Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Sürücü paketi kataloğu

Summary: KCG, Kurumsal İstemci ve Mobilite Çözümlerini Dağıtma, Yönetme, Koruma ve Sanallaştırma İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı Hakkında Uzmanlardan ve MeslektaşlarınızdanSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Instructions

Dell Command | Deploy Catalog (Sürücü Paketi Kataloğu olarak da bilinir) 1.0 (Sürüm Notları) Dell tarafından yayınlanan en son Sistem ve WinPE Sürücü Paketleri hakkındaki meta verilerdir. Dell Tabletler, Latitude, OptiPlex ve Precision sistemlerini destekler. Müşterilerin mevcut Dell Command Yazılımını bulmalarını ve indirmelerini | Tercih edilen otomasyonyöntemiyle Sürücü Paketlerini (diğer bir ifadeyle Sürücü Paketi) dağıt. 

Sürücü Paketi Kataloğu ve Sürücü Paketleri, yayın planına göre güncelleştirilir. Sürücü Paketi Kataloğu, aşağıdaki üç bağlantıdan herhangi birinden indirilebilir:https://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab ftps://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab
 ftps://ftps.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab Sürücü Paketi Kataloğu , "DriverPackCatalog.xml" XML dosyasıdır ve Dell Enterprise sınıfı sistemler (Latitude, OptiPlex, Precision ve Tabletler) için geçerli Olan Sistem ve WinPE Sürücü Paketlerinin çapraz geçişli bir listesidir.   "DriverPackCatalog.xml" sıkıştırılmış, dijital olarak imzalanmış ve internet üzerinden "DriverPackCatalog.cab" olarak teslim edilir. "DriverPackCatalog.xml" XML Şeması DriverPackManifest.xsd adresinden indirilebilir (referansta bulunan XSD'ler aynı konumda mevcuttur: DataCore.xsd vePackage.xsd).

Dell TechCenter Rock Yıldızı Dustin Hedges'in blokuna göz atın. Burada Sürücü paketi kataloğunu kullanarak sürücü CAB'lerini otomatik olarak almaktadır. MDT gurusu Keith Garner'ın da bir MDT komut dosyası (video eğitimli) makalesi vardır.

"DriverPackCatalog.xml" içeriği iki kategoriden biri olabilir:

1.       Sürücü Paketi Kataloğu hakkında meta veriler: 

Bu bölüm, Sürücü Paketi sürümleri için üst düğüm görevi görür ve kataloğun kendisi hakkındaki meta verileri içerir. Bu bölümde bulunan önemli bilgiler veya öznitelikler aşağıda açıklanmıştır: 

 • baseLocation (ana konum):

Sürücü Paketini indirirken kök klasörü bulmak için URL bileşeni.

 • baseLocationAccessProtocols (ana konum erişim protokolleri)

 Ana konumda izin verilen Ağ Protokolleri Varsayılan değer olarak HTTP ve FTP'ye izin verilir.

 • dateTime (tarih saat):

Kataloğun oluşturulma tarihi ve saati hakkında bilgiler.

 • Version (Sürüm):

Kataloğun yayın sürümü. Sürüm numarası aşağıdaki biçimdedir: Year.month.releaseNumber (YYYY. MM.RN).

 

 • schemaVersion (şema sürümü):

Kataloğu oluşturmak için kullanılan XML Şemasının sürümü hakkında bilgiler.

2.       Sürücü Paketleri hakkında meta veriler: 

Her bir "Sürücü Paketi" düğümü, varlık olarak bir Sürücü Paketini temsil eder. Öznitelik ve alt düğüm olarak bulunan bilgiler veya veriler iki temel amaca hizmet eder:

 • İndirilecek Sürücü Paketini bulma veya konumunu belirleme.
 • Sürücü paketinin uygulanabilirliğini değerlendirme. 

Belirtilen amaca göre bazı önemli öznitelikler ve alt düğümler aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

"Sürücü Paketi" düğümünün Önemli Özniteliği

 • format (biçim):

Sürücü Paketleri .EXE dosyası olarak teslim edildiği için varsayılan değer "DUP" değeridir. 

 • hashMD5:

.EXE dosyası için MD5. 

 • size (boyut):

.EXE dosyasının boyutu. 

 • dateTime (tarih saat):

Sürücü Paketinin piyasaya sürülme tarihi. 

 • Satıcı Sürümü:

Genellikle varsayılan değer: 1.0. Ancak Sürücü Paketinin iç yapısı değişirse sürüm değişir. 

 • Dell Sürümü:

Sürücü Paketi Sürümünün Dell tarafından atanmış sürümü. Sürüm numarası genellikle A00'dan A99'a kadar aşamalı olarak atanır. 

 • path (yol):

Kök indirme konumdan veya "DriverPackManifest" düğümünün "temel konumu" ile ilgili bilgileri görüntüler. 

 • Sürüm Kimliği:

Dell tarafından Sürücü Paketine atanmış benzersiz bir kimliktir. 

 • type (tür):

Sürücü Paketi Kataloğu Sistem ve WinPE Sürücü Paketlerini destekler. Tür, Sistem Sürücü Paketleri için "Win" ve WinPE Sürücü Paketleri için "WinPE" olur. 

 

"Sürücü Paketi" düğümünün önemli Alt düğümleri:

 

 • SupportedSystems (Desteklenen Sistemler):

"SupportedSystems" düğümü, Bir Sürücü Paketinin Modele göre uygulanabilir olduğunu tanımlar. "Brand" (alt) düğümü, İş Kolu ve "Model" (alt) düğümü model hakkında bilgi sağlar. 

Model uygulanabilirliği değerlendirmek için kullanılan "Marka" ve "Model" düğümünün temel öznitelikleri şunlardır:

 • anahtar ve ön ek

 

İş Kolunun Dell tarafından atanmış kimlik anahtarı ve ön ekidir.

 

Anahtar

Ön Ek

İş Kolu

4

LAT

Latitude

1

OP

OptiPlex

11.

PRE

Precision

90

TABLET

Tablet

72

XPSNOTEBOOK

XPS Dizüstü Bilgisayar

 

 • systemID (sistem kimliği)

Modelin Sistem BIOS'una Dell tarafından atanmış benzersiz kimliktir.

 • name

Dell tarafından atanmış Model Adı'dır.

 

Not: "systemID" ve "name" (sistem kimliği) ve "name" (ad) BIOS'ta yanıp söner ancak "systemID" (sistem kimliği) WMI sorgusuna kolayca erişilemez. Bu nedenle "name" (ad) kullanılması önerilir.

Not: "Display" (Ekran) düğümünün CDATA'sı programlı olarak kullanılması önerilmez. 

 

 • SupportedOperatingSystems (Desteklenen İşletim Sistemleri):

Sürücü Paketinin İşletim Sistemi uygulanabilirliği, "SupportedOperatingSystems" ve "OperatingSystem" düğümleri tarafından tanımlanır.

 

İşletim Sistemi uygulanabilirliği değerlendirmek için kullanılan "İşletim Sistemi" düğümünün temel öznitelikleri şunlardır:

 

 • osVendor (işletim sistemi satıcısı):

Sürücü Paketleri yalnızca Microsoft Windows İşletim Sistemlerini hedeflediğinden varsayılan değer Microsoft'tur.

 

 •  osArch (işletim sistemi mimarisi):

Dell Sistem ve WinPE Sürücü Paketleri, 32 bit (x86) ve 64 bit (x64) işletim sistemi mimarisini destekler.

 

 •  majorVersion (ana sürüm), minorVersion (ikincil sürüm), spMajorVersion (sp ana sürüm), spMinorVersion (sp ikincil sürüm):

Bu öznitelikler, Windows İşletim Sisteminin ana, ikincil, servis paketi ana ve servis paketi ikincil sürümünü temsil eder.  Daha fazla bilgi için bkz. İşletim Sistemi Sürümü.

 

Not: Sürücü Paketleri yalnızca Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vb. istemci işletim sistemleri için yerleşiktir ve yayınlanmaktadır. Belirli bir Model için tüm işletim sistemleri için Sürücü Paketleri, donanım-yazılım uyumluluğu vb. nedeniyle mevcut olmayabilir.

 

Not: Xml dosyasında bulunan Dil, Ad veya Başlık vb. gibi diğer verilerin kullanılması önerilmez. Örneğin işletim sistemi uygulanabilirliği belirlemek için "majorVersion", "minorVersion", "osArch" ve "osVendor" kullanılmalıdır.

 

1. Dell'den "DriverPackCatalog.cab"i İndirme

 

Not: En son Driver Pack Catalog-"DriverPackCatalog.cab" dosyası Dell destek sitesinde mevcuttur. Daha önceki sürümler her güncelleştirmeyle siteden kaldırılır.

 

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 

Description: Kataloğu http://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab için ftp://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab veya ftp://ftp.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab dosyaları kullanın. 

 

$source = "http://downloads.dell.com/catalog/DriverPackCatalog.cab"

$destination = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.cab"

$wc = New-Object System.Net.WebClient

$wc.DownloadFile($source, $destination)

 

 

2. "DriverPackCatalog.xml" dosyası "DriverPackCatalog.cab" dosyasından nasıl yapılır?

 Sürücü Paketi Kataloğu ("DriverPackCatalog.xml"), dijital olarak imzalanıp sıkıştırması açılabilecek "DriverPackCatalog.cab" dosyası olarak sunulur.

 

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 

Description: "DriverPackCatalog.xml" dosyasını "DriverPackCatalog.cab" dosyasından geçerli dizine ayıklar.

 

$catalogCABFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.cab"

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

$catalogCABFile $catalogXMLFile dosyasını GENİŞLETİN

 

3. "DriverPackCatalog.xml" tarafından desteklenen Modellerin listesi nasıl bulunur?

Not: İş kolu başlığı ve model kodları alt düğümlerde mevcut olsa da Sürücü Paketinin uygulanabilirliği değerlendirmek için BIOS/Sistem Kimliği ve Adı'nın kullanılması önerilir.

Description: Geçerli dizinde bulunan "DriverPackCatalog.xml" dosyasından katalog tarafından desteklenen sistem için İş Kolu ile birlikte Model adı ve BIOS/Sistem Kimliği arasında Eşleme alın.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage | Select-Object @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.key};Label="LOBKey";},  @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.prefix};Label="LOBPrefix";}, @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.Model.systemID};Label="SystemID";}, @{Expression={$_.SupportedSystems.Brand.Model.name};Label="SystemName";} –benzersiz

 

Not: Bir Model adı birden fazla Sistem Kimliği ile ilişkilendirilebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Yapılandırmalar/özellikler, BIOS/Sistem Kimliği tarafından kontrol edildiğinden ve bazı Modeller için birden fazla yapılandırma kullanılabilir olabildiğinden bu tür örnekler mümkündür.

Öneriler: Sürücü Paketi Kataloğu, yukarıdaki komut dosyası (ör. Model düğümünün "SystemID" ve "Name" öznitelikleri) açıklandığı şekilde SystemID veya SystemName kullanılarak geçılmalıdır. Ancak, SystemID'ye Microsoft WMI Sınıfları üzerinden kolayca erişilemediğinden Name öznitelikleri tercih edilir. 

  

4. "DriverPackCatalog.xml" adresinden Bir Sistem İçin Sürücü Paketleri nasıl bulunur veya bulunur?

"DriverPackCatalog.xml" geçerli dizinde mevcut olduktan sonra xml, BIOS/Sistem Kimliği veya Adı kullanılarak bir model için geçerli olan tüm Sürücü Paketlerini bulmak için ayrıştırılma işlemi gerçekleştirebilir.

 

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 

Description:  Belirli bir Sistem için tüm geçerli Sistem ve WinPE Sürücü Paketlerini almak için komut dosyasındaki "BIOS Id" (BIOS Kimliği) veya "System Name" (Sistem Adı) öğesini değiştirin.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.systemID -örneğin, "BIOS Kimliği") -veya ($_.type -eq "WinPE")} |sort type

Or

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.name -örneğin, "Sistem Adı") -veya ($_.type -eq "WinPE")} |sort type

 

 5. "DriverPackCatalog.xml" adresinden Sistem ve İşletim Sistemi İçin Sistem Sürücü Paketi nasıl bulunur?

 Sürücü Paketi Kataloğu, belirli bir Model ve İşletim Sistemi için yalnızca en son Sürücü Paketlerini içerir.

 

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 

Description: Bir Model ve bir işletim sistemi için Sistem Cab'sini almak için "İşletim Sistemi Ana Sürümü", "İşletim Sistemi İkincil Sürümü" ve "BIOS Kimliği" veya "Sistem Adı" bilgilerini değiştirin.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_. SupportedSystems.Brand.Model.systemID -eq "BIOS KIMLIĞI" -ve ($_.type -ne "WinPE") -ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" ( İşletim Sistemi Ana Sürümü) - ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" (İşletim Sistemi İkincil Sürümü) )}

Or

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.SupportedSystems.Brand.Model.name -eq "System Name") -ve ($_.type -ne "WinPE") -ve ($__. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" ( İşletim Sistemi Ana Sürümü) - ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" (İşletim Sistemi İkincil Sürümü) )}

 

 6. "DriverPackCatalog.xml" adresinden İşletim Sistemi için WinPE Sürücü Paketleri nasıl bulunur?

 

Not:  Katalogdaki tüm modelleri destekleyen WinPE Cab'ler desteklenen sistemlerin listesine sahip değildir.

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 

Description: İşletim sistemi için WinPE Cab'yi almak için "İşletim Sistemi Ana Sürümü" ve "İşletim Sistemi İkincil Sürümü" bilgilerini değiştirin.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.type -eq "WinPE") -ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" ( İşletim Sistemi Ana Sürümü) - ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version" (İşletim Sistemi İkincil Sürümü) )}

 

 

7. Model, işletim sistemi ve tür için Sürücü Paketleri bağlantısını "DriverPackCatalog.xml" adresinden nasıl indirebilirsiniz?

 

(Tür)-(BIOS/Sistem Kimliği veya Sistem Adı)-(İşletim Sistemi) için Sürücü Paketinin konumu belirlendikten sonra kolayca indirebilirsiniz.

 

PowerShell Komut Dosyası Kod Parçacığı:

 Description: Bu örnekte WinPE Cab'nin indirilmesi gösterilmektedir. Model ve işletim sistemi için WinPE Cab dosyası almak üzere "İşletim Sistemi Ana Sürümü" ve "İşletim Sistemi İkincil Sürümü" özniteliklerini değiştirin ve bunu geçerli dizine indirin.

 

$catalogXMLFile = "$pwd" + "\DriverPackCatalog.xml"

[xml]$catalogXMLDoc = Get-Content $catalogXMLFile

$cabSelected = $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.DriverPackage| ? { ($_.type -eq " WinPE ") -ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.majorVersion -eq "OS Major Version" ( İşletim Sistemi Ana Sürümü) - ve ($_. SupportedOperatingSystems.OperatingSystem.minorVersion -eq "OS Minor Version")}

 

$cabDownloadLink = "http://" + $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.baseLocation + $cabSelected.path

$cabDownloadLink = "http://" + $catalogXMLDoc.DriverPackManifest.baseLocation + "/" + $cabSelected.path

$Filename = [System.IO.Path]::GetFileName($cabDownloadLink)

$downlodDestination = "$pwd" + "\" + $Filename

$wc = New-Object System.Net.WebClient

$wc.DownloadFile($cabDownloadLink, $downlodDestination)

 

Article Properties


Last Published Date

04 Nov 2022

Version

5

Article Type

How To