Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell EMC VxRail: Du måste uppdatera VxRail Manager-konfigurationen efter konvergens av externa vCenter och PSC med hjälp av skript

Summary: Dell EMC VxRail: Du måste uppdatera VxRail Manager-konfigurationen efter att du konvergerat externa vCenter och PSC med hjälp av skript.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Med början från vSphere 7,0 kan vCenter endast distribueras med Embedded PSC.

Om VxRail använder kunden tillhandahållna vCenter med extern PSC och vCenter uppgraderas från lägre version till 7,0, under vilken PSC konvergeras, är det nödvändigt att konfigurera VxRail Manager, eller så kan VxRail Manager inte fungera korrekt.

 1. Hämta det skript som finns på https://download.emc.com/downloads/DL98139_ext_vc_psc_convergence_post_action.py.zip
 2. Zippa upp och överföra skriptet till VxRail Manager
 3. Logga in på VxRail hanteraren via SSH och kör följande kommando som root
  python /path/to/uploaded/script -u <vc_administrator_usr>-p <vc_administrator _pwd
   

Vänta i 5-10 minuter för olika tjänster att starta om, och funktionerna ska gå tillbaka till normal.

Additional Information

Det här manuset ska endast användas med kundens tillhandahållna vCenter. Observera att om det interna vCenter konverteras till externt anses det även vara kunden, även om det körs på vSAN-klustret.

Konvergensen mellan PSC har olika inverkan på olika versioner av VxRail

 • För VxRail upp till 4.5.400 på 4,5-tåg och 4.7.000 Miss lyckas försök att logga in äldre GUI på VxRail Manager.
 • Från 4.5.401 på 4,5-tåg och 4.7.100 på 4,7-tåget Miss lyckas inloggningen efter konvergens, men vissa andra funktioner kan påverkas. Det är OK för att uppgradera VxRail till 7.0.000 utan att köra skriptet, och om det finns andra åtgärder än LCM-uppgraderingen, är det fortfarande nödvändigt att köra skriptet.

Article Properties


Affected Product

VxRail Software

Product

VxRail Appliance Series, VxRail Software

Last Published Date

31 Jan 2023

Version

6

Article Type

How To