Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

SC-meddelande för lagrings kund: Fel sökning DSM "fel vid installation av anslutning" visas under den första drift sättningen

Summary: Så här åtgärdar du DSM-meddelandet ”Error installation Connection” (fel vid installationsanslutning) under den första distributionen.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Under distributionen av en Storage Center-matris får installations programmet ett fel meddelande om att "fel vid installation av anslutning" har upprättats.

Ett inloggnings meddelande visas, men detta resulterar i samma fel.

Om du stänger och öppnar DSM och återupptäckterar matrisen upptäcks det via UDP, men du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter och ge samma fel.

Den första identifieringen och konfigurationen utförs med hjälp av UDP-sändningar och specifika IP-adresser behöver inte finnas i samma undernät.  När hanterings-IP-adresserna konfigureras i lagringssystemet växlar emellertid kommunikationen till TCP/IP där IP-adresserna måste vara rätt konfigurerade.  Om du får detta fel beror det troligen på ett av två möjliga scenarier.

Ta reda på vilket som är orsaken genom att pinga hanterings-IP: er för lagrings systemet.  Om det går att pinga dem läser du det första scenariot nedan.  Om det inte går att pinga dem läser du det andra scenariot.
 1. Disksystemets hanteringsportar konfigurerades med en IP-adress som redan används i nätverket.  Det finns två rekommenderade alternativ att lösa.
  det.  Ändra IP-adresserna på de andra enheterna så det finns ingen konflikt.
  b:s.  Kontakta teknisk support för hjälp med att ändra IP-adresserna på matrisen.  Systemet måste vara anslutet med den seriekabel som medföljde systemet.
 2. Den dator som kör DSM har inte sin IP-adress i samma undernät som det där disksystemet hanterings-IP-adress finns.  Lösningen är att konfigurera datorns IP-adress så att den finns i samma undernät som lagringsdisksystemet.
   

Article Properties


Affected Product

Dell Storage SCv2000, Dell Storage SCv2020, Dell Storage SCv2080, Dell Storage SC5020, Dell Storage SC7020, Dell Storage SCv3000, Dell Storage SCv3020

Last Published Date

21 Feb 2021

Version

4

Article Type

How To