Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Zapisywanie i tworzenie kopii zapasowej na przełącznikach PowerConnect, Force10 i serii N firmy Dell za pośrednictwem interfejsu CLI.

Summary: Zapisywanie konfiguracji w przełączniku Dell, Zapisywanie konfiguracji w Force10, Zapisywanie konfiguracji w serii N, Zapisywanie konfiguracji w PowerConnect

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Podsumowanie artykułu


  Ten artykuł wyjaśnia proces i znaczenie zapisywania i tworzenia kopii zapasowych konfiguracji poprzez interfejs CLI. 


  Spis treści

  1. Zapisz konfigurację
  2. Utwórz kopię konfiguracji i zapisz ją w urządzeniu zewnętrznym
  3. W jaki sposób przełącznik wykorzystuje pliki konfiguracyjne
  4. Dlaczego i kiedy należy zapisać konfiguracje i utworzyć ich kopie zapasowe

  Zobacz również:  How to save and back up your configuration on Dell EMC N series switches via Web GUI


  Zapisz konfigurację


  Aby zapisać konfigurację, wpisz następujące polecenie:

  console#copy running-config startup-config

  Uwaga: w przypadku niektórych starszych modeli wpisanie „copy run start” zamiast pełnego „running-config startup-config” spowoduje, że przełącznik utworzy plik o nazwie start i nie zapisze tej konfiguracji.
   


  Utwórz kopię konfiguracji i zapisz ją w urządzeniu zewnętrznym


  Aby utworzyć i zapisać kopię zapasową konfiguracji startowej do zewnętrznego urządzenia, wprowadź następujące polecenia:

  Ten przykład używa adresu IP 192.168.0.1 dla serwera TFTP i nazwy pliku backup.cfg

  console#copy startup-config tftp://192.168.0.1/backup

  Uwaga: serwer TFTP musi być w sieci, a przełącznik musi być w stanie uzyskać dostęp do serwera TFTP zanim będzie można wykonać kopię zapasową konfiguracji.


   


  W jaki sposób przełącznik wykorzystuje pliki konfiguracyjne


  Wszystkie przełączniki firmy Dell uwzględnione w tym podręczniku mają co najmniej dwa pliki konfiguracyjne. Pliki startup-config i running-config.To bardzo ważne, aby zrozumieć, jak przełącznik korzysta z tych konfiguracji i je zapisuje.

   

  startup-config

  • Zapisane w pamięci NVRAM
  • Ponieważ jest ona zapisana w pamięci NVRAM, przełącznik zachowa konfigurację startup-config, nawet jeśli zostanie uruchomiony ponownie lub odłączony od zasilania.

  running-config

  • Zapisane w pamięci RAM
  • Ponieważ dane są zapisywane w pamięci RAM, przełącznik usuwa ten plik, jeśli zostanie uruchomiony ponownie lub odłączony od zasilania.

  Po włączeniu przełącznika następuje załadowanie pliku startup-config. Przełącznik kopiuje plik startup-configi zapisuje w miejsce pustego pliku running-config, ponieważ plik running-config zostaje usunięty po odłączeniu przełącznika od zasilania lub ponownym uruchomieniu go. Od tego momentu przełącznik korzysta z pliku running-config. Jakiekolwiek zmiany w konfiguracji przełącznika są wprowadzane w pliku running-config. W taki sposób większość zmian jest stosowana bez ponownego uruchamiania. Zmiany w konfiguracji nie są zapisywane w pliku startup-config, dopóki nie zostanie wprowadzone polecenie copy running-config startup-config.
   


   

  Dlaczego i kiedy należy zapisać konfiguracje i utworzyć ich kopie zapasowe


  Zapisywanie konfiguracji

  Zapisanie konfiguracji ma kluczowe znaczenie. Dzięki temu przełącznik zachowuje swoją bieżącą konfigurację w przypadku awarii zasilania lub ponownego uruchomienia. Nieplanowane ponowne uruchomienie może nastąpić w skutek przerwy w dostawie prądu, naruszeniu fizycznych zabezpieczeń lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

  Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji

  Kopia zapasowa powinna być zawsze wykonywana przed rozpoczęciem następujących czynności.

  · Po zakończeniu konfiguracji nowego przełącznika

  · Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

  · Przed zmianą działającej konfiguracji

  · Przed przystąpieniem do wymiany przełącznika

  · Przed fizycznym przeniesieniem przełącznika

  · Przed przystąpieniem do zmiany sprzętu na przełączniku (moduły, okablowanie, zasilanie)

  Jeżeli tworzenie kopii zapasowej jest wykonywane przed wykonaniem każdej z tych czynności, zawsze można przywrócić konfigurację przełącznika z kopii, gdy stanie się coś nieprzewidzianego. Zamiast przeprowadzać konfigurację przełącznika od nowa, jeśli dotychczasowa konfiguracja zostanie utracona, można po prostu wczytać plik kopii zapasowej w przełączniku.

  Article Properties


  Affected Product
  PowerSwitch N2000 Series, PowerSwitch N3000 Series, PowerConnect 3524, PowerConnect 3524P, PowerConnect 3548, PowerConnect 3548P, PowerConnect 5524, PowerConnect 5524P, PowerConnect 5548, PowerConnect 5548p, PowerConnect 6224, PowerConnect 6224F , PowerConnect 6224P, PowerConnect 6248, PowerConnect 6248P, PowerConnect 7024, PowerConnect 7024F, PowerConnect 7024P, PowerConnect 7048, PowerConnect 7048P, PowerConnect 7048R, PowerConnect 8024, PowerConnect 8024F, PowerConnect 8100 Series ...
  Last Published Date

  10 Apr 2021

  Version

  3

  Article Type

  How To