Jak pobrać i użyć obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Microsoft Windows

Summary: Dowiedz się, jak użyć narzędzia Dell OS Recovery Tool w celu pobrania obrazu odzyskiwania systemu Windows lub Linux i utworzenia nośnika odzyskiwania USB do ponownej instalacji systemu See more

Article Content


Symptoms

Czy należy ponownie zainstalować system Microsoft Windows lub Linux na komputerze firmy Dell z powodu awarii systemu, wymiany dysku twardego itd.?
Narzędzie Dell OS Recovery Tool pomaga pobrać niestandardowy obraz odzyskiwania systemu Microsoft Windows lub Linux firmy Dell, który został zainstalowany na komputerze firmy Dell. Narzędzie Dell OS Recovery Tool obsługuje teraz pobieranie programu SupportAssist OS Recovery dla obsługiwanych komputerów Dell. Wykonaj następujące czynności, aby pobrać to narzędzie, utworzyć nośnik USB do przywracania systemu i ponownie zainstalować system Microsoft Windows lub Linux na komputerze firmy Dell.


Potrzebne elementy

 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows lub Linux
 • Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell OS Recovery Tool (działa tylko w systemie Microsoft Windows)
 • Pusty napęd flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku
 • Microsoft.Net Framework w wersji 4.5.2 lub nowszej
 • Dostęp do konta z uprawnieniami administratora oraz co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku w celu pobrania obrazu ISO firmy Dell do przywracania systemu
Cause
SLN299044_en_US__1icon Uwaga: Aby dowiedzieć się, jak pobrać obraz odzyskiwania systemu operacyjnego, który jest dostępny w formacie pliku ISO, korzystając z urządzenia z systemem Linux, Mac lub Android, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i korzystać z obrazu przywracania systemu operacyjnego Dell w systemie Linux.
Resolution

Korzystanie z narzędzia Dell OS Recovery Tool

Narzędzie Dell OS Recovery Tool pozwala utworzyć nośnik USB odzyskiwania systemu przy użyciu obrazu ISO firmy Dell do przywracania systemu dostosowanego do danego komputera firmy Dell. Narzędzie Dell OS Recovery Tool umożliwia pobranie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Linux, zależnie od tego, jaki system jest już zainstalowany na komputerze firmy Dell. Aby utworzyć nośnik USB odzyskiwania systemu przy użyciu komputera z systemem Windows:

Wymagania wstępne ‒ Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell OS Recovery Tool na komputerze z systemem Windows.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz narzędzie Dell OS Recovery Tool.
  SLN299044_en_US__2icon Uwaga: Kliknij Tak po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika.
 
 • Wybierz komputer i kliknij przycisk Dalej
  • Jeśli używasz tego samego komputera Dell, kliknij Ten komputer
  • Jeśli używasz innego komputera roboczego, w opcji Inny komputer wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell, a następnie kliknij przycisk Szukaj (ikona lupy)
 
 • Podłącz do komputera dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 
 • W obszarze napęd USB wybierz napęd flash USB, który chcesz wykorzystać do utworzenia nośnika USB do przywracania systemu. Zaznacz opcję „Potwierdzam, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany i zostaną usunięte istniejące dane”.
  Ostrzeżenie: Firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Narzędzie Dell OS Recovery sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale utracone.
 
 • Aby rozpocząć pobieranie systemu operacyjnego dla komputera Dell, kliknij Pobierz.
  SLN299044_en_US__2icon Uwaga: Narzędzie Dell OS Recovery Tool identyfikuje oryginalny system operacyjny, który był fabrycznie zainstalowany na komputerze firmy Dell. Narzędzie Dell OS Recovery nie oferuje alternatywnych systemów operacyjnych do pobrania.
 
 • Po zakończeniu procesu pojawi się ekran z podsumowaniem.
SLN299044_en_US__4Dell_OS_Recovery_Tool_Create_USB_Key
Rysunek 1. Tworzenie nośnika odzyskiwania USB dla komputera firmy Dell za pomocą narzędzia Dell OS Recovery Tool (ilustracja w języku angielskim).

Korzystanie z nośnika USB do przywracania systemu w celu instalacji systemu Microsoft Windows

 1. Podłącz utworzony nośnik odzyskiwania USB do komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows.
 2. Uruchom ponownie komputer, a po wyświetleniu się logo Dell naciskaj klawisz F12 aż do wyświetlenia komunikatu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W menu rozruchowym wybierz napęd USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Na ekranie Choose an option (Wybierz opcję) kliknij opcję Troubleshoot (Rozwiązywanie problemów), a następnie Recover from a drive (Odzyskiwanie z dysku).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację systemu Microsoft Windows.
  Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
SLN299044_en_US__2icon Uwaga: W przypadku komputerów z zainstalowanym fabrycznie systemem Windows 10 więcej informacji na temat odzyskiwania systemu operacyjnego można znaleźć za pomocą programu SupportAssist OS Recovery.
 1. Podłącz dysk USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows.
 2. Uruchom ponownie komputer. Po wyświetleniu się logo Dell naciskaj klawisz F12 aż do wyświetlenia komunikatu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W menu rozruchowym UEFI wybierz napęd USB i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wybierz swoje preferencje, gdy uruchomi się Instalator systemu Windows.
 5. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows.
 6. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i wybierz opcję Akceptuję postanowienia licencyjne.
 7. Na ekranie Jakiego typu instalację chcesz wykonać? kliknij Niestandardowa (zaawansowane).
 8. Upewnij się, że w oknie Gdzie chcesz zainstalować system Windows jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przycisk Dalej.
  Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
 9. Instalator systemu Windows automatycznie utworzy partycję, sformatuje ją i rozpocznie instalowanie systemu Windows.
  Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat ponownego instalowania systemu Linux przy użyciu nośnika odzyskiwania USB, należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy Dell Ponowne instalowanie systemu operacyjnego za pomocą funkcji odzyskiwania firmy Dell i programu do odzyskiwania danych z dysku USB.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania obrazu przywracania systemu operacyjnego i tworzenia klucza odzyskiwania USB przy użyciu urządzenia Linux, Mac lub Android, należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy Dell Pobieranie i korzystanie z obrazu narzędzia Dell OS Recovery w programie Linux.

Często zadawane pytania

Tryb zaawansowany w narzędziu Dell OS Recovery Tool umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu pliku obrazu systemu operacyjnego (format pliku ISO). Jest to przydatne w przypadku pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego za pomocą urządzenia Linux, Mac lub Android, a następnie utworzenia nośnika odzyskiwania USB na komputerze Windows przy użyciu narzędzia Dell OS Recovery Tool.

Jak utworzyć nośnik odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO

 1. Kliknij przycisk Szukaj (ikona lupy).
 2. W wyskakującym oknie przejdź do lokalizacji folderu, w którym znajduje się plik obrazu ISO systemu operacyjnego.
 3. Wybierz plik .iso i kliknij Otwórz.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Podłącz do komputera dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca.
 6. W obszarze Dysk USB wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć do utworzenia nośnika odzyskiwania USB i zaznacz opcję „Potwierdzam, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany i zostaną usunięte istniejące dane”.
  Ostrzeżenie: Firma Dell zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Narzędzie Dell OS Recovery sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale utracone.
 7. Wybierz Typ partycji.
  • GPT ‒ Windows 10.
  • MBR ‒ dla każdego innego systemu operacyjnego.
 8. Aby rozpocząć tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu, kliknij przycisk Nagraj system operacyjny.
 9. Po zakończeniu tego procesu powrócisz do głównego ekranu trybu zaawansowanego.
SLN299044_en_US__6Dell_OS_Recovery_Tool_Advanced_Mode
Rysunek 2. Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell OS Recovery Tool (ilustracja w języku angielskim)

Obraz odzyskiwania Windows 10 umożliwia sformatowanie dysku twardego i zainstalowanie na komputerze nowej kopii systemu Windows 10. Rozmiar pliku tego obrazu odzyskiwania jest znacznie większy niż w przypadku Windows 10 Automated by SupportAssist.


Obraz odzyskiwania o nazwie Windows 10 Automated by SupportAssist umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB obsługującego program SupportAssist OS Recovery.

SLN299044_en_US__7Dell_OS_Recovery_Tool_Advanced_Mode-2
Rysunek 3. Różnica między obrazami Windows 10 Automated by SupportAssist i Windows 10 (ilustracja w języku angielskim)

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10.

Najważniejsze funkcje programu SupportAssist OS Recovery:

 • Skanowanie sprzętu — przeprowadza skanowanie diagnostyczne na komputerze w celu wykrycia problemów ze sprzętem.
 • Naprawa systemu — rozwiązywanie typowych problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Ta opcja pozwala uniknąć konieczności przywrócenia komputera do stanu fabrycznego.
 • Wykonaj kopię zapasową plików — tworzy kopię plików osobistych na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
 • Przywracanie systemu — przywraca system operacyjny i domyślne programy do stanu, w którym znajdowały się w chwili wysłania komputera z fabryki Dell.
 • Przywracanie z chmury — pobiera i instaluje na komputerze nowy system operacyjny wraz z domyślnym sterownikiem i aplikacjami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Korzystanie z programu Dell SupportAssist OS Recovery

Program Dell SupportAssist OS Recovery zawiera środowisko odzyskiwania z narzędziami służącymi do diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Kiedy komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego nawet po wielu próbach, automatycznie uruchomi się program SupportAssist OS Recovery. Środowisko odzyskiwania umożliwia diagnozowanie problemów ze sprzętem, naprawę komputera, wykonanie kopii zapasowej plików lub przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.

Program SupportAssist OS Recovery jest dostępny tylko na niektórych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10. Listę komputerów, na których program SupportAssist OS Recovery jest dostępny, można znaleźć w tabeli obsługi programu Dell SupportAssist OS Recovery pod adresem Dell.com/ServiceabilityTools.

SLN299044_en_US__2icon Uwaga: Jeśli w jakikolwiek sposób zmieniła się partycja na dysku twardym (czysta instalacja systemu Windows lub innych systemów operacyjnych), partycja odzyskiwania SupportAssist OS Recovery może już nie być dostępna.

Narzędzie Dell OS Recovery Tool działa na każdym komputerze z systemem Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Używanie narzędzia Dell OS Recovery Tool w tym artykule bazy wiedzy firmy Dell.

Narzędzie Dell OS Recovery Tool działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows. Aby ręcznie pobrać plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO) przy użyciu urządzenia z systemem Linux, Mac Android:

 1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
 2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
 3. Wybierz system operacyjny Windows lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone.
 4. Przeczytaj i zaakceptuj Warunki, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby rozpocząć pobieranie.
 5. Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć nośnik odzyskiwania USB na komputerze Linux, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i korzystać z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Linux.

Obraz odzyskiwania systemu Windows firmy Dell jest dostępny tylko dla 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows.

Narzędzie Dell OS Recovery może wstrzymywać i wznawiać pobieranie w przypadku problemu z połączeniem sieciowym. Pobieranie zostanie wznowione po przywróceniu połączenia sieciowego.

Standardowo pliki ISO systemu Windows mają wielkość od 5 do 16 GB (w zależności od systemu operacyjnego). Po pobraniu pliku narzędzie Dell OS Recovery weryfikuje integralność pliku przed utworzeniem nośnika odzyskiwania. Czas pobierania i weryfikacji integralności pliku może się różnić w zależności od szybkości sieci i rozmiaru pliku.

Aby pomyślnie uruchomić komputer z nośnika odzyskiwania USB lub DVD w celu zainstalowania systemu Microsoft Windows 7 na komputerze Dell:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Naciskaj klawisz F12 podczas uruchamiania komputera i uruchom system BIOS lub narzędzie konfiguracji systemu.
 3. Wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch).
 4. Włącz funkcję Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) w systemie BIOS.
 5. Zapisz ustawienia systemu BIOS i uruchom komputer ponownie.
SLN299044_en_US__2icon Uwaga: Więcej informacji na temat włączania i wyłączania funkcji Secure Boot lub Legacy Boot na komputerze firmy Dell podano w podręczniku użytkownika komputera Dell.

Jeśli pobierasz duży plik przez aplikację online firmy Dell (np. z witryny internetowej Dell Windows Recovery Image), może pojawić się komunikat „Brak miejsca na dysku”. Wynika to z ograniczonej ilości miejsca na dysku, na którym zapisywane są pliki. Niektóre obrazy odzyskiwania pobierane za pośrednictwem obrazu odzyskiwania systemu Windows dla komputera Dell mogą mieć rozmiar nawet 16 GB.

Aby usunąć ten błąd, zwolnij miejsce na dysku twardym. Informacje o zwalnianiu miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows można znaleźć w artykułach bazy wiedzy firmy Microsoft:

Dodatkowo, jeśli masz zewnętrzny lub dodatkowy dysk twardy, na którym jest więcej wolnego miejsca, wybierz ten dysk w celu zapisania plików.

Można spróbować rozwiązać ten problem za pomocą dysku USB innej marki. Ten problem mogą powodować niektóre marki dysków USB.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego może nie zawierać najnowszych wersji sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell. Najnowsze wersje sterowników urządzeń są dostępne w witrynie internetowej Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego firma Dell zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń.

Aby dowiedzieć się więcej o pobieraniu i instalowaniu sterowników urządzeń, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania ‒ często zadawane pytania.

 • Windows 10, 8.1 lub 8 ‒ w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 10, 8.1 lub 8 klucz produktu Microsoft Windows jest osadzony w płycie systemowej komputera. Podczas procesu aktywacji automatycznie pobierany jest klucz produktu z płyty systemowej. W przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 10 informacje dotyczące aktywacji zostaną powiązane z kontem Microsoft użytym do konfigurowania komputera.
 • Windows 7 ‒ w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 7 klucz produktu Microsoft Windows 7 znajduje się na etykiecie na górze komputera stacjonarnego Dell i na dolnym panelu notebooka Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Klucz produktu systemu Windows ‒ często zadawane pytania (FAQ)

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego nie zawiera oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na komputerze Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania oprogramowania do komputerów firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Skąd można pobrać sterowniki oraz oprogramowanie instalowane fabrycznie na komputerach firmy Dell

Jeśli uruchomienie narzędzia Dell OS Recovery nie powiedzie się po instalacji lub jeśli program instalacyjny nie uruchomi procesu instalacji, tymczasowo wyłącz wszystkie programy antywirusowe i chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zainstalowane na komputerze, a następnie ponownie uruchom aplikację lub instalatora.

Jeśli ten błąd wyświetli się w programie Dell OS Recovery, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell, aby uzyskać pomoc w celu umożliwienia korzystania z dostępnych obrazów.


SLN299044_en_US__10image(13480) Brak gwarancji? Żaden problem. Kliknij tutaj, wprowadź kod Service Tag i zapoznaj się z naszymi ofertami.
SLN299044_en_US__2icon Obecnie oferty są dostępne tylko dla właścicieli komputerów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

 

Article Properties


Affected Product

Dell G3 3779, Inspiron 11 3180, Inspiron 11 3185 2-in-1, Inspiron 7380, Inspiron 14 3473, Inspiron 5482 2-in-1, Inspiron 7472, Inspiron 3552, Inspiron 15 3573, Inspiron 5575, Inspiron 15 5579 2-in-1, Inspiron 3052, Inspiron 3265, Inspiron 3475 Dell G3 3779, Inspiron 11 3180, Inspiron 11 3185 2-in-1, Inspiron 7380, Inspiron 14 3473, Inspiron 5482 2-in-1, Inspiron 7472, Inspiron 3552, Inspiron 15 3573, Inspiron 5575, Inspiron 15 5579 2-in-1, Inspiron 3052, Inspiron 3265, Inspiron 3475, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3655, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3060, OptiPlex 5050, OptiPlex 5060, OptiPlex 5250 All In One, OptiPlex 7760 All In One, Vostro 5370, Vostro 15 3568, Vostro 3578, XPS 13 9360, XPS 13 9370, XPS 27 7760 See more

Last Published Date

23 Feb 2021

Version

7

Article Type

Solution

Rate This Article


Accurate
Useful
Easy to Understand
Was this article helpful?

0/3000 characters