Skip to main content
 • Place orders quickly and easily
 • View orders and track your shipping status
 • Enjoy members-only rewards and discounts
 • Create and access a list of your products
 • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ändra videoinställningar i Windows 7

Summary: Läs om hur du ändrar skärm- eller videoinställningarna i Microsoft Windows 7 på din Dell-dator. Här finns information om att ändra skärmupplösning, uppdateringsfrekvens och storlek påSee more

This article may have been automatically translated. If you have any feedback regarding its quality, please let us know using the form at the bottom of this page.

Article Content


Symptoms

Innehållsförteckning:

 1. Ange eller ändra bildskärmsupplösning
 2. Justera färgdjupet
 3. Justera uppdateringsfrekvensen
 4. Ändra storlek på teckensnitt och ikoner

Artikeln gäller för Microsoft Windows 7.
Klicka här om du vill ändra operativsystem.


Ange eller ändra bildskärmsupplösning

 1. Avsluta alla program som är igång.

 • Klicka på Start, högerklicka på ikonen för Kontrollpanelen och välj Öppna.

 • I Kontrollpanelen klickar du på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.

 • Klicka i listrutan Upplösning:, ändra upplösning genom att klicka och dra det vertikala reglaget och klicka sedan på Verkställ.

 • Om de nya inställningarna är kompatibla visas skärmen igen med de nya inställningarna.

 • Klicka på Ja om du vill behålla de nya inställningarna.
  SLN100211_sv__1icon Obs! Om de nya inställningarna inte fungerar försöker Windows återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt. Om grafikkortet är skadat eller om ett felmeddelande, till exempel Out of Scan Range (utanför avsökningsområde), som inte kan åtgärdas automatiskt visas startar du om datorn. Tryck på F8 medan datorn startas, markera Safe Mode (felsäkert läge) på startmenyn och tryck sedan på Enter, så startas datorn i felsäkert läge. I felsäkert läge återställer du de ursprungliga inställningarna för skärmupplösningen och startar om på vanligt sätt.

 • Du bör starta om datorn för att se till att ändringarna fortsätter att gälla.
 • Överst på sidan


Justera färgdjupet

 1. Avsluta alla program som är igång.

 • Klicka på Start, högerklicka på ikonen för Kontrollpanelen och välj Öppna.

 • I Kontrollpanelen klickar du på Utseende och anpassning.

 • Klicka på Bildskärm.

 • Klicka på Kalibrera färg och justera färgdjupet med hjälp av guiden som visas.
 • Överst på sidan


Justera uppdateringsfrekvensen

SLN100211_sv__1icon Obs! Justering av uppdateringsfrekvensen rekommenderas endast för CRT-bildskärmar (Cathode-Ray Tube). Det är inte nödvändigt för LCD-skärmar för bärbara datorer eller platta LCD-bildskärmar.
 1. Avsluta alla program som är igång.

 • Klicka på Start, högerklicka på ikonen för Kontrollpanelen och välj Öppna.

 • I Kontrollpanelen klickar du på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.

 • Klicka på Avancerade inställningar och klicka sedan på fliken Bildskärm.

 • Klicka på listrutan Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.

 • Välj önskad uppdateringsfrekvens bland alternativen i listan och klicka sedan på Verkställ.

 • När du informeras om att uppdateringsfrekvensen kommer att justeras klickar du på OK.
  SLN100211_sv__1icon Obs! Om en varning gällande uppdateringsfrekvens visas med information om att du har angett en anpassad uppdateringsfrekvens klickar du på Ja.

 • Om de nya inställningarna är kompatibla visas skärmen igen med de nya inställningarna.

 • Klicka på Ja om du vill behålla de nya inställningarna.
  SLN100211_sv__1icon Obs! Om de nya inställningarna inte fungerar försöker Windows återställa de ursprungliga inställningarna automatiskt. Om grafikkortet är skadat eller om ett felmeddelande, till exempel Out of Scan Range (utanför avsökningsområde), som inte kan åtgärdas automatiskt visas startar du om datorn. Tryck på F8 medan datorn startas, markera Safe Mode (felsäkert läge) på startmenyn och tryck sedan på Enter, så startas datorn i felsäkert läge. I felsäkert läge återställer du de ursprungliga inställningarna för skärmupplösningen och startar om på vanligt sätt.

 • Stäng alla fönster och starta om datorn när du uppmanas till det.
 • Överst på sidan


Ändra storlek på teckensnitt och ikoner

 1. Avsluta alla program som är igång.

 • Klicka på Start, högerklicka på ikonen för Kontrollpanelen och välj Öppna.

 • I Kontrollpanelen klickar du på Utseende och anpassning.

 • Klicka på Bildskärm.

 • Klicka på Medel – 125 % för en måttlig ökning eller på Större – 150 % för en större storleksökning.

 • Klicka på Verkställ för att tillämpa inställningarna. Du måste logga ut och logga in igen för att inställningarna ska börja gälla.
 • Överst på sidan


Resolution

SLN100211_sv__5Monitors  Mer information och support för din Dell-skärm, bärbar dator eller tablettskärm finns på vår support för Monitor.


Article Properties


Last Published Date

15 Feb 2021

Version

4

Article Type

Solution