Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Podpora řadiče iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6)

Summary: Řadič Dell iDRAC6 (integrated Dell Remote Access Controller) zajišťuje komplexní integrovanou správu v rámci řady serverů PowerEdge 11. generace, automatizaci, díky které může vaše organizace růst, a zabezpečení pro váš klid. Z množství různých nástrojů a technologií v portfoliu OpenManage si můžete vytvořit řešení pro správu, které vyhovuje vašim potřebám, a pomocí řadiče iDRAC zajistit optimální správu serverů. ...

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Přehled systému s řadičem iDRAC6
Podpora řadiče iDRAC6 (Integrated Dell Remote Access Controller 6)

 • Správa místního a vzdáleného integrovaného serveru bez agenta
 • Monitorování a údržba serveru

Řadič iDRAC zajišťuje komplexní integrovanou správu v rámci řady serverů PowerEdge, automatizaci, díky které může vaše organizace růst, a zabezpečení pro váš klid. Z množství různých nástrojů a technologií v portfoliu OpenManage si můžete vytvořit řešení pro správu, které vyhovuje vašim potřebám, a pomocí řadiče iDRAC zajistit optimální správu serverů.

Řadič iDRAC6 dosáhl ukončení prodeje v prosinci 2015 a ukončení údržby softwaru v prosinci 2018. Poslední verze firmwaru řadiče iDRAC6 je verze Monolithic 2.92 a Modular 3.85. Další informace >
 
 

Výhody řadiče iDRAC6

Systém na čipu: Řadič iDRAC6 používá integrovaný mikroprocesor se systémem na čipu pro vzdálený systém monitorování/řízení. Řadič iDRAC6 existuje na základní desce společně se spravovaným serverem PowerEdge. Serverový operační systém spouští aplikace; řadič iDRAC6 monitoruje a spravuje prostředí serveru a stav mimo operační systém.
Vzdálená správa: Po konfiguraci řadiče iDRAC6 v síti je možné k němu získat přístup prostřednictvím přidělené IP adresy prostřednictvím webového rozhraní řadiče iDRAC6, protokolu Telnet nebo Secure Shell (SSH) a podporovaných protokolů správy sítě, například rozhraní IPMI (Intelligent Platform Management Interface).
Diagnostika výstrah a chyb: Nakonfigurujte řadič iDRAC6 tak, aby odesílal e-maily nebo výstražné depeše SNMP (Simple Network Management Protocol) na výstrahy nebo chyby. Aby nástroj iDRAC6 pomohl diagnostikovat pravděpodobnou příčinu selhání systému, může zaznamenávat data událostí a zachytit snímek obrazovky, když zjistí, že došlo ke zhroucení systému.
 
 
 

Licence pro řadič iDRAC6

Licence iDRAC / model serveru Rackový / věžový / modulární server řady 200–500 Rackový / věžový / modulární server řady 600+
Basic: Základní instrumentace s webovým grafickým uživatelským rozhraním iDRAC. Jedná se o výchozí licenci dodávanou s rackovými a věžovými servery řady 200–500. Standardní není k dispozici
Express: Všechny funkce licence Basic a rozšířené funkce vzdálené správy a životního cyklu serveru. Jedná se o výchozí licenci dodávanou s rackovými, věžovými a modulárními servery řady 600+. Upgrade Standardní
Enterprise: Všechny funkce licence Express a doplňkové funkce služby Remote Presence s pokročilými možnostmi správy podnikové třídy. Upgrade Upgrade

Licence řadiče iDRAC je časově neomezená licence platná po dobu životnosti serveru a může být vždy spojena s výrobním číslem pouze jednoho serveru. Upgradovanou licenci řadiče iDRAC lze zahrnout v době nákupu serveru nebo zakoupit samostatně a stáhnout z aplikace Dell Digital Locker.

Stažení upgradované či nahrazení ztracené licence:
 • Licenci iDRAC lze stáhnout z aplikace Dell Digital Locker. Licenční klíče budou uloženy online a v případě potřeby si je můžete stáhnout. Pokud stávající licenční klíč není v aplikaci Dell Digital Locker k dispozici nebo došlo k potížím s licenčním klíčem, obraťte se na technickou podporu nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Dell EMC.

Správa licencí iDRAC

Licence iDRAC lze spravovat buď na jednotlivých serverech, nebo prostřednictvím softwaru Dell EMC License Manager, což je nástroj typu jeden na více pro licencování a nasazování.
 • Jednotlivý server
  Spravujte licence pro jednotlivé servery pomocí řadiče iDRAC. Webové rozhraní řadiče iDRAC a kartu License lze využít k importu a exportu licencí. Ke správě licencí lze také použít příkaz License příkazového řádku RACADM, jak je popsáno v příručce příkazového řádku RACADM.
 • Skupina serverů
  Dell EMC License Manager je nástroj pro nasazení a zasílání hlášení typu jeden na více pro licence OpenManage Enterprise Advanced, iDRAC a CMC. Pomocí nástroje License Manager můžete stahovat, vytvářet vazby, nasazovat, inventarizovat a zálohovat licence OpenManage Enterprise Advanced a také licence úložných zásuvných modulů a řadičů iDRAC a CMC. Tento nástroj dokáže také inventarizovat licencovatelné systémy a informovat o stavu licence a funkcích aktuálně povoleného řadiče pro správu.
 
 
 

Aktualizace firmwaru iDRAC6 na nejnovější verzi

Řadič iDRAC6 dosáhl ukončení prodeje v prosinci 2015 a ukončení údržby softwaru v prosinci 2018. Poslední verze firmwaru řadiče iDRAC6 je verze Monolithic 2.92 a Modular 3.85.
 • Datum ukončení prodeje
  • Poslední možné datum zakoupení serveru Dell EMC OEM PowerEdge s firmwarem iDRAC prostřednictvím společnosti Dell EMC.
  • Po tomto datu nebudou vydány žádné nové funkce.
  • Aktualizace zabezpečení a opravy chyb budou vycházet podle potřeby.
 • Datum ukončení údržby softwaru
  • Datum, kdy technické oddělení Dell EMC iDRAC vydá poslední verzi údržby systému či opravy chyb.
  • Po tomto datu již technické oddělení iDRAC není povinné udržovat či opravovat firmware.
  • Datum ukončení údržby softwaru se plánuje na 3 roky po uplynutí data ukončení prodeje.
 • Podpora hardwaru a firmwaru řadiče iDRAC
  • Na hardware iDRAC se vztahuje smlouva o podpoře hardwaru serveru.
  • Aktivní smlouvy o poskytování podpory hardwaru budou i nadále účinné, dokud nevyprší jejich platnost.
  • Podpora firmwaru řadiče iDRAC není vázána na smlouvu o podpoře hardwaru.
  • Vydané aktualizace firmwaru řadiče iDRAC jsou k dispozici bez ohledu na smlouvu o podpoře.

Společnost Dell EMC doporučuje udržovat systém aktuální pomocí nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC6. To zajistí maximální výkon a také nejnovější aktualizace zabezpečení a opravy chyb. Aktualizace řadiče iDRAC nevyžadují restart hostitele, takže je můžete provádět přímo na místě. Verze firmwaru řadiče iDRAC6 pro model serveru se může lišit u jednotlivých modelů serverů s řadičem iDRAC6. Stažení nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC6 pro váš systém:

 • Přejděte na adresu Dell.com/support a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 • Vyberte kartu Ovladače a soubory ke stažení.
 • Vyberte kategorii Správa vestavěných serverů .
 • Volitelně vyberte operační systém svého systému.
 • Stáhněte si nejnovější verzi firmwaru řadiče iDRAC.
 
 
 

Zdroje pro řadič iDRAC6

Komunita

Zapojte se do komunity pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Vyberte svou verzi firmwaru řadiče iDRAC6 a poté kartu Dokumentace pro dokumentaci dané verze.

Cause

Dell EMC

Resolution

Dell Technologies 2021

Article Properties


Affected Product

iDRAC6

Last Published Date

06 Sep 2022

Version

9

Article Type

Solution