Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Zmiana ustawień obrazu w systemie Windows 7

Summary: Dowiedz się, jak zmienić ustawienia ekranu lub grafiki w systemie Microsoft Windows 7 na komputerze firmy Dell. Tu znajdziesz informacje na temat zmiany rozdzielczości, częstotliwościSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Spis treści:

 1. Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu
 2. Regulacja głębi kolorów
 3. Regulacja częstotliwości odświeżania
 4. Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows 7.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.


Ustawianie lub zmiana rozdzielczości ekranu

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Panelu sterowania, a następnie wybierz Otwórz.

 • W Panelu sterowania kliknij polecenie Dopasuj rozdzielczość ekranu w sekcji Wygląd i personalizacja.

 • Kliknij i rozwiń listę Rozdzielczość:, a następnie kliknij i przeciągnij pionowy suwak sterowania, by zmienić rozdzielczość ekranu. Po zakończeniu kliknij przycisk Zastosuj.

 • Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.

 • Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.
  SLN100211_pl__1icon Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range" (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycję Tryb awaryjny w menu startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.

 • Uruchom ponownie komputer, aby upewnić się, że zmiany zostaną wprowadzone na stałe.
 • Powrót do góry


Regulacja głębi kolorów

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Panelu sterowania, a następnie wybierz Otwórz.

 • W oknie Panel sterowania kliknij ikonę Wygląd i personalizacja.

 • Kliknij opcję Wyświetl.

 • Kliknij opcję Kalibruj kolor i postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora w celu dostosowania głębi kolorów.
 • Powrót do góry


Regulacja częstotliwości odświeżania

SLN100211_pl__1icon Uwaga: regulacja częstotliwości odświeżania jest zalecana jedynie w przypadku monitorów kineskopowych. Nie ma konieczności jej przeprowadzania w przypadku ekranów LCD w notebookach i płaskich monitorów LCD.
 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Panelu sterowania, a następnie wybierz Otwórz.

 • W Panelu sterowania kliknij polecenie Dopasuj rozdzielczość ekranu w sekcji Wygląd i personalizacja.

 • Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane, a następnie kliknij kartę Monitor.

 • Kliknij menu rozwijane Częstotliwość odświeżania ekranu w sekcji Ustawienia monitora.

 • Wybierz żądaną częstotliwość odświeżania spośród dostępnych wartości, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 • Kiedy pojawi się komunikat informujący o tym, że system Windows przeprowadzi regulację częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk OK.
  SLN100211_pl__1icon Uwaga: jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące ustawienia niestandardowej częstotliwości odświeżania, kliknij przycisk Tak.

 • Jeśli nowe ustawienia są obsługiwane, ekran zostanie wyświetlony z uwzględnieniem nowych parametrów.

 • Kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz zachować nowe ustawienia.
  SLN100211_pl__1icon Uwaga: jeśli nowe ustawienia nie są obsługiwane, system Windows podejmie automatyczną próbę przywrócenia pierwotnych ustawień. Jeśli obraz ulegnie zniekształceniu lub wystąpi błąd „Out of Scan Range" (sygnał wejściowy poza zakresem parametrów roboczych monitora), którego nie będzie można usunąć automatycznie, uruchom ponownie komputer. Naciśnij klawisz F8 podczas uruchamiania komputera, podświetl pozycję Tryb awaryjny w menu startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym. Po uruchomieniu komputera w trybie awaryjnym zmień rozdzielczość ekranu na pierwotną i uruchom komputer w trybie standardowym.

 • Zamknij wszystkie okna i uruchom ponownie komputer, gdy pojawi się stosowny monit.
 • Powrót do góry


Zmiana rozmiaru czcionek i ikon

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.

 • Kliknij Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Panelu sterowania, a następnie wybierz Otwórz.

 • W oknie Panel sterowania kliknij ikonę Wygląd i personalizacja.

 • Kliknij opcję Wyświetl.

 • Kliknij opcję Średnie — 125%, aby uzyskać średnie powiększenie, lub Większe — 150%, aby uzyskać większe powiększenie rozmiaru.

 • Kliknij opcję Zastosuj, aby zastosować te ustawienia. W celu zastosowania zmian konieczne będzie wylogowanie, a następnie ponowne zalogowanie się do systemu.
 • Powrót do góry


Resolution

SLN100211_pl__5Monitors  Więcej informacji i wsparcia dla monitora firmy Dell, ekranu komputera przenośnego lub tabletu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej dotyczącej monitorów.


Article Properties


Last Published Date

15 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution