (On the Box)

Aplikace SupportAssist šetří čas a zefektivňuje případy technické podpory. Sada založená na události vytvoří pomocí aplikace SupportAssist otevřený požadavek na službu. Naplánované sady pomáhají sledovat a udržovat vaše prostředí. Tyto sbírky zahrnují data hardwaru, protokoly řadiče RAID, operační systém a data aplikací. Podporované funkce jsou:

 • SupportAssist Registration – Nástroj iSM podporuje registraci nástroje SupportAssist. Jedná se o jednorázovou aktivitu. Pro dokončení registrace můžete zadat požadované údaje, jako je jméno, e-mail, adresa a telefonní číslo.
 • SupportAssist Collection – Funkce sady SupportAssist Collection v řadiči iDRAC shromažďuje informace o hardwaru, operačním systému a datech příslušných aplikací, které následně komprimuje.
 • Aplikace SupportAssist také poskytuje:
  • Proaktivní identifikaci problémů
  • Automatické vytváření případů
  • Kontaktování podpory prostřednictvím zástupce technické podpory společnosti Dell

Korelace softwarových událostí s chybami hardwaru pro technologii Microsoft S2D

Nástroj iSM bude sledovat protokoly událostí pro výstrahy nebo události fondu hardwarových úložišť pomocí funkce korelace úložiště serveru. V současné době se sleduje podsystém úložiště serveru, když se řadiče úložiště Dell EMC používají v režimu RAID. V Prostorech úložiště (SS) nebo Přímých prostorech úložiště (S2D) se však podsystém úložiště serveru sleduje v přechodném režimu nebo se k vytvoření fondu úložiště použije čipová sada SATA. Pomocí této funkce se sloučí výstrahy definované hardwarem, na které se vztahuje protokol LifeCycle, a výstrahy definované softwarem, na které se vztahují protokoly operačního systému, a poté se registrují do protokolů LifeCycle řadiče iDRAC. Tato funkce se nainstaluje s balíčkem iDRAC Service Module a bude ve výchozím nastavení povolena. Uživatel může změnit předvolby v nastavení řadiče iDRAC. V rámci sledování nástroj iSM zkontroluje, zda-li se v protokolech nenacházejí potenciální selhání a varování. Nástroj iSM zahrne korelační události SS do ekvivalentní události LC v hostiteli.

Automatické odesílání disku pomocí nástroje iSM SupportAssist

Pokud server v rámci prediktivního upozorňování narazí na jednu z následujících událostí SNMP: PDR16 a PDR63, podpora společnosti Dell EMC vám e-mailem zašle doporučení ohledně odeslání systému s prediktivním selháním nebo vadným blokem disků, jako jsou disky SSD, do servisu podle platných licenčních podmínek. K odeslání dílů do servisu bude vyžadována adresa servisu podpory Dell EMC. Tato funkce je dostupná pouze pro operační systém Windows a Linux.

Spouštěč grafického uživatelského rozhraní řadiče iDRAC

Grafické uživatelské rozhraní řadiče iDRAC spustíte dvojitým kliknutím na ikonu jeho spouštěče v místním systému. Ve výchozím prohlížeči se otevře přihlašovací stránka grafického uživatelského rozhraní řadiče iDRAC a k přihlášení na domovskou stránku řadiče iDRAC lze použít přihlašovací údaje řadiče iDRAC. Tato funkce je podporována pouze v operačních systémech Microsoft Windows.

Jednotné přihlášení (SSO) do grafického uživatelského rozhraní řadiče iDRAC z plochy správců hostitelských operačních systémů

Po spuštění nástroje iSM 3.4 probíhá datová komunikace mezi nástrojem iSM a řadičem iDRAC prostřednictvím soketů USBNIC INET chráněných protokolem TLS. Tím je zajištěna ochrana všech dat, která se přes adaptér USBNIC přenáší z řadiče iDRAC do nástroje iSM. Nástroje iSM a řadič iDRAC používají k řízení ověřování certifikáty podepsané držitelem. Certifikáty podepsané držitelem jsou platné po dobu 10 let. Při každé instalaci nástroje iSM se generují nové certifikáty podepsané držitelem.

Vylepšené zabezpečení komunikace mezi nástrojem iSM a řadičem iDRAC pomocí protokolu TLS

Po spuštění nástroje iSM 3.4 probíhá datová komunikace mezi nástrojem iSM a řadičem iDRAC prostřednictvím soketů USBNIC INET chráněných protokolem TLS. Tím je zajištěna ochrana všech dat, která se přes adaptér USBNIC přenáší z řadiče iDRAC do nástroje iSM. Nástroje iSM a řadič iDRAC používají k řízení ověřování certifikáty podepsané držitelem. Certifikáty podepsané držitelem jsou platné po dobu 10 let. Při každé instalaci nástroje iSM se generují nové certifikáty podepsané držitelem.
Řídicí panel řadiče iDRAC9

Rozšíření nástroje Dell EMC iDRAC Service Module

Společnost Dell EMC neustále zlepšuje nástroj Dell EMC iDRAC Service Module.

Nové funkce v nástroji Dell EMC iDRAC Service Module 3.6

 • Nově podporované operační systémy
  • Red Hat Enterprise Linux 8.3
  • Red Hat Enterprise Linux 7.9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu Server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Nové a vylepšené funkce
  • Zabezpečené načítání knihoven, aby se zabránilo předběžnému načítání v systémech Linux a VMware ESXi.
  • Sledování atributů S.M.A.R.T zařízení SATA čipové sady v softwarovém řadiči RAID.
  • Zahrnutí historických souborů protokolu S.M.A.R.T zařízení SATA čipové sady do sady SupportAssist Collection.
  • Funkce automatického odesílání v aplikaci SupportAssist pro disky pro dvě události v operačním systému VMware ESXi:
   • Hlášení prediktivního selhání pro fyzický disk.
   • Vadný blok disku na <zařízení> nelze znovu přiřadit během operace zápisu.
  • Vylepšená funkce NVMe Prepare to Remove v operačním systému Linux – funkce NVMe Prepare to Remove není povolena, pokud se disk NVMe používá nebo probíhá operace neformátovaného čtení a zápisu na disku NVMe.
  • Vylepšené funkce iDRACHardReset a FullPowerCycle – pokud je v systému BIOS povolena možnost Secure Boot, jsou podporovány operace iDRACHardReset a FullPowerCycle. Minimální požadovaná verze systému BIOS je 1.5.3 pro server yx5x AMD.

Úplný seznam vylepšení a omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v nejnovější verzi Poznámek k verzi nástroje Dell EMC iDRAC Service Module.

Úplný seznam všech verzí nástroje iSM naleznete části Dell EMC iDRAC Service Module.
Nastavení řadiče iDRAC9

Stáhnutí a instalace nástroje Dell EMC iDRAC Service Module

Nástroj Dell EMC iDRAC Service Module je podporován ve většině verzí operačních systémů Microsoft Windows, Linux a ESXi pro servery PowerEdge s řadiči iDRAC7, iDRAC8 a iDRAC9. Další informace o podporovaných platformách a operačních systémech naleznete v části Podporované platformy.

Konkrétní verze nástroje iSM pro váš systém se liší v závislosti na modelu serveru a nainstalovaném operačním systému. Stažení nejnovější verze nástroje iSM:

 • Přejděte na adresu Dell.com/support a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 • Vyberte položku Ovladače a soubory ke stažení.
 • Vyberte operační systém svého systému.
 • Klíčové slovo iSM.
 • Stáhněte si nejnovější revizi poskytnutou pro nástroj Dell EMC iDRAC Service Module.

Informace o postupu instalace, upgradu a odinstalace nástroje iSM a o požadavcích na software a systém naleznete v části Instalace nástroje iDRAC Service Module.
Zdroje k nástroji Dell EMC iDRAC Service Module

Komunita

Zapojte se do komunity pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Přečtěte si nejnovější dokumentaci k nástroji Dell EMC iDRAC Service Module.

Dokumenty whitepaper

iDRAC Service Module – funkce založené na operačním systému pro mimopásmovou správu pomocí řadiče iDRAC9


Květen 2021
Dokument whitepaper, 12 stránek

Shrnutí nejnovějších vylepšení, která nástroj iDRAC Service Module (ISM) poskytuje v mimopásmové správě s řadičem iDRAC9 zákazníkům se servery Dell EMC PowerEdge 14. a 15. generace.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Přístup k řadiči iDRAC prostřednictvím hostitelského operačního systému


Leden 2017
Dokument whitepaper, 17 stránek

Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s přístupem k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému v nástroji iDRAC Service Module v2.3 nebo novějším.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Povolení výstrah SNMP řadiče iDRAC v pásmu


Leden 2017
Dokument whitepaper, 13 stránek

Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání, konfiguraci a odstraňování problémů s výstrahami SNMP řadiče iDRAC v pásmu pomocí nástroje iDRAC Service Module v2.3 nebo novějšího.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Postup provedení hard resetu procesoru řadiče iDRAC


Červenec 2016
Dokument whitepaper, 8 stránek

Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s funkcí resetování procesoru iDRAC v nástroji iDRAC Service Module v2.3 nebo novějším.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module 2.1 (minimální verze) v operačních systémech Linux Ubuntu a Debian


Září 2015
Dokument whitepaper, 19 stránek

Tento dokument whitepaper obsahuje informace o používání a odstraňování problémů s nástrojem iDRAC Service Module v2.1 nebo novějším v operačních systémech Ubuntu a Debian Linux.

Zobrazit dokument whitepaper

iDRAC Service Module – Windows Management Instrumentation


Duben 2015
Dokument whitepaper, 17 stránek

Tento dokument whitepaper se týká používání nástroje iDRAC Service Module ke sledování různých hardwarových profilů prostřednictvím klientských rozhraní Windows Management Instrumentation (WMI), jako je například Windows PowerShell, příkazový řádek Windows Management Instrumentation, klient Windows Remote Management (WINRM) a WBEMTEST.

Zobrazit dokument whitepaper

Videa

Postup instalace nástroje iDRAC Service Module prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní řadiče iDRAC


Zjistěte, jak nainstalovat nástroj iDRAC Service Module z grafického uživatelského rozhraní řadiče iDRAC.

Listopad 2017

Postup shromáždění sady SupportAssist Collection v nástroji iDRAC Service Module 3.0.1


Zjistěte, jak provést shromáždění sady SupportAssist Collection pomocí nástroje iDRAC Service Module 3.0.1.

Listopad 2017

Povolení přístupu k řadiči iDRAC prostřednictvím hostitelského operačního systému v systému Microsoft Windows pomocí nástroje iSM 2.4


Zjistěte, jak v systému Microsoft Windows povolit a nakonfigurovat přístup k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému.

Červenec 2017

Instalace nástroje iDRAC Service Module do operačního systému Microsoft Windows Nano


Zjistěte, jak nainstalovat nástroj iDRAC Service Module do operačních systémů Microsoft Windows Nano.

Červenec 2017

Povolení přístupu k řadiči iDRAC prostřednictvím funkce hostitelského operačního systému v systému Linux pomocí nástroje iSM 2.4


Zjistěte, jak povolit přístup k řadiči iDRAC v pásmu pro systémy Linux.

Červenec 2017

Zobrazení depeší protokolu SNMP řadiče iDRAC v systému Linux pomocí nástroje iSM 2.4 přijatých z hostitelského operačního systému


Zjistěte, jak zobrazit depeše protokolu SNMP řadiče iDRAC v operačních systémech Linux přijaté z hostitelského operačního systému.

Červenec 2017

Sledování serverů Dell prostřednictvím nástroje iDRAC Service Module pomocí služby WMI


Zabývá se procesem sledování serverů Dell prostřednictvím nástroje iDRAC Service Module (iSM) pomocí služby Windows Management Instrumentation (WMI) pro sadu Dell Server Management Pack verze 6.3 v prostředí Microsoft System Center Operations Manager nebo SCOM.

Červenec 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters