Sådan udfører du fejlfinding ved batteriproblemer på en bærbar Dell-computer

Summary: Lær at udføre fejlfinding på og løse problemer med batterier på en bærbar computer fra Dell. Find oplysninger om, hvordan du bruger, vedligeholder og udfører fejlfinding for etSee more

Article Content


Symptoms

Anvend strømbesparelsesfunktioner for at forlænge batteriets levetid

Varighed: 00:26
Skjulte undertekster: Kun engelsk


Batteriet i en bærbar computer bruges til at give mobil strømforsyning til den bærbare computer. Litium-ion- eller li-ion-batterier er de mest almindelige batterier i bærbare computere og andre enheder. Batterier i bærbare Dell-pc'er er specifikt designede til hver enkelt bærbare Dell-pc. Strømproblemer på bærbare computere vanskeliggøres af, at de har to strømkilder: en AC-adapter (oplader) og batteri. Batterier i bærbare computere strømforsyner den bærbare computer, når AC-adapteren ikke er tilsluttet til computeren.

Hvis du oplever et eller flere af de batterirelaterede symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du følge nedenstående fejlfindingstrin for at løse batterirelaterede problemer.

 • Batteriet i den bærbare computer bevarer ikke ladningen.
 • LED-indikatoren for batteriet lyser ikke, blinker i et specifikt mønster eller blinker altid.
 • Batteriet kan ikke genkendes af den bærbare computer.
 • Batteriladningen sidder fast på en bestemt procentsats.

Hvis du oplever et eller flere af de AC-adapterrelaterede symptomer, der er nævnt nedenfor, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan udføres fejlfinding af problemer med strøm på en Dell bærbar computer.

 • AC-adapteren eller -opladeren kan ikke oplade batteriet.
 • AC-adapteren kan ikke tænde den bærbare computer, eller LED-indikatorerne på computeren tænder ikke.
 • LED-indikatoren på AC-adapteren er slukket.
 • AC-adapterrelaterede fejlmeddelelser. For eksempel, at AC-adapterens type ikke kan bestemmes. Dette vil forhindre optimal systemydeevne.

Cause

Batterirelaterede problemer kan opstå på grund af et gammelt batteri, at batteriets levetid er ved at udløbe, at AC-adapteren ikke fungerer korrekt osv.

Resolution

Udvid de nedenstående afsnit for at finde mere detaljerede anvisninger i hvert fejlfindingstrin. Før du udskriver dokumentet, skal du sørge for at udvide alle de påkrævede afsnit.

For at sikre, at Dell-batteriet oplades korrekt, skal AC-adapteren fungere korrekt. Kontrollér, om den bærbare computer genkender AC-adapteren.

Sådan kontrollerer du, om den bærbare computer genkender AC-adapteren korrekt:

 1. Genstart computeren.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på tasten F2 flere gange, indtil meddelelsen Aktivering af opsætning vises.
 3. Kontrollér vekselstrømsadapterens type i BIOS-indstillingerne.

Der er flere indstillinger i operativsystemet som f.eks. strømstyringsindstillinger, enhedsdrivere osv., der kan have indvirkning på batteriets ydeevne. Opladning af batteriet i en bærbar computer uden for operativsystemet (når den bærbare computer er slukket) kan hjælpe med at isolere hardwarerelaterede problemer.

 1. Sluk for computeren.
 2. Prøv en af følgende kombinationer:
  • Oplad batteriet i et stykke tid, når den bærbare computer er slukket.
  • Alternativt kan du genstarte den bærbare computer og trykke på tasten F2 for at åbne BIOS eller systemopsætningen. Lad batteriet oplade.
 3. Kontrollér, om batteriets opladningsprocent er øget.
 4. Genstart computeren, og gå videre til næste trin.

Hvis du kører en hardwarediagnosticeringstest, hjælper det dig med at identificere, hvad årsagen kan være, og giver dig fejlsøgningstrin til at hjælpe med at løse problemet. Dell tilbyder både indbygget og onlinediagnosticering. Det er vigtigt at køre en hardwaretest på den bærbare computer og/eller batteriet for at identificere, hvilken enhed der er årsag til problemet.

For at køre en online hardwaretest på batteriet ved hjælp af Dell SupportAssist, skal du gå til siden med batteridiagnosticering.

BEMÆRK: For at kunne køre en online hardwarediagnosticeringstest på den bærbare computer skal du downloade og installere programmet Dell SupportAssist.

Sådan kører du testen Dell Pre-Boot System Assessment:

 1. Tænd computeren.
 2. Når Dell-logoet vises, skal du trykke på tasten F12 flere gange, indtil Menuen Enkeltstart vises.
 3. Brug piletasterne på tastaturet til at vælge Diagnosticering, og tryk på Enter -tasten.
 4. Følg anvisningerne på skærmen, og besvar dem korrekt for at udføre diagnosticeringen.
  1. Hvis testen lykkes, skal du gå til næste trin.
  2. Hvis testen mislykkes, skal du notere fejlkoden og valideringskoden og kontakte Dells tekniske support.

En kontrol af batteriets tilstandsstatus hjælper med at afgøre, om batteriet fungerer normalt, eller om det skal udskiftes. Batteriets tilstandsstatus kan kontrolleres både inden for og uden for operativsystemet. Se Dell Knowledge Base-artiklen Sådan kontrolleres batteriets tilstandsstatus på en bærbar pc fra Dell.

BEMÆRK:
 • Batteriets levetid bestemmes hovedsageligt af antallet af opladnings-og afladningscyklusser. Dette skyldes også forbrugskomponenterne inden i et batteri.
 • Batteriets kapacitet er det tidsrum, den bærbare computer kan køre på et fuldt opladet batteri. Det er normalt for alle typer batterier at miste noget af batterikapaciteten over tid. Hver gang et batteri oplades eller aflades, mister batteriet en meget lille mængde kapacitet. Denne adfærd betragtes som normal for et genopladeligt batteri og ikke en fejl, der dækkes af garantien.
 • Se flere oplysninger i Dell Knowledge Base-artiklen Dell-batteri til bærbar computer – Ofte Stillede Spørgsmål. Se afsnittet Hvad er retningslinjerne for håndtering af udtjente og opsvulmede batterier, og hvordan udskiftes batteriet på en Dell bærbar computer?.
 • Se artiklen Oplysninger og vejledning i forbindelse med et opsvulmet batteri i Dell Knowledge Base for at få flere oplysninger om opsvulmede batterier.

Hvis batteriets tilstandsstatus er normal, skal du fortsætte til næste trin.

BIOS er firmware, der er integreret i computerens systemkort (bundkort). Opdatering af BIOS til den seneste version kan hjælpe computeren med at genkende AC-adapteren korrekt. Opdatering af BIOS til den seneste version kræver, at den bærbare computer strømforsynes fra AC-adapteren og batteriet.

ADVARSEL: Bærbare Dell-computere skal have batteriet installeret og sluttet til AC-adapteren, før du starter BIOS-opdateringen. Nogle bærbare Dell-computere skal have mindst 10 % strøm tilbage på batteriet, før du starter BIOS-opdateringen.

Hvis du vil opdatere BIOS til den seneste version, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Dell BIOS-opdateringer.

Hvis AC-adaptertypen ikke genkendes af den bærbare computer, skal du se Dell Knowledge Base-artiklen Gennemtving en BIOS-opdatering uden AC-adapteren på en bærbar Dell-pc. Før du forsøger at gennemtvinge BIOS-opdateringen, skal du læse ansvarsfraskrivelsen herunder.

FORSIGTIG: Hvis batteriniveauet er mindre end 10 %, kan du måske gennemtvinge opdatering af BIOS fra DOS-miljøet. En fejl under denne proces vil medføre permanent skade på computerens systemkort. Brugerne fortsætter på egen risiko. Dell kan ikke drages til ansvar for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af data, tab af fortjeneste eller indtægtstab, som kunder pådrager sig ved at følge procedurer eller råd, der fremgår i denne artikel.

Dell Quickset

Dell Quickset er en serie af softwareapplikationer, som giver forbedret funktionalitet på din Dell-computer. Dell Quickset-hjælpeprogrammet giver nem adgang til at konfigurere indstillinger for strømstyring, batterihelbredsmåleren og andre funktioner på de fleste bærbare Dell-computere. Det giver nem adgang til en række funktioner, der normalt ville kræve adskillige trin. Nogle af de funktioner, som du kan få adgang til med Dell Quickset, omfatter:

 • Deaktivere eller aktivere batteriopladning
 • Skift Fn-tastefunktion
 • Konfigurere trådløs genvejstast

Installation eller opdatering af Dell Quickset-applikationen kan hjælpe med at løse problemer med batteriopladning. Download og installer Dell Quickset-applikationen fra Dell-webstedet Drivere og Downloads. Dell Quickset-applikationen kan findes under kategorien Applikation.

BEMÆRK: Dell Quickset-applikationen er tilgængelig og understøttes af udvalgte bærbare Dell-computere. Hvis Dell Quickset ikke er tilgængelig til din bærbare Dell-computer, skal du gå videre til det næste trin.

Du kan køre det fejlfindingsværktøj for hardware og enheder, som er indbygget i Microsoft Windows. Fejlfindingsværktøjet for hardware og enheder findes i Microsoft Windows 10, Windows 8 eller 8.1 og Windows 7.

Sådan kører du fejlfinding for hardware og enheder:

 1. Tryk på Windows tast + R -tasten.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive Control og derefter trykke på Enter -tasten.
 3. I øverste højre hjørne, i feltet Søg i Kontrolpanel, skal du skrive Fejlfindingsværktøj og derefter klikke på Fejlfinding.
 4. Under System og sikkerhed skal du klikke på Strømstyring.
BEMÆRK: Du skal logge på Windows med en konto med administratorrettigheder. Hvis der fremkommer meddelelser fra Styring af brugerkonto, når du kører fejlfindingsværktøjet for hardware og enheder, skal du klikke på Ja.

Hvis du kører Windows-fejlfindingsværktøjet, og det ikke løser problemet, skal du fortsætte til næste trin.

 1. Tryk på Windows tast + R -tasten.
 2. I dialogboksen Kør skal du skrive devmgmt.msc og trykke på Enter -tasten.
 3. I Enhedshåndtering skal du klikke på tegnet > eller + ved siden af Batterier.
 4. Højreklik på Microsoft ACPI-kompatibelt Control Method-batteri, og klik på Fjern.
 5. Klik på OK for at bekræfte fjernelsen af driveren.
 6. Genstart computeren.

Dell-webstedet med produktbulletiner kan hjælpe med at kontrollere, om din batterimodel kan være berørt. Kontrollér, om den specifikke PPID (Dell Part Piece Identification) er berørt. Dette trin er nødvendigt for at finde ud af, om batteriet i din bærbare computer er berørt. Hvis batteriet er omfattet af en tilbagekaldelse, bliver du automatisk forbundet med en erstatningsordreformular.

Du har brug for den bærbare Dell-computers servicekode og/eller batteri-PPID (serienummer) til denne proces. Du kan også blive bedt om at oplyse dine kontaktoplysninger og en forsendelses- eller serviceadresse.

 1. Gå til Dell-webstedet med produktbulletiner.
 2. Klik på Søg efter.
 3. Indtast batteriets PPID (Figur 1), og indtast sikkerhedskoden.
 4. Klik på Næste for at kontrollere, om batteriet er omfattet af en tilbagekaldelse.
 5. Hvis batteriet er blevet tilbagekaldt, skal du angive dine kontaktoplysninger.

Hvis trinnene til fejlfinding ikke løser det batterirelaterede problem, skal du kontakte Dells tekniske support for at få hjælp.

Additional Information

Support uden for garantien Er garantien udløbet? Intet problem. Gå til webstedet Dell.com/support, og indtast din Dell-servicekode for at se vores tilbud.

BEMÆRK: På nuværende tidspunkt er der kun tilgængelige tilbud til computerkunder i USA, Canada, Storbritannien og Frankrig. Server og lagring er ikke omfattet.

Videos

Check Your Laptop Battery Health

Duration: 02:34
Closed captions: English only

 

Maximize Laptop Battery Runtime

Duration: 01:25
Closed captions: available in multiple languages

Article Properties


Affected Product

Laptops, Mobile Workstations

Last Published Date

11 Jun 2021

Version

8

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters