Instrukcja użycia do Dell TechDirect

Summary: Instrukcja użytkowania Dell TechDirect, obejmująca tworzenie przypadków, samodzielną wysyłkę i żądania pomocy technicznej.

Article Content


Instructions

W tym artykule można zapoznać się z niemal wszystkimi informacjami na temat TechDirect — od rejestracji do procesu wysyłki.


Spis treści:


Co to jest TechDirect?

Portal TechDirect udostępnia ekspertom IT narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania produktami Dell EMC, pomagając przy wdrażaniu i zapewniając wsparcie. Wygodny dostęp przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu pozwala poprosić o pomoc w zakresie systemów na gwarancji i zarządzać certyfikatami personelu. Zakup ProDeploy Plus dla systemów klienckich pozwala uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby funkcji TechDirect.

Powrót do góry


Zarejestruj się, aby korzystać z TechDirect

Firma powinna wyznaczyć administratora, który skonfiguruje konto TechDirect. Administrator wyświetli stronę www.TechDirect.com i kliknie przycisk Register now, aby rozpocząć proces rejestracji. W ramach tego procesu administrator doda użytkowników-techników, którzy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji i szczegółami logowania. Użytkownicy chcący wysyłać części muszą najpierw ukończyć bezpłatne kursy certyfikacyjne online dostępne w portalu TechDirect online.

Powrót do góry


Dodawanie gałęzi/grupy

Aby dodać nową gałąź/grupę, wykonaj następujące czynności:

HOW12318_pl__1icon Uwaga: aby dodać nową gałąź/grupę, będzie potrzebne konto administratora.
 1. Przejdź do menu Utilities i kliknij Administrator Control Panel.
 2. Kliknij kartę Groups.
 3. Kliknij przycisk Add Groups w lewym dolnym rogu.
 4. Wypełnij wszystkie szczegóły dotyczące gałęzi/grupy i kliknij Save.
 5. Teraz możesz wybrać opcję natychmiastowego dodawania techników do grupy. Można to zrobić także w późniejszym czasie.

Powrót do góry


Dodawanie technika

Aby utworzyć nowe konto technika, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do menu Utilities i kliknij Administrator Control Panel.
 2. Wybierz kategorię Technicians.
 3. Na następnej stronie kliknij przycisk Add Technician.
 4. Wpisz wszystkie dane dotyczące technika i wybierz rolę konta.
  HOW12318_pl__1icon Uwaga: umieść wskaźnik myszy nad nazwami ról, aby uzyskać krótki opis roli.
 5. Kliknij przycisk Next i wybierz gałąź, do której ma być przypisany technik.
 6. Kliknij przycisk Next, sprawdź wpisane dane, a następnie kliknij przycisk Send w celu potwierdzenia.

Technik otrzyma wiadomość e-mail i zaloguje się na swoje konto TechDirect.

Powrót do góry


Uzyskiwanie certyfikatu Self-Dispatch

Przed utworzeniem samodzielnej wysyłki technik musi uzyskać certyfikat. Technicy mogą w ramach TechDirect zarządzać swoją certyfikacją inżyniera systemów Dell, wykonując następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Services i kliknij opcję Self-Dispatch.
 2. W polu Get Authorized kliknij przycisk Apply.
 3. Nastąpi przekierowanie do witryny educate.dell.com, gdzie należy kliknąć My Learning.
 4. Kliknij opcję All Learning Activity z lewej strony.
 5. Po lewej stronie kliknij opcję My Certifications.
 6. Po prawej stronie zostanie wyświetlona lista dostępnych certyfikatów systemu. Najedź na łącze Actions po prawej stronie tabeli.
 7. W oknie podręcznym kliknij przycisk Begin Registration

Powrót do góry


Tworzenie zgłoszenia serwisowego

Aby utworzyć nowe zgłoszenie serwisowe, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Services i kliknij Technical Support.
 2. W polu Create New Service Request kliknij przycisk Create.
 3. Wprowadź kod Service Tag systemu, dla którego ma być otwierana sprawa.
 4. W następnym kroku wpisz szczegółowe informacje na temat przypadku pomocy technicznej i kliknij przycisk Next, aby kontynuować:
  • Opis problemu
  • Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu
  • Kroki niezbędne do rozwiązania problemu
  • Dokumenty, zdjęcia i inne pliki (np. dzienniki)
 5. Dane kontaktowe osoby kontaktowej w siedzibie klienta. Dell sugeruje, by wskazać co najmniej dwa kontakty.
 6. Określenie lokalizacji systemu. Jeśli adres został wcześniej zapisany, można również wybrać go z listy.
 7. Sprawdź ponownie podane informacje i kliknij przycisk Next. Po wykonaniu tej operacji zostanie wyświetlone potwierdzenie wraz z numerem zgłoszenia serwisowego.

Powrót do góry


Tworzenie sieci Self-Dispatch

Aby utworzyć wysyłkę, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do opcji Services i kliknij opcję Self-Dispatch.
 2. W pozycji Create Disptach kliknij przycisk Create.
 3. Wprowadź kod Service Tag systemu i wybierz gałąź z listy.
 4. Sprawdź ukazane dane systemu i kliknij przycisk Next, aby kontynuować.
 5. Dostarczenie informacji o technikach i siedzibie klienta.
 6. W przypadku żądania części zamiennej wraz z wizytą inżyniera w siedzibie klienta należy określić datę naprawy.
 7. Opisz problem wraz z czynnościami, które przeprowadzono w celu przeanalizowania i rozwiązania problemu. Podaj kod błędu ePSA, jeśli jest dostępny, i kliknij przycisk Next
  HOW12318_pl__1icon Można tu również dodawać pliki, takie jak zrzuty ekranu lub dzienniki. Pamiętaj, że dzienniki są konieczne do wysyłek serwerów.
 8. Wybierz z listy wymagane części zamienne (maks. 4) i jeśli to możliwe podaj numer seryjny każdej części.
 9. Przewiń stronę do dołu. W tym miejscu można wybrać, czy w siedzibie klienta ma być obecny inżynier, lub po prostu kliknąć przycisk Next, jeśli firma posiada własnego technika, który naprawi system.
 10. Sprawdź ponownie wszystkie dostarczone dane i potwierdź żądanie.

Dell sprawdzi teraz wniosek i utworzy wysyłkę, jeśli wszystkie podane dane będą prawidłowe.

Powrót do góry


Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Printers & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, Servers, Tablets

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters