Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Úložiště Dell: Příprava hostitelů prostředí VMware ESXi na připojení k polím SCv20x0, SCv30x0, SC4020, SC5020 SAS

Summary: Podle následujících pokynů připravte WMware ESXi a připojte je k polím SAS.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions
V tomto článku naleznete:   
 • Příprava hostitelů prostředí VMware ESXi na připojení k polím SCv20x0, Scv30X0, SC4020 SC5020
 • Kompatibilita s ovladači s konektivitou front-end SAS

 1. Příprava hostitelů prostředí VMware ESXi na připojení k polím SCv20x0, Scv30X0, SC4020 SC5020

Přečtěte si v 000147092 článku znalostní báze KB, který je k dispozici na podporovaném ovladači a firmwaru.

 • hypervizorů ESXi 5.5 a 6.0 vyžadují ovladač „mpt3sas“ a je nutné je stáhnout z webových stránek VMware.
  • Přizpůsobené soubory ISO hypervizorů ESX 5.5 a 6.0 společnosti Dell si automaticky NENAČTOU ovladač SAS HBA. Ovladač je nutno aktualizovat.
  • Použitím nativního předinstalovaného ovladače dojde k tomu, že jednotky HBA nebudou schopny vidět žádné svazky v hypervizorech ESX.
 • ESXi 6.5 vyžaduje ovladač „lsi_msgpt3“ a je možné použít předinstalovaný ovladač. Jiný soubor bitové kopie ISO však ve výchozím nastavení použije jiné ovladače.
  • Společnost Dell EMC doporučuje použít pro prostředí VMware na serverech Dell EMC PowerEdge přizpůsobený soubor ISO společnosti Dell. Soubor ISO naleznete v části Podniková řešení na stránce Ovladače a soubory ke stažení na webu společnosti Dell.
  • Přizpůsobený soubor ISO hypervizoru ESX 6.5 společnosti Dell si automaticky načte ovladač SAS HBA.
  • Používáte-li standardní soubor ISO VMware ESX 6.5, bude nutné povolit správný předinstalovaný ovladač SAS HBA.
Tyto postupy jsou v souladu s kroky uvedenými v kroku 4 instalačního letáku SCv20x0, který je dodáván se systémem, nebo v kapitole 3 v příručce pro nasazení.
 
Chcete-li připojit hostitele ESX s jednotkami SAS HBA k poli Storage Center, je nutné použít aplikaci DSM Data Collector.  Připojení klienta DSM přímo k poli není v současnosti podporováno.

Určete, zda je povolený ovladač:  
 1. Povolení SSH na hostiteli ESXi:
  1. Přihlaste se k hostiteli ESXi pomocí klienta vSphere.
  2. Vyberte kartu „Configuration“ (Konfigurace), poté vyberte „Security Profile“ (Profil zabezpečení) v nabídce Software.
  3. V části Services (Služby) vyberte možnost „Properties“ (Vlastnosti).
  4. Vyberte položku „SSH“ a poté klikněte na tlačítko „Options“ (Možnosti).
  5. Klikněte na tlačítko „Start“ a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko „OK“.
 2. Připojte se k hostiteli ESXi pomocí klienta SSH (jako je například Putty).
 3. Zjistěte, který ovladač je spuštěný: Tuto možnost lze provést zadáním následujícího příkazu: "esxcfg-scsidevs-a"                                                       
HOW11081_en_US__1ESX_SAS_esxcfg-scsidevs-a
 
 1. Používáte-li standardní bitovou kopii ISO ESX 6.5, můžete ovladač „mpt3sas“ deaktivovat a aktivovat ovladač „lsi_msgpt3“, a to pomocí těchto příkazů:  
 • esxcfg-module -d mpt3sas
 • esxcfg-module -e lsi_msgpt3
 1. Pro hostitele ESX 5.5 a 6.0: pokud máte nesprávný ovladač, pokračujte krokem 5a. Pokud máte v seznamu správný ovladač, pokračujte krokem 5b.
  1. Deaktivujte nesprávný ovladač zadáním jednoho z těchto příkazů:
 • esxcli system module set --enabled=false --module=lsi_msgpt3. Přejděte ke kroku 6
HOW11081_en_US__2ESX_SAS_esxcli_system_module_set (1)
 1. Ověřte, že verze ovladače odpovídá podmínkám v článku znalostní báze KB. 000147092 matici kompatibility systému DELL Storage: zadáním následujícího příkazu:
 • Pro ovladač mpt3sas napište „vmkload_mod -s mpt3sas |grep Version“. 
HOW11081_en_US__3ESX_SAS_vmkload_mod
  Aktualizace ovladače:  
 1. Přesuňte všechny virtuální počítače z hostitele a otevřete režim údržby.
 2. Stáhněte si správnou verzi ovladače, jak je uvedeno v článku 000147092 znalostní báze Knowledge Base. matici kompatibility systému DELL Storage: : (v době psaní tohoto článku je verze ovladače 04.00.00.00.1vmw pro ESX 5.5 U2). Ovladač naleznete v obsahu webových stránek VMware.
 3. Extrahujte balíček aplikace „ZIP“ se souborem ovladače „.VIB“.
 4. Načtěte soubor ovladače „.VIB“ do hostitele ESXi.
  1. V rozhraní hostitele ESXi vyberte kartu „Configuration“ (Konfigurace).
  2. Z nabídky „Configuration“ (Konfigurace) vyberte možnost „Storage“ (Úložiště) a poté datové úložiště, kam se má soubor „.VIB“ načíst. 
   (Není-li žádné datové úložiště dostupné, můžete použít libovolného klienta FTP a odeslat soubor do složky /tmp).
  3. Podívejte se na datové úložiště (klikněte na něj pravým tlačítkem myši): „Browse Datastore“ (Procházet datové úložiště).
  4. Odešlete soubor „.VIB“ výběrem ikony „upload a file“ (odeslat soubor).
 5. Nainstalujte nový ovladač (odpovídajícím způsobem upravte cestu a název souboru) zadáním následujícího příkazu: "esxcli software VIB install-v/vmfs/volumes/esxi01-local/scsi-mpt3sas-04.00.00.00.1vmw-1OEM.500.0.0.472560.x86_64. vib"
HOW11081_en_US__4ESX_SAS_esxcli_software_vib
 
 1. Restartujte hostitele VMware ESXi.
 2. Nyní by měly jednotky HBA mít načtený správný ovladač a vy byste měli mít možnost správně pracovat s úložištěm Storage Center. To můžete ověřit opakováním kroku 5b výše.
Také firmware HBA je potřeba aktualizovat pomocí iDRAC.
 1. Kompatibilita s ovladači s Connectivity2em SAS před předním koncem

Verze 6.5 systému VMWare ESXi v matici kompatibility systému Dell EMC Storage je testována/podporována konektivitou SAS Front End. Ovladač SAS „lsi-msgpt3“ verze 12 a verze SCOS (Storage Center OS) 7.2.x a 7.3.x byly součástí tohoto testovaného a podporovaného řešení. Nicméně upgrady systému VMWare ESXi na verze 6.5 U1, 6.5 U2 a 6.7 automaticky nainstalují aktualizované ovladače lsi-msgpt3 SAS, například verzi 16.  Bez ruční konfigurace parametru modulu na ovladači nebudou u verzí systému ESXi, které používají tento aktualizovaný ovladač a operační systém SCOS, verze ovladače lsi-msgpt3 vyšší než 12 správně fungovat (např. hostiteli, který se restartuje, se zobrazí kapacita LUN 0 bajtů, během převzetí ovladače při selhání dojde ke ztrátě přístup ke svazkům SAS Front End, bude proveden výpis z jádra PSOD). To se týká především systému ESXi 6.5 a 6.7, avšak pokud je tento novější ovladač použit v systému ESXi 6.0 (který není výchozím ovladačem), týká se to i jeho.

Doporučení: 

Pokud používáte připojení SAS mezi systémem Storage Center a hostiteli ESXi pomocí ovladače lsi-msgpt3 (obvykle systém ESXi 6.5+), je nejlepší upravit parametr modulu pro všechny verze ovladače lsi-msgpt3 SAS, jak je popsáno níže.  Pro všechny verze, které jsou vyšší než 12, je to nezbytné.  Vzorové postupy k nastavení naleznete na stránce se vzorovými postupy systému Dell EMC řady SC se systémem VMware vSphere 5.x–6.x. Upozorňujeme, že k projevení změn, je nutné restartovat hostitele.

Kroky konfigurace parametru modulu na ovladači SAS 

 1. Vytvořte seznam hodnot parametrů modulu
esxcli seznam parametrů modulu systému -m lsi_msgpt3
 
SLN313031_en_US__1image (7172)
 1. Upravte parametr modulu issue_scsi_cmd_to_bringup_drive
esxcli nastavení parametrů modulu systému -p issue_scsi_cmd_to_bringup_drive=0 -m lsi_msgpt3
 1. Ověřte, že hodnota parametru modulu byla upravena pomocí příkazu ze seznamu v kroku 1.
SLN313031_en_US__2image (7173)
 1. Restartujte hostitele ESXi pro zavedení změn. 
 

Article Properties


Affected Product

Dell Compellent SC4020, Dell Storage SCv2000, Dell Storage SCv2020, Dell Storage SCv2080, Dell Storage SC5020

Product

Storage

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

6

Article Type

How To