Rozwiązywanie problemów z baterią notebooka firmy Dell

Summary: Dowiedz się, jak rozwiązywać problemy z baterią notebooka firmy Dell. Zapoznaj się z informacjami na temat obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów dotyczących baterii wSee more

Article Content


Symptoms

Korzystanie z funkcji oszczędzania energii w celu wydłużenia czasu pracy baterii

Czas trwania: 00:26
Napisy kodowane: Tylko język angielski


Bateria w notebooku służy do zapewnienia przenośnego zasilania dla notebooka. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są najczęściej używanymi bateriami w notebookach i innych urządzeniach. Baterie do notebooków firmy Dell są specjalnie zaprojektowane dla każdego notebooka firmy Dell. Problemy z zasilaniem notebooków są złożone, ponieważ notebook jest wyposażony w dwa źródła zasilania: zasilacz sieciowy (ładowarkę) i baterię. Bateria zapewnia zasilanie notebooka, gdy nie jest do niego podłączony zasilacz sieciowy.

W przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby objawów związanych z baterią, należy wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problemy związane z baterią.

 • Bateria notebooka nie utrzymuje ładunku.
 • Dioda LED wskaźnika akumulatora nie świeci, miga zgodnie z określonym wzorcem lub ciągle miga.
 • Bateria nie jest rozpoznawana przez notebook.
 • Poziom naładowania baterii jest zablokowany na określonej wartości procentowej.

W przypadku wystąpienia jednego lub większej liczby niżej wymienionych objawów związanych z zasilaczem sieciowym, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z zasilaczem sieciowym notebooka firmy Dell.

 • Zasilacz sieciowy lub ładowarka nie ładują baterii.
 • Zasilacz sieciowy nie jest w stanie włączyć notebooka lub diody LED notebooka nie włączają się.
 • Dioda LED zasilacza prądu zmiennego jest wyłączona.
 • Komunikaty o błędach dotyczące zasilacza sieciowego. Na przykład: Nie rozpoznano typu zasilacza prądu przemiennego. Komunikat ten informuje o braku możliwości zapewnienia optymalnej wydajności komputera.

Cause

Problemy związane z baterią mogą być spowodowane starzeniem się baterii, dotarciem do końca jej żywotności, nieprawidłowym działaniem zasilacza sieciowego itd.

Resolution

Rozwiń sekcję poniżej, aby znaleźć szczegółowe instrukcje dla każdego kroku rozwiązywania problemu. Przed przystąpieniem do drukowania tego dokumentu rozwiń wymagane sekcje.

Aby upewnić się, że bateria firmy Dell jest prawidłowo ładowana, zasilacz sieciowy musi poprawnie działać. Sprawdź, czy notebook rozpoznaje zasilacz sieciowy.

Aby sprawdzić, czy notebook prawidłowo rozpoznaje zasilacz sieciowy:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo Dell, naciśnij klawisz F2 kilka razy, aż zostanie wyświetlony komunikat Entering Setup.
 3. Sprawdź typ zasilacza sieciowego w opcjach systemu BIOS.
  • Jeśli w pozycji typu zasilacza wpisana jest wartość None, sprawdź, czy zasilacz jest podłączony do notebooka i do gniazdka ściennego.
  • W przypadku, gdy w pozycji typu zasilacza widnieje wartość Unknown, należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy firmy Del Rozwiązywanie problemów z zasilaczem sieciowym notebooka firmy Dell.
  • Jeśli typ zasilacza sieciowego jest rozpoznawany prawidłowo, przejdź do następnego kroku.

Niektóre ustawienia w systemie operacyjnym, np. ustawienia zarządzania zasilaniem, sterowniki urządzeń itp., mogą mieć wpływ na wydajność baterii. Ładowanie baterii notebooka poza systemem operacyjnym (przy wyłączonym notebooku) pomaga rozpoznać problemy związane ze sprzętem.

 1. Wyłącz komputer.
 2. Spróbuj wykonać jedną z następujących kombinacji czynności:
  • Kiedy notebook jest wyłączony, ładuj baterię przez jakiś czas.
  • Można także ponownie uruchomić notebook i nacisnąć klawisz F2 , aby wejść do systemu BIOS lub konfiguracji systemu. Pozwól na ładowanie baterii.
 3. Sprawdź, czy procentowy poziom naładowania baterii wzrósł.
 4. Ponownie uruchom komputer i przejdź do kolejnego kroku.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego sprzętu może pomóc w rozpoznaniu potencjalnego problemu i uzyskaniu informacji na temat czynności naprawczych, które pozwolą rozwiązać problem. Firma Dell oferuje diagnostykę wbudowaną i online. Należy koniecznie przeprowadzić test sprzętu notebooka i/lub baterii w celu określenia, co jest przyczyną problemu.

Aby uruchomić test sprzętu online baterii przy użyciu aplikacji Dell SupportAssist, przejdź do strony diagnostyki baterii.

UWAGA: W celu przeprowadzenia internetowego testu diagnostycznego sprzętu na notebooku należy pobrać i zainstalować aplikację Dell SupportAssist.

Aby uruchomić test diagnostyczny Dell Pre-Boot System Assessment:

 1. Włącz komputer.
 2. Gdy zostanie wyświetlony ekran z logo Dell, naciśnij klawisz F12 kilka razy do momentu wyświetlenia menu One-Time Boot Menu.
 3. Przy użyciu klawiszy strzałek na klawiaturze wybierz opcję Diagnostics i naciśnij Enter klawisz.
 4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie i odpowiednio udzielaj odpowiedzi, aby przeprowadzić diagnostykę.
  1. W przypadku pomyślnego wyniku testu przejdź do następnego kroku.
  2. W przypadku niepowodzenia testu pamiętaj o zanotowaniu kodu błędu oraz kodu weryfikacji i skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.

Sprawdzanie kondycji baterii pozwala ustalić, czy jest ona sprawna, czy też trzeba ją wymienić. Kondycję baterii można sprawdzić zarówno wewnątrz, jak i poza systemem operacyjnym. Zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy Sprawdzanie kondycji baterii notebooków Dell.

UWAGA:
 • Czas eksploatacji baterii jest w większości uzależniony od liczby cykli ładowania i rozładowania. Jest to również zależne od zużywających się elementów wewnętrznych baterii.
 • Pojemność baterii to czas, przez jaki notebook może pracować po całkowitym naładowaniu baterii. W przypadku wszystkich typów baterii normalnym zjawiskiem jest utrata części pojemności z czasem. Przy każdym ładowaniu lub rozładowywaniu bateria traci niewielką ilość pojemności. Jest to zjawisko normalne i nie stanowi usterki objętej gwarancją.
 • Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z artykułem z bazy wiedzy Bateria w notebookach firmy Dell — często zadawane pytania. Zapoznaj się z sekcją Instrukcje dotyczące wyjmowania zużytych i spęczniałych baterii oraz wymiany ich na nowe w notebookach Dell.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat spęcznienia baterii, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Informacje i zalecenia dotyczące spęcznienia baterii.

Jeśli stan baterii jest prawidłowy, przejdź do następnego kroku.

BIOS jest oprogramowaniem wewnętrznym wbudowanym w płytę główną. Aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji może pomóc komputerowi w prawidłowym rozpoznawaniu zasilacza sieciowego. Aktualizacja systemu BIOS do najnowszej wersji wymaga zasilania komputera przez zasilacz i baterię.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do aktualizacji systemu BIOS należy zainstalować baterię w notebooku i podłączyć go do zasilacza sieciowego. W niektórych notebookach firmy Dell poziom naładowania akumulatora musi wynosić co najmniej 10%, aby przeprowadzić aktualizację systemu BIOS.

Aby zaktualizować system BIOS do najnowszej wersji, zapoznaj się z artykułem z bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS firmy Dell.

Jeśli typ zasilacza sieciowego nie jest rozpoznawany przez notebook, odpowiednie informacje można znaleźć w artykule z bazy wiedzy firmy Dell Wymuszenie aktualizacji systemu BIOS bez zasilacza sieciowego podłączonego do notebooka firmy Dell. Przed próbą wymuszenia aktualizacji systemu BIOS należy przeczytać poniższe zastrzeżenia prawne.

PRZESTROGA: Jeśli poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, może istnieć możliwość wymuszenia aktualizacji systemu BIOS z poziomu środowiska DOS. Awaria w trakcie tego procesu spowoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej komputera. Użytkownicy mogą kontynuować na własne ryzyko. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratę danych lub zysków, które mogą ponieść klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w tym artykule.

Dell QuickSet

Dell QuickSet to zestaw aplikacji rozszerzających funkcjonalność komputerów firmy Dell. Narzędzie Dell QuickSet zapewnia łatwy dostęp do konfiguracji ustawień zarządzania energią, miernika kondycji baterii i innych funkcji na większości notebooków firmy Dell. Narzędzie zapewnia łatwy dostęp do kilku funkcji, których użycie zazwyczaj wymagałoby wykonania złożonej procedury. Oto niektóre z funkcji, do których można uzyskać dostęp za pomocą narzędzia Dell QuickSet:

 • Wyłączanie lub włączanie ładowania baterii
 • Zachowanie klawisza Fn (zmiana funkcji)
 • Konfigurowanie klawisza skrótu sieci bezprzewodowej

Instalacja lub aktualizacja aplikacji Dell QuickSet może pomóc w rozwiązaniu problemów z ładowaniem baterii. Pobierz i zainstaluj aplikację Dell QuickSet z witryny internetowej firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania. Aplikację Dell QuickSet można znaleźć w kategorii Aplikacje.

UWAGA: Aplikacja Dell QuickSet jest dostępna i obsługiwana przez wybrane notebooki firmy Dell. Jeśli program Dell QuickSet jest niedostępny dla danego notebooka firmy Dell, przejdź do następnego kroku.

Możesz uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami, które jest częścią systemu Windows. Narzędzie do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami jest dostępne wyłącznie w systemach Microsoft Windows 10, Windows 8 lub 8.1 i Windows 7.

Uruchamianie narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami:

 1. Naciśnij klawisz Windows + R klawisz.
 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz sterowania i naciśnij Enter klawisz.
 3. W górnym, prawym rogu, w Polu wyszukiwaniaPanelu sterowania, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie kliknij Rozwiązywanie problemów.
 4. W pozycji System i zabezpieczenia kliknij opcję Zasilanie.
UWAGA: Należy zalogować się do systemu Windows przy użyciu konta z uprawnieniami administratora. Jeśli pojawią się jakiekolwiek monity funkcji Kontrola konta użytkownika podczas pracy narzędzia do rozwiązywania problemów ze sprzętem i urządzeniami, kliknij Tak.

Jeśli uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów systemu Windows nie rozwiązało problemu, przejdź do następnego kroku.

 1. Naciśnij klawisz Windows + R klawisz.
 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz devmgmt.msc i naciśnij Enter klawisz.
 3. W Menedżerze urządzeń kliknij znak > lub + znajdujący się obok pozycji Baterie.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Bateria Microsoft o metodzie kontroli zgodnej z ACPI, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić odinstalowanie sterownika.
 6. Uruchom ponownie komputer.

W witrynie internetowej Biuletyn produktów firmy Dell można sprawdzić, czy posiadany model baterii jest objęty programem wycofania. Sprawdź, czy konkretny PPID baterii (numer identyfikacyjny części firmy Dell) jest objęty programem wycofania. Ten krok jest niezbędny do określenia, czy bateria notebooka Dell nie podlega wycofaniu. Jeśli bateria zostanie objęta programem wycofania, nastąpi automatyczne przekierowanie do formularza zamówienia produktu zastępczego.

W tym procesie potrzebny jest numer seryjny notebooka firmy Dell i/lub numer PPID (numer seryjny) baterii. Konieczne może być podanie informacji kontaktowych oraz adresu dostawy lub świadczenia usługi.

 1. Przejdź do witryny internetowej Biuletyn produktów firmy Dell.
 2. Kliknij opcję Wyszukaj.
 3. Wpisz numer PPID baterii (Rys. 1) i wprowadź kod zabezpieczeń.
 4. Kliknij przycisk Dalej, aby sprawdzić, czy bateria jest objęta programem wycofania.
 5. Jeśli bateria jest objęta programem wycofania, należy podać swoje dane kontaktowe.

Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell, aby uzyskać dalszą pomoc.

Additional Information

Brak wsparcia gwarancyjnego Brak gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

Videos

Check Your Laptop Battery Health

Duration: 02:34
Closed captions: English only

 

Maximize Laptop Battery Runtime

Duration: 01:25
Closed captions: available in multiple languages

Article Properties


Affected Product

Laptops, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters