Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Storage: Slik klargjør du VMware ESXi-verter, slik at de kan kobles til SCv20x0-, SCv30x0-, SC4020- og SC5020-SAS-matrisene

Summary: Følg disse instruksjonene for å klargjøre WMware-ESXi som skal festes til SAS matriser

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions
Denne artikkelen inneholder informasjon om   
 • Slik klargjør du VMware ESXi-verter, slik at de kan kobles til SCv20x0-, SCv30x0-, SC4020- og SC5020-SAS-matrisene
 • Driver kompatibilitet med front SAS-tilkobling

 1. Slik klargjør du VMware ESXi-verter, slik at de kan kobles til SCv20x0-, SCv30x0-, SC4020- og SC5020-SAS-matrisene

Gå gjennom KB-artikkel 000147092 Dell-kompatibilitet for lagring av den støttede driveren og FAS tvaren

 • ESXi 5.5 og 6.0 krever driveren mpt3sas og må lastes ned fra nettstedet for VMware.
  • De Dell-tilpassede ESX 5.5- og 6.0-ISO-ene laster IKKE automatisk den riktige SAS HBA-driveren. Driveren må være oppdatert.
  • Hvis du bruker den innebygde innboksdriveren, kan ikke HBA-en(e) se noen volumer i ESX.
 • ESXi 6.5 krever at lsi_msgpt3-driveren og innboksdriveren kan brukes. Forskjellige ISO-imager bruker imidlertid forskjellige drivere som standard.
  • Dell EMC anbefaler at du bruker den Dell-tilpassede ISO-en for VMware på Dell EMC PowerEdge-servere. Du finner ISO-en i delen Løsninger for virksomheter på siden Drivere og nedlastinger på Dells nettsted.
  • Den Dell-tilpassede ESX 6.5 ISO-en laster automatisk inn riktig SAS HBA-driver.
  • Hvis du bruker standard VMware ESX 6.5 ISO, må riktig SAS HBA-innboksdriver være aktivert.
Denne fremgangsmåten samsvarer med trinn 4 i SCv20x0-installasjonsarket som fulgte med systemet, og med kapittel 3 i distribusjonsveiledningen.
 
Hvis du vil koble en ESX-vert med SAS HBA-er til Storage Center-arrayet, må du bruke DSM Data Collector.  Det er foreløpig ikke mulig å koble DSM-klienten direkte til arrayet.

Finne ut hvilken driver som er aktivert  
 1. Aktiver SSH på ESXi-verten på følgende måte:
  1. Logg på ESXi-verten med vSphere-klienten.
  2. Velg kategorien Configuration (Konfigurasjon), og velg deretter Security Profile (Sikkerhetsprofil) i programvaremenyen.
  3. I området Services (Tjenester) velger du Properties (Egenskaper).
  4. Velg SSH, og klikk deretter på knappen Options (Alternativer).
  5. Klikk på Start, og bekreft med OK.
 2. Koble til ESXi-verten ved hjelp av SSH-klienten (for eksempel PuTTY).
 3. Finn ut hvilken driver som kjører. Dette kan gjøres ved å skrive inn følgende kommando: "esxcfg-scsidevs-a"                                                       
HOW11081_en_US__1ESX_SAS_esxcfg-scsidevs-a
 
 1. Hvis du bruker et standard ESX 6.5 ISO-image, kan du deaktivere mpt3sas-driveren og aktivere lsi_msgpt3-driveren med disse kommandoene:  
 • esxcfg-module -d mpt3sas
 • esxcfg-module -e lsi_msgpt3
 1. For ESX 5.5 og 6.0: Hvis du har feil driver, går du til trinn 5a. Hvis du har riktig driver, går du til trinn 5b.
  1. Deaktiver driveren som er feil, ved å skrive inn en av følgende kommandoer:
 • esxcli system module set --enabled=false --module=lsi_msgpt3. Gå til trinn 6.
HOW11081_en_US__2ESX_SAS_esxcli_system_module_set (1)
 1. Kontroller at driver versjonen Sams varer med den som er i KB-artikkel 000147092 kompabilitetsmatrisen for DELL Storage(på engelsk), ved å skrive inn følgende kommando:
 • For drivertypen mpt3sas skriver du “vmkload_mod - mpt3sas |grep Version” 
HOW11081_en_US__3ESX_SAS_vmkload_mod
  Oppdatere driveren  
 1. Flytt alle virtuelle maskiner fra verten, og start vedlikeholdsmodus.
 2. Last ned riktig driver versjon, som angitt i KB-artikkel 000147092 kompabilitetsmatrisen for DELL Storage: (på engelsk). (I skrivende stund er driverversjonen 04.00.00.00.1vmw for ESX 5.5 U2). Du finner driveren på nettstedet for VMware.
 3. Pakk ut VIB-filen fra den nedlastede driverpakken i ZIP-format.
 4. Last opp VIB-filen til ESXi-verten.
  1. I ESXi-vertsgrensesnittet velger du kategorien Configuration (Konfigurasjon).
  2. Velg Storage (Lagring) i menyen Configuration (Konfigurasjon), og velg deretter et datalager der du vil laste opp VIB-filen. 
   (Hvis det ikke er noe tilgjengelig datalager, kan du bruke en hvilken som helst FTP-klient og laste opp til temp-mappen.)
  3. Bla gjennom datalageret ved å høyreklikke på det og velge Browse Datastore (Bla gjennom datalagring).
  4. Last opp VIB-filen ved å velge ikonet for å laste opp en fil.
 5. Installer ny driver (Juster banen og fil navnet i henhold til dette) ved å skrive inn følgende kommando: "esxcli Software vib Install-v/vmfs/volumes/esxi01-local/scsi-mpt3sas-04.00.00.00.1vmw-1OEM.500.0.0.472560.x86_64. vib"
HOW11081_en_US__4ESX_SAS_esxcli_software_vib
 
 1. Start VMware ESXi-verten på nytt.
 2. HBA-en(e) skal nå ha riktig driver lastet, og de skal fungere sammen med Storage Center. Du kan kontrollere dette ved å gjenta trinn 5b ovenfor.
HBA-fastvaren skal også oppdateres ved hjelp av iDRAC.
 1. Driver-kompatibilitet med front SAS Connectivity2

I lagringskompatibilitetsmatrisen for Dell EMC Storage er 6.5 VMWare ESXi-versjonen testet/støttet med SAS Front End-tilkoblingsmulighet. SAS-driveren «lsi-msgpt3» versjon 12 og Storage Center OS (SCOS) versjon 7.2.x og 7.3.x er inkludert i denne testede og støttede løsningen. Men oppgraderinger til VMWare ESXi 6.5 U1, 6.5 U2 og 6.7 installerer automatisk oppdaterte lsi-msgpt3-drivere for SAS, som for eksempel versjon 16.  Uten manuell inngripen ved å konfigurere en modulparameter på driveren virker ikke lsi msgpt3-versjoner nyere enn versjon 12 ordentlig (etter omstart har verten en LUN-kapasitet på 0 byte, og mister tilgang til SAS Front End-volumer ved kontroller-failover, PSOD-kjernedumpfiler) med ESXi-versjoner som støtter denne oppdaterte driveren og SCOS. Dette påvirker mest merkbart ESXi 6.5 og 6.7, men hvis denne nyere driveren benyttes på ESXi 6.0 (som ikke er standarddriveren), gjelder også dette.

Anbefalinger: 

Hvis du bruker SAS-tilkobling mellom Storage Center- og ESXi-verter som bruker lsi-msgpt3-driveren (ESXi 6.5+ vanligvis), er beste praksis-innstillingen å endre modulparameteren som beskrevet nedenfor for alle versjoner av lsi-msgpt3 SAS-driveren.  Dette er et krav for alle versjoner nyere enn versjon 12.  Du finner denne oppdaterte anbefalte fremgangsmåten i Anbefalt fremgangsmåte for Dell EMC SC-serien med VMware vSphere 5.x–6.x. Vær oppmerksom på at denne endringen krever omstart av verten for å tre i kraft.

Trinnvis veiledning for å konfigurere modulparameteren på SAS-driveren 

 1. Vis en liste over modulparameterverdiene
esxcli system module parameters list -m lsi_msgpt3
 
SLN313031_en_US__1image (7172)
 1. Endre modulparameteren issue_scsi_cmd_to_bringup_drive
esxcli system module parameters set -p issue_scsi_cmd_to_bringup_drive=0 -m lsi_msgpt3
 1. Kontroller at modulparameterverdien er endret med listekommandoen i trinn 1.
SLN313031_en_US__2image (7173)
 1. Start ESXi-verten på nytt for at de endrede verdiene skal tre i kraft. 
 

Article Properties


Affected Product

Dell Compellent SC4020, Dell Storage SCv2000, Dell Storage SCv2020, Dell Storage SCv2080, Dell Storage SC5020

Product

Storage

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

6

Article Type

How To