Dell EMC iDRAC Service Module -tuki

Summary: iSM (iDRAC Service Module) on kevyt ohjelmistopalvelu, jolla voi integroida käyttöjärjestelmän ominaisuuksia iDRACiin ja joka voidaan asentaa Dellin 12. sukupolvenSee more

Article Content


Symptoms

Dell EMC iDRAC Service Module

Integrated Dell Remote Access Controller Service Module

 • Laajentaa iDRAC-hallinnan tuettuihin isäntäkäyttöjärjestelmiin.
 • Lähettää iDRACiin käyttöjärjestelmään liittyviä tietoja.
 • Kevyt ohjelmistopalvelu kuluttaa vain vähän isännän resursseja.

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) Service Module (iSM) on kevyt valinnainen ohjelmisto, joka voidaan asentaa PowerEdge-palvelimiin. IDRAC Service Module täydentää iDRAC-liittymiä: graafinen käyttöliittymä (GUI), RACADM-komentoriviliittymä, Redfish ja WSM (Web Service Management) valvonnan lisätiedoilla. iDRAC Service Module -arkkitehtuuri viestii IP-vastakkeiden kautta ja lähettää järjestelmänhallinnan lisätietoja (käyttöjärjestelmä/laiteohjain) iDRACiin. Lisäksi se tarjoaa yksi moneen -konsoleille pääsyn järjestelmänhallintatietoihin käyttöjärjestelmän vakioliittymien kautta.
iDRAC Service Modulen ominaisuudet

Käyttöjärjestelmän tiedot

Server Administrator jakaa tällä hetkellä käyttöjärjestelmän tiedot ja isäntänimen iDRACin kanssa. iSM tarjoaa iDRACille vastaavia tietoja, kuten isäntäkäyttöjärjestelmän nimen, palvelimen isäntäkoneen IP-osoitetiedot, käyttöjärjestelmäversion ja täydellisen toimialuenimen (FQDN). Myös isäntäkäyttöjärjestelmän verkkoliittymät näkyvät. Tämä valvontatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Tämä toiminto on käytettävissä, vaikka Server Administrator on asennettu isäntäkoneen käyttöjärjestelmään.

Lifecycle Controller -lokin replikointi käyttöjärjestelmään

Replikoi Lifecycle Controller (LC) -lokit käyttöjärjestelmän lokeihin. Kaikki tapahtumat, joiden kohteena on käyttöjärjestelmän loki (hälytyssivulla tai vastaavissa RACADM- tai WSMAN-käyttöliittymissä), replikoidaan käyttöjärjestelmälokiin iSM:n avulla. Tämä prosessi vastaa Server Administratorin tekemää järjestelmän tapahtumalokin replikointia.

Käyttöjärjestelmän lokit sisältävät oletusarvoisesti samat lokit, jotka on määritetty SNMP-hälytyksiä varten. Käyttöjärjestelmän lokiin replikoidaan vain ne tapahtumat, jotka on kirjattu LC-lokiin iSM:n asentamisen jälkeen. Jos Server Administrator on asennettu, valvontatoiminto ei ole käytössä, jotta käyttöjärjestelmän lokiin ei tule päällekkäisiä SEL-merkintöjä.

Käynnistämällä iSM 2.1:n voit mukauttaa LC-lokien replikointisijaintia. LC-lokit replikoidaan oletusarvoisesti Windowsin Tapahtumienvalvonnan Windows-lokikansion Järjestelmä-ryhmään. Voit replikoida LC-lokit olemassa olevaan ryhmään tai luoda uuden kansion Windowsin Tapahtumienvalvonnan Sovellus- ja palvelulokit -kansioon.

Automaattinen järjestelmän palautustoiminto

Automaattinen järjestelmän palautustoiminto on laitteistopohjainen ajastin, jota käytetään palvelimen nollaamiseen laitevian sattuessa. Toiminto voi suorittaa järjestelmän automaattisen palautuksen, kuten uudelleenkäynnistyksen, sammutuksen ja uudelleenkäynnistyksen tai sammutuksen, määritetyn ajan jälkeen. Tämä toiminto on käytössä vain, kun käyttöjärjestelmän valvontaohjelman ajastin on poistettu käytöstä. Jos Server Administrator on asennettu, valvontatoiminto ei ole käytössä, jotta päällekkäisiä valvontaohjelman ajastimia ei synny.

Windows Management Instrumentation -palveluntarjoajat

iSM:n kanssa käytettävissä olevat Windows Management Instrumentation -palveluntarjoajat paljastavat laitteiston tiedot Windows Management Instrumentation (WMI) -palvelun kautta. WMI on Windows Driver Model -ohjainmallin laajennusten joukko, jonka kautta käyttöjärjestelmän osat voivat toimittaa tietoja ja ilmoituksia. WMI on Microsoftin WBEM (Web-Based Enterprise Management)- ja CIM (Common Information Model) -standardien käyttöönotto DMTF:stä (Distributed Management Task Force) palvelinlaitteiston, käyttöjärjestelmien ja sovellusten hallintaan. WMI-palveluntarjoajat auttavat integroimaan järjestelmänhallintakonsolit, kuten Microsoft System Centerin. Niiden avulla Microsoft Windows -palvelimia voidaan myös hallita komentosarjoilla.

SupportAssist-kokoelma

iDRACin SupportAssist-kokoelma kerää tietoja laitteistosta, käyttöjärjestelmästä ja muista oleellisista sovelluksista ja pakkaa tiedot. Käyttöjärjestelmän keruutyökalu kerää automaattisesti iSM 2.0 -version tai sitä uudempien versioiden tarvittavat käyttöjärjestelmä- ja laitteistotiedot. Automaattinen tukilokitietojen keräys sisältää käyttöjärjestelmän ja sovellustietojen keräyksen TSR-raporttiin.

Voit vähentää teknisen tuen raportin keräämisessä tarvittavien manuaalisten vaiheiden määrää iSM:n avulla, sillä keräysprosessi on automatisoitu.

Tämä ominaisuus on oletusarvoisesti käytettävissä iDRAC Service Module 2.0:sta alkaen järjestelmissä, joissa on tuettu Microsoft- tai Linux-käyttöjärjestelmä.
CentOS ei tue automaattisen teknisen tuen raportin käyttöjärjestelmän lokikeräystoimintoa.

NVMe PCIe SSD -laitteen poistotuki

Voit poistaa NVMe (Non-Volatile Memory Express) PCIE (Peripheral Interconnect Express) SSD (Solid State Device) -laitteen sammuttamatta järjestelmää tai käynnistämättä sitä uudelleen. Kun poistat laitetta, kaikki laitteeseen liittyvät toiminnot on pysäytettävä, jotta tietoja ei menetetä. Voit estää tietojen menetyksen käyttämällä poiston valmistelutoimintoa, joka pysäyttää kaikki laitteeseen liittyvät taustatoiminnot, minkä jälkeen voit poistaa NVMe PCIe SSD -laitteen.

iDRAC-etälaitekäynnistys

iDRACia käyttämällä voidaan valvoa tuettujen palvelinten kriittisiä järjestelmän laitteisto-, laiteohjelmisto- tai ohjelmisto-ongelmia. iDRAC ei harvinaisissa tapauksissa vastaa lainkaan. Aiemmin asiakkaan olisi katkaistava palvelimesta virta irrottamalla palvelimen virtajohto. Jos iDRAC ei vastaa, iDRAC voidaan palauttaa iDRAC-etälaitekäynnistystoiminnolla sammuttamatta palvelinta. Toiminnon käyttäminen edellyttää järjestelmänvalvojan oikeuksia isäntäkäyttöjärjestelmässä. iDRAC-etälaitekäynnistys on oletusarvoisesti käytössä.

iDRAC-yhteys isäntäkäyttöjärjestelmän kautta

Voit hallita laitteen laitteistoa tai laiteohjelmistoa Dellin PowerEdge-palvelinten avulla iDRACin kautta määrittämällä erillisen iDRAC-verkon. Erillisen verkkoportin kautta voit käyttää eri iDRAC-käyttöliittymiä, joita ovat graafinen käyttöliittymä, WSMAN, RACADM ja Redfish.

Laitteiston tai laiteohjelmiston hallinta edellyttää erillistä yhteyttä laitteen ja tuetun iDRAC-liitännän välillä. Käyttämällä iDRACia isäntäkäyttöjärjestelmätoiminnolla voit muodostaa yhteyden iDRAC-käyttöliittymään käyttöjärjestelmän IP-osoitteesta tai isäntäkoneesta laitteen ja iDRAC-verkon välisestä yhteydestä riippumatta. Toiminto tarkkailee laitteistoa tai laiteohjelmistoa, vaikka iDRACia ei olisi yhdistetty palvelimiin.

iDRAC SNMP -hälytysten kaistan sisäinen tuki

iDRACin, eli kaistan ulkopuolisen palvelimen hallinta- ja valvontatyökalun, avulla SNMP-hälytykset voidaan tallentaa lokiin. Kun isäntäkäyttöjärjestelmän järjestelmänhallintaan käytetään kaistansisäistä agenttia, painopiste on kuitenkin enemmän isäntäkäyttöjärjestelmästä vastaanotetuissa SNMP-hälytyksissä kuin iDRACista saaduissa hälytyksissä. Kun SNMP-hälytys vastaanotetaan iDRACista, hälytyksen lähteen selvittäminen olisi vaikeaa, sillä se on peräisin iDRACin IP-osoitteesta, ei järjestelmän IP-osoitteesta.

Kun käynnistät iSM 2.3:n, voit vastaanottaa SNMP-hälytyksiä isäntäkäyttöjärjestelmästä. Hälytykset muistuttavat iDRACin luomia hälytyksiä.

WSMAN-käyttöönotto etäyhteyden kautta

Tällä hetkellä WMI-tietojen avulla voidaan valvoa järjestelmän laitteistoa yhdistämällä Microsoft Windows WMI -isäntälaite nimiavaruuteen. Isäntäkoneen WMI-käyttöliittymä on oletusarvoisesti käytössä ja sitä voidaan käyttää etäyhteyden kautta. Jos kuitenkin haluat käyttää WMI-käyttöliittymiä WinRM:n WMI-sovittimella, se on otettava käyttöön manuaalisesti, sillä se ei ole oletusarvoisesti käytössä. Tällä toiminnolla voit käyttää WinRM WMI -nimiavaruuksia etäyhteyden kautta, kun otat sen käyttöön asennuksen aikana.

iDRAC Service Modulen tehdasasennus Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään (asiakkaan valinnan mukaan)

iSM voidaan nyt asentaa tehtaalla Microsoft Windows -käyttöjärjestelmään. Jos iSM on esiasennettu, pääset nopeasti käsiksi tärkeisiin lokeihin ja tukiasiakirjoihin. Kun Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän tehdasasennus on valittu, voit valita iSM:n asennuksen käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

 • iSM – käytössä: sisältää iSM:n tehdasasennuksen Windows-käyttöjärjestelmään
 • ISM – poissa käytöstä: asiakkaat, jotka eivät halua asentaa iSM-ohjelmistoa käyttöjärjestelmään, voivat valita tämän vaihtoehdon

S.M.A.R.T-valvonta

S.M.A.R.T-valvontaominaisuus tukee AHCI-tilassa olevia SATA-kiintolevyjä. Se voi valvoa SATA-piirisarjaohjaimen hallinnoimien kiintolevyjen S.M.A.R.T-hälytyksiä iDRACin tukemien tarkastusmenetelmien avulla. Aiemmin hälytyksiä valvottiin RAID-tilassa olevien kiintolevyjen valvontaan suunnitelluilla avoimen lähdekoodin apuohjelmilla.

Täysi sammutus/käynnistys

Täydellä sammutuksella/käynnistyksellä voidaan nollata palvelimen ulkoinen virta. Palvelinlaitteistot toimivat yhä useammin ulkoisella virralla, ja joidenkin palvelinongelmien vianmääritys edellyttää, että laitteisto nollataan irrottamalla palvelimen virtakaapeli manuaalisesti. Tämä tarkoittaa, että jonkun on manuaalisesti irrottava virtakaapelit ja liitettävä ne uudelleen, mikä lisää kustannuksia sekä aiheuttaa vaivaa asiakkaille ja tukihenkilökunnalle. Täyden sammutuksen/käynnistyksen avulla järjestelmänvalvoja voi liittää tai irrottaa ulkoisen virran etänä ilman tietokeskuksessa käyntiä. Tätä ominaisuutta tuetaan iDRAC9:ssä.

Sisäinen SupportAssist

SupportAssist säästää aikaa ja sujuvoittaa teknisen tuen palvelupyyntöjä. SupportAssistiin luodaan avoin palvelupyyntö tapahtumaan perustuvan kokoelman perusteella. Ajoitetut kokoelmat helpottavat ympäristön valvontaa ja ylläpitoa. Kokoelmat sisältävät laitteistotiedot, RAID-ohjaimen lokit sekä käyttöjärjestelmä- ja sovellustiedot. Tuetut ominaisuudet:

 • SupportAssist-rekisteröinti – iSM tukee SupportAssist-rekisteröintiä. Se tarvitsee tehdä vain kerran. Rekisteröinti suoritetaan kirjoittamalla vaaditut tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, osoite ja numero.
 • SupportAssist-kokoelma – iDRACin SupportAssist-kokoelma kerää tietoja laitteistosta, käyttöjärjestelmästä ja oleellisista sovelluksista sekä pakkaa tiedot.
 • Lisäksi SupportAssistissa on seuraavat ominaisuudet:
  • ennakoiva ongelmien tunnistus
  • automaattinen pyynnön luonti
  • tukiyhteydenotto Dellin teknisen tuen edustajalta.

Microsoft S2D -ratkaisujen ohjelmistotapahtumien korrelointi laitteistovikoihin

iSM valvoo palvelintallennuksen korrelointi-ominaisuuden avulla tapahtumalokeja, jotka sisältävät laitteiston tallennusvarantoihin liittyviä hälytyksiä tai tapahtumia. Palvelimen tallennusalijärjestelmää valvotaan tällä hetkellä silloin, kun Dell EMC -tallennusohjaimet ovat RAID-tilassa. SS (Storage Spaces)- ja S2D (Storage Space Direct) -ratkaisuissa palvelimen tallennusalijärjestelmää valvotaan sen sijaan pass-thru-tilassa tai silloin, kun tallennusvaranto luodaan SATA-piirisarjan avulla. Tässä ominaisuudessa LifeCycle-lokin laitteistopohjaiset varoitukset ja käyttöjärjestelmän lokien ohjelmistopohjaiset varoitukset yhdistetään ja kirjataan iDRAC Lifecycle -lokeihin. Ominaisuus asennetaan iDRAC Service Module -paketin asennuksen yhteydessä, ja se on oletusarvoisesti käytössä. Käyttäjä voi halutessaan muuttaa asetuksia iDRAC-asetuksista. iSM tarkastaa lokit virheiden ja varoitusten varalta osana valvontaa. iSM liittää isännän SS-korrelaatiotapahtumat vastaavaan LC-tapahtumaan.

Levyn SupportAssist-automaattilähetys

Ennakoiva hälytys toimii näin, jos palvelimessa ilmenee SNMP-tapahtuma PDR16 tai PDR63: Dell EMC -tuki lähettää sähköpostitse suosituksen ennakkovirheen tai virheellisen levylohkon sisältävän levyn, kuten SSD-levyn, lähettämisestä voimassa olevien käyttöoikeusehtojen mukaan. Osien lähettäminen edellyttää huolto-osoitteen lähettämistä Dell EMC -tukeen. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmissä.

iDRAC-käynnistysohjelma

iDRAC-käyttöliittymä käynnistetään paikallisessa järjestelmässä kaksoisnapsauttamalla iDRAC-käynnistysohjelman kuvaketta. iDRAC-käyttöliittymän kirjautumissivu avautuu oletusselaimessa ja käyttäjä voi kirjautua iDRAC-aloitussivulle iDRAC-tunnuksilla. Tätä ominaisuutta tuetaan vain Microsoft Windows -käyttöjärjestelmissä.

Kertakirjautuminen (SSO) iDRAC-käyttöliittymään isäntäkäyttöjärjestelmän järjestelmänvalvojan työpöydältä

iSM:n ja iDRACin välinen viestintä tapahtuu iSM 3.4 -versiosta alkaen TLS-suojattujen USBNIC INET -vastakkeiden välityksellä. Näin varmistetaan, että kaikki iDRACista iSM:ään USBNIC:n välityksellä siirrettävät tiedot pysyvät suojassa. iSM ja iDRAC hallinnoivat todennusta itse allekirjoitettujen varmenteiden avulla. Itse allekirjoitetut varmenteet ovat voimassa 10 vuotta. Uudet itse allekirjoitetut varmenteet luodaan joka kerta, kun iSM asennetaan.

iSM:n ja iDRACin välisen viestinnän parannettu suojaus TLS-protokollan avulla

iSM:n ja iDRACin välinen viestintä tapahtuu iSM 3.4 -versiosta alkaen TLS-suojattujen USBNIC INET -vastakkeiden välityksellä. Näin varmistetaan, että kaikki iDRACista iSM:ään USBNIC:n välityksellä siirrettävät tiedot pysyvät suojassa. iSM ja iDRAC hallinnoivat todennusta itse allekirjoitettujen varmenteiden avulla. Itse allekirjoitetut varmenteet ovat voimassa 10 vuotta. Uudet itse allekirjoitetut varmenteet luodaan joka kerta, kun iSM asennetaan.
iDRAC9-koontinäyttö

Dell EMC iDRAC Service Modulen parannukset

Dell EMC kehittää jatkuvasti parannuksia Dell EMC iDRAC Service Moduleen.

Dell EMC iDRAC Service Module 3.6 -version uudet ominaisuudet

 • Uudet tuetut käyttöjärjestelmät
  • Red Hat Enterprise Linux 8.3
  • Red Hat Enterprise Linux 7.9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Uudet ja parannetut ominaisuudet
  • Kirjastojen turvallinen lataaminen, joka estää esilatauksen Linuxissa ja VMware ESXi -järjestelmässä.
  • Ohjelmistojen RAID-ohjaimen alaisen piirisarjan SATA-laitteiden S.M.A.R.T-määritteiden valvonta.
  • Piirisarjan SATA-laitteiden historialliset S.M.A.R.T-lokitiedostot on lisätty SupportAssist Collection -tietoihin.
  • Levyjen SupportAssist-automaattilähetys kahden seuraavan VMware ESXi -tapahtuman yhteydessä:
   • fyysisellä levyllä havaitaan ennakkovirhe
   • virheellistä levylohkoa <device> -laitteessa ei voi määrittää uudelleen kirjoituksen aikana.
  • Parannettu NVMe:n poiston valmistelutoiminto Linux-käyttöjärjestelmässä – NVMe:n poiston valmistelutoimintoa ei sallita, kun NVMe-asema on käytössä tai siinä on käynnissä raakaluku- ja kirjoitustoiminto.
  • Parannetut iDRACHardReset- ja FullPowerCycle-ominaisuudet - iDRACHardReset- ja FullPowerCycle-toimintoja tuetaan, kun Secure Boot -asetus on käytössä BIOSissa. yx5x AMD -palvelimen tarvitsema BIOSin vähimmäisversio on 1.5.3.

Kattava luettelo version parannuksista, rajoituksista sekä korjatuista ja tunnetuista ongelmista on Dell EMC iDRAC Service Modulen julkaisutietojen uusimmassa versiossa.

Kattava luettelo kaikista iSM-versioista on Dell EMC iDRAC Service Module -sivulla.
IDRAC9-asetukset

Dell EMC iDRAC Service Modulen lataaminen ja asentaminen

Dell EMC iDRAC Service Modulea tuetaan useimmissa PowerEdge-palvelinten Microsoft Windows-, Linux- ja ESXi-käyttöjärjestelmissä, joissa on iDRAC7, iDRAC8 tai iDRAC9. Lisätietoja tuetuista ympäristöistä ja käyttöjärjestelmistä on käyttöoppaan Supported Platforms -osiossa.

iSM-versio vaihtelee palvelimen mallin ja asennetun käyttöjärjestelmän mukaan. Lataa uusin iSM-versio seuraavasti:

 • Siirry osoitteeseen Dell.com/support ja valitse palvelimen malli tai anna palvelutunniste.
 • Valitse Ohjaimet ja ladattavat tiedostot
 • Valitse järjestelmäsi käyttöjärjestelmä
 • Kirjoita avainsana iSM.
 • Lataa uusin Dell EMC iDRAC Service Module -versio.

Katso käyttöoppaan Installing iDRAC Service Module -osiosta lisätietoja iSM:n ohjelmisto- ja järjestelmävaatimuksista sekä sen asentamisesta, päivittämisestä ja asennuksen poistamisesta.
Dell EMC iDRAC Service Module -resurssit

Yhteisö

Systems Management -yhteisöstä voit etsiä

 • keskustelupalstoja, joihin voi lähettää kysymyksiä ja vastauksia
 • blogeja, joiden artikkeleita voi lukea ja kommentoida
 • keskusteluja, joissa voi esittää tuotteiden kehitysehdotuksia ja äänestää muiden yhteisön jäsenten julkaisemia ideoita
 • ja paljon muuta...

Oppaat

Hae uusimmat asiakirjat Dell EMC iDRAC Service Module -asiakirjoista.

White Paper -julkaisut

IDRAC Service Module - käyttöjärjestelmäpohjaiset ominaisuudet iDRAC9:n kaistan ulkopuoliseen hallintaan


Toukokuu 2021
12-sivuinen artikkeli

Yhteenveto IDRAC Service Module (ISM) -moduulin uusimmista parannuksista iDRAC9:n kaistan ulkopuolisesta hallinnasta Dell EMC:n 14. ja 15. sukupolven PowerEdge-palvelinasiakkaille.

Lue artikkeli

iDRAC Service Module – iDRACin käyttö isäntäkäyttöjärjestelmän kautta


Tammikuu 2017
17-sivuinen artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään iDRACin käyttöä isäntäkäyttöjärjestelmän kautta ja tämän ominaisuuden vianmääritystä iDRAC Service Module 2.3 -versiossa ja sitä uudemmissa versioissa.

Lue artikkeli

iDRAC Service Module – kaistansisäisten iDRAC SNMP -hälytysten käyttöönotto


Tammikuu 2017
13-sivuinen artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään kaistansisäisten iDRAC SNMP -hälytysten käyttöä, määrittämistä ja vianmääritystä iDRAC Service Module 2.3 -versiossa ja sitä uudemmissa versioissa.

Lue artikkeli

iDRAC Service Module – ohjeet iDRAC-suorittimen laitekäynnistykseen


Heinäkuu 2016
8-sivuinen artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään iDRAC-suorittimen laitekäynnistysominaisuuden käyttöä ja vianmääritystä iDRAC Service Module 2.3 -versiossa ja sitä uudemmissa versioissa.

Lue artikkeli

iDRAC Service Module 2.1 (väh.) tai uudempi Ubuntu- ja Debian Linux -käyttöjärjestelmissä


Syyskuu 2015
19-sivuinen artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään iDRAC Service Module 2.1 -version ja sitä uudempien versioiden käyttöä ja vianmääritystä Ubuntu- ja Debian Linux -käyttöjärjestelmissä.

Lue artikkeli

iDRAC Service Module – Windows Management Instrumentation


Huhtikuu 2015
17-sivuinen artikkeli

Tässä artikkelissa käsitellään iDRAC Service Modulen käyttöä laitteistoprofiilien valvontaan WMI (Windows Management Instrumentation) -käyttöliittymien, kuten Windows PowerShellin, Windows Management Instrumentation Command-linen, WINRM:n (Windows Remote Management) tai WBEMTEST:n kautta.

Lue artikkeli

Videot

iDRAC Service Modulen asentaminen iDRAC-käyttöliittymässä


Katso ohjeet iDRAC Service Modulen asentamiseen iDRAC-käyttöliittymässä.

Marraskuu 2017

SupportAssist-kokoelman luominen iDRAC Service Module 3.0.1:ssä


Katso ohjeet SupportAssist-kokoelman luomiseen iDRAC Service Module 3.0.1:ssä.

Marraskuu 2017

iDRACin käyttö isäntäkäyttöjärjestelmän kautta Microsoft Windowsissa iSM 2.4:ssä


Katso, miten voit ottaa käyttöön ja määrittää iDRAC-yhteyden isäntäkäyttöjärjestelmän kautta Microsoft Windowsissa.

Heinäkuu 2017

iDRAC Service Modulen asentaminen Microsoft Windows Nano -käyttöjärjestelmiin


Katso ohjeet iDRAC Service Modulen asentamiseen Microsoft Windows Nano -käyttöjärjestelmiin.

Heinäkuu 2017

iDRACin käyttö isäntäkäyttöjärjestelmän kautta Linuxissa iSM 2.4:ssä


Katso, miten voit ottaa käyttöön kaistansisäisen iDRAC-yhteyden Linux-järjestelmissä.

Heinäkuu 2017

Isäntäkäyttöjärjestelmän lähettämien iDRAC SNMP -hälytysten tarkasteleminen Linuxissa iSM 2.4:ssä


Katso ohjeet isäntäkäyttöjärjestelmän lähettämien iDRAC SNMP -hälytysten tarkastelemiseen Linux-käyttöjärjestelmissä.

Heinäkuu 2017

Dell-palvelinten valvonta iDRAC Service Modulen kautta WMI:n avulla


Käsittelee Dell-palvelinten valvontaa iSM:n (iDRAC Service Module) kautta Windows Management Instrumentation (WMI) for Dell Server Management Pack Suite -version 6.3 avulla Microsoft SCOM (System Center Operations Manager) -ympäristössä.

Heinäkuu 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters