Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Driverpakkettencatalogus

Summary: Leer hoe u BYOD, clients voor bedrijven en mobiele oplossingen kunt installeren, beheren, beveiligen en virtualiseren van experts en collega's.

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

De Dell Command | Implementatiecatalogus (ook catalogus driverpakketten genoemd ) 1.0 (Releaseopmerkingen) bevat metadata over de nieuwste systeem- en WinPE-driverpakketten die Dell heeft uitgegeven. De catalogus ondersteunt Dell tablets, Latitude, OptiPlex en Precision systemen. Hiermee kunnen klanten de huidige Dell Command | vinden en downloaden Implementeer driverpakketten (ook wel driverpakketten) met de automatiseringsmethode van hun keuze. 

De driverpakkettencatalogus en driverpakketten worden volgens hetversieschemabijgewerkt. De driverpakkettencatalogus kan op de onderstaande drie koppelingen worden gedownload:

http://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab

ftp://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab

ftp://ftp.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab

 

De driverpakkettencatalogus is een XML-bestand "DriverPackCatalog.xml" en is een lijst met systeem- en WinPE-driverpakketten die van toepassing zijn op Dell Enterprise-systemen (Latitude, OptiPlex, Precision en tablets). 'DriverPackCatalog.xml' is gecomprimeerd, digitaal ondertekend en via internet geleverd als 'DriverPackCatalog.cab'. Het XML-schema voor "DriverPackCatalog.xml" is beschikbaar om te downloaden op DriverPackManifest.xsd (referentie xSD's zijn beschikbaar op dezelfde locatie: DataModelCore.xsd en Package.xsd).

Bekijk de blog van Dustin Heggen de ster van het Dell TechCenter waarin hij 'automagisch' zijn driver-CAB's met behulp van de driverpakkettencatalogus krijgt. MDT-goeroe Keith Garner heeft daarnaast nog een script voor MDT (met een videozelfstudie).

De inhoud van 'DriverPackCatalog.xml' kan uit twee categorieën komen:

1.       Metadata over de driverpakkettencatalogus: 

Dit gedeelte is het belangrijkste knooppunt voor nieuwe driverpakketten en bevat metadata over de catalogus zelf. Hieronder worden belangrijke gegevens of kenmerken van dit gedeelte beschreven: 

 • baseLocation:

Onderdeel van de URL waarmee u de hoofdmap kunt vinden als u een driverpakket gaat downloaden.

 • baseLocationAccessProtocols

 Netwerkprotocollen toegestaan op de basislocatie. Standaard zijn HTTP en FTP toegestaan.

 • dateTime:

Informatie over de datum en tijd van de catalogusbuild.

 • Versie:

De officiële versie van de catalogus. Het versienummer heeft de volgende indeling: Year.Month.ReleaseNumber (JJJJ. MM.RN).

 

 • schemaVersion:

Gegevens over de versie van het XML-schema dat werd gebruikt om de catalogus te maken.

2.       Metadata over de driverpakketten: 

Elk knooppunt van het 'driverpakket' vertegenwoordigt een driverpakket als entiteit. Informatie of data zoals kenmerken en de onderliggende knooppunten hebben twee basisdoelen:

 • Een driverpakket zoeken om te downloaden.
 • De toepasbaarheid van het driverpakket evalueren. 

Een aantal belangrijke kenmerken en onderliggende knooppunten wordt op basis van het genoemde doel uitvoerig beschreven: 

Significant kenmerk van het knooppunt 'Driver Package'

 • format:

De standaardwaarde is 'DUP' omdat driverpakketten worden geleverd als .EXE-bestand. 

 • hashMD5:

MD5 voor .EXE-bestand. 

 • size:

Grootte van .EXE-bestand. 

 • dateTime:

De releasedatum van het driverpakket. 

 • vendorVersion:

Over het algemeen is de standaardwaarde: 1.0. Echter, de versie wijzigt als de interne structuur van het driverpakket wijzigt. 

 • dellVersion:

Het versienummer dat Dell aan de release van het driverpakket toekent. Het versienummer loopt meestal stapsgewijs van A00 tot A99. 

 • path:

Toont informatie over de relatieve URL vanaf de hoofddownloadlocatie of de 'baselocation' van het knooppunt 'DriverPackManifest'. 

 • releaseID:

De unieke ID die Dell aan het driverpakket toewijst. 

 • type:

De driverpakkettencatalogus ondersteunt systeem- en WinPE-driverpakketten. Type is "Win" voor systeemdriverpakketten en "WinPE" voor WinPE-driverpakketten. 

 

Belangrijke onderliggende knooppunten van het knooppunt 'Driver Package':

 

 • SupportedSystems:

Het knooppunt 'SupportedSystems' definieert de toepasbaarheid van een driverpakket met betrekking tot het model. Het knooppunt 'Brand' (child) biedt informatie over de Line of Business en het knooppunt 'Model' (klein kind) biedt informatie over het model. 

De belangrijkste kenmerken van het knooppunt 'Brand' en 'Model' die worden gebruikt om de toepasbaarheid van het model te evalueren zijn:

 • key en prefix

 

Dell heeft de ID-code en de prefix (het voorvoegsel) van de line of business toegewezen.

 

Toets

Prefix

Line of Business

4

LAT

Latitude

1

OP

OptiPlex

11

PRE

Precision

90

TABLET

Tablet

72

XPS LAPTOP

XPS notebook

 

 • systemID

Een unieke ID die Dell aan een systeem-BIOS van een model toewijst.

 • naam

De naam die Dell aan een model toewijst.

 

Opmerking: Zowel 'systemID' als 'name' worden naar het BIOS geflasht, maar 'systemID' is niet gemakkelijk toegankelijk WMI-query. Daarom wordt het gebruik van "naam" aanbevolen.

Opmerking: Het wordt niet aanbevolen om de CDATA van het knooppunt 'Display' programmatisch te gebruiken . 

 

 • SupportedOperatingSystems:

De toepasbaarheid van een driverpakket voor het besturingssysteem wordt bepaald door knooppunten 'SupportedOperatingSystems' en 'OperatingSystem'.

 

De belangrijkste kenmerken van het knooppunt 'Operating System' die worden gebruikt om de toepasbaarheid van het besturingssysteem te evalueren, zijn:

 

 • osVendor:

Als driverpakketten alleen zijn bedoeld voor Microsoft Windows-besturingssystemen, is de standaardwaarde Microsoft.

 

 •  osArch:

Systeem- en WinPE-driverpakketten van Dell support voor 32-bits (x86) en 64-bits (x64)besturingssysteemarchitectuur.

 

 •  majorVersionminorVersionspMajorVersionspMinorVersion:

Deze kenmerken geven de grotere of kleinere versies van het Windows-besturingssysteem en de grotere of kleinere versies van het servicepack aan.  Meer informatie vindt u onder versie besturingssysteem.

 

Opmerking: Driverpakketten zijn alleen gebouwd en uitgebracht voor clientbesturingssystemen zoals Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, enz. Driverpakketten voor alle besturingssystemen voor een bepaald model zijn mogelijk niet beschikbaar vanwege hardware-softwarecompatibiliteit, enzovoort.

 

Opmerking: Het gebruik van andere data die aanwezig zijn in het XML-bestand, zoals taal, naam of titel, enz. worden niet aanbevolen, d.w.w. "majorVersion", "minorVersion", "osArch" en "osVendor" moeten worden gebruikt om de toepasbaarheid van het besturingssysteem te identificeren.

 

1. 'DriverPackCatalog.cab downloaden' van Dell

 

Opmerking: Het nieuwste driverpakketcatalogus-"DriverPackCatalog.cab"-bestand is beschikbaar op de Dell Support website. Bij elke update worden de eerdere versies van de website verwijderd.

 

PowerShell Script Snippet:

 

Beschrijving: Gebruik http://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab of ftp://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab of ftp://ftp.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab om de catalogus naar de huidige map te downloaden. 

 

$source = "http://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab"

$destination = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.cab"

$wc = New-Object System.Net.WebClient

$wc.DownloadFile($source, $destination)

 

 

2. 'DriverPackCatalog.xml' ophalen uit 'DriverPackCatalog.cab'

 DriverPack Catalog ('DriverPackCatalog.xml') is digitaal ondertekend en wordt geleverd als 'DriverPackCatalog.cab'-bestand dat kan worden uitgepakt.

 

PowerShell Script Snippet:

 

Beschrijving: Pakt 'DriverPackCatalog.xml' uit van 'DriverPackCatalog.cab' naar de huidige map.

 

$catalogCABFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.cab"

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

EXPAND $catalogCABFile $catalogXMLFile

 

3. Hoe vind ik de lijst met modellen die worden ondersteund door "DriverPackCatalog.xml"?

Opmerking: Hoewel LOB-titel- en modelcodes aanwezig zijn in onderliggende knooppunten, raden we u aan om de BIOS-/systeem-ID en -naam te gebruiken om de toepasbaarheid van het driverpakket te evalueren.

Beschrijving: Krijg toewijzing tussen modelnaam en BIOS/systeem-ID samen met Line of Business, voor systemen die worden ondersteund door de catalogus van 'DriverPackCatalog.xml' die beschikbaar zijn in de huidige directory.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage | Select-Object @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.key};Label="LOBKey";},  @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.prefix};Label="LOBPrefix";}, @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.Model.systemID};Label="SystemID";}, @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.Model.name};Label="SystemName";} –unique

 

Opmerking: Eén modelnaam kan worden gekoppeld aan meer dan één systeem-ID en vice versa. Dit is mogelijk omdat configuraties/functies door de ID van het BIOS/systeem worden aangestuurd en er voor sommige modellen meerdere configuraties beschikbaar zijn.

Aanbevelingen: De driverpakkettencatalogus moet worden doorlopen met behulp van SystemID of SystemName zoals beschreven in het bovenstaande script, d.w.zijn de kenmerken 'SystemID' en 'Name' van het modelknooppunt. Echter, aangezien SystemID niet toegankelijk is via de WMI-klassen van Microsoft kunt u beter het kenmerk 'Name’ gebruiken. 

  

4. Driverpakketten voor een systeem vinden of vinden in 'DriverPackCatalog.xml'?

Nadat de "DriverPackCatalog.xml" beschikbaar is gesteld in de huidige directory, kan de xml worden geparseerd om alle driverpakketten te vinden die van toepassing zijn op een model met behulp van de BIOS-/systeem-ID of -naam.

 

PowerShell Script Snippet:

 

Beschrijving:  Om alle toepasselijke systeem- en WinPE-driverpakketten voor een bepaald systeem te krijgen, vervangt u de 'BIOS ID' of 'System Name' in het script.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.systemID -eq "BIOS ID") -or ($_.type -eq "WinPE")} |sort type

Of

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.name -eq "System Name") -or ($_.type -eq "WinPE")} |sort type

 

 5. Systeemdriverpakket voor een systeem en een besturingssysteem vinden in "DriverPackCatalog.xml".

 De driverpakkettencatalogus bevat alleen de nieuwste driverpakketten voor een bepaald model of besturingssysteem.

 

PowerShell Script Snippet:

 

Beschrijving: Vervang 'OS Major Version', 'OS Minor Version' en 'BIOS ID' of 'System Name' om de systeem-CAB voor een model en een besturingssysteem te krijgen.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_. SupportedSystems.Brand.Model.systemID -eq "BIOS ID") -and ($_.type -ne "WinPE") -en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" - en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" )}

Of

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.name -eq "Systeemnaam") -en ($_.type -ne "WinPE") -en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" - en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" )}

 

 6. WinPE-driverpakketten voor het besturingssysteem vinden in 'DriverPackCatalog.xml'?

 

Opmerking:  WinPE CAB's die alle modellen in de catalogus ondersteunen, hebben niet de lijst met ondersteunde systemen.

PowerShell Script Snippet:

 

Beschrijving: Vervang de 'OS Major Version' en 'OS Minor Version' om WinPE CAB voor een besturingssysteem te krijgen.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.type -eq "WinPE") -en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" - en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" )}

 

 

7. Hoe download ik de koppeling voor Driver Packs voor een model, besturingssysteem en type van "DriverPackCatalog.xml"?

 

Zodra een driverpakket voor (Type)-(BIOS/Systeem-ID of systeemnaam)-(Besturingssysteem) is gevonden kunt u het gemakkelijk downloaden.

 

PowerShell Script Snippet:

 Beschrijving: In het voorbeeld wordt het downloaden van een WinPE CAB getoond. Vervang 'OS Major Version' en 'OS Minor Version' om de WinPE-CAB voor een model en besturingssysteem te zien en deze naar de huidige directory te downloaden.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$cabSelected = $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.type -eq " WinPE ") -en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" - en ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version")}

 

$cabDownloadLink = "http://" + $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.baseLocation + $cabSelected.path

$cabDownloadLink = "http://" + $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.baseLocation + "/" + $cabSelected.path

$Filename = [System.IO.Path]::GetFileName($cabDownloadLink)

$downloadDestination = "$pwd" + "\" + $Filename

$wc = New-Object System.Net.WebClient

$wc.DownloadFile($cabDownloadLink, $downloadDestination)

 

Article Properties


Last Published Date

27 Jul 2022

Version

4

Article Type

How To