Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Jak nakonfigurovat připojení RDMA hosta v systému Windows Server 2019

Summary: V tomto článku se dozvíte, jak nakonfigurovat připojení RDMA hosta v systému Windows Server 2019.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Obsah

 1. Úvod k přímému přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA)

 2. Laboratorní prostředí

 3. Konfigurace hardwaru

 4. Konfigurace připojení RDMA hosta

 5. Rutiny Powershell

 6. Odkazy pro stažení


1. Úvod k přímému přístupu do paměti vzdáleného počítače (RDMA)

Přímý přístup do paměti vzdáleného počítače (RDMA) je skvělý nástroj, který umožňuje počítačům přenášet data v síti bez využívání zdrojů procesoru nebo operačního systému příslušných hostitelů (výpočetních/úložných), což zlepšuje propustnost a výkon a snižuje latenci a snižuje zátěž CPU.

Aktuálně se používají dvě oblíbené implementace technologie RDMA:

RoCE
– Přenos: UDP/IP (RoCE v2)
– Využívá funkci DCB (Data Center Bridging)

iWarp
- Základní síť: TCP/IP
– Protokol TCP umožňuje kontrolu toku a správu přetížení


Implementace RoCE se do velké míry spoléhá na konfiguraci DCB, např. funkce ETS (Enhanced Transmission Service) a PFC (Priority Flow Control), což může vést k problémům, pokud nejsou síťové přepínače správně nakonfigurované. Implementace iWARP nevyžaduje konfiguraci přepínačů.

Společnost Microsoft začala podporovat technologii RDMA na systému Windows Server 2012 a přidala nové funkce v pozdějších operačních systémech Windows Server. Důležitou funkcí dostupnou v nejnovějším systému společnosti Microsoft, Windows Server 2019, je možnost předat technologii RDMA hostovanému operačnímu systému (virtuální počítač). To hostovi poskytuje stejný přístup k síťovému úložišti s nízkou latencí, jako má nativní hostitel, což snižuje zátěž procesoru a zlepšuje propustnost/výkon přímo na virtuálním počítači.


Společnost Dell EMC nabízí skvělé platformy technologie RDMA 25 Gb/s, jako jsou modely Cavium QLogic FastLinQ 41262 Dual Port 25 GbE SFP28 (iWarp/RoCE) a Mellanox ConnectX-4 Lx 25Gbps RDMA (RoCE). V tomto příkladu používáme k ukázce připojení RDMA hosta model Mellanox ConnectX-4 Lx RDMA (režim RoCEv2).

2. Laboratorní prostředí

Servery: 2x Dell EMC R7425 (32jádrový procesor AMD Epyc 7551), paměť 256 GB, Mellanox ConnectX-4 Lx s kompletními aktualizacemi (BIOS, firmware, ovladače a OS)
Nainstalované role/funkce: Hyper-V, DCB, clustering s podporou převzetí služeb při selhání, S2D
Přepínač: Dell EMC S5048F-ON – MGMT VLAN 2, SMB VLAN 15
 
Společnost Dell EMC doporučuje aktualizovat systém BIOS, firmware, ovladače a operační systém v rámci plánovaného cyklu aktualizací. Aktualizace systému BIOS, firmwaru, ovladačů a OS zlepšují spolehlivost, stabilitu a zabezpečení vašeho systému.

3. Konfigurace hardwaru

1. Restartujte servery a přejděte do konfigurace systému (stiskněte klávesu F2 během testu POST).

2. Vyberte možnost Device Settings.


HOW16693_en_US__1Fig1 - BiosDevSet
Obrázek 1 – Nabídka Device Settings systému BIOS
 
3. Nastavte kartu NIC do umístění Slot 1 Port 1 – Mellanox.

HOW16693_en_US__2Fig2 - BiosDevSetMellanox
Obrázek 2 – Mellanox, Slot 1 Port 1, Device Settings
 
4. Přejděte do části Device Level Configuration.

HOW16693_en_US__3Fig3 - BiosDevLevConf
Obrázek 3 – Nabídka Device Level Configuration
 
5. Vyberte možnost SR-IOV v části Virtualization Mode.

HOW16693_en_US__4Fig4 - BiosDevSriov
Obrázek 4 – Nastavení SR-IOV 
 
6. Opakujte kroky výše u karty NIC v umístění Slot 1 Port 2 – Mellanox.

HOW16693_en_US__5Fig5 - BiosDevSetMellanox2
Obrázek 5 – Mellanox, Slot 1 Port 2, Device Settings
 
7. Přejděte zpět do hlavní nabídky konfigurace systému a vyberte možnost System BIOS.

HOW16693_en_US__6Fig6 - SystemBios
Obrázek 6 – System BIOS
 
8. Vyberte možnost Integrated Devices.

HOW16693_en_US__7Fig7 - IntegratedDev
Obrázek 7 – Integrated Devices, BIOS
 
9. Povolte možnost Enable SR-IOV Global Enable.

HOW16693_en_US__8Fig8 - SriovGlobal
Obrázek 8 – SR-IOV Global
 
10. Uložte konfiguraci a restartujte server.
 

4. Konfigurace připojení RDMA hosta


1. Nainstalujte systém Windows Server 2019.
2. Nainstalujte roli Hyper-V a funkci Data Center Bridging (DCB).
3 Konfigurujte možnosti QoS (Quality-of-Service), DCB, PFC, ETS. Zkontrolujte, jestli konfigurace síťové karty a QoS serveru odpovídá konfiguraci přepínače.
4. Konfigurujte možnost Hyper-V SET (Switch Embedded Team).

HOW16693_en_US__9Fig9 - vSwitch
Obrázek 9 – Konfigurace přepínače vSwitch
 
5. Před konfigurací virtuálních počítačů vyzkoušejte komunikaci RDMA mezi fyzickými servery. Stáhněte si nástroj Microsoft Diskspd a skript Microsoft Test-RDMA PowerShell. Pokračujte kroky níže, pouze pokud komunikace funguje správně. V opačném případě zkontrolujte konfiguraci přepínače nebo nastavení DCB hostitele.

HOW16693_en_US__10Fig10 - Test-RDMA1
Obrázek 10 – Test RBMA u fyzických hostitelů
 
6. Zkontrolujte, jestli je funkce SR-IOV povolená na adaptérech RDMA obou serverů.

HOW16693_en_US__11Fig11 - SRIOVEnab
Obrázek 11 – Povolená funkce SR-IOV
 
7. Vytvořte dva virtuální počítače druhé generace (hostovaný operační systém), po jednom na každém serveru, a poté nainstalujte systém Windows Server 2019. V tomto scénáři je hostovaný operační systém vytvořen se dvěma zařízeními vNIC, kde jedno spravuje provoz MGMT (VLAN 2) a druhé provoz SMB (VLAN 15).

HOW16693_en_US__12Fig12 - VMNetConfig
Obrázek 12 – Síťová konfigurace hostovaného operačního systému u hostitele R7425-01

HOW16693_en_US__13Fig13 - VMNetConfig2
Obrázek 13 – Síťová konfigurace virtuálního počítače u hostitele R7425-02
 
8. Vypněte virtuální počítače.
9. Povolte v hostovaném OS funkce SR-IOV a RDMA.

HOW16693_en_US__14Fig14 - EnableSriovRdmaGuest
Obrázek 14 – Povolení funkcí SR-IOV/RDMA na hostovaných operačních systémech

10. Spusťte virtuální počítač a otevřete Správce zařízení. V části Síťové adaptéry by měla být uvedena položka Virtuální funkce (VF) Mellanox. Položka VF není uvedena jako běžný síťový adaptér v části Síťová připojení, jak je vidět na obrázku 15. 

HOW16693_en_US__15Fig16 - VMDevManager
Obrázek 15 – Správce zařízení a Síťová připojení hostovaného operačního systému
 
POZNÁMKA: Aby bylo možné povolit funkci RDMA v hostovaných operačních systémech, může být nutné nainstalovat ovladač síťové karty.
11. Povolte technologii RDMA v zařízení SMB vNIC. Funkce RDMA je ve funkci Mellanox VF již povolená (Ethernet4 – obrázek 16).

HOW16693_en_US__16Fig15 - VMRdmaEnab
Obrázek 16 – Povolení technologie RDMA na zařízení SMB vNIC

12. Otestujte připojení RDMA hosta. 
HOW16693_en_US__17icon Poznámka: Je důležité specifikovat hodnoty IfIndex (index rozhraní vNIC) a VfIndex (index rozhraní Mellanox VF).

HOW16693_en_US__18Fig17 - Test-RdmaVM
Obrázek 17 – Test připojení RDMA hosta
 

5. Rutiny Powershell


#Vytvoření nového virtuálního přepínače s povolenou možností SRIOV
New-VMSwitch -Name xxxx -NetadapterName xxxx,xxxx -AllowManagementOS $true -EnableEmbeddedTeaming $true -EnableIov $true

#Ověření, zda je možnost SRIOV povolená na fyzickém adaptéru
Get-NetAdapterSriov -Name xxxx

#Zjištění síťové konfigurace virtuálního počítače
Get-VM -Name xxxx| Get-VMNetworkAdapter

#Zjištění konfigurace VLAN sítě virtuálního počítače
Get-VM -Name | Get-VMNetworkAdapterVlan

#Nastavení hodnot SRIO a RDMA na virtuálním počítači (hostovaný OS) vNIC
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapter -Name xxx -IovWeight 100 -IoVQueuePairsRequested 2
Get-VM -Name xxxx | Set-VMNetworkAdapterRdma -Name xxx -RdmaWeight 100

#Povolení funkce RDMA na NetAdapter
Enable-NetAdapterRdma -Name xxxx

#Test RDMA fyzického hostitele
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx

#Test RDMA virtuálního počítače (hostovaný OS)
.\Test-Rdma.ps1 -IfIndex xx -IsRoCE $true -RemoteIpAddress xxx.xxx.xxx.xxx -PathToDiskspd xxxxx -VfIndex xx
 

6. Odkazy pro stažení


• Microsoft Diskspd
• Skript Microsoft Test-RDMA

 
Máte dotazy, poznámky nebo doporučení? Kontaktujte nás na adrese WinServerBlogs@dell.com.
 

Article Properties


Affected Product

PowerEdge, Microsoft Windows Server 2019

Last Published Date

15 Sep 2021

Version

7

Article Type

How To