Användarmanual för Dell TechDirect

Summary: En användarmanual för Dell TechDirect, inklusive skapande av ärende, egen utsändning och supportförfrågan.

Article Content


Instructions

I den här artikeln får du lära dig nästan allt om TechDirect, från registrering till sändningsprocessen.


Innehållsförteckning:


Vad är TechDirect?

Portalen TechDirect ger dina IT-experter de verktyg de behöver för att effektivt kunna hantera Dell EMC-produkterna, i allt från distribution till support. Den finns tillgänglig dygnet runt, du kan begära support för system som omfattas av garanti och hantera personalcertifieringar. Du får ännu fler TechDirect-funktioner när du köper ProDeploy Plus för klientsystem.

Överst på sidan


Registrera dig för TechDirect

Ditt företag bör utse en administratör som ska konfigurera ert TechDirect-konto. Administratören ska gå till www.TechDirect.com och klicka på knappen Register now för att påbörja registreringsprocessen. Som en del i processen ska administratören lägga till tekniker som användare. De kommer få ett e-postmeddelande som bekräftar registreringen och innehåller inloggningsuppgifter. Användare som vill skicka delar måste först slutföra de kostnadsfria certifieringskurserna som finns online i TechDirect-portalen.

Överst på sidan


Lägg till en avdelning/grupp

Gör så här för att lägga till en ny avdelning/grupp:

HOW12318_sv__1icon Obs! Du behöver ett administratörskonto för att lägga till en ny avdelning/grupp.
 1. Gå till Utilities och klicka på Administrator Control Panel).
 2. Klicka på fliken Groups.
 3. Klicka nu på knappen Add Group längst ned till vänster.
 4. Fyll i alla uppgifter för avdelningen/gruppen och klicka på Save.
 5. Nu kan du välja om du omedelbart vill lägga till tekniker till gruppen. Du kan också göra det senare.

Överst på sidan


Lägg till tekniker

Så här skapar du ett teknikerkonto:

 1. Gå till Utilities och klicka på Administrator Control Panel).
 2. Välj kategorin Technicians.
 3. Klicka på knappen Add Technicians på följande sida.
 4. Fyll i alla uppgifter om teknikern och välj en roll för kontot.
  HOW12318_sv__1icon Obs! Hovra över rollnamnen för att få en kort beskrivning av rollen.
 5. Klicka på Next och välj den Avdelning du vill tilldela teknikern till.
 6. Klicka på Next, kontrollera uppgifterna som står och klicka på Send för att bekräfta.

Teknikern får nu ett e-postmeddelande och kan logga in på sitt TechDirect-konto.

Överst på sidan


Så här blir du certifierad för egen utsändning

Innan en egen utsändning kan skapas måste teknikern bli certifierad. Teknikerna kan hantera sin teknikercertifiering för Dells system direkt i TechDirect så här:

 1. Gå till Services och klicka på Self-Dispatch.
 2. Klicka på knappen Apply i rutan Get Authorized.
 3. Du omdirigeras då till educate.dell.com där du klickar på My Learning.
 4. Klicka på All Learning Activity på den vänstra sidan.
 5. Klicka på My Certifications på vänster sida.
 6. På den högra sidan visas en lista över tillgängliga systemcertifieringar. Hovra till länken Actions längst till höger om tabellen.
 7. Klicka på Begin Registration i popup-fönstret.

Överst på sidan


Skapa en supportförfrågan

Så här skapar du en ny supportförfrågan:

 1. Gå till Services och klicka på Technical Support.
 2. Vid Create New Service Request klickar du på knappen Create.
 3. Ange servicetagen för det system som ärendet ska öppnas för.
 4. I nästa steg anger du detaljerad information om supportärendet och klickar på Next för att fortsätta:
  • Beskrivning av problemet
  • Utförda felsökningssteg
  • Steg för att lösa problemet
  • Dokument, bilder eller andra filer (t.ex. loggar)
 5. Ange kontaktinformation för kontaktpersonen på plats. Dell föreslår att ni namnger minst två kontakter.
 6. Ange plats för systemet. Du kan också välja adressen från listan om du sparade den tidigare.
 7. Kontrollera den angivna informationen igen och klicka på Next. Därefter ser du bekräftelsen inklusive serviceärendenumret.

Överst på sidan


Skapa en egen utsändning

Så här skapar du en utsändning:

 1. Gå till Services och klicka på Self-Dispatch.
 2. Vid Create Disptach klickar du på knappen Create.
 3. Ange systemets servicetag och välj Avdelning från listan.
 4. Kontrollera systeminformationen som visas och klicka på Next för att fortsätta.
 5. Ge information om teknikern och kunden på plats.
 6. Om en reservdel begärs, inklusive en tekniker på plats, ska du ange ett reparationsdatum.
 7. Beskriv problemet, inklusive vilka åtgärder du har utfört för att analysera och lösa problemet. Om den finns bör du ange ePSA-felkoden och klicka på Next
  HOW12318_sv__1icon Här kan du även lägga till filer som skärmdumpar och loggar. Loggar krävs för serverutsändningar.
 8. Välj de reservdelar som krävs (upp till 4) ur listan och ange serienumret för varje del om möjligt.
 9. Bläddra längst ned på sidan. Här kan du välja om en tekniker på plats behövs eller bara fortsätta genom att klicka på Next om du har en egen tekniker på plats för att reparera systemet.
 10. Kontrollera alla uppgifter igen och bekräfta begäran.

Dell kommer nu kontrollera begäran och skapa utsändningen om alla tillhandahållna uppgifter är korrekta.

Överst på sidan


Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Printers & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, Servers, Tablets

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters