Understøttelse af Dell EMC iDRAC Service Module

Summary: iDRAC Service Module (iSM) er en letvægts-software-OS-service, der bedre integrerer operativsystemfunktioner (OS) med iDRAC, og som kan installeres på Dells 12. generationSee more

Article Content


Symptoms

Dell EMC iDRAC-servicemodul

Integreret Dell Remote Access Controller Service Module

 • Udvider iDRAC-administrationen til understøttede værtsoperativsystemer
 • Leverer OS-relaterede oplysninger til iDRAC
 • Letvægts-softwareservice med minimal værtspåvirkning

Det integrerede Dell Remote Access Controller (iDRAC) Service Module (iSM) er et valgfrit letvægts-softwareprogram, der kan installeres på PowerEdge-servere. IDRAC Service Module komplementerer iDRAC-grænseflader: grafisk brugergrænseflade (GUI), RACADM CLI, Redfish og Web Service Management (WSMan) med yderligere overvågningsdata. iDRAC Service Module-arkitekturen bruger IP-socket-kommunikation og leverer yderligere systemadministrationsdata (OS/enhedsdriver) til iDRAC og præsenterer en-til-mange-konsoller med adgang til systemadministrationsdata via OS-standardgrænseflader.
Funktioner i iDRAC Service Module

Oplysninger om operativsystem

Server Administrator deler pt. oplysninger om operativsystemet og værtsnavnet med iDRAC. ISM deler lignende oplysninger som f.eks. OS-værtsnavn, serverværtens IP-adresseoplysninger, OS-version, FQDN (Fully Qualified Domain Name) med iDRAC. Netværkgrænsefladerne på værtsoperativsystemet vises også. Som standard er denne overvågningsfunktion aktiveret. Denne funktion er tilgængelig, selvom Server Administrator er installeret på værtsoperativsystemet.

Replikering af Lifecycle Controller-log i operativsystem

Replikerer Lifecycle Controller (LC)-logfilerne til OS-logfilerne. Alle begivenheder, der har indstillingen OS Log (på siden Advarsler eller i de tilsvarende RACADM- eller WSMAN-grænseflader), er replikeret i OS-loggen ved hjælp af iSM. Denne proces svarer til replikeringen af SEL (System Event Log – Hændelseslogfiler) udført af Server Administrator.

Standardsættet af logfiler, der skal inkluderes i OS-logfilerne, er de samme som de logfiler, der er konfigureret for SNMP-traps/advarsler. Kun de hændelser, der logføres i LC-loggen, efter iSM er blevet installeret, replikeres til OS-logfilen. Hvis Server Administrator er installeret, deaktiveres overvågningsfunktionen for at undgå at duplikere systemets hændelseslogfiler i OS-loggen.

Med iSM 2.1 kan du tilpasse placeringen for at replikere LC-logge. Som standard replikeres LC-logfiler i gruppen System i mappen med Windows-logfiler i Windows Logbog. Du kan replikere LC-loggene til en eksisterende gruppe, eller oprette en ny mappe i mappen Logfiler for Program- og services i Windows-logbogen.

Automatisk systemgendannelsesfunktion

Funktionen Automatisk Systemgendannelse er en hardwarebaseret timer, som bruges til at nulstille serveren i tilfælde af en hardwarefejl. Funktionen kan udføre automatiske systemgendannelseshandlinger som f.eks. genstart, strømcyklus eller slukning efter et bestemt tidsinterval. Denne funktion er kun aktiveret, når operativsystemets watchdog-timer er deaktiveret. Hvis Server Administrator er installeret, deaktiveres overvågningsfunktionen for at undgå dublerede watchdog-timere.

Windows Management Instrumentation-udbydere

Windows Management Instrumentation-udbydere, der er tilgængelige med iSM, viser hardwaredata via Windows Management Instrumentation (WMI). WMI er et sæt udvidelser til Windows Driver-modellen med en operativsystemgrænseflade, hvorigennem instrumenterede komponenter giver oplysninger og notifikationer. WMI er Microsofts implementering af WBEM (Web-Based Enterprise Management) og CIM (Common Information Model) fra DMTF (Distributed Management Task Force) til administration af serverhardware, operativsystemer og programmer. WMI-udbydere hjælper med at integrere med System Management Consoles som f.eks. Microsoft System Center og lader scripting styre Microsoft Windows-servere.

SupportAssist Collection

SupportAssist Collection-funktionen i iDRAC indsamler oplysninger om hardware, OS og relevante programdata, og komprimerer disse oplysninger. Ved brug af iSM 2.0 eller nyere versioner indsamler OS Collector-værktøjet automatisk relevante OS- og hardwareoplysninger. Indsamling af Automatic Support-logfiler inklusive OS og Application Information Collection med TSR.

Ved brug af iSM reducerer du antallet af manuelle trin til at indsamle en teknisk support-rapport, da indsamlingsprocessen er automatiseret.

Denne funktion har som standard været tilgængelig siden iDRAC Service Module 2.0 på systemer, der kører understøttede Microsoft- eller Linux-operativsystemer.
Indsamlingsfunktionen for OS-logge i Automatic Technical Support Report understøttes ikke på CentOS.

Fjernelse af NVMe PCIe SSD-enhed

Fjernelse af en NVMe (Non-Volatile Memory Express) PCIE (Peripheral Component Interconnect Express) SSD (Solid State Device)-enhed uden at slukke eller genstarte systemet. Når du fjerner en enhed, skal alle aktiviteter, der er forbundet med enheden, stoppes for at undgå datatab. For at forhindre, at data går tabt, skal du bruge funktionen Forbered fjernelse, som stopper alle enhedens tilknyttede baggrundsaktiviteter, hvorefter det er muligt at fjerne NVMe PCIe SSD-enheden.

Total fjernnulstilling af iDRAC

Ved hjælp af iDRAC kan du overvåge de understøttede servere for vigtige systemhardware-, firmware- eller softwareproblemer. Det er sjældent, men det kan ske, at en iDRAC ikke reagerer. Tidligere var kunden nødt til at slukke for serveren ved at frakoble strømmen til serveren. Nu kan du, hvis en iDRAC ikke svarer, udføre en fjernnulstilling af iDRAC uden at være nødt til at slukke for serveren. Administratorrettigheder på værtsoperativsystemet er påkrævede for at bruge denne funktion. Som standard er funktionen for fjernnulstilling af iDRAC aktiveret.

iDRAC-adgang via værtens OS

Ved hjælp af Dells PowerEdge-servere kan du administrere en enheds hardware eller firmware via iDRAC ved at konfigurere et iDRAC-dedikeret netværk. Via den dedikerede netværksport kan du få adgang til iDRAC-grænseflader som f.eks. GUI, WSMAN, RACADM og Redfish Client.

Den nødvendige forudsætning for at administrere hardwaren eller firmwaren er at have en dedikeret forbindelse mellem en enhed og den understøttede iDRAC-grænseflade. Når du bruger iDRAC-adgangen via værts-OS-funktionen, kan du oprette forbindelse til en iDRAC-grænseflade fra en OS-IP eller -vært uafhængigt af, om der er forbindelse mellem en enhed og et iDRAC-dedikeret netværk. Denne funktion overvåger hardwaren eller firmwaren, selv hvis iDRAC ikke er tilsluttet serverne.

Integreret understøttelse af iDRAC SNMP-advarsler

Ved hjælp af iDRAC, et out-of-band-serveradministrations- og overvågningsværktøj, kan SNMP-traps/-advarsler registreres i logfilen. Fra et in-band-agent-perspektiv foretrækker værtens OS System Management SNMP-advarsler modtaget fra værtens OS frem for de traps, der modtages fra iDRAC. Når der modtages en SNMP-advarsel fra iDRAC, vil det være udfordrende at bestemme kilden til advarslen, da den er fra en iDRAC-IP og ikke systemets IP.

Med iSM 2.3 kan du modtage SNMP-advarsler fra værtoperativsystemet, som ligner de advarsler, der genereres af iDRAC.

Fjernaktivering af WSMAN

I øjeblikket kan du med WMI Information-funktionen oprette forbindelse til værtens Microsoft Windows WMI-navneområde for at overvåge systemhardwaren. WMI-grænsefladen på værten er aktiveret som standard, og du kan få fjernadgang til den. Hvis du ønsker at få adgang til WMI-grænsefladen med WINRMs WMI-adapter, skal du dog aktivere den manuelt, da den ikke er aktiveret som standard. Ved hjælp af denne funktion kan du få fjernadgang til WINRM WMI-navneområderne ved at aktivere det under installationen.

Fabriksinstalleret iDRAC Service Module til Microsoft Windows (kundetilvalg)

iSM kan nu være fabriksinstalleret for Microsoft Windows-operativsystemet. Når iSM er pre-installeret, kan du hurtigt få adgang til kritiske logfiler og supportdokumenter. Når der er valgt et fabriksinstalleret Microsoft Windows-operativsystem, kan du vælge at installere iSM fra de tilgængelige muligheder.

 • iSM – aktiveret – yder fabriksinstallation af iSM i Windows OS
 • iSM – deaktiveret – kunder, der ikke ønsker at have iSM installeret i operativsystemet, skal vælge denne indstilling

S.M.A.R.T-overvågning

S.M.A.R.T-overvågningsfunktionen understøtter harddiske, der er aktiveret med SATA i AHCI-tilstand. Den har indbygget kapacitet til at overvåge S.M.A.R.T-advarsler via iDRAC-understøttede overvågningsmetoder for harddiske under SATA-chipsæt-controller. Tidligere blev advarslerne overvåget af et hvilket som helst open source-hjælpeprogram, der overvågede harddiske indstillet i RAID-tilstand.

FullPowerCycle

FullPowerCycle-funktionen giver mulighed for at nulstille serverens hjælpestrøm. En stigende mængde serverhardware kører på serverhjælpestrøm, og fejlfinding af visse serverproblemer kræver, at du fysisk frakobler serverens strømkabel for at nulstille hardwaren, der kører på en hjælpestrøm. Dette medfører, at en person fysisk skal frakoble/tilslutte strømkablerne, hvilket medfører betydelige omkostninger og besvær for kunder og supportmedarbejdere. Funktionen FullPowerCycle gør det muligt for administratoren at tilslutte eller frakoble hjælpestrømmen via fjernadgang uden at besøge datacenteret. Denne funktion understøttes på iDRAC9.

SupportAssist On the Box

SupportAssist sparer tid og strømliner de tekniske supportsager. En indsamling, der er baseret på en hændelse, opretter en åben serviceanmodning hos SupportAssist. Planlagte indsamlinger hjælper med at overvåge og vedligeholde dit miljø. Disse indsamlinger omfatter hardwaredata, RAID-controller-logfiler, OS-data og programdata. De understøttede funktioner er:

 • SupportAssist Registration – iSM understøtter SupportAssist Registration. Dette er engangsaktivitet. Du kan indtaste de nødvendige oplysninger som f.eks. navn, e-mail, adresse og nummer for at fuldføre registreringen.
 • SupportAssist Collection – SupportAssist Collection-funktionen i iDRAC indsamler oplysninger om hardware, OS og relevante programdata og komprimerer disse oplysninger.
 • SupportAssist leverer også:
  • Proaktiv problemidentifikation
  • Automatiseret sagsoprettelse
  • Kontakt til support, som indledes af en teknisk supporttekniker fra Dell.

Korrelation af softwarehændelser med hardwarefejl for Microsoft S2D

Hændelseslogfilerne for advarsler eller hændelser relateret til hardwarelagerpuljen overvåges af iSM med korrelationsfunktionen for serverlagring. I øjeblikket overvåges serverlagringsundersystemet, når Dell EMC Storage-controllere anvendes i RAID-tilstand. Men i Storage Spaces (SS) eller Storage Space Direct (S2D) overvåges serverlagringsundersystemet i en pass-thru-tilstand, eller SATA-chipsættet bruges til at oprette lagerpuljen. Med denne funktion flettes de hardwaredefinerede advarsler, der er dækket af LifeCycle-logfilerne, og de softwaredefinerede advarsler, der er dækket af OS-logfiler, og advarslerne registreres i iDRAC LifeCycle-logfilerne. Denne funktion installeres sammen med iDRAC Service Module-pakken og vil som standard være aktiveret. Brugeren kan ændre indstillingerne i iDRAC-indstillingerne. Som en del af overvågningen vil iSM overvåge logfilerne for mulige fejl og advarsler. iSM vil integrere SS-korrelationshændelserne på værten med en tilsvarende LC-hændelse.

iSM SupportAssist – automatisk diskafsendelse

Som en del af den forudsigende advarsel, hvis serveren støder på en af følgende SNMP-hændelser: PDR16 og PDR63, der vil blive sendt en anbefaling fra Dell EMC-support via e-mail om afsendelse af den forudsigende fejlbehæftede eller defekte diskblok, såsom SSD'er, hvilket er underlagt de gældende licensvilkår og -betingelser. For at afsende dele skal der bruges en serviceadresse til Dell EMC-support. Denne funktion er kun tilgængelig på Windows-og Linux-operativsystemer.

iDRAC GUI-start

Start iDRAC GUI fra det lokale system ved at dobbeltklikke på iDRAC GUI-startikonet. Login-siden til iDRAC GUI åbnes i standardbrowseren, og iDRAC-brugeroplysningerne kan bruges til at logge på iDRAC-startsiden. Dette understøttes kun på Microsoft Windows-operativsystemer.

Enkeltlogon (SSO) til iDRAC GUI fra værts-OS-administratorens skrivebord

Fra og med iSM 3.4 foregår datakommunikationen mellem iSM og iDRAC via TLS-beskyttede USBNIC INET-sockets. Dette sikrer beskyttelse af alle de data, der transporteres fra iDRAC til iSM over USBNIC. iSM og iDRAC bruger selvsignerede certifikater til at styre godkendelsen. De selvsignerede certifikater har en gyldighed på 10 år. Nye selvsignerede certifikater genereres, hver gang iSM installeres.

Forbedret sikkerhed for kommunikationen mellem iSM og iDRAC ved hjælp af TLS-protokol

Fra og med iSM 3.4 foregår datakommunikationen mellem iSM og iDRAC via TLS-beskyttede USBNIC INET-sockets. Dette sikrer beskyttelse af alle de data, der transporteres fra iDRAC til iSM over USBNIC. iSM og iDRAC bruger selvsignerede certifikater til at styre godkendelsen. De selvsignerede certifikater har en gyldighed på 10 år. Nye selvsignerede certifikater genereres, hver gang iSM installeres.
iDRAC9-dashboard

Forbedringer af Dell EMC iDRAC Service Module

Dell EMC forbedrer konstant Dell EMC iDRAC Service Module.

Nye funktioner i Dell EMC iDRAC Service Module 3.6

 • Nye understøttede operativsystemer
  • Red Hat Enterprise Linux 8,3
  • Red Hat Enterprise Linux 7,9
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2
  • Ubuntu server 20.04 LTS
  • VMware ESXi 7.0 U1
 • Nye og forbedrede funktioner
  • Sikker indlæsning af biblioteker for at undgå forudindlæsning på Linux og VMware ESXi.
  • Overvågning af S.M.A.R.T-egenskaber i chipset-SATA-enheder under software-RAID-controller.
  • Medtagelse af chipset-SATA enhedens historiske S.M.A.R.T-logfiler i SupportAssist-samling.
  • Automatisk SupportAssist-afsendelse af diske for under to hændelser for WMware ESXi:
   • Forudsete fejl rapporteret for fysisk disk.
   • En defekt diskblok på <device> kan ikke omfordeles under skrivning.
  • Forbedring af funktionen NVMe Forbered fjernelse i Linux-operativsystemet – NVMe Forbered fjernelse er ikke tilladt, når et NVMe-drev er i brug, eller der er en igangværende rå læse- og skrivehandling på NVMe-drevet.
  • Forbedrede iDRACHardReset- og FullPowerCycle-funktioner – iDRACHardReset- og FullPowerCycle-handlingerne understøttes, når secure boot er aktiveret i BIOS. Minimum BIOS-version, der er påkrævet, er 1.5.3 for yx5x AMD-server.

Se den nyeste version af Produktbemærkninger til Dell EMC iDRAC Service Module for at få vist en komplet liste over forbedringer samt begrænsninger, løste problemer og kendte problemer.

Se Dell EMC iDRAC Service Module for at få vist en komplet liste over alle versioner af iSM.
iDRAC9-indstillinger

Download og installation af Dell EMC iDRAC Service Module

Dell EMC iDRAC Service Module understøttes på de fleste versioner af Microsoft Windows-, Linux- og ESXi-operativsystemer for PowerEdge-servere med iDRAC7, iDRAC8 og iDRAC9. Se Understøttede platforme for at få flere oplysninger om de understøttede platforme og operativsystemer.

Den specifikke version af iSM for dit system varierer baseret på servermodellen og det installerede operativsystem. Sådan downloader du den nyeste version af iSM:

 • Naviger til Dell.com/support, og vælg din servermodel, eller indtast servicekoden.
 • Vælg Drivere og downloads
 • Vælg operativsystemet til dit system
 • Nøgleordet iSM
 • Download den seneste revision, der er tilgængelig til Dell EMC iDRAC Service Module

Se Installation af iDRAC Service Module for at få oplysninger om softwarekrav, systemkrav og trin til installation, opgradering og fjernelse af iSM.
Ressourcer for Dell EMC iDRAC Service Module

Brugernetværk

Bliv en del af Systems Management-fællesskabet for at finde:

 • grupper til at skrive spørgsmål og svar
 • blogge til at læse og kommentere på artikler
 • ideudvekslinger til at forbedre produkter og stemme på ideer, som andre medlemmer af fællesskabet har slået op
 • og meget mere...

Dokumentation

Se dokumentationen til Dell EMC iDRAC Service Module for den nyeste dokumentation.

White Papers

iDRAC Service Module – OS-baserede funktioner til out-of-band-administration med iDRAC9


Maj 2021
12-siders hvidbog

Oversigt over de nyeste forbedringer, som iDRAC Service Module (iSM) leverer til out-of-band-administration med iDRAC9 til kunderne på 14. og 15. generation af Dell EMC PowerEdge-servere.

Læs hvidbogen

iDRAC-servicemodul – iDRAC-adgang via værtens operativsystem


Januar 2017
17-siders hvidbog

Denne hvidbog indeholder oplysninger om brugen og fejlfinding af iDRAC Access via funktionen Host Operating System i iDRAC Service Module v. 2.3 eller nyere.

Læs hvidbogen

iDRAC Service Module – Aktiver integrerede iDRAC SNMP-advarsler


Januar 2017
13-siders hvidbog

Denne hvidbog indeholder oplysninger om brugen, konfigurationen og fejlfindingen af In-Band iDRAC SNMP-advarsler i iDRAC Service Module v. 2.3 eller nyere.

Læs hvidbogen

iDRAC Service Module – Sådan udføres en iDRAC CPU-nulstilling


Juli 2016
8-siders hvidbog

Denne hvidbog indeholder oplysninger om brugen af iDRAC CPU-nulstillingsfunktionen i iDRAC Service Module v. 2.3 eller nyere.

Læs hvidbogen

iDRAC Service Module 2.1 eller nyere på Ubuntu- og Debian Linux-operativsystemer


September 2015
19-siders hvidbog

Denne hvidbog indeholder oplysninger om brugen af og fejlfindingen af iDRAC Service Module v. 2.1 eller nyere på Ubuntu- og Debian Linux-operativsystemer.

Læs hvidbogen

iDRAC Service Module – Windows Management Instrumentation


April 2015
17-siders hvidbog

Denne hvidbog drejer sig om at bruge iDRAC Service Module til at overvåge de forskellige hardwareprofiler via Windows Management Instrumentation (WMI)-klientgrænseflader som f.eks. Windows PowerShell, Windows Management Instrumentation-kommandolinje, Windows Remote Management-klient (WINRM), WBEMTEST.

Læs hvidbogen

Videoer

Sådan installeres iDRAC Service Module via iDRAC GUI


Få mere at vide om, hvordan du installerer iDRAC Service Module fra iDRAC GUI.

November 2017

Sådan du udfører du en SupportAssist-indsamling i iDRAC Service Module 3.0.1


Få mere at vide om, hvordan du udfører en SupportAssist-indsamling via iDRAC Service Module 3.0.1.

November 2017

Aktivering af iDRAC-adgang via værts-OS på Microsoft Windows i iSM 2.4


Få mere at vide om, hvordan du aktiverer og konfigurerer iDRAC-adgang via værts-OS-funktionen på Microsoft Windows.

Juli 2017

Installer iDRAC Service Module på Microsoft Windows Nano-OS


Få mere at vide om, hvordan du installerer iDRAC Service Module på Microsoft Windows Nano-operativsystemer.

Juli 2017

Aktivering af iDRAC-adgang via værts-OS-funktionen på Linux i iSM 2.4


Få mere at vide om, hvordan du aktiverer integreret iDRAC-adgang til Linux-systemer.

Juli 2017

Visning af iDRAC SNMP-traps, der er modtaget fra værtsoperativsystemet på Linux i iSM 2.4


Få mere at vide om, hvordan du får vist de iDRAC SNMP-traps, der er modtaget fra værtsoperativsystemet på Linux-operativsystemer.

Juli 2017

Overvågning af Dell-servere via iDRAC Service Module ved hjælp af WMI


Beskriver processen for at overvåge Dell-servere via iDRAC Service Module (iSM) vha. Windows Management Instrumentation (WMI) til Dell Server Management Pack Suite version 6.3 i et Microsoft-System Center Operations Manager- eller SCOM-miljø.

Juli 2017

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC Service Module

Product

iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, Lifecycle Controllers

Last Published Date

09 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters