Skip to main content
  • Place orders quickly and easily
  • View orders and track your shipping status
  • Enjoy members-only rewards and discounts
  • Create and access a list of your products
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Så här skapar du länkaggregeringsgrupper (LAG) på Dell Networking PowerConnect-switchar

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

 

Den här artikeln visar hur länkaggregeringsgrupper (LAG) är implementerade i Dell-nätverksswitchar.

 


 

Alternativ för LAG-typ

 

  • Statisk
  • Link Aggregation Control Protocol (LACP)

 

Exempel på statisk LAG

  

Kommando

Syfte

console# configure

Gå till konfigurationsläget.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Ange konfigurationsläget interface-range att ange intervallet för gränssnitt som ska konfigureras.  Intervallkommando är ett tillval.

console(config-if)# channel-group 1 mode on

Tilldela grupp och läge statiskt.  Då skapas portkanal 1 som statisk LAG.  Numret är endast relevant för denna specifika switch.  Men det är bästa praxis att matcha antalet på motsvarande switch för enkel hantering.

console(config-if)# end

Avsluta konfigurationsläget.

console# copy running-config startup-config

(Tillval) Spara dina uppgifter i konfigurationsfilen.

 

 

Så här kontrollerar du portkanalstatus

 

console# show interfaces port-channel 1

 

HOW10364_sv__1Show Port Channel

 

 

 

Exempel på LACP (dynamisk) LAG:

   

Kommando

Syfte

console# configure

Gå till konfigurationsläget.

console(config)# interface range gi1/0/1-4

Ange konfigurationsläget interface-range att ange intervallet för gränssnitt som ska konfigureras.  Intervallkommando är ett tillval.

console(config-if)# channel-group 1 mode active

Tilldela grupp och läge aktivt.  
Det här skapar portkanal 1 som dynamisk LAG. 
Numret är endast relevant för denna specifika switch.  Men det är bästa praxis att matcha antalet på motsvarande switch för enkel hantering.

console(config-if)# end

Avsluta konfigurationsläget.

console# copy running-config startup-config

(Tillval) Spara dina uppgifter i konfigurationsfilen.

 

 

   

Konfigurera LAG från webbgränssnittet:

 

 För att visa sidan LAG Membership (LAG-medlemskap) klickar du på Switching / Link Aggregation (länkaggregering) / LAG Membership (LAG-medlemskap) i navigeringspanelen.

 

 HOW10364_sv__2LAG Membership page

 

Lägga till en port till en statisk LAG

Så här lägger du till en statisk LAG-medlem:

1   Öppna sidan LAG Membership (LAG-medlemskap).

2   Klicka i LAG-raden under det specifika portnumrets kolumn för att växla port till önskat LAG-nummer eller skriv önskat nummer i rutan.

LAG-numret visas för den porten. LAG-numret ökar varje
gång du klickar tills antalet når maximalt LAG-nummer och
sedan blir tomt igen (ingen LAG tilldelad).

3   Klicka på Verkställ

Porten tilldelades vald LAG och enheten uppdateras.

 

Lägga till en LAG-port till en dynamisk LAG med LACP

Så här lägger du till en dynamisk LAG-medlem:

1  Öppna sidan LAG Membership page (LAG-medlemskap).

2  Klicka på LACP-raden under det specifika portnumrets kolumn för att växla port till önskad LAG-port till ”L”.

Porten måste tilldelas till en LAG innan den kan aggregeras till ett LACP.

  3  Klicka på Verkställ.

LAG-porten läggs till som en dynamiskt LAG-medlem till vald LAG.

 

 

När du klickar på "Verkställ" sparas endast till running-config. Om du vill spara till startup-config klickar du på diskettikonen längst upp till höger på sidan eller System/File Management/Copy Files (System/Filhantering/Kopiera filer). Växla till källan ”Copy Configuration” (kopiera konfiguration) = running config destination = startup config. Klicka på ”Verkställ”.

   

Konfigurationsalternativen som tillhandahålls valideras med hjälp av version 5.1.6.3. Beroende på version av fast programvara kan du se mindre skillnader i kommandoalternativen.

 

Article Properties


Affected Product
PowerSwitch N3000 Series, PowerConnect 3524P, PowerConnect 3548, PowerConnect 3548P, PowerConnect 5524, PowerConnect 5524P, PowerConnect 5548, PowerConnect 5548p, PowerConnect 6224, PowerConnect 6224F, PowerConnect 6224P, PowerConnect 6248 , PowerConnect 6248P, PowerConnect 7024F, PowerConnect 7024P, PowerConnect 7048, PowerConnect 7048P, PowerConnect 7048R, PowerConnect 8024, PowerConnect 8024F, PowerConnect 8100 Series, PowerConnect M6220, PowerConnect M6348, PowerConnect M8024, PowerConnect M8024-K ...
Last Published Date

10 Apr 2021

Version

3

Article Type

How To