Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Dell Storage: Förbereda VMware ESXi-värdarna för att ansluta till SCv20x0, SCv30x0, SC4020, SC5020 SAS-disksystem

Summary: Följ dessa instruktioner för att förbereda WM-ESXi att ansluta till SAS matriser

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions
Den här artikeln innehåller följande information:   
 • Förbereda VMware ESXi-värdarna för att ansluta till SCv20x0, SCv30x0, SC4020, SC5020 SAS-disksystem
 • Kompatibilitet med driv rutiner med front SAS anslutning

 1. Förbereda VMware ESXi-värdarna för att ansluta till SCv20x0, SCv30x0, SC4020, SC5020 SAS-disksystem

Granska KB-artikel 000147092 Dell Storage Compatibility Matrix för driv rutinen och den fasta program varan som stöds

 • ESXi 5.5 och 6.0 kräver drivrutinen ”mpt3sas” och måste hämtas från VMwares webbplats.
  • Dell-anpassade ESX 5.5 och 6.0 ISO laddar INTE automatiskt rätt SAS HBA-drivrutin. Drivrutinen måste uppdateras.
  • Om du använder den inbyggda drivrutinen kan värdbussadaptrarna inte se några volymer i ESX.
 • ESXi 6.5 kräver drivrutinen ”lsi_msgpt3” och den inbyggda drivrutinen kan användas. Men de olika ISO-avbildningarna använder olika drivrutiner som standard.
  • Dell EMC rekommenderar att du använder Dells egna ISO för VMware på Dell EMC PowerEdge-servrar. Du hittar ISO-filen på avdelningen Företagslösningar på sidan Drivrutiner och hämtningsbara filer på Dells webbplats.
  • Dells anpassade ESX 6.5 ISO laddar automatiskt rätt SAS HBA-drivrutin.
  • Om du använder standard VMware ESX 6.5 ISO aktiveras rätt inbyggd SAS HBA-drivrutin.
Proceduren är i linje med stegen som beskrivs i steg 4 i installationsguiden till SCv20x0 som levererades med systemet eller kapitel 3 i installationsguiden.
 
Om du vill bifoga en ESX-värd med SAS HBA till Storage Center-disksystemet måste du använda DSM Data Collector.  Just nu går det inte att ansluta DSM-klienten direkt till disksystemet.

Ta reda på vilken drivrutin som är aktiverad:  
 1. Aktivera SSH på ESXi-värden:
  1. Logga in på ESXi-värden med vSphere Client
  2. Välj fliken ”Konfiguration” och välj sedan ”Säkerhetsprofil” i programvarumenyn.
  3. I Tjänster väljer du ”Egenskaper”.
  4. Välj ”SSH” och klicka på ”Alternativ”.
  5. Klicka på ”Starta” och bekräfta med ”OK”.
 2. Anslut till ESXi-värden med en SSH-klient (t.ex. Putty).
 3. Fastställ vilken drivrutin som körs. Det gör du genom att skriva följande kommando: "esxcfg-scsidevs-a"                                                       
HOW11081_en_US__1ESX_SAS_esxcfg-scsidevs
 
 1. Om du använder en standard ESX 6.5 ISO-avbildning kan du inaktivera drivrutinen ”mpt3sas” och aktivera drivrutinen ”lsi_msgpt3” med följande kommandon:  
 • esxcfg-module -d mpt3sas
 • esxcfg-module -e lsi_msgpt3
 1. Om du har fel drivrutin för ESX 5.5 och 6.0 går du till steg 5a. Om du har rätt drivrutin går du till steg 5b.
  1. Inaktivera den felaktiga drivrutinen genom att skriva in ett av följande kommandon:
 • esxcli system module set --enabled=false --module=lsi_msgpt3. Gå till steg 6
HOW11081_en_US__2ESX_SAS_esxcli_system_module_set (1)
 1. Kontrol lera att driv rutins versionen överensstämmer med den i KB-artikeln 000147092 DELL Storage-kompatibilitetsmatrisengenom att skriva in följande kommando:
 • För mpt3sas-drivrutinstypen "vmkload_mod -s mpt3sas |grep Version
HOW11081_en_US__3ESX_SAS_vmkload_mod
  Uppdatera drivrutin:  
 1. Flytta alla VM från värden, ange underhållsläge.
 2. Hämta rätt driv rutins version enligt vad som anges i KB-artikel 000147092 DELL Storage-kompatibilitetsmatrisen: (När detta skrevs är drivrutinsversionen för ESX 5.5 U2 04.00.00.00.1vmw.) Drivrutinen finns på VMwares webbplats.
 3. Extrahera ”VIB”-filen från det hämtade ”ZIP”-drivrutinspaketet.
 4. Ladda upp ”VIB”-filen till ESXi-värden.
  1. På ESXi-värdgränssnittet väljer du fliken ”Konfigurering”.
  2. Välj ”Lagring” i menyn Konfigurering, sedan en datalagring för att överföra ”VIB”-filen. 
   (Om ingen datalagring är tillgänglig kan du använda vilken FTP-klient du vill och ladda upp den till mappen /tmp)
  3. Bläddra i datalagringen (genom att högerklicka på den), ”Bläddra i datalagring”.
  4. Ladda upp ”VIB”-filen genom att klicka på ikonen ”Ladda upp en fil”.
 5. Installera ny driv rutin (ändra sökväg och fil namn därefter) genom att skriva följande kommando: "esxcli Software VIB install-v/vmfs/volumes/esxi01-local/scsi-mpt3sas-04.00.00.00.1vmw-1OEM.500.0.0.472560.x86_64. VIB"
HOW11081_en_US__4ESX_SAS_esxcli_software_vib
 
 1. Starta om VMware ESXi-värden.
 2. Värdbussadaptrarna ska nu ha rätt drivrutin och bör kunna fungera korrekt med Storage Center. Du kan kontrollera detta genom att upprepa steg 5b ovan.
Värdbussadaptrarnas fasta programvara bör också uppdateras med iDRAC.
 1. Kompatibilitet med driv rutiner med front SAS Connectivity2

I Dell EMC Storage-kompatibilitetsmatrisen är VMWare ESXi-versionen som testas/stöds för SAS Front End-anslutning version 6.5. SAS-drivrutinen lsi-msgpt3 version 12 och operativsystemet Storage Center (SCOS) version 7.2.x och 7.3.x ingår i den här lösningen som har testats och stöds. Uppgradering av VMWare ESXi 6.5 U1, 6.5 U2 och 6.7 installerar automatiskt uppdaterade lsi-msgpt3 SAS-drivrutiner, t.ex. version 16.  Utan manuella åtgärder för konfiguration av en modulparameter för drivrutinen fungerar inte lsi-msgpt3-versioner senare än 12 som de ska (exempel: omstartsvärden upptäcker LUN-kapacitet på 0 byte, förlorad åtkomst till Front End SAS-volymer efter redundans för styrenheter, PSOD-kärndumpfiler) med ESXi-versioner som använder den här uppdaterade drivrutinen och SCOS. Detta påverkar framför allt ESXi 6.5 och 6.7, men om den här nyare drivrutinen används på ESXi 6.0 (som inte är standarddrivrutin) så gäller även detta.

Rekommendationer: 

Om du använder SAS-anslutning mellan Storage Center och ESXi-värdar som använder lsi-msgpt3-drivrutinen (vanligtvis ESXi 6.5 +) är den inställning med bästa praxis att ändra modulens parameter enligt beskrivningen nedan för alla versioner av lsi-msgpt3 SAS-drivrutinen.  Det är ett krav för alla senare versioner än 12.  De här uppdaterade inställningarna enligt bästa praxis finns i Bästa praxis med VMware vSphere 5.x–6.x för Dell EMC Sc-serien) (på engelska). Tänk på att den här ändringen kräver en omstart av värden för att aktiveras.

Steg för att konfigurera modulparametern för SAS-drivrutinen 

 1. Visa modulparametervärdena
esxcli system module parameters list -m lsi_msgpt3
 
SLN313031_en_US__1image (7172)
 1. Ändra modulparametern issue_scsi_cmd_to_bringup_drive
esxcli system module parameters set -p issue_scsi_cmd_to_bringup_drive=0 -m lsi_msgpt3
 1. Kontrollera att modulparametervärdet har ändrats med listkommandot i steg 1.
SLN313031_en_US__2image (7173)
 1. Starta om ESXi-värden så börjar det ändrade värdet att gälla. 
 

Article Properties


Affected Product

Dell Compellent SC4020, Dell Storage SCv2000, Dell Storage SCv2020, Dell Storage SCv2080, Dell Storage SC5020

Product

Storage

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

6

Article Type

How To