Návod k použití portálu Dell TechDirect

Summary: Návod k použití portálu Dell TechDirect včetně vytváření případů, zásilek s vlastním odesláním a žádostí o podporu.

Article Content


Instructions

V tomto článku se dozvíte téměř všechno o portálu TechDirect od registrace po proces odeslání.


Obsah:


Co je portál TechDirect?

Portál TechDirect poskytuje pracovníkům IT nástroje potřebné k efektivní správě produktů Dell EMC od nasazení po podporu. Je dostupný nepřetržitě, takže si můžete kdykoli vyžádat podporu pro systémy v záruce a spravovat certifikáty personálu. Při zakoupení služby ProDeploy Plus pro klientské systémy budete moci využívat ještě více funkcí portálu TechDirect.

Zpět na začátek


Registrace na portál TechDirect

Vaše společnost by měla určit správce, který váš účet TechDirect nastaví. Tento správce přejde na stránky www.TechDirect.com a kliknutím na možnost Register now zahájí proces registrace. V rámci tohoto procesu přidá správce uživatele-techniky, kteří obdrží e-mail s potvrzením registrace a s údaji k přihlášení. Uživatelé, kteří chtějí zasílat díly, musí nejdřív projít bezplatnými certifikačními kurzy online, které jsou dostupné na internetovém portálu TechDirect.

Zpět na začátek


Přidání pobočky/skupiny

Pokud chcete přidat novou pobočku/skupinu, postupujte takto:

HOW12318_cs__1icon Poznámka: K přidání nové pobočky/skupiny je nutný účet správce.
 1. Přejděte do části Utilities a klikněte na možnost Administrator Control Panel.
 2. Klikněte na kartu Groups.
 3. Nyní klikněte na tlačítko Add Group vlevo dole.
 4. Vyplňte všechny údaje pobočky/skupiny a klikněte na tlačítko Save.
 5. Nyní si můžete vybrat, jestli chcete do skupiny rovnou přidat techniky. Můžete to udělat i později.

Zpět na začátek


Přidání technika

Chcete-li vytvořit nový účet technika, postupujte takto:

 1. Přejděte do části Utilities a klikněte na možnost Administrator Control Panel.
 2. Vyberte kategorii Technicians.
 3. Na následující stránce klikněte na tlačítko Add Technician.
 4. Vyplňte údaje technika a vyberte roli daného účtu.
  HOW12318_cs__1icon Poznámka: Když najedete na název role, zobrazí se krátký popis.
 5. Klikněte na tlačítko Next a vyberte možnost Branch podle pobočky, ke které chcete technika přiřadit.
 6. Klikněte na tlačítko Next, zkontrolujte zadané údaje a potvrďte je kliknutím na možnost Send.

Technik nyní obdrží e-mail a bude se moci přihlásit ke svému účtu TechDirect.

Zpět na začátek


Jak získat certifikaci pro vlastní odeslání

Před vytvořením zásilky s vlastním odesláním musí technik získat certifikaci. Technici mohou spravovat technickou certifikaci pro systémy Dell přímo ve službě TechDirect:

 1. Přejděte na umístění Services a klikněte na možnost Self-Dispatch.
 2. V poli Get Authorized klikněte na pole Apply.
 3. Poté budete přesměrováni na adresu educate.dell.com. Tam klikněte na možnost My Learning.
 4. Klikněte na možnost All Learning Activity vlevo.
 5. Klikněte na možnost My Certifications vlevo.
 6. Napravo bude seznam dostupných certifikací pro systémy. Najeďte na odkaz Actions zcela vpravo v tabulce.
 7. Ve vyskakovacím okně vyberte možnost Begin Registration.

Zpět na začátek


Vytvoření žádosti o podporu

Chcete-li vytvořit novou žádost o podporu, postupujte takto:

 1. Přejděte do části Services a klikněte na možnost Technical Support.
 2. V části Create New Service Request klikněte na tlačítko Create.
 3. Do pole Service-Tag zadejte výrobní číslo systému, kterého se žádost týká.
 4. V dalším kroku uveďte podrobné informace o případu podpory a pokračujte kliknutím na tlačítko Next:
  • Popis problému
  • Provedené kroky pro odstranění problémů
  • Postup řešení problému
  • Dokumenty, obrázky nebo jiné soubory (např. protokoly)
 5. Uveďte kontaktní údaje kontaktní osoby na pracovišti. Společnost Dell doporučuje uvést alespoň dva kontakty.
 6. Popište umístění systému. Můžete také vybrat adresu ze seznamu, pokud jste ji dříve uložili.
 7. Ještě jednou zkontrolujte zadané informace a klikněte na tlačítko Next. Poté se zobrazí potvrzení včetně čísla servisního požadavku.

Zpět na začátek


Vytvoření zásilky s vlastním odesláním

Chcete-li vytvořit odeslání, postupujte takto:

 1. Přejděte na umístění Services a klikněte na možnost Self-Dispatch.
 2. V části Create Disptach klikněte na tlačítko Create.
 3. Zadejte údaj Service-Tag systému a vyberte ze seznamu možnost Branch.
 4. Zkontrolujte zadané informace o systému a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.
 5. Uveďte informace o technikovi a zákazníkovi na místě.
 6. Pokud je nutný náhradní díl a přítomnost technika na místě, zadejte datum opravy.
 7. Popište problém včetně kroků, které jste podnikli k analyzování a vyřešení problému. Pokud možno uveďte kód chyby ePSA a klikněte na tlačítko Next
  HOW12318_cs__1icon Zde můžete přidat soubory, například snímky obrazovky nebo protokoly. Upozorňujeme, že zásilky serverů protokoly vyžadují.
 8. Vyberte potřebné náhradní díly (až 4) ze seznamu a uveďte jejich výrobní čísla, je-li to možné.
 9. Přejděte na stránce dolů. Zde můžete vybrat, jestli je potřeba technik na místě, nebo jednoduše pokračujte kliknutím na tlačítko Next, pokud máte na místě vlastního technika, který systém opraví.
 10. Znovu zkontrolujte všechna uvedená data a potvrďte požadavek.

Společnost Dell nyní zkontroluje požadavek a vytvoří zásilku, pokud jsou všechna uvedená data v pořádku.

Zpět na začátek


Article Properties


Affected Product

Desktops & All-in-Ones, Printers & Accessories, Projectors & Accessories, Laptops, Servers, Tablets

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

3

Article Type

How To

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters